Huse på Leestrup Skovvej

Leestrup Skovvej 24

Leestrup Skovvej 24.    
          
,             ...

Peder Larsen var både tækkemand og spillemand.(Tækkemandens tretur stammer fra ham.) Trine, hans kone, var datter af smeden i Tågeskov og altså datterdatter fra Rønnevængegård.(Tove tidl.Nordvang )       

Ejendommen er beliggende ude ved skoven i det der hedder Hestehaven. Navnet Hestehaven kommer af, at den gamle Skole Stavnstrupvej 49/51 holdt hest, og hesten korn på græs herude

Ejendommen er udstykket fra Peder Larsens gård i 1873, Stavnstrupvej 50, til en datter Trine og hendes mand, der var tækkemand jvf. billedet.

Tækkemanden byggede huset af kampesten og lersten. Lerstenene, blev  lagt til tørre ude på marken - men måtte i hast bringes under tag af naboerne, da begyndte at regne.

Senere boede der en krybskytte i huset, men det blev Bækkeskov Gods, for meget, og de købte herefter ejendommen for at beskytte jagten.

I 1923 flyttede Margrethe (Margrethe kom fra Falster og havde tjent på Skovholm l år) og Herman Andersen, bødker ind i huset.De lejede huset af Bækkeskov  Gods og de modtog, i den tid de boede der et årligt legat   for  at holde Ejendommen pæn. I 1935 flyttede familien, 2 voksne og2 drenge  op ti byen hos Hermans forældre, hvor faderen havde bødkerværksted.

Efter 3 år flyttede forældrene, og Margrethe og Herman overtog ejendommen. Margrethe boede der til 1991, 88 år gammel, hvorefter hun solgte den og flyttede til Kongsted. (Kilde: Optegnelser fra bylauget.)    


I 1954 blev ejendommen købt af læge Mogens Hertz, der benyttede det til fritidshus og restaurerede det i 1964.

15.06.1986 Overtog Jette Falck og Uffe Dahl huset.
Jette var i mange år kasserer for Leestrup Bylaug. 
 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 3d, nr. 349, Leestrup Skovvej 24

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Herman Andersen

27-1 1896

G

Husfader

Træskomager

Kongsted

Tolkar Margrethe Andersen

19-5 1903

G

Husmoder


Hyllinge, Sorø Amt

Keld Thormod Andersen

30-7 1926

U

Barn


Kongsted

Mogens Stig Andersen

3-5 1928

U

Barn


Kongsted

 

 

Leestrup Skovvej Syd for Ellegården

Opr. Ledvogterhus.

 Rosa og Helger Pedersen boede her fra 1945 til 1962 . De havde 6 børn. Mie, Hans, Ruth, Allan , Poul Erik og Ole 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 36b, nr.329, Leestrup Skovvej, ved skoven, syd for Ellegård

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Peter Larsen

22-7 1865

G

Husfader

Ledvogter

Snesere

Nikoline Sofie Larsen

23-4 1862

G

Husmoder


Roholte

Jenny Nikoline Larsen

21-12 1916

U

Plejebarn


Roskilde


Huset, der var ejet af Bækkeskov gods er blevet nedrevet i 2015.

Skovens hus i Hestehaven

Har været skovarbejderhus i mange år.
I 1940erne boede en skovarbejder der havde tvillingerne Else og Erik.
Senere blev det feriehus for familien Ellsas.
Katrine og Bent boede her en årrække og malede og skrev. 

 

Folketælling i 1930  Lestrup Skov, matr. nr. 36d, nr. 348, (det andet hus i Leestrup Hestehave, tæt ved Leestrup Skovvej 24)

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Johannes Alfred Petersen

10-5 1896

G

Husfader

Skovarbejdsmand

Dannemare, Maribo Amt

Jenny Marie Petersen

21-2 1890

G

Husmoder


Kongsted

Hans Martin Helmuth Petersen

7-12 1916

U

Barn


Dannemare, Maribo Amt