Huse på Skovholmvej

Skovholmvej 1

Skovholmvej 1 Matr.6b Forskolen.

Bygningen blev indviet som skolebygning 8. august 1910 og fungerede som sådan til 1970.

Følgende har fungeret som lærere i forskolen 1-3 klasse.

Frk. Nielsen

Frk. Strandborg

Frk. Bøjesen, som sluttede 2. maj 1943

Lærer Ellen Laursen (Torpenholt Jørgensen) 2. maj 1943 til 1. oktober 1948.

Mandlig vikar fra Jonstrup seminarium. Det gik ikke så godt.

Frk. Adda Tønnesen fra 1. april 1949 til 1960

Derefter flere vikarer, bl. a. Anna Hagenborg fra Haslev

Lærer Inge Frederiksen (Svanebjerg) fra 1963 til 1970.

I 1970 blev huset solgt til Rita og Ewald Andersen der kom fra København. De byggede om til beboelse og omdøbte det til "Skolehuset". Senere var det ejet af en journalist fra Berlinske Tidende og nu (2004) er der et vognmandsfirma.

1.august 2006 er Skolehuset overtaget af  Britt og Henrik Thorning samt deres børn Phillip og Victoria.
 
Britt arbejder som bioanalytiker i St. Heddinge og Henrik er projektleder i København

 

Folketælling i 1930  Lestrup, -, nr. 350, Forskolen, Skovholmvej 1

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Karen Sofie Nielsen

31-3 1879

U

Husmoder

Lærerinde

Herfølge, Præstø Amt

Ester Petersen

20-11 1914

U

Husassistent


Ølsemagle, Roskilde Amt
Skovholmvej 1 i 2007

Skovholmvej 4

Skovholmvej 4 Matr.21b-d Træskomandens hus.

Huset er bygget i 1873 af røde teglsten og med stråtag.

1. Stine og Hans Chr. Andersen Først i 1900tallet.

Hans Chr. Andersen lavede træsko og var røgmand i byen. D. v. s. efter slagtning afleverede man flæsk og pølser til ham , der så ophængte varerne i sin skorsten til de var røgede og dermed langtidsholdbare. I travle tider for landbruget, hjalp både han og konen til på gårdene.

( Ifølge folketællingen i 1901 hed datteren Hansine Kristine Jensen, var 6 år gammel og plejedatter fra København )

Deres datter Christine blev gift med en mand der hed Georg og de flyttede senere til København.

Da H. C. døde, flyttede Stine ind til datteren og lejede huset ud, indtil de solgte det.

2. Peter Jensen ca. 1940 - 1951

Peter Jensen havde været parcellist i Hemmestrup. Han åbnede en iskiosk på modsatte side af vejen sidst i fyrrerne. Der var stor tilstrømning af unge mennesker både fra Orup og Kongsted.

3. Lily og Marius Madsen 1951 – 1960

Lily og Marius var pensionister fra København og Lilys søn var Leon Hekkert byggede senere hus ved Bakkely Eskildstrup.

4. Rosendahl. Ca. 1960 – 1982

Rosendahls var pensioneret assurandør fra København og brugte nærmest huset til sommerhus.

5. Jytte og Chris Lübeck 1982 – 2002

Jytte er datter af maskinfabrikant Henry Petersen Kongsted og børnehavelærerinde på Møllevangskolen og Chris kom fra Østhimmerland. De har en søn, Jeppe Lübeck.

6. Per Mortensen og Jytte Hansen 2002 -


 

Folketællimg i1930  Lestrup, matr. nr. 21b, d, nr. 353, Skovholmvej 4

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Christian Andersen

15-3 1857

G

Husfader

Træskomager

Kongsted

Ane Kirstine Andersen

14-2 1860

G

Husmoder


Everdrup, Præstø Amt

Skovholmvej 4 i 2004

Skovholmvej 5

Skovholmvej 5 Matr.19a

(Toften)

1 Jens Pedersen FT 1845

1. Trine og Hans Peter Larsen ca. 1920

Hans Peter var tækkemand . Om vinteren når han ikke kunne tække, flettede han og Trine kurve, både små brændekurve og store høkurve der blev solgt i omegnen og på markedet i Præstø. De havde to-tre geder der græssede på gadepladsen.

2. Datteren og Herman til 1939

3. Marie og Harry Rasmussen 1939 - 1948

Harry Rasmussen var mejerist på mejeriet. Da han ikke fik mejeribestyrer stillingen efter Thomsen, rejste han til Vordingborg hvor han arbejdede på BUKO og senere på Proms . Marie var fra Fodbyegnen. De havde tre drenge Bent , Leif og Kaj Mogens
. 4. Rønnede Kommune. 1948 - 1980

Inger og Kaj Enevoldsen boede her mange år.De havde tre børn. Eigil, Erik og Kirsten (Søs)

Forskellige lejere. Nissen med kone og børn.

Gurli og Svend Jørgensen. Svend var skovarbejder.

5. Nicolaj og Oda Bundgaard Krog 1980 - 1984

Foretog visse ombygninger.

6. Else, Dagny og Holger Søndergård 1984 - 2000

Søskende fra København, velhavende og de restaurerede huset og beplantede haven så den blev en lille perle. Holger deltog aktivt, meget aktivt i bylaugetsarbejde. Bla. Indsamlede ham materiale og billeder fra husene i Leestrup og omegn. Dette materiale er overladt til bylauget.

7. Ruth og Per Beck     2000 -

De boede først på Højgaard i  Eskildstrup og lejede huset ud.
I 2005 solgte de Højgaard, byggede en fløj til huset ud mod haven og flyttede ind.

 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 19a, nr. 354, Skovholmvej 5

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ingeborg Marie Larsen

25-7 1904

U

Husmoder

-

Kongsted

Frede Larsen

25-6 1926

U

Barn


Kongsted

Hans Peder Larsen

8-6 1854

G

Husfader

Tækkemand

Everdrup

Trine Sofie Larsen

17-9 1859

G

Husmoder


Kongsted

SKOVHOLMVEJ 5

Skovholmvej 6

Skovholmvej 6 Matr.21 e (jorden a) Gunner Hagens.

Ved udskiftningen fik huset jord ved Pugebjerg. Omkring 1816 hed beboeren Peder Hansen,

Måske er det hans familie der er nævnt som hus nr. 27 i FT 1801.

Her står Hans Peersen, mand, 53 år , gift, husmand og smed. Karen Larsdatter, hans kone, 50 år, gift. Peer Hanssøn , deres barn, 16år, ugift.

Marie og Peter Møller                                    1908 - 1916
Først i 1900tallet boede her Marie og Peder Møller . Foruden det lille vænge ved ejendommen havde de også, som flere andre huse i Leestrup, et stykke jord ved Pugebjerg, hvortil de hverdag trak en ko på græs. De havde et lille gartneri og de solgte bær og kålplanter til omegnen.

Valborg og Jens Petersen                                     1916 - ca.1954
Deres barnebarn Valborg var i pleje hos dem og hun blev omkring 1920-25 gift med Jens Petersen, der blev vejmand for Leestrup og omegn. De fik tre piger. Da Valborg døde fik Jens "Pæsen" en husholderske der blev kaldt "den lille Sofie" , hun var god mod pigerne og meget religiøs.

Ibsgaard                                                            1954 - 1963
Omkring 1960 blev ejendommen solgt til en københavnsk forretningsmand Ibsgaard 
Axel Jungberg                                                   1963 - 1964
Jungberg  plantede jorden til med graner, og solgte den fra. 
Fru Schultz                                                       1964 - 1972
Hun var reperatør, boede i Nordsjælland og brugte huset somfritidshus.
Heinz Gram                                                       1972 - 1985
Gram fra Sønderjylland , der sammen med sin far , der var tømrer, tegnede og byggede huset om,bl.a. stald og lade til beboelse og nordfløjen til køkkenafdeling.
Hanne og Gunnar Hagens                                    1985 -
  Gunnar Hagens, der er læge har akupunktur klinik i ejendommen.

  1. Hans Peersen Smed
  1. Peder Hansen fæster hus og smedie

Før 1842 Rasmus Larsen Leestrup

1842 Jens Rasmussen.

FT 1846 Jens Rasmussen

 

Folketælling i 1930  Lestrup, 21a, nr. 357, Skovholmvej 6

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Carl Julius Petersen

1-1 1887

E

Husfader

Arbejdsmand

Roholte, Præstø Amt

Mary Kristine Petersen

6-8 1919

U

Barn


Kongsted

Anna Rigmor Petersen

20-10 1920

U

Barn


Kongsted

Astrid Helene Petersen

6-3 1922

U

Barn


Kongsted

Karen Sofie Nielsen

10-12 1875

U

Husbestyrerinde


Toksværd, Præstø Amt

Skovholmvej 7

Skovholmvej 7 Matr.

19c C. Petersen (Per Madsen)

Huset er bygget af Oluf Frederiksen omkring 1960.

1. Oluf Frederiksen 1960 - 1978

Efter at Oluf havde bygget Stavnstrupvej 39, Leestrup Byvej 5 og 9, og havde boet i dem alle, købte han en grund af kommunen, og begyndte at bygge sit fjerde hus. Han var da over 60 år. Han byggede først halvdelen – fra tagrygningen og ned mod vejen og flyttede så ind inden han byggede resten af huset. Oluf var fisker og murerarbejdsmand og hans kone Anna gjorde i mange år rent i hovedskolen.

2. Eigil Frederiksen 1978 - ca. 1984

Eigil var yngste søn og havde 5 ældre søstre og en bror. Han havde huset i nogle år som ferie bolig, men da han var gift og bosat i Århusområdet, solgte han huset .

3. Conny og Per Madsen ca. 1984 - 1999

Conny og Per var førtidspensionister fra København. Per var tidligere sømand og havnearbejder og de holdt meget af deres hus, som blev passet og plejet. Bl. a. spulede Per, som gammel sømand, havegangen hver formiddag. Da helbredet blev for ringe flyttede de tilbage til København.

Per var som ung sømand med til at flytte Thulebeboerne til deres nye boplads, da basen skulle oprettes.

4. C. Petersen ca. 1999 -

 

Skovholmvej 7 ca. 1990

Skovholmvej 9

Skovholmvej 9 Matr.


Erik Hansen .............................1967 - 1972

Erik Hansen byggede huset og boede der til han overtog Stenager og byttede hus med sine forældre.

Edith og Alfred Hansen............1972- 2006

De boede her som pensionister. Alfred døde i år 2000.

Pernille og Lars Nimgaard ......2006 -

Kommer fra Lyngby. Lars er tømrer.

Skovholmvej 9 ca. 1974

Skovholmvej 24

Skovholmvej 24 Matr. 14e F. og S. Lange (Røde hus v. Mosebøllevej)


 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 14, nr. 324, Skovholmvej 24

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anton Henrik Sofus Petersen

20-3 1864

G

Husfader

Arbejdsmand

København

Ane Marie Petersen

25-11 1857

G

Husmoder


Roholte

Eli Asger Wernie Petersen

2-10 1918

U

-


KongstedSkovholmvej 24 i 2003