Huse på Leestrup byvej

Leestrup Byvej 4

Leestrup Byvej 4 Matr.4f
Birgit og Jørgen Svanebjerg

Huset er på en grund udstykket fra Svanebjerg i 1965-66 bygget som delvis selvbyggerhus og stod klar til indflytning i 1968. Birgit, der er datter af gdr. Anna og Viggo Jensen "Virkelyst" i Åstrup Rønnede, har i mangeår været afholdt dagplejemor for omegnens børn og Jørgen har sammen med Henning haft entreprenør virksomheden " Brd. Svanebjerg", der har arbejdet med landbrugs og gravearbejde og i mange år kørt i hele landet og Sverige med deres skovmaskiner.

De har en søn Elo der er ingeniør og bor med kone og barn på Stavnstrupvej nr. 70.

Leestrup Byvej 4

Leestrup Byvej 5

Leestrup Byvej 5 Matr.40a-38b-44 Buchmann (Helmers hus)

1. Buchman 2002 -

2. Olga og Helmer Jørgensen 1982 - 2002

3. Else og Herluf Hansen 1956 - 1982

Herluf var søn gdr.  Hans Peter og Klara Jensen Hemmestrupgården og arbejdede for forsk. Entreprenører.

4. Anna og Oluf Frederiksen ca. 1950 – 1956

Oluf der var fisker og murerarbejdsmand byggede flere huse i Leestrup. Stavnstrupvej nr. 39, Leestrup byvej nr. 9 og Skovholmvej nr. 7.

6. Smed Niels Nielsen ca. 1905 - 1918

Smed Nielsen startede her og havde værksted i det der længe hed blikskuret. Smeden købte huset overfor brugsen og lavede smedje der. Det gamle hus blev solgt til gdr. Jørgen Petersen Svanebjerg. Skuret ejede Henning Svanebjerg omkring 1990, hvor Helmer købte det for 2500,- og rev det ned.

Før 1846 boede her Henrik Olsen

1846 Anders Nielsen Leestrup overtog fæstet

 

Leestrup Byvej 5

Leestrupvej 6

Leestrup Byvej 6 Matr. 4e
Inge og Henning Svanebjerg

Grunden er udstykket fra Svanebjerg i 1965-66 og huset blev bygget i 1966 med udsigt til skoven og ud over Præstø fjord. Henning byggede huset som delvis selvbygger med hjælp fra murer Ib Svanebjerg, smed Kristian Frederiksen(Inges far) og venner m.m. I 1978 blev påbygget en vinkel.

Henning er søn af Karen og Ingvor Petersen Svanebjerg og Inge er Datter af smed Kristian Frederiksen Ubberup ved Kalundborg. Hun er lærer og virkede i mange år, først ved Leestrup forskole fra 1963 til 1970 og siden på Møllevangskolen i Kongsted. Henning har sammen med Jørgen dannet entreprenørfirmaet "Brd. Svanebjerg" som har beskæftiget sig med landbrugsarbejde, senere grave og planeringsarbejde og sidst hovedsagelig med skovmaskiner.

De har to børn Lene fra 1971 og Søren fra 1967.

Leestrup Byvej 6

Leestrup Byvej 9

Leestrup Byvej 9 Matr. 40b
Ulla og Lars Bersang Nielsen


Huset blev bygget af Oluf Frederiksen omkring 1955.

Da Oluf flyttede overtog hans datter Olga og svigersønnen Verner, huset. Verner er søn af fiskemanden Aksel fra Leestrup strand, der kørte rundt til husene i Leestrup, en gang om ugen og solgte fisk fra sin lille bil .

Næste ejer var Keld Andersen, bødkeren , som boede her indtil han i 1991 flyttede til Kongsted.

Huset blev da overtaget af Dorthe Schlossman, der interesserede sig for folkemusik.

Herefter blev huset overtaget af  Ulla og Lars Bersang Nielsen

1850 Peder Johansen fæster et hus på matr. nr. 40

Leestrup Byvej 9 0mk.1990

Leestrup Byvej 16

Leestrup Byvej 16 Matr.17a-5b
 Iversen (Gamle hjulmandshus)

1801 ved FT. boede Hjulmand Niels Christensen her med sin hustru Lisbeth Persdatter og deres tre børn, Christen f. 1794,Peer f. 1797 og Karen f. i 1800.

Niels var født i 1760 , måske i Snesere sogn, og Lisbeth i 1767.

I 1834 var Niels Christensen blevet enkemand, og hans søn Chresten, havde overtaget hjulmands forretningen . Chresten var født mens hans forældre boede i Snesere. Han var gift med Karen Marie Jensdatter, der kom fra Næstved sogn og de havde datteren Ane Kirstine Christensdatter f. i 1827.

I 1843 overtog Christen Nielsen fæstet af huset fra sin far . Gavnø gods ejede stadig ejendommen.

I 1860 er Chresten og Karen Marie gået på aftægt og deres datter Ane Kirstine er blevet gift med Rasmus Olsen f. i 1819. Og han har overtaget forretningen.

Sidst i 1800 tallet boede her en murer Lars Petersen, som senere flyttede til Stavnstrup. De havde 3 døtre og 2 sønner.

Thorvald Eggersen skriver i sin dagbog : Vi blev viet i Haslev kirke af Stiftsprovst Weber den 6.11. 1910 . Hun blev boende os sine forældre. Jeg ville jo helst have et værksted selv, og det lykkedes at finde og købe en lille tremastet bondegård i Leestrup, hvortil vi så flyttede 1. marts 1911. Ejendommen havde før haft jord tilliggende på Pugebjerg, men det var solgt væk.

Ejendommen kostede , da jeg købte den af murer L. Pedersen Stavnstrup, 2660,- kr. , hvilket skulle være meget dyrt. Der stod 1500,- kr. i en 1. prioritet. Jeg udbetalte 500,- kr. med det samme, der blev lånt i Haslev bank. Resten skulle betales om 5 år. Min svigerfader var kautionist tillige med hans to brødre, Karetmagerne Thorvald og Otto Hansen.

Selve stuehuset var bygget 1859, værkstedslængen i 1860 . Portbygningen skal derimod være ældgammel. Væggene var af ler. Dørene til køkkenet udefra var halvdøre med åbent rendestenshul under, meget utæt. Det hele var noget forfaldent, men vi var jo meget godt tilfredse og syntes det hele var udmærket. Med tiden får vi det nok på ret køl.12. april 1917 blev Hemmestrup central opretter her med et 50 lednings telefonbord

af karetmager Th. Eggersen og iflg. Telefonbogen 25 abonnenter. Eggersen var karetmager med svend og lærling. Han var født i København, og overbevist retstatsmand, hvilket kunne være en torn i øjet på de mange venstrebønder. Han var mangeårig kasserer i Leestrup Brugs.

Eggersen solgte til en pensioneret tandlæge Petri, der havde det nogle år. Efter ham kom pensionist ægteparret Metha og Helmut Holst, hyggelige og flinke mennesker.

Efter en kort periode som kursusejendom, købte Iversen og hans kone huset og byggede en del om.
 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 17a, 5b, nr. 359, Leestrup Byvej 16

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Holger Thorvald Eggertsen

6-2 1888

G

Husfader

Karetmagermester

København

Johanne Marie Sofie Eggertsen

28-5 1889

G

Husmoder

Centralbestyrer

Haslev, Sorø Amt

 

Leestrup Byvej 16 i 2004

Leestrup Byvej 20

Leestrup Byvej 20 Matr. 23b
Hans Jørgen Andersen.

I fæsteprotokollerne forefindes både 23a og 23b matrikelnr.

1816 var huset fæstet til Jens Hansen.

1828 fæstes af Anders Jensen 23

1860 overtog Christian Andersen fæstet efter Anders Jensens enke 23a

  1. fæstet overtages af Christen Nielsen 23a

1860 Nævnes Jens Nielsen Leestrup som fæster ? 23b

Huset blev frikøbt af Gavnø Gods 21.marts 1888.

Først i 1900tallet ejedes huset af en Ane Per Jens eller Ane og Per Jensen, de døde  2. juli 1926.
Johanne Marie og Christian Rasmussen                  1926 - 1930 
Johanne Marie Rasmussen, der var datter i huset, blev gift med skomager Christian Rasmussen.
  Hansigne og Jens Jensen                                   1930 - 1973 
Jens kom fra Hyllede mark.
De arbejdede begge som flittige daglejere på gårdene.

Axel Jensen                                                        1973 - 1979 
Da de døde overtog deres søn Axel Jensen huset i 1973. Han fik sklerose og døde i 1979 .

Hans Jørgen Andersen                                            1979 -                

Hans Jørgen arbejder på Faxe Kalkbrud. Huset fik en vinkelbygning omk. år 2000

 

Folketælling i 1930   Lestrup, -, nr. 358, matr. nr. 23 b, Leestrup Byvej 20

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Søren Jensen

14-3 1885

G

Husfader

Arbejdsmand

Alslev, Præstø Amt

Ane Hansigne Jensen

25-11 1887

G

Husmoder


Jungshoved, Præstø Amt

Aksel Henry Jensen

17-11 1920

U

Barn


Hylleholt, Præstø Amt


Leestrup Byvej 20 omk. 1990

"Marens hus"

" Marens hus tilhørt Svanebjerg, nu nedlagt.

Før 1821 Peder Poulsen

1821 Hans Jensens og senere hans enke

  1. Christen Christensen

FT 1845 Hans Jensen

 

Folketælling i1930  Lestrup, matr. nr. 22b, nr. 355, Leestrup Byvej, ved Svanebjerg, nu nedrevet, (Marens Hus)

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johan Hansen

12-8 1891

G

Husfader

Landmand

Kongsted

Anne Marie Sofie Hansen

23-3 1895

G

Husmoder


Roholte, Præstø Amt

Ellen Margrethe Green Hansen

12-6 1918

U

Barn


Kongsted

Gerda Petrea Green Hansen

30-12 1919

U

Barn


Kongsted

Hans Erling Green Hansen

23-2 1922

U

Barn


Kongsted

Peter Eskild Green Hansen

9-2 1928

U

Barn


Kongsted

"Brændeplads v. Svanebjerg"

Brændeplads ved Svanebjerg Matr. nr. 18

Før 1811 boede Lars Johansen her

1811 Christian Larsen

1852 Lars Christiansen