Stavnstrupvej

Ved Stavnstrupvej 34 lå et hus.

Ved indkørselen til Vrangebækgård lå et lille hus. Her boede  fra omkring 1920 erne  Jakob Hansen og hans kone Stine. Jakob var født 24. februar 1889 på Lurhøjvej 13 Kongsted-Borup. Jakob slog sten og skærver for kommunen, et hårdt og ringe betalt job. De fik to sønner, Otto og Henry.
Jakob døde i 1959 i Fakse. Jakob blev kaldt "JulleJakob", måske fordi hans mor hed Julie.

En dag hvor det kneb med økonomien, havde Jakob skrevet et vers til uddeler Andreasen i brugsen for at få lidt kredit :

Vær nu ikke sær,

Giv mig mel og gær.

Sukker margarine,

Så bager Stine.

 

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 3b, nr. 380, Hus ved indkørslen til Stavnstrupvej 34

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Jacob Hansen

24-2 1890

G

Husfader

Landarbejder

Kongsted

Julie Kirstine Hansen

16-1 1879

G

Husmoder


Kongsted

Niels Otto Hansen

30-5 1911

U

Barn


Kongsted

Hus ved Rønnevængegård matr. nr. 16

Hus v. Rønnevængegård, nu nedlagt. Matr. nr. 16

FT 1845 Niels Pedersen

Før 1862 Niels Pedersens enke

1862 fæstet af Niels Hansen

1863 fæstet af Lars Jensen

Stavnstrupvej 37

Stavnstrupvej 37 Matr. 2i Lis og Karl Ejner Andersen

Huset blev bygget i 1885 af tømrer Carl Chr. Andersen og kostede ca. 800,- kr. at bygge.

1. Carl Chr. Andersen og Kirstine Andersen 1885 - 1949

De fik en søn Aksel Andersen , der blev gift med Margrethe fra Orup, og en datter Ebba der blev gift med murer Johannes Jensen Everdrup. Aksel var tømrer og rejste til Grønland. Da han efter nogle år rejste hjem, forliste skibet og han druknede. Han efterlod sig tre børn :

Solvej , der blev gift med Helge Petersen ( vognmand i Orup ?) (Lusie og Marius søn.)

Lilly , der blev adopteret af Jørgen Hansen Fuglvang, Fakse Lpd. Og gift med major Rygaard.

Karl Ejner, der boede hos sine bedsteforældre og blev tømrer.

2. Karl Ejner Andersen Elisabeth (Lis) Andersen 1949 -

Karl Ejner købte sine bedsteforældres hus i 1949 for 4000,- kr. og blev gift med Lis fra Nordjylland.

 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 2.i, nr. 394, Stavnstrupvej 37

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Carl Christian Andersen

19-2 1870

G

Husfader

Tømrer

Toksværd

Maren Kristine Andersen

23-3 1868

G

Husmoder


Tureby

Magna Sofie Solveig Andersen

16-7 1920

U

Barn


Roholte, Præstø Amt

Carl Ejner Andersen

18-11 1922

U

Barn


Roholte, Præstø Amt

Stavnstrupvej 37 ca. 1990

Stavnstrupvej 38

Stavnstrupvej 38 Matr. 3i Torben Rasmussen

Huset blev bygget i 1962-63 af KTAS da Ella Eggersen ( den tidligere centralbestyrer) gik på pension.  Telefoncentralen flyttede herttil med Bodil Jensen som centralbestyrer.Hendes mand Knud Jensen startede samtidig en taxiforretning : Leestrup Minibus. Bodils søster Birgit hjalp til med telefonerne.  Den 18.december 1972 blev centralen i Leestrup (kaldet Hemmestrup) nedlagt,og abonnenterne overført til Orup central, der var blevet automatiseret d. 5. dec. 1972. 1. oktober 1973 købte Birgit og Holger Rasmussen huset. holger var tømrer og Birgit blev ansat på Perrotec.
Da de blev pensioneret, solgte de huset til deres søn Torben, og flyttede til Glumsø.

Stavnstrupvej 38

Stavnstrupvej 39

Stavnstrupvej 39 Matr.2f Olsons

Her boede først i 1900 tallet en gartner, der havde en husholderske der hed Bodil som vist nok også var "Klog kone". Da gartneren døde flyttede Thorvald Frederiksen ind sammen med sin kone Bothilde.

1. Gartneren og Bodil Omk. 1915

2. Bothilde og Thorvald Frederiksen ca. 1920 – 1930

De havde boet ved Hestehaven

3. Anna og Oluf Frederiksen ca. 1930 - 1950

Oluf var søn af Thorvald Frederiksen og arbejdede som fisker og murerarbejdsmand. Han byggede det gamle hus om. Flyttede så til Leestrup Byvej, hvor han havde bygget hus.
Annas far var tidl. bagermester i København og hendes mor stammede fra Sverige, men døde meget ung.

4. Ingrid og Henning ca. 1950 – 1965

Ingrid var datter af Oluf Frederiksen.

5. Hr. Skovkær ca, 1965 – 1974

6. Carmela og Sven Olsson 1974 –

Carmela er født i Savino i Casamassima i Italien og Sven i København. De har bygget meget om på huset.
De fik tre børn, Fedele, John og Maria.

 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 2f, nr. 395, Stavnstrupvej 39

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lars Christian Thorvald Frederiksen

30-9 1863

G

Husfader

Landarbejder

Skaverup??

Bothilde Frederiksen

20-6 1864

G

Husmoder


Sverige

Alfred August Thorvald Frederiksen

16-9 1898

U

Barn


Vester Egesborg

Anders Frederik Granberg Herman Frederiksen

25-7 1906

G

Husfader

Landarbejder

Braaby, Sorø Amt

Caroline Vilhelmine Frederiksen

15-1 1911

G

Husmoder


Snesere

Stavnstrupvej 39 ca. 1990

Stavnstrupvej 40

Stavnstrupvej 40 Matr.3f D. Jensen (Valdemar)

Omkring 1915 boede her en stor kraftig svensker Peder Bengtson og hans lille raske kone Julie.

De fik tre børn Aron(Bengt Axel ), Felix 1904 og Anna 1910 Anna blev gift med Valdemar Petersen og de købte huset af svigerfaderen. Valdemar arbejdede med bl. a. landbrug, skovarbejde, murerarb., dræning og vejarbejde. De fik to børn Jørgen og Else Marie. Da Valdemar døde omkring 1990, købte Niels Erik Hypholt Rønnevængegård huset.

Efter en del ombygning, bor Arlo Jensen nu i huset.


 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 3f, nr. 396, Stavnstrupvej 40

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Bengtson

1-6 1862

G

Husfader

Landarbejder

Sverige

Julie Mette Kirstine Bengtson

11-5 1873

G

Husmoder


Roholte, Præstø Amt

Elinor Irene Bengtson

28-3 1928

U

Barn


Kongsted 

 

Stavnstrupvej 40 ca. 1990

Stavnstrupvej 41

Stavnstrupvej 41 Matr.2e 

Ejendommen er oprindeligt opført i 1770-erne i bindingsværk med stråtag.

1. Enken og Ejner omkring 1915

Her boede en enke med sin søn Ejner.

2. Gasmanden omkring 1930

Havde arbejdet på et gasværk i København.

3. Anna og Oluf Frederiksen fra 1935
Oluf der også var murer, grundmurede og ombyggede huset i røde sten, lagde fast tag på og tilbyggede en vinkelbygning.
I gamle dage var der i en af stuerne frisørsalon, een gang om ugen kom der en frisør fra Kongsted som klippede folk fra byen.

Deres søn Eigil blev født her.

4. Marie ca. 1945 - 1967

Maries søn Helge fik vognmandsforretning i Orup.

4b. Hanne og Svend Johansen ca.1965 - 1967

 Svend arbejdede som elektriker i Orup hos Asger Møller, indtil de i 1867 overtog Hannes fødegård,  Ellegård. Her havde de to døtre Franzis og Lone. Senere fik de Henriette.5. Bodil og Chr. Olsen 1967 - 2000

Chr. Olsen arbejdede i mange år på den plastikfabrik der blev indrettet i skolen, da den lukkede.

6. Lars E. Petersen 2000 - 

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 2e, nr. 379, Stavnstrupvej 41 

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Hansen

15-2 1854

E

Husfader

Pensionist

Kongsted

Ane Margrethe Petersen

10-8 1903

S

Husbestyrerinde


Faxe

Pou l Svend Andersen

26-1 1929

U

Barn


FakseStavnstrupvej 41 ca. 1990

Stavnstrupvej 42

Stavnstrupvej 42 Matr.3e J. Garde

1. Sofus Frederiksen og Anna Frederiksen 1920 - 1945

Huset blev bygget ca. 1920 af Sofus Frederiksen gift med Anna. Sofus var med i modstandsbevægelsen og blev taget af Tyskerne men slap fri.

2. Magda og Hans Hansen ca. 1945 - 1950

Hans Hansen reparerede Cykler.

3. Thorvald og Ella Eggersen 1950 - 1984

Eggersen flyttede telefoncentralen herop da han solgte det gamle karetmagerhus til tandlæge Petri.

Ella passede centralen og Eggersen sit værksted . som ældre lavede han meget træskærerarbejde. Især hans "ølhunde" var meget populære.

4. Rasmus F. V. Mortensen 1984 - 2000

 

Folketælling i1930  Lestrup, matr. nr. 20a, nr. 363, Stavnstrupvej 42

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Karl Martin Sophus Frederiksen

30-7 1903

G

Husfader

Arbejdsmand

Vester Egesborg, Præstø Amt

Anna Elisabeth Andrea Frederiksen

12-11 1907

G

Husmoder

Malkekone

Roholte, Præstø Amt

Eigild Børge Frederiksen

30-12 1926

U

Barn


Kongsted

Stavnstrupvej 42 ca. 1990

Stavnstrupvej 43

Stavnstrupvej 43 Matr.2d Skolen.

Denne bygning blev kaldt Leestrup Hovedskole. Her gik børnene fra 4-7 klassetrin..

Da skolen blev nedlagt i 1960, solgte kommunen bygningen til Valby Bakkelitfabrik og der blev nu produceret bl.a. propper til Gl. dansk flasker og figurer til toppen af bryllupskager.

 

Folketælling i 1930  Lestrup, Lestrup Skole, nr. 369, Stavnstrupvej 43

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Holme Hansen

25-4 1887

U

Husfader

Lærer

Holevad, Fyn

Vita Petersen

19-4 1900

U

Husbestyrerinde


Kongsted

Kristine Benholm Hansen

10-4 1910

U

Pensionær

Husgerning

Roholte, Præstø Amt

Set fra havesiden, vel først i år 19 hundrede.

Stavnstrupvej 44

Stavnstrupvej 44 Matr.3c Ole Thomsen & Ulla Momme

1. Ulla Momme og Ole Thomsen 1984 -

Ullas far Viktor Momme kom meget på Svanebjerg og handlede maskiner med Henning og Jørgen og Ulla var selv tit på ferie på Svanebjerg. Ole har arbejdet som buntmager hos Birger Christensen i København, men er nu selvstændig med bundtmagerværksted på ejendommen.

2. Bente Møller Petersen ca. 1970 - 1984

Drev efter sigende mindre elektronikværksted i huset.

3. Margrethe og Niels Andersen ca. 1955 . 1970

Niels Andersen havde ejet Rønnevængegård og flyttede ind her, da han havde overladt gården til datteren Lise og svigersønnen Thorkel Olsen.

4. Lise og Thorkel Olsen   ca. 1955-57

Lise og Thorkel boede her de første år de var gift.

5. Dagmar og Niels Rasmussen ca. 1920 - 1955

Dagmar kom vist nok fra Feddet og Niels var søn i huset og arbejdsmand. De fik tre børn Henry, Verner og Elly. Henry forblev ugift og tjente på forskellige gårde i omegnen af Leestrup. Bregnegården, Bækkeskov, Svanebjerg, Ellebæk og over 30 år på Stenager.
Dagmars mor, der af alle blev kaldt mormor, boede i den lille lejlighed i Stavnstrupvej 51.

Nogen fra Dagmars familie boede i København og en fætter til Henry udvandrede til Australien hvor han byggede en stor vinduesfabrik.

6. Smeden og hans kone. Ca. 1880 - 1920

Smeden var overtroisk, og hans kone tjente på Stenager. De fik tre sønner Hans, Niels og Chresten.

 

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 3b, nr. 384, Stavnstrupvej 44

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Peter Rasmussen

11-9 1874

U

Landarbejder


Kongsted

Niels Rasmussen

3-9 1883

G

Landarbejder


Kongsted

Dagmar Henriette Rasmussen

21-5 1899

G

Husmoder


Roholte, Præstø Amt

Gorm Henry Jens Rasmussen

5-7 1921

U

Barn


Kongsted

Elly Sofie Rasmussen

7-7 1924

U

Barn


Kongsted

Marius Verner Rasmussen

25-4 1929

U

Barn


Kongsted

Christen Rasmussen

16-12 1887

U

Landarbejder


Kongsted

Stavnstrupvej 44 ca. 1990

Stavnstrupvej 49

Stavnstrupvej 49 Matr.34a Peter Sømand

I 1870erne var her skole, senere høkerforretning. Høkeren Jens Peter Hansen og hans kone, Maren Kirstine Poulsen Leestrup havde temmelig mange børn. Ved folketællingen i 1921 var Maren Kirstine, nu Hansen der var født i 1850, enke med titel af høkerkone. En datter Anna Frederikke Hansen blev født d, 18, marts 1889. De to yngste børn hed Herman og Frits. Herman blev gift med Anna fra Roholte og de fortsatte den lille høkerforretning. Frits boede hos sin bror Herman og arbejdede i mange år på Skovholm.

Herman og Anna fik en datter og tre drenge – Astrid der blev gift med Per, der var invalid. De fik to børn -Leif og Erna. Astrid arbejdede på Kbhs. Kommunehospital. Svend, gift med Inger boede i Esbjerg - Knud, gift med Else havde købmandsforretning i Engelstrup og Herluf, gift med Mildred boede i København.

Efter Peter Sømands død er huset overtaget af Søren Kiersgaard , der pt. (2008) er ved at restaurere det.

 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 34a, nr. 367, Stavnstrupvej 49

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Emil Hermann Hansen

11-7 1892

G

Husfader

Landarbejder

Kongsted

Anna Kirstine Hansen

16-12 1891

G

Husmoder

Høker

Roholte, Præstø Amt

Svend Aage Peter Hansen

14-11 1918

U

Barn


Roholte, Præstø Amt

Knud Emil Hansen

29-12 1920

U

Barn


Kongsted

Herluf Hansen

12-6 1924

U

Barn


Kongsted

Stavnstrupvej 49 til venstre ca. 1990

Stavnstrupvej 51

Stavnstrupvej 51 Matr.34b Vonge.

Her var oprindeligt to lejligheder. Omkring 1925 boede Hans Maansen f.1866 og hans kone Karen Marie Maanson f.1869 der sammen med deres datter Ella Marie Maanson f. 1906 og bedstemor Kirstine Sofie Nielsen f.1837 , senere har der boet Rasmus Hansen, Thorvald Frederiksen, Hans Tækkemand, Karl Frandsen der var gift med Ketty, datter af Chr. Jacobsen Skovholmvej 19, I den ene boede   fra 1938 - 1960 den gamle bødker, Hans Peter Andersen, far til bødker Herman Andersen og Anna gift med Herman Hansen Nordvang. Den gamle bødker var en meget dygtig billedskærer der bl. a. lave de bibelske motiver til Kongsted kirke og Brøderup Efterskole.
 Stavnstrupvej 51 var ejet af Herman Hansen Nordvang. Han solgte til Karl Møller, der lagde de to små lejligheder sammen til en. Her boede også Familien Knud Zangenberg Rasmussen ( De havde to børn Jørgen og Michael. Knud flyttede til Karlslunde, blev gift igen med Jenny Gyllenberg og arbejdede hos DR tv i snedkerafdelingen.Han døde i 1996),og senere  lærerne Lene og Niels Broe.

Tove fra Nordvang fortæller :

Stavnstrupvej Den lille lejlighed mellem nr. 49-51. I den lille lejlighed boede Dagmars mor. Dagmar der var gift med Niels og boede i nr.44. `Mormor ` kaldte alle hende . Hun var en gammel tunghør kone ,der havde født 18 børn og havde haft en fordrukken mand .Så hun sagde , hun aldrig havde haft det så godt som nu .Hun sad og strikkede strømper . Kom man med garnet, strikkede hun strømper for 2 kr. pr. par. Der var ingen ældreomsorg den gang, så engang vi kom ind med mad til hende, lå hun i sengen, hun havde en fod ude ,vi fik næsten et chok , hendes negle groede ind over hinanden og de var flere cm. lange. Det var ikke mærkeligt, hun altid gik i sutsko.

Efter hende flyttede Viggo Larsen ind . Han var 58 år og meget handicappet af ledegigt. Hans datter Gurli på 15 år passede ham og hendes egen datter på 3 mdr. Hun var meget dygtig. De boede der ca. 1 år vist nok i 1949. Efter dem kom Karl og Ketty og deres datter 

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 34b, nr. 366, Stavnstrupvej 51

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Petersen Maanson

13-7 1866

G

Husfader

Landarbejder

Faxe

Karen Marie Maanson

3-4 1869

G

Husmoder


Everdrup, Præstø Amt


 

Folketælling  1930

 

 

 

 

 

   

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Viggo Petersen

24-9 1904

G

Husfader

Tækkemand

Kongsted

Gudrun Marie Petersen

22-9 1907

G

Husmoder


Roholte, Præstø Amt

Jens Kristian Bent Petersen

3-8 1929

U

Barn


Kongsted
  


 


 

Stavnstrupvej 51 2008

Stavnstrupvej 52

Stavnstrupvej 52 Matr.4s Kaja Rasmussen.

1849 Overtog Søren Berthelsen efter (sin mor ?) skomager Berthelsens enke

Huset blev bygget i 1905 af skomagermester Peter Larsen.

1. Anna Marie og Peter Larsen 1905 - 1942

Peter Larsen var en dygtig skomager , der også interesserede sig for historie. Anna Marie arbejdede på gårdene med malkearbejde og høstarbejde. De fik tre sønner og seks døtre.

2. Kirstine og Karl Emil Nielsen. 1942 - 1996

Kirstine var datter af skomageren og blev gift med Karl Emil der arbejdede som skovarbejder under Bækkeskov i 26 år. Hus og have var altid holdt i fineste stand. De fik en datter Ellen Marie.

3. Kaja Rasmussen 1996 - 2003

Kaja var pensionist, men havde arbejde mange steder bl. a. på Axelved motel og Allerslev Plejehjem. Da hun solgte flyttede hun til Kongsted i pensionistbolig.

4.

 

Folketælling i1930  Lestrup, matr. nr. 4c, nr. 351, Stavnstrupvej 52

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Larsen

16-5 1873

G

Husfader

Skomagermester

Faxe

Anna  Marie Larsen

7-8 1880

G

Husmoder


Roholte, Præstø Amt

Else Margrethe Larsen

8-4 1914

U

Husassistent


Kongsted

Emma Sofie Larsen

6-6 1920

U

Barn


Kongsted

Stavnstrupvej 52

Stavnstrupvej 54

Stavnstrupvej 54 Matr. 43 Ivan Jørgensen

Efter de officielle papirer skulle huset være bygget omkring 1876 men er sikkert bygget noget før. Er bygget på syldsten med bindingsværk og ler og kridt tavler. Efter sigende blev haven anvendt til gymnastikplads for den gamle skole i høkerhuset.

1. Ivan og Duangduan Jørgensen 1984 -

Ivan har lagt nyt stråtag og bygget en del om og til.

  1. Per Burmeister.

Gammel pensioneret skibskaptajn.
3. Fiskerens datter- Ingerlise

Med mand og to børn.

4   Stenved

Her boede omk. 1900 en urmager, hans enke "urmager Stine" og sønnen Laurits eller som ham kaldtes Stenved var meget religiøse. Stenved arbejdede som elektriker i byen.

5  Bødkerens forældre- smeden fra Tågeskov 1900-1914

1890 Stine Hendriksen overtog fæstet på Leestrup gade hus fra Peder Johannesen

 

Folketælling i1930  Lestrup, -, nr. 352, Stavnstrupvej 54

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Maren Kristine Jørgensen

6-5 1870

E

Husmoder

Landbrug

Kalvehave, Præstø Amt

Hans Laurits Jørgensen Stenved

30-6 1892

U

Barn

Elektriker

Sværdborg, Præstø Amt

Stavnstrupvej 54 ca. 1990

Stavnstrupvej 55

Stavnstrupvej 55 Matr.7d-e Anne og Bent Nygård.

 

Huset blev opført i 1946 af Henry Nielsen, der var søn af Valdemar Nielsen Skovly.

Han var tømrer , men syg af sklerose. Trods sin sygdom arbejdede han i værkstedet med bl. a. fremstilling af frugtkasser og forskelligt reparationsarbejde. Da han døde i 1958, overtog hans far, der var blevet enkemand, huset. Han indrettede en ekstra stue, toilet og fyrrum i værkstedet.

Valdemar døde i 1978 og huset blev overtaget af Anne og Bent Nygård, der begge er lærere.

Stavnstrupvej 56

Stavnstrupvej 56 Matr. 20a John Johansen

Før 1831 boede Lars Hansens enke her

1831 Fæstede Hans Larsen Leestrup huset

FT 1846 Hans Larsen

På et tidspunkt blev huset købt af Peter Petersen Græsholt til udlejning. Inden da var her høkerforretning hvor høkeren hed Nielsen.

I 1801 havde huset ca. 4 tdl. ved Pugebjerg og her boede Lars Hansen 44 år, husmand og gift med Ane Marie Rasmusdatter der var 41 år, sammen med børnene Rasmus 7 år, Hans 4 år og Maren 2 år gammel.

Ved FT 1921 boede J. Peter Andersen f.1888 med sin kone Anna M. Andersen f.1879 her.

De havde følgende børn: Inger f. 1913, Hans Ove f.1915, Svend Harry f. 1918, Poul Egon  f. 1922 samt datteren Karen der passede forældrene til deres død. De sidste år af sit liv boede Peter Andersen på Leestrup Skovvej 19.

Tove fra Nordvang fortæller :

Der var en lejlighed i sidebygningen , hvor Gustav Jensen og Anna og deres to sønner Artur og Ingvor boede. Gustav boede selv oppe under taget .Der var et hul i gavlen så man kunne både se og hører ham gå rundt og brumme når han lavede mad.

Hans Ove købte en ejendom i Eskildstrup, han var den første Rønnede kommune ansatte til at fjerne dagrenovation. Svend Harry har bl.a. boet i Skovholmvej 20.

I 1969 boede familien Brandt i huset.

1. John Johansen omk. 1980 -

John var gift med Lone Green Christensen, Olav Christensens datter.

Stavnstrupvej 58

Stavnstrupvej 58 Matr.42 (Smede Kristian)
  1. Ulla Kroner                      1997 -

          Ulla Kroner købte huset 1. september 1997

     2.    K nud Nielsen                    1990 - 1997

      3.    Edith og Kristian Petersen 1942 - 1990

Edith og Kristian Petersen købte huset efter røgmanden, der havde brødudsalg i det gamle hus, men byggede nyt i 1942. Kristian havde i flere år smedien i Eskildstrup. Efter han flyttede til Leestrup, arbejdede han mange år som smed i Fakse kalkbrud. Var medlem af sognerådet fra socialdemokratiet. Edith og Kristian fik 3 sønner og 5 piger.

     4.   Sofie og Niels Jensen 1908 – 1942
     5.    Søren Larsen 1902 -1908

     6.     Hans Larsen - 1902 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 42, nr. 361, Stavnstrupvej 58

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Karen Kirstine Sofie Jensen

16-10 1875

E

Husmoder

Rengøringskone

Grunderup, Præstø Amt

Hans Bernhard Jensen

24-5 1906

U

Barn

Tjenestekarl

Everdrup, Præstø Amt

Jens Peter Kristian Jensen

7-5 1904

U

Barn

Tjenestekarl

Everdrup, Præstø Amt

Hans Jørgen Jensen

25-5 1917

U

Barn


Kongsted

Frede Erling Jensen

10-8 1919

U

Barn


Kongsted

 

 

 

Stavnstrupvej 58

Stavnstrupvej 60

Stavnstrupvej 60 Matr. 39a Jensen og Therkelsen (Brødudsalg)
Her har været brødudsalg og købmandshandel.
I  1950er drevet af Købmand Henry Hansen,der havde to børn Birgit og Kurt. Efter ham overtog Birgit og Jørgen Svanebjerg i nogle år butikken. Da den lukkede, købte Liselotte Rodian og Verner Roland huset. Liselotte var i flere år formand for bylauget i Leestrup.

FT 1845 Christian Nielsen

Før 1848 Fæster Christen Nielsen

1848 Fæster Niels Mortensen

1900 lejet af Lars Hansen

 

Folketællind i 1930 Lestrup, matr. nr. 38, nr. 360,

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Johansen

20-4 1873

G

Husfader

Skræddermester

Kongsted

Mette Sabine Johansen

15-2 1877

G

Husmoder

Rengøringskone

København

Stavnstrupvej 62

Stavnstrupvej 62 Matr.38a Sines hus

Huset har siden det opførelse i omk. 1800 været lejehus under Baroniet Gavnø indtil det i 1936 blev solgt fra godset.


1. Birgitte og Svend Aage Schiermacher 1.1.2013

     Forældre til
 Eva Schiermacher på Leestrupvej 37

2.Anne-Karin Corneliussen ca. 1994 -

Huset anvendes til sommerhus 

3. Mette Dehn 1975 - ca 1994?
 
Mette Dehn er født i Nordsjælland og brugte huset til feriehus.

4. Kontorchef Jacobsen ca. 1964 - 1975

Ferie hus.

5. Ombygger 1963 - 1964

En spekulant købte huset, skændede det til "københavnerhus" og solgte det videre.

6. Ung mand 1961 – 1963

Huset blev nænsomt restaureret med overkalket bindingsværk og ærtehalmsdukker i gavlene. Omtalt i skrift fra nationalmuseet.

7. Hansigne Hansen "Den lille Sine" eller "Grønne Sine" 1936 - 1961

Sine boede alene med sine katte, der var hendes et og alt. Hun ernærede sig ved husligt arbejde – tit på Græsholt, desuden gjorde hun rent i forskolen. Hendes lille skæve hus var helt overgroet af vedbend, der dog gik til i isvintreneførst i 1940erne. Det gav anledning til et vers i høstfestrevyen på Vindbyholt kro – det lydes således :

Så er der Sine – kaldet den grønne

Hun elsker sin gamle og vaklende rønne,

Men nu har vi hørt nogen gisne,

At hun skal kaldes Sine den visne!

Sine var født i huset og boede der til sin død.

8. Lars Hansen og Marie Lars Hans.

De var begge daglejere på gårdene. Deres familie har boet i huset så længe det har stået. Inventaret i Sines tid (1944) var himmelsenge, dragkiste og et bornholmerur og i køkkenet tallerkenrække og en kobberkedel fra 1797 . Ved den vestlige gavl står et træ, der som kludeegen har hul igennem sig.

Da man fjernede himmelsengene fandt man en flintøkse hvor sengene havde stået. Det var en "ildsten" der skulle beskytte mod lynnedslag.

9. Peder Johansen 1916 –

10. Johan Pedersen - 1916

FT 1845 Anders Nielsen

 

Folketælling i1830  Lestrup, matr. nr. 39, nr. 364, Stavnstrupvej 62

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anna Marie Hansen

25-4 1853

E

Husmoder

Aldersrentenyder

Kongsted

Hansigne Katrine Hansen

1-6 1898

U

Datter

Husassistent

Kongsted

Stavnstrupvej 62 i 2004

Stavnstrupvej 70

Stavnstrupvej 70 Matr. 6c Elo og Henriette Svanebjerg

 

"Ejebo" blev bygget i 1930 af murermester Viggo Poulsen Præstø.Huset blev bygget til søstrene Sine og Johanne Pedersen der var ugifte døtre fra Græsholt. Johanne sad i kørestol. I 1947 blev huset solgt til Anna Bang og Theodor Petersen fra Bangsminde, som boede der til 1961. Herefter overtog Kamilla og Hans Knudsen huset og boede der som pensionister til 1980 , hvorefter Mary og Hans Erling Hansen overtog det, også som pensionister. 1.12.1994 overtog Henriette Ihmels og Elo Svanebjerg huset og byggede det noget om. Elo er ingeniør og  søn af Birgit og Jørgen Svanebjerg fra Svanebjerggård. Henriette arbejder på Faxe-Bugten.
Elo og Henriette har nu opført et nyt stuehus på Svanebjerg og er flyttet dertil.

 

Folketælling i1930 Lestrup, matr. nr. 6c, nr. 378, Stavnstrupvej 70

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Maren Hansigne Petersen

18-11 1883

U

Husmoder

Lever af Formue

Kongsted

Johanne Dorthea Kirstine Petersen

6-8 1885

U

Søster

Lever af Formue

Kongsted

Stavnstrupvej 70 i 2004