Hva er HMAS?

Høydosebehandling med stamcellestøtte vil si at man får høye doser med cellegift, for
å fjerne alle kreftceller.En bivirkning med dette er at også andre celler som deler seg fort blir ødelagt.
F.eks celler i benmargen. Noen av disse cellene blir tatt ut (høstet) før høydosebehandling blir gitt.
De fryses deretter ned for å bli tilbakeført etter cellegiftbehandlingen.

Stamceller dannes i benmargen og er forløper til hvite og røde blodlegemer, og blodplater. De
finnes også i blodet, men i svært lave konsentrasjoner.
Antall stamceller i blodet kan økes ved å gi en cellegiftkur som kalles mobiliseringskur, for deretter å
gi vekstfaktor. Typen mobiliseringskur ar avhengig av hvilken kreftsykdom det er snakk om.
Noen dager etter avsluttet kur, er det igang med vekstfaktor.Det gis i form av en sprøyte som settes
rett under huden en til to ganger daglig. Etter noen dager kan det oppstå smerter i rygg eller bena fordi cellene deler seg
så fort, men smerten kan dempes med vanlig smertestillende. Når man er ferdig med "høsting", slutter man med vekstfaktor.
Stamcellene vil når man får vekstfaktor, finne veien ut i blodbanene, fordi det rett og slett blir trangt i benmargen.
Der blir de hentet ut via ett "høstekateter". Det vil si at blodet blir ført ut av kroppen i en slange, går igjennom en
form for sentrefuge, for deretter å bli ført tilbake til kroppen. Uten stamceller.
Stamcellene blir deretter fryst. Og dermed har man ett reserveimmunforsvar. Dette gjøres minimum 14 dager før høydosekur.

Syv dager etter høydosekuren tines stamcellene opp og føres tilbake i blodet gjennom Groshongkateteret. Deretter finner
de veien tilbake til benmargen hvor de modnes og blir til røde, hvite eller blodplater. Det tar fra 7-14 dager.
Så følger noe som kalles for Aplasifasen. Det er tiden før gjenvekst og modning av stamceller i benmargen. Da er man mest utsatt
for infeksjoner og blødninger. Det vil ta fra 10 til 14 dager før det er nok hvite blodlegemer i blodet, og man slpper ut av isolat.

I sjeldne tilfeller kommer det ikke nok stamceller fra blodet. Da må man høste fra benmargen. Dette gjøres under
full narkose.
Dette er celler som er mer umodne enn stamceller fra blodet, og man må derfor regne med lenger tid på isolat.