Fotoalbum

Leestrup hovedskole ca. år 1900

Leestrup forskole ca. år 1910

Her er Leestrup hovedskole ca.år 1911. Forreste række, nr. 3 f.h. er Anna Hansen Nordvang, datter af bødker Andersen. Læreren er vist nok nr. 7 i Leestrup skole. Søn af husmand Hans Nielsen og hustru Karen Nielsen, Aaside Mark i Snesere sogn, er født i Snesere Overdrev 17/1 1875, dimitteret fra Vordingborg seminarium 1898 med karakteren mg?, derefter andenlærer i Kongsted, og i sommeren 1902 kaldet til lærer i Leestrup; gift 12/9 1902 med Johanne Jørgensen.

Leestrup Skole 1912-13 (Tove Olesen)øverste rk.tv. Herman Hansen Nordvang og næste rk. tv. Frederik Hansen

Leestrup Hovedskole 1911 med lærer Jensen og fru Jensen. Foran lærer Jensen.. Ejner Andersen Bakkely, foran Ejner Andersen ..er Johannes Petersen Pugebjerg. Pigen mellem hr. og fru Jensen med kors er Johanne Petersen Vrangebæk. Pigen foran fru Jensen er Anna Andersen, senere gift med Herman Hansen Nordvang.

Leestrup forskole omk.1920. Lærerinde fr. Karen Nielsen Øverste række fra højre: Henry Hansen s.a. gdr. Niels Chr.Hansen Nordvang Alfred Hansen s.a. gdr. H.J. Hansen Stenager Else Andersen d.a. gdr. Poul Andersen Ellebæk Marie Petersen d.a. flyttede til Bornholm Anna Hansen d.a. gdr. Niels Chr. Hansen Nordvang Midterste række fra v. : Rigmor Nielsen d.a. smed Niels Nielsen Ida Bernholm d.a. gdr. Ingvar Bernholm Nordgård ? hendes mor var husbestyrerinde Else Larsen d.a. skomager Larsen Dagny Christoffersen d.a. gdr. Hans Christoffersen Stenholt Ida Bernholm d.a. gdr. Ingvar Bernholm Nordgård Luis ? måske fra frugtplantagen Siddende fra v. : Alfred holgersen s.a. vejmand Holgersen(Leestrupvej) Erna Larsen d.a. gdr. Jens P. Larsen Maglebjerg Maja Jensen d.a. gdr. Lars Jensen Vrangebækgård

Leestrup Forskole ca. 1920 Lærerinde fr. Karen Nielsen Øverste række fra højre: Henry Hansen s.a. gdr. Niels Chr.Hansen Nordvang Alfred Hansen s.a. gdr. H.J. Hansen Stenager Else Andersen d.a. gdr. Poul Andersen Ellebæk Marie Petersen d.a. flyttede til Bornholm Anna Hansen d.a. gdr. Niels Chr. Hansen Nordvang Midterste række fra v. : Rigmor Nielsen d.a. smed Niels Nielsen Ida Bernholm d.a. gdr. Ingvar Bernholm Nordgård ? hendes mor var husbestyrerinde Else Larsen d.a. skomager Larsen Dagny Christoffersen d.a. gdr. Hans Christoffersen Stenholt Ida Bernholm d.a. gdr. Ingvar Bernholm Nordgård Luis ? måske fra frugtplantagen Siddende fra v. : Alfred holgersen s.a. vejmand Holgersen(Leestrupvej) Erna Larsen d.a. gdr. Jens P. Larsen Maglebjerg Maja Jensen d.a. gdr. Lars Jensen Vrangebækgård

Skolebørn i Leestrup omk. 1920 Øverste række fra venstre : ? Helge, søn af "den glade enke" Boede hvor smede Kristians hus nu ligger. Alfred Holgersen. Søn af Chr. Holgersen, Hyllede Louis fra "Eskildhave". Henry Hansen fra "Nordvang". Gertrud Nielsen, datter af smed Niels Nielsen. Margrethe Hansen, datter af Hans Hansen "Smedevængegård". Helga Hansen, datter af Hans Hansen "Smedevængegård". Erna Inger Andersen, datter af Peter Andersen Marie Bernholt, datter af Ingvor Bernholt "Nordgård". Rigmor Nielsen, datter af smed Niels Nielsen Leestrup Dagny Christoffersen, datter af Hans Christoffersen "Stenholt" Maja Jensen, datter af Lars Jensen Nora Jensen, datter af Lars Jensen Lærer Peter Holme Hansen 2.øverste række fra venstre : Lærerinde frk. Nielsen forskolen ( Karen Nielsen). Helweg Green Christensen, søn af F. Christensen " Skovholm". Harry Larsen, søn af Jens Larsen "Maglebjerg". Marie Petersen Eskildstrup Alice Jørgensen, datter af skovfoged Jørgensen Leestrup Skov. Ketty Christoffersen, datter af Hans Christoffersen "Stenholt". Sigrid Weiss, niece af lærerinde frk. Nielsen. Ruth Nielsen, datter af smed Nielsen Leestrup. Rigmor Green Christensen, Datter af Frederik Christensen. Ejvind Mikkelsen Hyllede. Christian Hansen, søn af Hans Hansen "Smedevængegård" Svend Åge Andersen, søn af Poul Andersen "Ellebæk". Kaj ? Plejesøn fra "Maglebjerg" Hans Chr. Nielsen, søn af Rasmus Nielsen Smedevænget. 3. række fra venstre : Hans Eggersen, søn af karetmager Thorvald Eggersen Ernst Christoffersen, søn af Hans Christoffersen "Stenholt". Ole Johansen, søn af skrædderen. Karen Larsen, datter af skomager Peter Larsen. Else Larsen, datter af skomager Peter Larsen. Alfred Hansen, søn af Hans Johan Hansen "Stenager" Kirstine Larsen, datter af skomager Peter Larsen. Erna Larsen, datter af Jens Larsen "Maglebjerg". Astrid Olsen, datter af Jens Peter Olsen "Birkehøj" Ida Bernholm, datter af Ingvor Bernholm "Nordgård" Valborg Andersen, datter af Anders Andersen ved siden af Ellebæk. Hans Aage Andersen, søn Peter Andersen "Det gule hus" i byen. Gerda Hansen, datter af Anders Hansen. Nu Skovholmvej. Gurli Larsen, datter af Larsen "Eskildhave" 15. Ingemann Holgersen, søn af Chr. Holgersen Hyllede. Nederste række fra venstre . Otto Hansen, søn af Julle Jacob og Stine, Vrangebæk. Anna Bentsen, datter af Bentsen Leestrup by. Gerda Thomsen, datter af mejeribestyrer Thomsen Leestrup Mejeri. Asta Jensen, datter af Lars Jensen Vrangebæk. Kristine Bernholm, datter af Ingvor Bernholm "Nordgård". Anna Hansen, datter af Niels Chr. Hansen "Nordvang". Karen Jørgensen, datter af Peter Jørgensen "Torbenholt". Mary Hansen, datter af Anders Hansen. Nu Skovholmvej. Laurits Larsen, søn af Jens Larsen "Den gule gård". ? Gustav Eggersen, søn af Karetmager Thorvald Eggersen. 12. Aksel Bentsen, søn af Bentsen på bakken i Leestrup.

Leestrup skole 1924-24

Skolen i Zoologisk have 1926

Leestrup skole i København ca. 1927 Bageste række fra v. : 1.Københavnsk lærer, 2.Edith Nielsen d. a. parc. Rasmus Nielsen,3. Erna Larsen d. a. gdr. Jens Peter Larsen Maglebjerg,4.Margrethe Hansen d. a. gdr. Hans Hansen Smedevængegård, 5. Valborg ? , 6. Astrid Olsen d. a. gdr. Jens Peter Olsen Birkehøj,7. Mary Hansen d.a. parc. Anders Hansen. 2. række fra v. : 1.Jørgen Jensen s. a. gdr. Frederik Jensen Ellegård 2. ? fra Pilegård, 3. Gerda Hansen d.a. parc. Anders Hansen., 4. Dagny Christoffersen d. a. gdr. ? Christoffersen Stenholt, 5. Kirstine Larsen d.a. skomagere Larsen, 6. Emmy Frandsen d.a. parc. Theodor Frandsen, 7. Gurli Larsen d. a. ? Larsen Eskildhave, 8. P. Holme Hansen. Nederste række fra v. : 1. Verner ? Pilegåden, 2. Erik ? (Det lange gule hus),3. Alfred Holgersen s. a. ? Holgersen Hyllede Mark, 4.Helge ?(Mor enke), 5. Hans Aage Andersen s. a. arbm. Peter Andersen. 6. Alfred Hansen s. a. Hans Johan Hansen Stenager,7. Marie Bernholm d. a. ? Bernholm Nordgård, 8. Gertrud Nielsen d. a. smed Nielsen.

Leestrup forskole med fr. Nielsen. Er der nogen der kender årstal og personer

Leestrup Skole sommeren 1928 Øverste række fra venstre : 1.Viggo Andersen, s.a.Poul Andersen Ellebæk 2.? 3.? 4.Åge Andersen s.a.Peter Andersen 5.?6.? 7.? 8.Jens Jensen s.a. Frederik Jensen Ellegård 2. øverste række fra venstre : 1.? 2.Henry Rasmussen s.a. Dagmar Rasmussen 3.Knud Hansen s.a.Herman Hansen Høker 4.Henry Nielsen s.a.Valdemar Nielsen Skovly 5.Hans Henrik Hansen s.a.Parc. Anders Hansen 6.? 7.Svend Harry Andersen s.a.Peter Andersen 8.Erik Nielsen s.a.Smed Nielsen 9.Jacob Jensen s.a. Frederik Jensen Ellegård.10.? 11.? 3. øverste række fra venstre : 1.Inger Frandsen d.a.Th. Frandsen 2.Else Hansen d.a.Anders Hansen 3.?4.Emmy Frandsen d.a.Th. Frandsen 5.Mary Hansen d.a. Parc. Anders Hansen 6.Gerda Hansen d.a. Parc. Anders Hansen 7. Edith Nielsen d.a parc. Rasmus Nielsen. 8. Kirstine Larsen d.a. skomager Peder Larsen. 9. Else Larsen d.a. skomager Peder Larsen. 10.Marie Frandsen d.a. Parc. Th. Frandsen 11.Elfrede Jensen d.a.gdr. Frederik Jensen Ellegård 3. nederste række fra venstre : 1.? 2.Grethe Nielsen d.a. smed Nielsen 3.? 4.Solveig Andersen bedstefar Carl Andersen 5.Asta Andreasen d.a. brugsuddeler Andreasen 6.Margrethe Hansen d.a. Hans Hansen 7.Gerda Hansen d.a. Hans Hansen 8.Mary Petersen d.a. vejmand Jens Petersen 9.Anna Petersen d.a. vejmand Jens Petersen 10.Astrid Petersen d.a. vejmand Jens Petersen 2. nederste række fra venstre : 1.Poul Andersen s.a. Peter Andersen 2.? 3.Carl Ejner Andersen bedstefar Carl Andersen 4.Jens Frandsen s.a. parc. Th. Frandsen 5.Aksel Jensen s.a. arbm.Jens Jensen 6.Hans Erling Hansen s.a. Hans Hansen 7.? 8.? Nederste række fra venstre : 1.Karen Frandsen d.a. parc. Th. Frandsen 2. Emma Larsen d.a. skomager Peder Larsen, 3.Anna Petersen d.a.Peter Petersen bag Pugebjerg 4.?Magda Thomsen d.a. mejeribest. Thomsen5.Jutta Nielsen d.a. smed Nielsen. 6. Erling Nielsen s.a. smed Nielsen

2. klasse i1936. Leestrup forskole. Øverste række fra venstre : Mary, datter af Theodor Frandsen-- Gudrun, datter af Herman Hansen Nordvang--Kjeld, søn af bødker Herman Andersen--Svend Åge fra "Lykkens Håb"--Ukendt pige. 2. række fra venstre : Inger, datter af Kresten Petersen--Frede Nielsen, søn fra Brimegården--Folmer Larsen, søn af Jens? Larsen Asketykke--Børge Frederiksen, søn af Sofus Frederiksen-- Nederste række fra venstre : Erling Larsen, bror til Folmer Asketykke-- Kristian Nielsen Hylledegård--Irene Bengtsen fra Valdemar Petersen-- Stig , søn af bødker Herman Andersen. Anny, datter af Hans Knudsen, gik i samme klasse, men var syg den dag billedet blev taget. Men hun og Ruth f.Frandsen, har sendt billedet og beskrivelsen. Tak for det.

1.klasse i Leestrup forskole 1936

Leestrup Skole 1943

Leestrup skole ca. 1946. Øverste række fra v. : 1.Else Nielsen d.a. gdr. Martin Nielsen Hylledegården. 2. Bente Jacobsen d.a. Ludvig Jacobsen Leestrup skov. 3. Ruth Frandsen d. a. parc. Theodor Frandsen. 4. Gunner Poulsen, plejebarn fra brugsen 5. Villy plejebarn fra Ellebæk. 6. Hans Nielsen s. a. parc. Valdemar Nielsen Skovly. 7. Kjeld Jensen s. a. gdr. Ejner Jensen Eilkær. 8. Viktor Petersen s. a. smed Kristian Petersen. 9. Helge Jensen s. a. gdr. Ejner Jensen Eilkær. 2. øverste række fra v. : 1. Bent Nielsen s. a. gdr. Martin Nielsen Hylledegården. 2. Egon Hansen s.a. parc. Frederik Hansen 3. Erik Nielsen Lykkens Håb 4. Jørgen Svanebjerg s. a. gdr. Ingvor Petersen Svanebjerg. 5. Olga Frederiksen d. a. fisker og arbm. Oluf Frederiksen. 6. Olav Green Christensen s. a. gdr. Frederik Christensen Mosebølle. 7. Egon Nielsen s. a. parc. Valdemar Nielsen Skovly. 8. Poul Pedersen s. a. parc. Peder (jo) Pedersen Vrangebæk. 3. øverste række fra v. : 1. Holme Hansen Lærer. 2 Eva Rossen d.a. skovfoged Peter Rossen 3. Sigrid Fugl Petersen d. a. gdr. Johs. Petersen Pugebjerg. 4. Inger Hansen d.a. Alfred Hansen Vandvænge. 5. Karen Nielsen d.a. gdr. Martin Nielsen Hylledegård 6. Lilly Nielsen d.a. gdr. Viggo Nielsen Nordgård 7. Hanne Nielsen d.a. gdr. Martin Nielsen Hylledegård 8. Gudrun Nielsen d.a. parc. Valdemar Nielsen Skovly 9. Selma Petersen d. a. smed Kristian Petersen. 10. Jonna Petersen d. a. smed Kristian Petersen. 11. Eva Frederiksen d. a. fisker og arbm. Oluf Frederiksen. 2. nederste række fra v. : 1. Metha Andersen d. a. gdr. Ejner Andersen Bakkedal. 2. Birthe Jørgensen d. a. gdr. Johannes Jørgensen Torbenholt. 3. Gerttu finnepige hos Holme Hansen. 4. Bertha Jensen d. a. gdr. og handelsmand Georg Jensen Hyllede. 5. Allis Olsen d. a. parc. Otto Olsen Hjortebjerg. 6. Ove Petersen s. a. parc. Chresten Petersen. 7. Poul Erik Petersen s. a. smed Kristian Petersen. 8. Henning Svanebjerg s. a. gdr. Ingvor Petersen Svanebjerg. 9. Lærerinde Ellen Venborg Lauritsen. Nederste række fra v. : 1. Kjeld Jacobsen s.a. Ludvig Jacobseb Leestrup Skov - boede en tid i Marens hus. 2. Jørgen Pedersen s. a. arbm. Valdemar Pedersen. 3. Mogens Larsen s. a. parc. Poul Larsen Vrangebæk. 4. Knud Nielsen s. a. gdr. Martin Nielsen Hylledegården. 5. Ole Hansen s.a. Alfred Hansen Vandvænge 6. Inge Hansen Pugebjerg(Sodemans) 7. Tove Hansen d. a. gdr. Herman Hansen Nordvang. 8. Ruth Jensen d. a. gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård. .

Leestrup skole ca. 1947. Øverste række fra v. : 1. P. Holme Hansen, 2. Henning Svanebjerg s. a. gdr. Ingvor Petersen Svanebjerg, 3. Frede Hansen søn af Alf. Hansen Vandvænge , 4. Helge Jensen s. a. gdr. Ejner Jensen Eilkær, 5. Kurt Hansen s. a. købmand Henry Hansen , 6. Ole Hansen s.a. Alfred Hansen Vandvænge 7. Maggie Frederiksen d. a. fisker og arbm. Oluf Frederiksen , 8. Allis Olsen d. a. husmand Otto Olsen, 9. Ove Petersen s. a. parc. Chresten Petersen, 10. Poul Petersen s. a. smed Kristian Petersen, 11. Gunner Rasmussen s.a. gdr. Emil Rasmussen Stenholt. 2. øverste række fra v. : 1. Jørgen Jensen s. a. gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, 2. Erik Rasmussen s. a. gdr. Emil Rasmussen Stenholt 3. Metha Andersen d. a. gdr. Ejner Andersen Bakkedal, 4. Hans Petersen s. a. skovarb. Helger Petersen , 5. Ib Svanebjerg s. a. gdr. Ingvor Petersen Svanebjerg, 6. Ole Hansen s.a. Erna og Karl Hansen Hyllede (Erna var datter fra Maglebjerg), 7.Knud Nielsen s. a. gdr. Martin Nielsen Hylledegården, 8. Conny Frederiksen d. a. fisker og arbm. Oluf Frederiksen, 9. Inge Andersen d.a. gdr. Lars P. Andersen Kratholm. 3. øverste række fra v. : 1. Viktor Petersen s. a. smed Kristian Petersen, 2. Hans Nielsen s. a. parc. Valdemar Nielsen, 3. Bodil Andersen d.a. gdr. Lars Peter Andersen Kratholm, 4. Elly Hansen d.a. Alfred Hansen Vandvænge 5. Eva Frederiksen d. a. fisker og arbm. Oluf Frederiksen, 6. Kerttu, Holme Hansens finnepige 7. Bent Nielsen s. a. gdr. Martin Nielsen Hylledegården. 8. Ruth Frandsen d. a. parc. Theodor Frandsen, 9. Bertha Jensen d. a. gdr. og grisehandler Georg Jensen Hyllede, 10. Eva Rossen d. a. skovfoged Peter Rossen Leestrup Skov. 11. Frk. Nielsen, husbestyrerinde hos Holme Hansen. 4. række fra v. : 1. Jørgen Petersen s. a. arbm. Valdemar Petersen, 2. Tove Hansen d. a. gdr. Herman Hansen Nordvang, 3. Tage Hansen s.a. Alfred Hansen Vandvænge , 4. Dagny Petersen d. a. parc. Peter Petersen Vrangebæk, 5. Lissie Larsen d. a. gdr. Harry Larsen Maglebjerggård, 6. Inga Jensen d. a. gdr. Ejner Jensen Eilkær, 7. Birgit Hansen d. a. købmand Henry Hansen, 8. Ruth Petersen d. a. skovarb. Helger Petersen, 9. Magda Nielsen d.a. gdr. Martin Nielsen Hylledegård 10. Lærerinde frk. Ellen Vamborg Lauritsen. Nederste række fra v. : 1. Gerner Jørgensen s. a. gdr. Johannes Jørgensen Torpenholt, 2. Robert Eggersen s. a. karetmager Thorvald Eggersen, 3. Mogens Larsen s. a. parc. Poul Larsen, 4. Peter Jensen s. a. gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, 5. Keld Hansen s. a. gdr. Alfred Hansen Pilegård, 6. Ruth Jensen d. a. gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, 7. Magda Hansen d. a. parc. Kristian Hansen Hjortebjerg.

Navnene er oplyst af Ruth og Alice: Øverste række fra venstre: Peter Jensen s.a. gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, Robert Eggersen s.a.karetmager Eggersen, Inge Andersen d.a.gdr.L.P. Andersen Kratholm, Tove Hansen d.a.gdr. Herman Hansen Nordvang, Elly Hansen Vandvænge, Else Nielsen d.a.gdr. Martin Nielsen Hylledegård,Maggi Frederiksen d.a. Oluf Frederiksen, Alice Olsen d.a. parc. Otto Olsen, Metha Andersen d.a. gdr. Ejner Andersen, Bodil Andersen d.a. gdr. L.P. Andersen Kratholm,Ruth Frandsen d.a. parc.Theodor Frandsen, Henning Svanebjerg s.a.gdr.Ingvor Petersen Svanebjerg, Ove Petersen s.a. parc. Chresten Petersen, Gerner Jørgensen s.a. gdr.Johs. Jørgensen Torpenholt, Christian Nielsen s.a.parc. Karl Nielsen, Erik Rasmussen s.a. gdr. Emil Rasmussen Stenholt, Jørgen Petersen s.a. arbm. Valdemar Petersen, 2. række : Dagny Petersen d.a. parc, Peter Petersen Vrangebæk,Magda Nielsen d.a. gdr. Martin Nielsen Hylledegård, Kjeld Hansen s.a. gdr. Alf. Hansen Pilegård, Inga Jensen d.a. Ejner Jensen Eilkær, Gunner Rasmussen s.a. gdr . Emil Rasmussen Stenholt, ??, Lærer Holme Hansen, ??, Bertha Jensen d.a. gdr. Georg Jensen Hyllede, Connie Frederiksen d.a. fisker Oluf Frederiksen,Poul Erik Petersen s.a. smed Chr. Petersen, Hans Nielsen s.a. parc. Valdemar Nielsen Skovly, 3. række : Eigil Frederiksen s.a. fisker Oluf Frederiksen(var med sin storesøster), Jonna Petersen d.a. smed Chr. Petersen, Ellen Margrethe Andersen d.a. parc. Karl Andersen Hjortebjerg, Lissi Larsen d.a. gd. Harry Larsen Maglebjerg, Henning Larsen s.a. Gdr. Harry Larsen Maglebjerg, Ib Svanebjerg s.a. gdr. Ingvor Petersen Svanebjerg, Helge Jensen og Gunner Jensen begge s.a. Ejner Jensen Eilkær, Jørgen Jensen s.a. gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård.

Børn i Leestrup skoler 1952 . Det var 4-5 skoleår, kaldet 3.a og 3.b Fra venstre Peter Holme Hansen Øverste række fra venstre : Birthe Andersen d.a. Gdr.Lars P. Andersen Kratholm, Jonna Petersen d.a. Smed Kristian Petersen, Hanne Eggertsen d.a. Gartner Gustav Eggertsen, Robert Eggersen s.a. Karetmager Thorvald Eggersen, Gunner Jensen s.a. Gdr. Ejner Jensen Eilkær. Midterste række fra venstre : Else Hansen d.a. Gdr. Alfred Hansen Stenager, Ellen Margrethe Andersen d.a. Parc.Karl Andersen Hjortebjerg, Knud Jensen s.a. Gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, Allan Petersen s.a. Skovarb. Helger Petersen Leestrup Skov. Nederste række fra venstre : Else Marie Petersen d.a. Arbejdsmand Valdemar Petersen, Erik Hansen s.a. Gdr. Alfred Hansen Stenager, Henning Larsen s.a. Gdr. Harry Larsen Maglebjerg, Sven B. Hansen s.a. Gdr. Herman Hansen Nordvang.

Børn i Leestrup skoler 1952 . Øverste række fra v. Gerda Jensen, datter af gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård Poula Petersen, datter af smed Kristian Pedersen Eigil Frederiksen, søn af arb.mand Oluf Frederiksen Ole Green Christensen, søn af gdr. Helweg Christensen Skovholm Knud Jensen, søn af gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård Erik Hansen, søn af gdr. Alfred Hansen Stenager Knud Green Christensen, søn af gdr. Helweg Christensen Skovholm Finn Eggersen, søn af gartner Gustav Eggersen Hans Jørgen Eggersen, søn af gartner Gustav Eggersen Karen Nielsen, datter af gdr. Knud Nielsen Nordgård Vinnie Nielsen d.a. Ingrid og Henning Nielsen Leestrup Jørgen Andersen, søn af ? der boede i Stenveds hus Lærer P. Holme Hansen Midter rækken fra v. Ellen Marie Andersen, datter af Karl Emil Andersen Henning Larsen, søn af gdr. Harry Larsen Maglebjerg Robert Eggersen, søn af karetmager og centralbest. Thorvald Eggersen Kjeld Hansen, søn af gdr. Alfred Hansen Pilegården. Peter Jensen, søn af gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård Allan Pedersen, søn af skovarb. Helger Pedersen Leestrup skov. Gunner Jensen, søn af gdr. Ejner Jensen Eilkær Allis Olsen, datter af husmand Otto Olsen v. Hjortebjerg Inga Jensen, datter af gdr. Ejner Jensen Eilkær Tove Jensen, datter af parcellist Åge Jensen Nederste række fra v. Else Marie Pedersen, datter af arb.mand Valdemar Pedersen Else Hansen, datter af gdr. Alfred Hansen Stenager Jonna Pedersen, datter af smed Kristian Pedersen Birthe Andersen, datter af gdr. Lars Peter Andersen Kratholm Birthe Hansen, datter af købmand Henry Hansen fra brødudsalget Dagny Petersen, datter af parcellist Peter Petersen Vrangebæk Inga Jensen, datter af gdr. Ejner Jensen Eilkær Ellen Margrethe Andersen, datter af parcellist Karl Andersen Hjortebjerg Hanne Eggersen, datter af gartner Gustav Eggersen Magna Petersen, datter af smed Kristian Petersen Lissi Hansen, datter af gdr. Alfred Hansen Pilegården

Skoleudflugt til Aarhus i 1954. Leestrup og Eskildstrup skoler Fra v. Ebbe Hansen s.a. Karl Hansen Hyllede, Knud Jensen s.a. gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, Sven Boye Hansen s.a. gdr. Herman Hansen Nordvang, Gunner Jensen s.a. gdr. Ejner Jensen Eilkær, Erik Hansen s.a. gdr. Alfred Hansen Stenager, Allan Pedersen s.a.skovarb. Helger Petersen Leestrup Skov, Robert Eggersen s.a. karetmager Th. Eggersen Leestrup og lærer P. Holme Hansen

Leestrup skole1958. Fra v. Hans Jensen Ellebo, Eigil Fredeiksen, Jørgen Hansen, Vagn fra Eskildstrup, Magna Petersen og Ellen Jensen Ellebo

Udflugt med 4 H i Kratholms have ca. 1954. Stående fra venstre : 1?. 2?. 3?, 4?, 5?. 6 Birthe Andersen Kratholm, 7 Else Hansen Stenager, 8 Doris Hansen Eskildstrup, 9?, 10?, 11?, 12?. 13 Inga Jensen Eilkær. Siddende fra venstre : 1 Kjeld Hansen Pilegård 2 ?, 3 Knud Jensen Hulhøj 4 Jørgen Jensen Hulhøj 5 Gunner Jensen Eilkær 6 Tage Hansen Vandvænget 7 Ebbe Snedgård 8 Erik Hansen Stenager 9 Preben Snedgård 10 Peter Jensen Hulhøj

Leestrup forskole 1950. Fra venstre : Tove Jensen, Paula Petersen, Lena Jensen, Ellen Marie Nielsen, Ole Green Christensen, Gerda Jensen, Poul Erik Petersen, Hanne Jensen og Gunner Hansen. Bagerst : Frk. Adda Tønnesen

Leestrup hovedskole 1955. Fra venstre : Lærer Peter Holme Hansen, bagerst : Paula Petersen( Smed Chr. Petersen), Edith Jensen (Gdr, Ejner Jensen Eilkær), Inger Olsen ( Parc. Otto Olsen), Gerda Jensen ( Grd. Laurits Jensen Hulhøjgrd.). 2. række : Ellen Marie Nielsen (Arbm. Karl Emil Nielsen), Ole Green Christensen ( Gdr. Helveg Christensen Skovholm) , Tove Jensen (Parc. Aage Jensen), Poul Erik Petersen (Skovarb. Helger Petersen). Forrest : Lena Jensen (Gdr. Jens Jensen Ellegård ), Gunner Hansen (Bryggeriarb. Kristian Hansen), Bente Caspersen

Leestrup forskole ca. 1959. Skoleåret startede først i april. Dette er 2. og 3. klasse, der gik sammen hver anden dag. Øverst f.v. Jørgen Jensen s.a. mejeribestyrer Ejner B. Jensen, Torben Petersen s.a. gdr. Herman Petersen Bangsminde, Peter Jørgensen s.a. gdr. Johs. Jørgensen Torpenholt. Pigerne f.v. Birgit Petersen d.a. gdr. Poul Petersen Birkehøj, Ellen Jensen d.a. gdr. LauritsJensen Hulhøjgård, Ruth Kristensen d.a. gdr.Frede Christensen Brimegården, Ulla Frandsen d.a. arb.mand Karl Frandsen , Åse Green Christensen d.a. gdr. Helveg Christensen Skovholm, Sonja Petersen d.a. smed Kristian Petersen

LEESTRUP HOVEDSKOLE 1958-59. Øverst fra venstre : Eigil Frederiksen s.a. fisker Oluf Frederiksen, Vagn fra Eskildstrup, Jens Erik Christensen s.a. gdr. Frede Christensen Brimegården, lærer Poul Larsen,Knud Green Christensen s.a. gdr. Helveg Christensen Skovholm, Hans Jensen s.a. gdr. Ejner Jensen Ellebo, Jørgen Hansen s.a. Kristian Hansen , midterste række fra venstre : Ellen Jensen d.a. gdr. Ejner Jensen Ellebo, Magna Petersen d.a. smed Kristian Petersen, Hanne Hansen d.a. Kristian Hansen, Grethe Larsen d.

Leestrup Forskole 1960. Her er 2. og 3. klasse fra Leestrup og Eskildstrup slået sammen, da Eskildstrup forskole må være nedlagt i 1959. Lærerinde Adda Tønnesen. Øverst f.v. Karl Jørgensen s.a. gdr. Johs. Jørgensen Torpenholt, Jørgen Frandsen s.a. tømrer Jens Frandsen Eskildstrup, Jørgen Langebjerg Larsen s.a. gdr. Christoffer Larsen Langebjerggård Hyllede, Poul Henning Albrechtsen s.a. husmand Axel Hartvig Albrechtsen Hyllede - bror til Verner Albrechtsen best. på Mørkebjerggården, Poul Frandsen s.a. tømrer Jens Frandsen, Erik Enevoldsen s.a. Kaj Enevoldsen. Mellemste rk. f.v. Ruth Kristensen d.a.gdr. Frede Christensen rimegården, Sonja Petersen d.a. smed Kr. Petersen, Ellen Jensen d.a. gdr. Laurits Jensen Hulhøj, Peter Jørgensen s.a. gdr.Johs. Jørgensen Torpenholt, Torben Petersen s.a. gdr. Herman Petersen Bangsminde, Nederst f.v. Grete Andersen d.a.gdr. Helge Andersen Hyllede, Kirsten Fiil d.a.gdr. Fiil Enggården Hyllede, Ulla Frandsen d.a.arb.mand Karl Frandsen Leestrup, Ingelise Nielsen d.a. gdr. Knud Nielsen Nordgård, Birgit Hansen d.a. gdr. Gerhard Hansen Østergård Eskildstrup, Jonna Olsen Hyllede d.a. (slagter ?) Leif Peter Brandt Olsen , Jonna Andersen d.a. arb.mand Andersen Stenveds hus

Skolebilled fra 1959/60, 4 og 5 klasse. Bagerste række fra venstre: Frank Henning Birk Pedersen, John Eilif Hansen, Arne Bang, Anders Theodor Frandsen, Lærer Poul Larsen, Erik Skov Jørgensen, Hans Kurt Green Hansen, Anna-Lise Munk Mathisen, Åse Green Christensen, Grethe Olsen, Lærer Poul Larsens datter, Birgit Pedersen Gudrund Solveig Hansen og Lærer Poul Larsens søn.

Leestrup Forskole ca. 1960 Øverst : Anker Andersen s.a. parc. Ove Andersen, Poul Frandsen s.a. karetmager Jens Frandsen, Kirsten Larsen d.a. Uddeler Gregers Larsen, Anette Olsen d.a. slagter Peter Olsen, Inge Lise Nielsen d.a. Knud Nielsen Nordgård, Lærerinde Adda Tønnesen. Midten : Rita Hansen d.a. gdr. Alfred Hansen Pilegård, Gurli Petersen d.a. gdr.Poul Petersen Birkehøj, Kirsten Enevoldsen d.a. Kaj Enevoldsen, Grethe ?, Lisbeth ?, Kirsten Jensen d.a. maskinstationsejer Johannes Jensen, ??, Karl Torbenholt Jørgensen s.a. gdr. Johannes Jørgensen Torbenholt. Nederste : Erling Green Christensen s.a. gdr. Helveg Christensen Skovholm, Ebbe Jørgensen s.a. skovarb. Svend Jørgensen, Hans Mathiasen Hyllede, Erik Enevoldsen s.a. arbm. Kaj Enevoldsen, Lasse Torbenholt Jørgensen s.a. Johannes Jørgensen Torbenholt, Jan Enevoldsen. (Billed skænket af Anker Andersen)

2. KL 1963-64 Her mangler en del navne, men : Øverst fra v. Kim Michelsen s.a. A.H. Michelsen Malergården, Egil Jørgensen s.a. skovarbejder Svend Jørgensen Leestrup, Jette Krag d.a. Gdr. Krag Hyllede, ? , Forreste række fra venstre : Steen Fil Hyllede, Pia og Ann (tvillingsøstre) Eskildstrup , Frode Karlshøj s.a. gdr. Karlshøj Hyllede Skovgaard, Jens Johansen s.a. Herman Johansen Tornemark Og læreren ?

Lærer P. Holme Hansen

Lærer Holme Hansen - i baggrunden Elisabeth Andersen Vindbyholt

Lærerinde frk. Nielsen

Lærer Jensen

Lærer Hansen

Lærer Poulsen

Lærer Nielsen

Leestrup Hovedskole

Leestrup Skole omk. 1920 ?

Leestrup forskole ca. 1930 ??

Leestrup Skole fra havesiden ca. 1930

Legepladsen Leestrup hovedskole 1925-30

Billede fra Leestrup skoles udflugt til København i 1941. Navne og billede fra Ruth Hansen og Anny Frandsen Bageste række fra venstre : Helga Rasmussen d. a. Emil Rasmussen Hemmestrup, Dorethy Nielsen d.a. Karl Nielsen Leestrup, Hjørdis Petersen d.a. Peter Petersen Vrangebæk Leestrup, Ruth Petersen d.a. Jens Petersen Leestrup, Kerthu og Pirkko Sinisalo finnepiger i Leestrup, Alma Rasmussen d.a. Peter Rasmussen Eskildstrup, Doris Karlsen d.a. Karl Karlsen Hyllede, Solvej Holgersen d.a. Marius Holgersen Eskildstrup, Irene Bengtsen d.a, Valdemar Petersen Leestrup, Marie Nielsen d.a. Martin Nielsen Hylledegård Hyllede. Anden række fra venstre : Lærer Peter Holme Hansen Leestrup Skole, Lærer Tage Arnkjær Eskildstrup Skole, Gurli Nielsen d.a. Gustav Nielsen Hyllede, Tove Nielsen d.a. Thorvald Nielsen Brimegård Hyllede, Else Kamp Kristiansen d.a. Valdemar Kristiansen Saxholm Eskildstrup, Helge Andersen s.a. Andersen Tingerup, Herman Christiansen s.a. Christian Christiansen Eskildstrup, Bent Fugl Petersen s.a. Johannes Petersen Pugbjerggård Leestrup, Kristian Nielsen s.a. Martin Nielsen Hylledegård Hyllede, Verner Rasmussen s.a. Niels Rasmussen Leestrup, Frede søn fra ”Spånhuset”, Eskild Hansen s.a. Hans Hansen Eskildstrup, Karen Nielsen d.a. Valdemar Nielsen Leestrup Skovvej, Mary (Andersen) d.a. Hjalmar (Andersen) Hyllede, Mogens Jørgensen s.a. Johannes Jørgensen Enggård Hyllede, Karen Hansen d.a. Laurits Hansen Tornemark, Anny Knudsen d.a. Hans Knudsen Leestrup, Ketty Jakobsen d.a. Frederik Jacobsen Leestrup Skov, Lærerinde frk. Andersen Eskildstrup forskole, Lærerinde Lilly Strandborg Leestrup forskole, Sigfrid Fürst Rundviser på turen. Forreste række fra venstre : Ketty Jacobsen d.a. Kristian Jakobsen Leestrup, Lise Andersen d.a. Niels Andersen Rønnevængegård. Inge Jakobsen d.a. Frederik Jakobsen Leestrup Skov, Poul Nielsen s.a. Hans Nielsen ”Lykkens Håb” Hyllede, Finn Smith s.a. Købmand Smith Hyllede, Børge Sørensen s.a. Hans Sørensen Eskildstrup, Leo Petersen s.a. Viggo Petersen Eskildstrup, Ingvor Jensen s.a. Gustav Jensen Leestrup. Børn og lærere overnattede i København på fregatten ”Jylland”

Øverst t.v. : Ingeborg d.a. Valdemar Nielsen - Astrid d.a. Jens Petersen - Pretra ?- frk. Nielsen -på skødet Jutta d.a. smed Nielsen- Poul s.a. Peter Andersen - Villy ? - Jens s.a. Th. Frandsen - 2. række: Erling s.a. smed Nielsen - siddende : Carl Ejner Andersen - Erling Hansen s.a. Hans Hansen

Her er  skolebilleder fra Leestrups to skoler - forskolen og hovedskolen. Er der nogen der har gamle skolebilleder, vil jeg være meget glad for et kopi med navne og årstal.