Møllehøjhallen, en kultur- og idrætshal
Historie - Bestyrelse - Repræsentantskab

Historien bag
En udvidelse af Møllehøjskolen ved sammenlægning af flere skoledistrikter, kombineret med et tættere samarbejde i det lokale foreningsliv, medførte et behov for etablering af et lokalt samlingssted, der skulle danne rammen om et øget fællesskab på tværs af interesser og alder.

Idéen
Idræt, foredrag, teater, musik, møde- og skoleaktivitet er blot nogle af de aktiviteter, der præger Møllehøjhallens dagligdag. Derfor har mangfoldighed og fleksibilitet været en afgørende faktor for projektets arkitektoniske idé. Møllehøjhallen giver på én gang rum til :

- Lokale kulturarrangementer og aktiviteter under   folkeoplysningen, såvel indendørs som i det fri.
- Det lokale idrætsliv.
- Møllehøjskolens idrætsaktiviteter og kreative fag som musik og teater.

Med sin placering i umiddelbar tilknytning til Møllehøjskolen og midt i et boligområde er Møllehøjhallen det naturlige bindeled for de spontane og planlagte aktiviteter, der præger lokalsamfundet.

I landskabelig sammenhæng er Møllehøjhallen placeret på et højtliggende fladt areal i et større område præget af fredede gravhøje. Dette forhold har haft stor indflydelse på bygningens samlede fremtoning, hvor selve hallen er udformet som en rektangulær blok, hvis volumen nedtones af mindre sidebygninger der skiller sig ud i farver og arkitektur. Sidebygningen mod nord består billedligt af tre mindre fritstående volumener adskilt af glas, der samles af et let svævende lag.

Møllehøjhallen orienterer sig mod Bruunshåbvej, hvor den primære indgang via en stor trappe, giver direkte adgang til sidebygningens øverste etage, bygningens hjerte.

Her mødes man af et lyst og rummeligt foyer- og internetcaféområde. En gangbro gennem de dobbelthøje glasrum binder funktionerne i sidebygningens tre bygningskroppe sammen og formidler overgangen til caféområdet i midten.
 
Caféen er i åben forbindelse med hallen og danner derved den ideelle ramme om et varieret aktivitetsudbud.


Bestyrelse

Møllehøjhallens bestyrelse består af :


Leo Jacobsen (formand), Høgevej 23, Bruunshåb tlf. 8667 2118 -
4084 8926
 leojacob@post11.tele.dk  

Kristian Sejersbøl  Stenshøj 12 Bruunshåb 
 tlf. 2519 6312 
ks196312@mail.com

Erland Aarup, Skaunvej 14 B , Sdr. Rind. 
tlf 3031 7611
 
Aarup.erland@gmail.com 

Frank Staugård  Høgevej 3 Bruunshåb tlf 8667 3596 - 4025 5509
Frank@veidec.dk

Martin Krag Sdr.Rindvej 71 Sdr. Rind, tlf.4074 5804-
 8663 9640
mkk@naturgas.dk


Møllehøjhallens repræsentantskab 

Møllehøjskolen:

Jonas Lund Nissen     8800 Viborg

Kristian Sejersbøl Stenshøj 12  Bruunshåb     8800 Viborg

Vinkel Borgerforening:

Birthe Pedersen, Vinkelvej 261, Vinkel, 8800 Viborg ,

Sdr. Rind og Rindsholm Borger og Kulturforening 

Erland Aarup, Skaunvej 14 B, Sdr Rind, 8800 Viborg

Tapdrup og Omegns Borgerforening:

Christian Meyn, Taphedevej 2, Tapdrup, 8800 Viborg

Bruunshåb Borgerforening:

Inge Hermann, Vinkelvej 90, Bruunshåb, 8800 Viborg

:

                             

Sdr. Rind-Vinkel Idrætsforening:

Brian Andersen
Sønderhøjvej 11
 8800 Viborg

Uffe Braad Thomsen 
Vinkelvej 247
8800 Viborg

Peder Mortensen, Sdr Rindvej 55, Sdr Rind-8800 Viborg

Martin Krag Sdr. Rindvej 71, Sdr
Rind-8800 Viborg


 

Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening:

Frank Staugaard, Høgevej 3, Bruunshåb, 8800 Viborg

Pauli Birch Nielsen, Anders Nielsens Vej 14, Tapdrup, 8800 Viborg

Tommy Erichsen Høgevej 1, Bruunshåb, 8800 Viborg

Leo Jacobsen, Høgevej 23, Bruunshåb, 8800 Viborg