Udstykkede og andre ejendomme.

Oversigt

1.  Saksholmvej 28 Nordgård    2. Stavnstrupvej 35
3. Stavnstrupvej 31                    4.  Stavnstrupvej 34
5. Leestrupvej 37                        6. Leestrupvej 33

Leestrupvej 31
7.  Stavnstrupvej 71 Maglebj.    8. Stavnstrupvej 79
9. Skovholmvej 19                      10. Stavnstrupvej 80
11. Stavnstrupvej 78                  12. Skovholmvej 13
13. Skovholmvej 18 Birkehøj    14. Leest. Skovvej 18 Ellebo
15. Leest. Skovvej 16 Skovly    16. Leestrup Skovvej 17
17.Mosebøllevej 15
18. Saksholmvej 26 Pugebjerg 19. Skovholmvej 32
20. Stavnstrupvej 30                  21. Smedevænget Skovfoged
22. Mosebøllevej 12 Trollehus  23. Saksholmvej 34
24. Saksholmvej 32     25. Skovfogedstedet i Fuglsangskoven  

1. Nordgård. Saksholmvej 28

Udstykket fra : Torbenholt År: 1912

Ejerrækkefølge på Nordgård 1b. :

  1. Bjarne S. Hansen og Jette M. Hansen ca. 1992 -

  2. Mona og Ryan Hansen 1986 - ca.1992

  Ryan havde heltidsjob i Stadsing. Dir. som arbejdsleder for smedene og Mona var sekretær på Faxe Bryggeri. De har to døtre Karin (sygeplejerske) og Inge Lise (byggetekniker).

  1. Jørgen og Birthe Pilegård Larsen. 1964 - 1986

  Jørgen var søn af den tidligere præsident for landbrugsrådet Pilegård Larsen fra Stevns. Han havde som ung været ude for et trafikuheld, der var meget tæt på at koste ham livet. Han overlevede dog, men havde nogle mén efter ulykken. Han blev gift med Birthe. Gårdens udlænger nedbrændte og en del grise indebrændte. Bygningerne blev genrejst i røde sten.

  4. Knud og Dagny Nielsen. Ca. 1950 - 1964

  Knud var søn af sognefoged Magnus Nielsen i Roholte og blev gift med Dagny, der var datter af opsynsmand i Smedevænge, Alfred og Nelly Nielsen. De fik to døtre Karen og Inge Lise. Karen blev gift med smed Danielsens søn Helge. Knud døde pludselig af et hjerteanfald og kort tid efter døde hans kone.

   5. Caroline og Viggo Nielsen Borup ca. 1935 - 1950
  Viggo var søn af gdr. Thorkild Nielsen Skjoldgården Rønnede og Caroline var datter af gdr. Carl Olsen Keldsbjerggård Borup.(Borup Mølle ?) Omkring 1950 overtog de Carolines hjemsted i Borup.

  6. Sofie og Ingvar Bernholm 1914 - ca. 1935

  Sofie var datter af gdr. Rasmus Nielsen Nordgård Orup. Ingvar Bernholm var uddannet tømrer. De havde ved FT 1921 følgende børn : Knud f. 1909, Kristine f. 1910, Marie f. 1913 og Ida f. 1914. I 1924 fødtes endnu en søn, Svenn Hansen Bernholm.

  Jorden var i 1912 solgt til Lars Knudsen Leestrup, der i 1914 solgte til Ingvar Bernholm som byggede Nordgården.

  Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 1b, nr. 386, Nordgård, Saksholmvej 28

  Navn:

  Alder:

  Civilstand:

  Stilling i husstanden:

  Erhverv:

  Fødested:

  Henry Børge Christoffersen

  12-9 1916

  U

  Tjenestekarl


  Kongsted

  Viggo Nielsen

  3-5 1900

  G

  Husfader

  Gaardejer

  Vester Egede

  Caroline Sofie Nielsen

  18-1 1902

  G

  Husmoder


  Kongsted

   

  Nordgård 2004

  2. Stavnstrupvej 35

  Udstykket fra : Nordvang År :

  Ejerrækkefølge på Hans Knudsens gård 2l. .

  1. Lars Gunner Frandsen og Bente Albrechtsen.
  2. Lars Gunner har autoværksted i Rønnede og har bortforpagtet jorden. Bente er datter af gdr. Albrechtsen Mørkebjerggården og arbejder som bibliotekar i Rønnede bibliotek.

  3. Lars Peter Frandsen og Anny Knudsen.
  4. Lars Peter var søn af parc. Theodor Frandsen. Hans bror var uddannet karetmager hos Eggersen.

   De fik tre børn Elsebeth der er lærer, Flemming og Lars Gunner der er mekaniker.

  5. Hans Knudsen og Kamilla
  6. Hans var søn fra gården. Kamilla kom fra Hemmestrup. De fik en datter, Anny. Hans Knudsen var en tid formand for brugsen og medlem af sognerådet. Da de solgte gården til datter og svigersøn købte de Stavnstrupvej 70 Ejebo og flyttede derned.

  7. Lars Knudsen og Louise.
  8. De fik 6 børn. Hans overtog gården og hans to brødre Christian og Lars Peter rejste til Amerika, det samme gjorde søsteren Ida. Hansigne og Karen blev i landet. I 1912 købte Lars Knudsen 20 tdl. af Torpenholt og solgte dem igen i 1914 til Ingvar Bernholm, der så byggede Nordgård.

   Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 2.l, nr. 393, Stavnstrupvej 35

   Navn:

   Alder:

   Civilstand:

   Stilling i husstanden:

   Erhverv:

   Fødested:

   Hans Christoffer Knudsen

   27-4 1898

   G

   Husfader

   Forpagter

   Kongsted

   Camilla Hanne Knudsen

   11-1 1900

   G

   Husmoder


   Everdrup, Præstø Amt

   Louise Sofie Knudsen

   7-3 1869

   E

   Husmoder


   Kongsted

   Anny Elise Knudsen

   19-5 1928

   U

   Barn


   Fakse

   Henry Petersen

   21-6 1915

   U

   Tjenestekarl


   Kongsted

   Stavnstrupvej 35 i 2004

   3. Stavnstrupvej 31

   Udstykket fra : Nordvang År .

   Ejerrækkefølge på Stavnstrupvej 31 (2l.):

    

   1. Klaus B. Jørgensen og Rikke Hollænder. 1997 -
   2. Arlo Jensen og Inger Pihl. 1985 - 1997

   Arlo byggede noget om og indrettede værksted i staldene.

  9. Peter Henrik Petersen og Kristine Petersen. 1923 - 1985
  10. Peter og Kristine fik en søn og to Døtre. Sønnen blev dræbt, da han på cykel, var på vej til kasernen i Vordingborg. Datteren Danny blev gift med en lærer fra Næstved og Hjørdis med Niels fra blokstensfabrikken i Brøderup.

   Peter Petersen døde som 91 årig i 1984.

  11. Jens Petersen og Ane f. Andersen. 1872 - 1923
  12. Jens var bror til Peter Petersen, Græsholt. De havde 7 børn, Gartner Hans Chr. Petersen, Ane Johanne Andreasen , gift med fiskehandler Sermann Andreasen Hvidover, Husbestyrerinde Fr. Anna Marie Petersen Skibbinge , Peter der overtog ejendommen , Anna Kirstine Skovdal f. Petersen, Anders Laurits Petersen, der var afbilledet i Blæksprutten hvor han holder en ko som skuespillerinden Betty Nansen prøver at malke og Karen Sofie Petersen.  Karen rejste til Amerika og blev gift derovre.

   Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 2c, nr. 390, Stavnstrupvej 31

   Navn:

   Alder:

   Civilstand:

   Stilling i husstanden:

   Erhverv:

   Fødested:

   Peter Henrik Petersen

   15-5 1895

   G

   Husfader

   Parcellist

   Kongsted

   Margrethe Kirstine Petersen

   18-9 1899

   G

   Husmoder


   Kongsted

   Ane Petersen

   17-2 1858

   E

   Pensionær


   Snesere

   Hjørdis Margrethe Petersen

   26-5 1929

   U

   Barn


   Kongsted

   Stavnstrupvej 31 i 1987

   4. Vrangebækgård. Stavnstrupvej 34

   Udstykket fra : Rønnevængegård År : 1901

   Ejerrækkefølge på Stavnstrupvej 34 (3 d ?)

   Knud og Jette Zink. 1993 –

    Knud og Jette Zink kom fra Solrød og har periodevis arbejdet i Kbh. De har i flere år været kasserer for vandværket.

   1. Jens og Johanne Pedersen. 1927 - 1993
   2. Johanne var barnebarn fra Rønnevængegård og født der i 1902 og flyttede med forældrene først til Ellebæk og omkring 1910 til Den gule gård. Jens Petersen kom fra Hyllede og havde tjent på forskellige gårde bl. a. Svanebjerg og Græsholt –nabogård til Den gule gård, hvor Johanne boede.. Deres datter Ruth boede på gården nogle år efter forældrenes død, men solgte så og flyttede til Tappernøje.

   3. Anna og Lars Jensen. 1905 - 1927
   4. De havde 7-8 børn alle piger på nær den sidste som var en dreng.

    4. Niels Nielsen 1903 – ca. 1905

    Niels Nielsen kom fra Ellebæk

    5. Mette Kirstine (f. Hansen) og Jens A. Larsen 1901 - 1903

    Jens A. Larsen var søn af Peter Larsen Rønnevængegård, der i 1901 udstykkede 20 tdl. af jorden og byggede Vrangebækgård til sønnen. Mette Kirstine var datter af gdr. Lars Hansen Korsagergård Hyllede.

    I 1903 ville de gerne have mere jord og byttede med Niels Nielsen Ellebæk. De fik en datter Johanne i 1902 inden bygningerne til Vrangebækgård var færdige.

    Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 3g, nr. 392, Stavnstrupvej 34

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Jens Petersen

    25-8 1901

    G

    Husfader

    Gaardejer

    Kongsted

    Johanne Marie Petersen

    7-3 1902

    G

    Husmoder


    Kongsted

    Johannes Emil Jensen

    12-6 1913

    U

    Tjenestekarl


    Everdrup, Præstø Amt

     

    Ved indkørselen til Vrangebækgård lå et lille hus, hvor der først i 1900tallet boede nogle mennesker der hed Jakob og Stine . Han blev kaldt "Julle Jakob", jeg ved ikke hvorfor.

    De havde to sønner. Otto og Henry.

    En dag hvor det kneb med økonomien, havde Jakob skrevet et vers til uddeler Andreasen i brugsen. For at få lidt kredit : Vær nu ikke sær,

    Giv mig mel og gær.

    Sukker margarine,

    Så bager Stine.

    Stavnstrupvej 34 i 2003

    5. Leestrupvej 37

    Udstykket fra : Den gule gård. År: 1938.

    Ejerrækkefølge på Leestrupvej 37 Matr.nr. 7f og 7c.

    1. Klaus Møllgaard og Eva Schiermacher. 2000 -

    Klaus er uddannet læge og arbejder på Novo Nordisk; Eva er uddannet Økonom
    og arbejder på Haslev Udvidede Højskole. De har to piger fra 1995 of 1999,
    Frederikke og Josephine. De driver gården som et fritidslandbrug, med en
    mindre besætning af Skotsk Højlandskvæg og Islandske Heste. Jorden er udlagt
    med græsafgrøder til foder. Stuehuset blev udvidet i 2002, så det idag er på
    105 kvadratmeter i grundareal mod de oprindelige 72.

    1. Åge og Marie Jensen. 1938 - 1999

    Åge var søn af pcl. Peder Jensen Hemmestrup, der senere boede og havde ishus på Skovholmvej 4. Marie var datter af Ludvig Frandsen og kom fra Jomfruens Egede og de mødtes, da de begge arbejdede på Bækkeskov. Ejendommen blev oprettet som statshusmandsbrug. Jorden blev købt af Jens A. Larsen Den Gule gård for 700,- kr. pr.tdl. og bygningerne kostede 13000,- kr. at opføre. De fik to døtre Tove og Annie. Åge og Marie drev et mønsterbrug.
    Leestrupvej 37 i 1987

    6. Leestrupvej 33 Hjortebjerggård

    Udstykket fra : Ellebæk År :

    Ejerrækkefølge for Leestrupvej 33 Matr.nr. 8b

    1. Nina Brander og Bjørn Mark Brander  Okt. 2000
    Nina og Bjørn har en søn Bertil der er født i 2006

    2. Ellen og Per Pantman. Ca., 1985 - 1999
    Per var oberstløjtnant og konservativt medlem af Rønnede byråd.

    Per Pantman fortæller :

     

    Otto Olsen og hans kone var både flittige og stræbsomme.

    Der blev således i deres tid opført endnu en bygning på ejendommen på godt 100 m2, jf. bilag FIG 2, Hvornår det skete vides ikke, men bygningen tjente til drift af hønse- og svineavl.

    Der blev også i familien Olsens æra tilkøbt yderligere jord, idet man overtog ejendommen Leestrupvej 31.Byg­ningerne på denne ejendom blev videresolgt, men den til­hørende jord beholdt man, hvorved MATR nr log, 8b og 7b, jf. bilag FIG l blev en del af ejendommen.

    I oktober 1971 lægger Otto Olsen og hans kone op efter et langt livsværk. Ejendommen sælges og ægteparret flytter til Toksværd for der at nyde et velfortjent oti­um. Hermed afsluttes også en epoke, idet ejendommen fra da af ophører med at blive drevet som fuldtidslandbrug !

    6.             Ejendommen overtages i oktober af John Ehmsen Toft. Den ny ejer afhænder straks besætning og en del af jorden, nemlig MATR nr 7b, som herefter indgår under Brimergaar­den, Leestrupvej 34.

    Den ny ejer søger at etablere savskæreri og tømmerhandel. Bygningsafsnit III, jf. bilag FIG 2 indrettes hertil. En planlagt modernisering af den kombinerede beboelses- og staldbygning gennemføres ikke.

    Det lykkes ikke at drive en tømmerhandel, og ejendommen sælges ol AUG 1977.

               Den ny ejer er matros Thorsten Kock. Som sømand opholder han sig kun sporadisk på ejendommen, som imidlertid bebos af hans moder Alice Kock. Hun forestår ombygning af stald­bygningen, se bilag FIG 2, afsnit II; den ombygge s til be­boelse. Denne restaurering afsluttes 1977 og indrettes med en forstue, kontor og opholdsstue på ca., 50 m2• Jorden bortforpagtes og ejendommen tillægges i denne periode nav­net Hjortebjerggård.

            15 AUG 1978 overtages ejendommen af nuværende ejere. Det oprindelige beboelsesafsnit, se bilag FIG 2, afsnit I, om­bygges og kommer til at indeholde to stuer, køkken og et kombineret toilet og" badeværelse. Det faste tag omlægges til stråtag, ligesom afløbs- og kloakforhold, in- og eks­tern bringes i orden. Bygning III ændres, hvorunder to hestebokse og sadelrum etableres. Haven omlægges, ligesom ridebane og folde etableres. Resterende jord bortforpagtes fortsat, Endelig reetableres tidligere sø.

                     26. August 1991 Per Pantman    

                                                                                                        .3. Marie og Otto Olsen. Ca. 1942 - 1971

    Otto Olsen og hans kone Marie ? fik en søn og to døtre Allis og Inger. Han kørte mælk til Lestrup mejeri. Efter et langt livsværk, sælger Otto ejendommen og flytter til Toksværd og hermed ophører også denne ejendom med at forsørge en familie.

    4.  Inger og Anders Andersen                           ? 1907 -  1942
    De havde 2 børn. Harald Peter Sofus Andersen f.19.09.1902 i Roholte
    og Valborg Sofie Elisabeth Andersen f. 17.12.1914 i Leestrup

    1864 I fæsteprotokollen nævnes Lars Nielsen Leestrup som fæster af matr. 8b

     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 8d, nr. 374, Leestrupvej 33

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Anders Jakob Andersen

    30-5 1873

    G

    Husfader

    Parcellist

    Roholte, Præstø Amt

    Inger Sofie Andersen

    22-12 1878

    G

    Husmoder


    Faxe

    Leestrupvej 33 i 1987

    Leestrupvej 31

    Leestrupvej 31 er udstykket fra Ellebækgård. Dog var markarealet udstykket fra Hulhøjgård, der hører under Hyllede.

    Efter Niels Kr. Jensen overtog Kristian Hansen ejendommen, blev gift med Sofie og sammen fik de døtrene Magda og Solveig.

    Kristian Hansen kørte i mange år mælkerute til Leestrup mejeri.


    Folketælling i 1930 

    Navn                        Alder         Stilling             Erhverv             Fødested

    Niels Kr. Jensen                22.09.1854         Husfader               Parcellist          Hammer Præstø amt

    Karoline Marie Jensen       25.07.1856        Husmoder                                      Præstø

    Kristian Hansen                08.01.1903        Plejesøn                 Bestyrer           Vemmetofte Præstø A.

    7. Maglebjerg. Stavnstrupvej 71

    Udstykket fra : Ellebæk. År :

    Ejerrækkefølge på Maglebjerg Matr. Nr. 8c-e.

    1. Helle B. og Peter Wollesen                  1996 -

    Helle Bolgen Wollesen og Peter Wollesen overtog Maglebjerggård d. 1/11 1996. Helle født og opvokset i Værløse, og uddannet dekoratør, har haft forskellige forretninger i københavnsområdet. På Maglebjerggård har Helle startet en produktion af keramik fortrinsvis til haven, som sælges fra egen butik på gården og forskellige slotsudstillinger. Peter født og opvokset i Broager i Sønderjylland er uddannet agronom og har mest arbejdet med landbrugsprojekter i udlandet. Vi flyttede fra lejligheder i Virum for at komme ud og nyde livet på landet. Stuehuset på Maglebjerggård gennemgik i den følgende tid en gennemgribende modernisering. Landbruget blev i de første 3 år drevet med maskinhjælp ude fra, men da der blev bevilliget skovrejsningsstøtte til halvdelen af jorden blev resten af jorden forpagtet ud til Jan Hansen, Stenager. Skoven der er blevet plantet med håndkraft og består af forskellige skovtyper (birk, el, bøg, eg, ask og løn), der er plantet i en hestesko, så man fra gården får mest mulig skovbryn at se på.

    2. Lone og Flemming Jørgensen 1983 - 1997

    Lone og Flemming er begge fra København, de havde busfirmaet Ballerup Minibus, med over 50 busser og kørsel for kommune og amt. På gården blev i laden indrettet tekstiltrykkeri, drevet af sønnen Kristian . Firmaet er senere flyttet til Køge. Deres datter Christine er uddannet til arkitekt.

    3. Heegaard ca. 1969 – 1980

    Heegaard var sagfører, han lejede stuehuset ud og brugte ejendommen til jagt. Hyllede Skovgård havde forpagtet jorden.

    1. Harry og Karen Larsen ca. 1935 - 1969
    2. Harry var søn af J. P. Larsen og Karen datter af parc. Otto Hansen Skoverup. De fik to børn, Lissie og Henning, der i mange år har været skorstensfejermester i Helsingør.

    3. Jens Peter Larsen ca. 1905 - 1935
    4. J. P: Larsen er 1917 nævnt i telefonbogen .

     Hans Poulsen og Kristine

    Kristine Poulsen var halvsøster til Martha Hansen på Smedevængegård og Kristiane Nielsen Smedevænget.

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 8c, Maglebjerggaard, nr. 343, Stavnstrupvej 71

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Jens Peter Laurits Larsen

    7-11 1881

    G

    Husfader

    Landbrug

    Øster Egede, Præstø Amt

    Anna Sofie Larsen

    3-9 1878

    G

    Husmoder


    Faxe

    Harry Laurits Larsen

    22-10 1909

    U

    Barn

    Medhjælper

    Faxe

    Erna Agnethe Larsen

    13-9 1913

    U

    Barn

    Husgerning

    Kongsted

    Jens Peter Madsen

    3-5 1853

    U

    Slægtning

    Fhv. Arbejdsmand

    Faxe    Maglebjerg i 2004

    8. Smedevænget. Stavnstrupvej 79

    Udstykket fra : Bangsminde. År : 1874

    Ejerrækkefølge på Stavnstrupvej 79 Matr. Nr. 9c :

    1. Jette Benfeldt Jensen og Erik Hansen 1995 -

    Da de solgte Stenager til Jan flyttede de hertil og drev nogle år en sommercafé under navnet café Kaf&Ka.

     

    2. Hans Chr. Nielsen 1959 - 1995

    Hans Chr. kom som ung hjem fra højskole, da hans far døde og hjalp i mange år sin mor med ejendommen. Hans store interesse var folkedans og dilettant i Roholte ungdomsforening . De sidste år var jorden bortforpagtet til Smedevængegården.

    3. Kristiane og Rasmus Nielsen 1920 - 1959

    Rasmus Nielsen var søn af gdr. Mads Nielsen Sølvmosegård Skoverup og Kristiane var datter af Gdr. Kristian Hansen Træløse Østergård Rettestrup. Rasmus døde i 1936. De fik tre børn Hans Chr. Der overtog ejendommen, Else, der var "blåt barn" og døde ni år gl. og Edith, der blev gift med Alfred Hansen Stenager.

    4. Jens Petersen 1920 - 1920

    Jens Petersen var søn fra Græsholt, men svagelig, så han døde inden han nåede at flytte ind.

    5. Jens Jensen ca. 1915 - 1920

    Jens var plejesøn af tidl. Ejer, han flyttede senere til Næstved.

    6. Grete og Hans Nielsen 1874 - 1915

    Hans Nielsen var søn af gdr. Niels Eriksen fra Bangsminde, hvorfra jorden blev udstykket i 1874.

    Samtidig blev Skriverholm med 5 tdl. solgt til Gavnø.


     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 9c, nr. 322, Stavnstrupvej 79

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Rasmus Nielsen

    30-10 1880

    G

    Husfader

    Landbrug

    Ulse

    Christiane Emilie Nielsen

    10-6 1884

    G

    Husmoder


    Mogenstrup

    Edith Marie Nielsen

    23-1 1915

    U

    Barn

    Medhjælper

    Everdrup    Stavnstrupvej 79 i 2004

    9. Skovholmvej 19

    Udstykket fra : Bangsminde År : 1926

    Ejerrækkefølge på Skovholmvej 19 Matr.nr. 9d. :

    1. Martha Rafaelsen og Michael Olsen. Ca. 1995 -

    Michael er søn af mekaniker Niels Olsen og Lis Olsen Vindbyholt. Lis er søster til tidligere ejer Bent Nielsen.

    2. Bent Nielsen ca. 1960 - ca. 1990

    Bent var søn fra "Brødrenes gård" i Mosebølle. Han var ungkarl og drev ejendommen en årrække bl. a. med svin.

    1. Ella og Christian Jacobsen. 1926 - ca. 1960

    Ella og Chr. Jacobsen kom fra Roholte. De havde en datter der hed Ketty

     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 9d, nr. 323, Skovholmvej 19

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Christian Alfred Jakobsen

    4-4 1895

    G

    Husfader

    Landbrug

    Kongsted

    Ella Marie Jakobsen

    8-4 1902

    G

    Husmoder


    Roholte

    Henrik Sinding Jakobsen

    9-7 1921

    U

    Barn


    Roholte

    Niels Sinding Jakobsen

    19-2 1926

    U

    Barn


    Roholte

    Ketty Marie Sinding Jakobsen

    29-5 1930

    U

    Barn


    Kongsted

    Kirsten Sofie Jakobsen

    26-4 1871

    E

    Slægtning


    Faxe    Skovholmvej 19 i 2004

    10. Stavnstrupvej 80

    Udstykket fra : Bangsminde. År : 1926

    Ejerrækkefølge på Stavnstrupvej 80 Matr.nr. 9e (Kajs):

    1. Conny og Claus Ludvigsen 1999 -

    1. Kaj Andersen. Ca. 1966 - 1999

     Kaj arbejdede nogle år i skoven. Solgte brænde, æg og grøntsager ved vejen.

    2. Chresten og Alma Petersen. 1926 - 1966

    De kom fra Roholte og havde en søn der hed Ove.

     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 9e, nr. 345, Stavnstrupvej 80

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Christian Herman Petersen

    28-4 1896

    G

    Husfader

    Landbrug

    Kongsted

    Alma Elisabeth Petersen

    12-10 1897

    G

    Husmoder


    Roholte, Præstø Amt

    Hans Jørgen Petersen

    15-8 1925

    U

    Barn


    Roholte, Præstø Amt

    Inger Marie Kirstine Petersen

    3-3 1927

    U

    Barn


    Kongsted

    Stavnstrupvej 80 i 2004

    11. Stavnstrupvej 78

    Udstykket fra : Ibs gård. År :

    Ejerrækkefølge på Stavnstrupvej 78 Matr.nr. 10b. (Eilifs)

    1. Eilif Jørgensen ca. 1991 -

    Eilif købte ejendommen af Frederik Hansens søn Egon. Han er søn af skovarbejder Svend Jørgensen, Leestrup. Foruden at passe ejendommen arbejder han i skoven under Strandegård og på Stenager.

    1. Andrea og Frederik Hansen

    Andrea var datter fra Peter Olsens gård i Hemmestrup og Frederik, var plejesøn fra Skovholm. De fik en søn der hed Egon. Han blev syg da han blev voksen.

   5. Jens og Marie Hansen.
   6. Jens Hansen var søn fra Stenager og Marie var datter fra Ibs gård hvorfra de fik 10 tdl. og byggede den ejendom Eilif har nu (Stavnstrupvej 78). Deres datter Anna blev gift med Jens Peter Olsen, der som søn fra Pilegården fik udstykket jord herfra og byggede Birkehøj ( Skovholmvej 18 ). Jens Peter og Anna fik en datter, Astrid, som var ca. 7 år da Anna døde.

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 10b, nr. 346, Stavnstrupvej 78

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Frederik Hansen

    8-1 1903

    G

    Husfader

    Landbrug

    Vemmetofte, Præstø Amt

    Karen Andrea Hansen

    16-6 1908

    G

    Husmoder


    Kongsted


    Stavnstrupvej 78 ca. 1980

    12. Skovholmvej 13

     

    Udstykket fra : Ibs gård. År. : 1885

    Ejerrækkefølge på Skovholmvej 13 Matr.nr. 10c (Knuds)

    1. J. og V. Bak-Jensen ca. 1995 -

    2. Bodil og Knud Jensen ca. 1968 - 1995

    Bodil havde i flere år Hemmestrup Central , og Knud var vognmand med minibus. Da centralen på Stavnstrupvej 38 lukkede, flyttede de til denne ejendom og han blev assurandør for Baltica.

    Anna Marie og Anders Hansen 1918 - 1968

    Anders var født på ejendommen og hans mor var datter fra Ibs gård . Han blev gift med Anna og de var hyggelige mennesker der fik en del børn som klarede sig godt. De fleste flyttede til København og Nordsjælland.

    4. Maren Sofie og Henrik Hansen 1885 - 1918

    Maren Sofie var datter fra Ibs gård, født i 1856, hun blev gift med Henrik og de fik 5 tdl. fra hendes forældre. Hendes søster Ane Marie der var et år ældre, blev gift med Jens Hansen, hendes fætter og søn af Karen Marie Olsdatter og Hans Johansen Stenager. De fik 10 tdl. ved Stavnstrupvej, hvor Eilif bor nu.

     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 10c, nr. 347, Skovholmvej 13

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Anders Christian Hansen

    16-7 1887

    G

    Husfader

    Landbrug

    Kongsted

    Anna Marie Hansen

    24-7 1890

    G

    Husmoder


    Roholte, Præstø Amt

    Gerda Hansine Hansen

    18-10 1916

    U

    Barn


    Kongsted

    Hans Henrik Hansen

    2-8 1918

    U

    Barn


    Kongsted

    Else Marie Hansen

    11-5 1921

    U

    Barn


    Kongsted

    Erik Gorm Hansen

    19-12 1924

    U

    Barn


    Kongsted

    Skovholmvej 13 i 2003

    13. Birkehøj Skovholmvej 18

     

    Udstykket fra : Pilegården År: 1912

    Ejerrækkefølge for 11b Leestrup.

     

    1. Søren Kiersgård ca. 1992 –

    Søren har forpagtet jorden ud og arbejder ved militæret. Han har givet gården navnet "Kiersgård" 

    2. Poul Og Ingrid Pedersen 1952 – 1991 Ingrid var datter fra gården og Poul var søn af parc. Hans Peter Petersen Lindersvold. De drev ejendommen med stort malkekvæghold og solgte konsummælk til København. De fik to døtre Birgit og Gurli.

    3. Anna og Jens Peter Olsen. 1912 - 1952

    Jens Peter Olsen var søn fra Pilegården som jorden blev udstykket fra. Han var først gift med Anna, en datter af Jens Hansen der boede på  Stavnstrupvej 78. Deres datter Astrid flyttede senere til Haslev. Da Anna døde af tuberkulose i ung alder, blev han gift med Anna datter af Stine og Ole Pedersen "Vestergård" Svennerup. De fik en datter ,Ingrid.
    Birkehøj ca. 1980

    14. Ellebo Leestrup Skovvej 18

    Udstykket fra : Ellegård År : 1939

    Ejerrækkefølge på Ellebo Matr. Nr. 12d.

    1. Hanne og Hans Jensen ca.1992 -

    Hans er søn af Ejner og uddannet tømrer. Driver ejendommen med juletræer og frugtbuske.

    Hanne er fra Orup og arbejder med ældre.

    De har to sønner Lars og Jens Henrik

    1. Kaja og Ejner Jensen 1939 - 1992

    Ejner var søn fra Ellegården hvortil han kom i 1923 med sine forældre. I 1938 blev han gift med Kaja og i 1939 blev jorden udstykket fra Ellegården og ejendommen blev bygget. Han kørte mælk til Lestrup mejeri og var amatørtravkusk. Kaja stammede fra København. De havde to børn, Hans og Ellen.
    Beretning om Kaja og Ejner :

    l, Ejnar kom til Ellegård i 1923 sammen med sine forældre, som købte gården. I 1938 flyttede Kaja ind som Ejnars kone. Efterhånden blev pladsen for trang på gården og ønsket om fod under eget bord stærkt ,så Ellebo blev udstykket fra El­legård i 1939.  

     Ellebo blev drevet tradionelt med høns, grise, køer og usædvanligt væddeløbsheste som trækkraft med deraf følgende planteavl roer, byg. havre og græs. Ejnar kunne godt lide sikre indtægter, så han tog en tørn med mælkekørsel til mejeriet hver anden dag, det gav en god dagløn på 8 kr. Kaja hjalp til i bedriften så meget som pasningen af børnene tillod. Dengang var husholdning noget mere arbejdskrævende end nu.

    Da Ejnar er den ældste af de indenfor travsporten så berømte Leestrupbrødre, blev noget af den sparsomme fritid brugt på landets væddeløbsbaner, hvor hestene vandt flere sejre. Sejrene gav økonomisk gevinst, det var selvfølgelig medvirkende til at hestene overlevede traktorens ankomst til ejendommen ..

     Da børnene voksede til fik Kaja overskud til udadvendt arbejde, i flere år susede Kaja ud som hjemmehjælper og rengøringskone, hun har også plukket en enkelt høne på Vindbyholt Fjerkræslagteri. I de år Ejnar opdrættede ænder' til julesalg på travbanen, var det en selvfølge at Kaja plukkede og rensede hver eneste af dem.

    I 53 Ar har Kaja og Ejnar levet på den ejendom, de byggede for alle deres sparepenge. Fordi de har været flittige og sparsommelige, er det stadig muligt rent økonomisk, at holde ejendommen flot og i orden. Ejendommens jord bliver nu passet af sønnen Hans, som har plantet grantræer og solbær på jorden. Arvefølgen er sikret, det bliver en indfødt Leestrupper i fremtiden på Ellebo.

    Ellebo 2003

    15. Skovly Leestrup Skovvej 16

    Udstykket fra : Ellegård. År : 1871

    Ejerrækkefølge på Skovly Matr. Nr. 12b.

    1.   Kirsten og Sven Boye Hansen. 1977 -

     De er begge lærere. Kirsten er datter af tømrermester Poul Frederiksen Fakse Lpd. Og Sven er søn af Gdr. Herman Hansen Nordvang. De har to sønner Anders og Morten.

    2.   Else og Poul Aksel Bang Møller 1958-1977  
           Efter Elses død blev Povl Aksel i 1970 gift med Berith

    Povl Aksel blev i 1935 født i Sdr. Kongerslev v. Lille Vildmose, hvor hans far var præst. Sin barndom havde han i Allerslev, hvor hans far i  1938 fik  embede. Else var født i Vivede ved Fakse, hvor hendes far havde en gård. Hendes bror Egon Nørlund Nielsen havde Rønnevængegård i Leestrup. Else og Povl Aksel drev deres ejendom intensivt og med stort kvæghold. Desværre døde Else af kræft fra mand og 5 små børn. Efter en hård tid alene blev han i 1970 gift  med Berith. Efter mange problemer med ryggen, og til sidst en stor rygoperation, måtte de forlade landbruget. Herefter fik Berith og Povl Aksel stilingen som kursuscenter ledere på Brøndsted Centeret ved Børkop. Senere bosatte de sig i Flensborg og fik job som ungdomskonsulent for Dansk Kirke i Udlandet.

    3.Hansigne og Valdemar Nielsen 1928 - 1958

    Hansigne og Valdemar overtog ejendommen d. 14.juni 1928. Prisen var kr. 20000,-
    De havde otte børn Inger, Karen, Henry ,Ingeborg, Gudrun, Poul, Egon og Hans. Inger blev gift med Kaj Enevoldsen der i mange år arbejdede ved kommunens vejvæsen. Karen tjente bl. a. på Stenager og var en dygtig pige, men hun fik sclerose og døde ung. Også Henry, der var tømreruddannet, fik sclerose. Han byggede så huset på Stavnstrupvej 55 med tømrerværksted i den østlige ende. Her arbejdede han så længe han kunne med forskellige opgaver, bl. a. lavede han mange træfrugtkasser af træ han selv skar op. Egon døde ved en drukneulykke i Dybsø fjord..

    4. Ernst Christensen 1923 - 1928


    5.Jens Jacob Andersen 1913 - 1923.
    Overtaget d. 9. januar for kr. 7.500.-
    Ejendommen nedbrændte i 1916 og blev genopbygget.

    6. Morten Andersen  ? - 1913

     

    Folketælling i1930  Lestrup, -, nr.328, matr. nr. 12b, Skovly, Leestrup Skovvej 16

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Martin Valdemar Nielsen

    17-2 1892

    G

    Husfader

    Landbrug

    Testrup

    Hansine Christiane Nielsen

    28-1 1897

    G

    Husmoder


    Hemmed

    Henry Bernhard Nielsen

    3-11 1919

    U

    Barn


    Næstelsø

    Ingeborg Kristine Nielsen

    18-6 1922

    U

    Barn


    Næstelsø

    Poul Erik Nielsen

    14-12 1923

    U

    Barn


    Næstelsø

    Inger Marie Nielsen

    7-5 1926

    U

    Barn


    Næstelsø

    Karen Elly Nielsen

    3-1 1928

    U

    Barn


    Kongsted    Skovly 2003

    16. Leestrup Skovvej 17

    Udstykket fra : Skovholm

    Matr. nr. 13b

    Erik Lyngse fra omk. 2005

    Kirsten og Svend Laursen til omk. 2005

    Inger og Kaj Enevoldsen  Omk. 1950

    Inger var datter af Valdemar Nielsen på Skovly.
     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 13b, nr. 327, Leestrup Skovvej 17

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Niels Petersen

    1-2 1861

    G

    Husfader

    Tømrer

    Kongsted

    Louise Petersen

    16-9 1868

    G

    Husmoder


    Kongsted    17. Mosebøllevej 15

    Udstykket fra : Skovholm År : 1907

    Ejerrækkefølge på Mosebøllevej 15 Matr.nr.13e :

    1. Bertha og Olav Green Christensen ca. 1956 -

    Olav er barnebarn af Anna Og Frederik og passede ejendommen samtidig med at han arbejdede på Faxe bryggeri. Bertha er datter af handelsmand og gdr. Georg Jensen Hyllede. De har to sønner, Ole og Frands og to døtre Anne og Lone.

    2. Anna Margrethe og Julius Frederik Christensen 1908 - 1956

    Anna var datter fra Skovholm hvorfra ejendommen blev udstykket. Frederik kom fra Leestrup strand. De fik en datter, Rigmor. Frederiks mor Johanne Marie Christensen boede der ved FT 1921.

     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 13e, nr. 319, Mosebøllevej 15

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Julius Frederik Christensen

    24-12 1877

    G

    Husfader

    Landbrug

    Kongsted

    Anna Margrete Christensen

    15-2 1876

    G

    Husmoder


    Kongsted

    Johanne Rigmor Green Christensen

    19-2 1911

    U

    Barn

    Medhjælper

    Kongsted

    Mosebøllevej ca. 1987

    18. Pugebjerggård Saksholmvej 26

    Pugebjerg gård er sammenlagt af en del huslodder fra Leestrup by, og omkring 1930 er der købt 12 tdl. fra Stenholt.

    Ejerrækkefølge på 20 b Leestrup.

    Lasse Bach ca. 1990 –

    Lasse der er tømrer , har opbygget en temmelig stor vindue og dørfabrik i bygningerne.

    2. Irwin Bach 1970 - 1990

    Irwin Bach var skotøjshandler fra København da han købte Pugebjerggård.

    3. Johannes Petersen og Edith f.Andersen ca. 1921 - 1970

    Johannes var født i 1900 og søn af Rasmus Petersen og hans 3. kone. Edith var datter af gdr. Niels Andersen Ibsensminde i Kongsted. Ved FT 1921 var Johannes ejer og Rasmus på aftægt.

    4. Rasmus Petersen 1879 - 1928

    Rasmus Petersen var søn fra Lilleeje i Eskildstrup og dybt præget af indre mission. Han var gift tre gange, 1. gang med en datter af gdr. Christen Jacobsen "Dalbo" Aastrup.

     

    Folketælling i 1930 Lestrup, 23a m.fl., nr. 387, Pugebjerg, Saksholmvej 26

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Niels Johannes Petersen

    2-10 1900

    G

    Husfader

    Gaardejer

    Kongsted

    Edith Otilia Petersen

    1-3 1903

    G

    Husmoder


    København

    Bent Fugl Petersen

    1-6 1929

    U

    Barn


    Kongsted

    Dagmar Kirstine Henriette Henriksen

    23-6 1916

    U

    Tjenestepige


    Kongsted

    Erling Rasmus Johannes Petersen

    31-5 1916

    U

    Tjenestekarl


    Kongsted

    Pugebjerggård ca. 1970

    19. Skovholmvej 32

    Udstykket fra : Smedevængegård År. :

    Ejerrækkefølge på Skovholmvej 32. Matr. Nr. 14c

     Lisa og Verner Petersen      1956 -

    Katrine og Karl C. Nielsen    1932- 1956


    K. C. Nielsen var født og opvokset i Næstved. Han tjente på en gård ved Karrebæksminde, før han tog hyre som fyrbøder på et DFDS dampskib, der sejlede på Middelhavet. I 1914, ved 1. verdenskrigs udbrud, mønstrede han af og tog job som fyrbøder på et mejeri på Langeland. I 1916 tog han turen over Atlanten som fyrbøder på DFDS passagerskibet S/S Frederik VIII og videre til Chicago. Her arbejdede han på NASH automobilfabrikkerne.

    Katrine var født og opvokset på en større gård nord for Hadsund. Hun rejste også til Chicago og arbejdede her som stuepige hos en rigmand. På det danske hjem i Chicago, for udlandsdanskere, mødte hun K. C. Nielsen, der nu blev chauffør for rigmanden. De giftede sig og fik børnene Ruth og Dorothy (min moder).

    Efter det økonomiske Wall Street krak i 1929 blev det svære tider med høj arbejdsløshed. K. C. Nielsen forblev i arbejde, men i 1932 rejste han alligevel tilbage til Danmark og købte dette smukt og højt beliggende husmandssted med vid udsigt over Præstø fjord. Her fik de børnene Christian og Raymon.

    Med et gammeldags landbrug med heste, strøm blev først indlagt på ejendommen i 1952, formåede han få de fire børn vokset sundt og vel op. De to søstre rejste til København og de to brødre, der havde udlært sig som tømrer og mejerist, rejste til Chicago, hvor de bosatte sig permanent.

    I 1956 fyldte K. C. Nielsen 60 år og solgte Skovholmvej 32. Han købte i stedet Næsby Vraa Købmandshandel ved Glumsø og drev den til 1966 hvor han nu fyldte 70 år. Han forblev på stedet som pensionist. 

    Dorothy bor i dag ved Næstved og Christian bor fortsat i Chicago.

    Fortalt af Claus R. Andersen

     

    Skovholmvej 32 i 2003

    Skovholmvej 32 med Stavnstrupvej 79 i baggrunden

    20. Stavnstrupvej 30

    Den oprindelige skolelod lå ved Hestehaven, men blev flyttet hertil på et senere tidspunkt.

    Ejerrækkefølge for Stavnstrupvej 30. Matr. Nr. 36a
     
    1. Hans H. Maarth                                     2005 -

    2. Rita og Børge Kristensen                1982 -2005

    Rita og Børge overtog ejendommen d.11.dec.1982. De har to sønner.

    3.  Poul og Anna Lise Larsen                       1937 - 1982

    Poul Larsen blev født 23.05.1909 i Borup som søn af husmand Jens Larsen og Marjane Larsen født Mikkelsen. Han var nr. 3 af 5 børn. Anne Lise og Poul blev gift d. 21.05.1937. De fik 2 børn , Mogens og Grethe.  Poul Larsen døde i 1969. Senere giftede Anna Lise sig  med Aas, der havde haft en gård ved Rønnede. I 1982 døde han og Anna Lise flyttede til Rønnede.
    Birgit Ballegaard skriver :
    "Poul Larsen boende Staunstrupvej 30 var min farbroder og jeg husker ferier der i min barndom. Jeg boede i Haslev og Poul og Annalise kom kørende til Haslev i deres jumbe med Lotte forspændt. Når de besøgte os blev Lotte spændt fra og sat på græs på Dyrskuepladsen i Haslev, som lå lige ved vores hjem.
    Både Mogens og Grethe Larsen, min fætter og kusine bor ligesom jeg i Næstved. Min tante Anna Lise, som var en slagfærdig og munter dame med et stort hjerte for familiens gamle, havde en overgang både en bedstefar og en gudmor boende. Hun døde 14.oktober 2005, 90 år gammel og
    er antagelig ligesom de 2 ægtemænd og gudmoderen begravet på Roholte kirkegård. "


    4.   Niels Hemming og Trine Andersen. 1901 - 1937

    Stedet har været skolelod, og Niels Henning hjalp skolelæreren med at passe jorden. Men i 1901 købte han jorden, byggede huset og flyttede fra Stenveds hus med kone og 7 børn. Trine døde i 1934 og Niels Henning i 1944

     

    Folketælling i1930  Lestrup, matr. nr. 36a, 391, Stavnstrupvej 30

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Niels Hemming Andersen

    2-9 1854

    G

    Husfader

    Parcellist

    Kongsted

    Katrine Marie Andersen

    29-6 1858

    G

    Husmoder


    Roholte, Præstø Amt

    Stavnstrupvej 30 i ca. 1987

    21. Skovfogedstedet ved Smedevænge

    Matr. Nr. 24a

    Opsynsmandens hus i Smedevænget.Matr. nr. 24 Leestrup.

    Hans Chr. Nielsen fortæller : Nu da jeg er kommet i gang, kunne jeg godt have lyst til at fortælle lidt om naboejendommen. Det er opsynsmandens sted, under Gavnø Gods, og selvom den delvis ligger i Roholte sogn, så tilhører det meste af jorden Kongsted Kommune.

    I 1920 var opsynsmands parret Inger og Jens Bendix Andersen. Jens B. Andersen var en fornøjelig mand og det var utallige historier han fortalte os børn, især om livet i gamle dage.

    Desuden var der plejesønnen Lars Andersen og siden dennes kone ,Johanne Andersen og hendes datter , Maja. Da Lars Andersen blev skovfoged i Leestrup skov, fulgte J. B. Andersen med. Men efter sønnens tidlige død, flyttede han til Leestrup, hvor han boede sine sidste år i "Marens hus"

    Jens B. Andersen efterfulgtes i 1925 af Nelly og Alfred Nielsen, begge fra Kongsted sogn, og de boede der de følgende 50 år. Efter deres død i 1975, var ejendommen en kort tid skovridderbolig for skovridder Bjerg, indtil han købte Mørkebjerggården i Kongsted sogn. Siden har ejendommen været lejet ud.

    Fra omkring 1985 har Inge Larsen og Flemming Bach boet her .
    FT 1845 Skovfoged Morten Pedersen
    Fra opsynsmandens sted ca. 1920

    22. Mosebøllevej 12 "Trollehus"

    1800 nævnes en beboer ved navn Trold.

    Hans Chr. Nielsen fortæller : Sofie Nielsen arvede ejendommen efter sine forældre ( en broder boede i Høng.) Hun fortalte at da hendes fader lå syg, kaldte han hende ind til sengen ( hun var da 12 år) (omk. 1874) og sagde : "Ja, nu kan jeg ikke hjælpe dig mere, men hvis du gør alting med en god vilje, skal du nok klare dig". Og det gjorde hun også, og selv om hun tilsyneladende havde en kummerlig tilværelse, så elskede hun sit gamle hjem og fortalte tit om den pragtfulde udsigt over Præstø fjord, hvor lys, skygge og skyer skifter for hver time.

    Hun passede selv sine dyr, tre, fire får og nogle svin og høns. Jorden blev drevet fra Smedevængegård. Efter salget til Gustav Eggersen blev hun boende i sit hus til sin død.

    Sofie døde 90 år gammel i 1952.

    Jens Pedersen også kaldet "Jens Trold" 1813

    1. Hans Madsens enke 1813- 1856
    2. Sofies far. Niels Hansen 1856 - 1874
    3. Da Niels Hansen døde boede enken og Sofie her alene. Enken døde nok i 1888,

     For da blev Hans Nielsen, Sofies bror indskrevet som fæster.

    4. Ane Sofie Nielsen 1874 – 1934

             
    5.     Else og Gustav Eggertsen 1934 – 1998

    Gustav var søn af karetmager Th. Eggertsen Leestrup, han var gartner uddannet og havde gennem alle årene sit arbejde her med frugttræer, tomater og blomster i drivhuse, samt frilandsgartneri. De fik en datter Hanne og to sønner Finn og Hans Jørgen.

    5. Birgitte Christensen og Lars Mortensen 1998 –

    Birgitte er repræsentant og Lars arbejder i Rønnede Kommunes vej væsen. 

    Folketælling i 1930  Lestrup, 25, matr. nr. 14d, nr.333, Mosebøllevej 12

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Ane Sofie Nielsen

    28-2 1862

    U

    Husmoder

    Landbrug

    Kongsted


    Trollehus i 2003

    23. Saksholmvej 34

    Matr. nr. 18 lå oprindeligt på brændepladsen ved Svanebjerg og havde som andre huse jord ved Pugebjerg. Huset i Leestrup er nedlagt og måske en gang flyttet til Pugebjerg.

    Ejerrækkefølge på matr. Nr. 18 a. Saksholmvej 34 (Hans Erling)

    Ved FT 1921 boede her Hans Frederiksen og hans husbestyrerinde Maren Kirstine Petersen.

    1. Oline og Theodor Frandsen 1927 - 1956

    Theodor Frandsen Kørte mælk til mejeriet og arbejdede på vejen mens Oline passede stedet.

    Ejendommen brændte ned i 1927 og blev bygget op igen. De fik 8 børn.

    2. Mary og Erling Hansen 1956 - 1980

    Mary var datter af Frandsen. I 1960 købte de naboejendommen og lagde jorden til deres egen. Erling kørte også mælk, men for en vognmand. Mary arbejdede nogle år på Perrotech (mejeriet)

    De fik 4 børn.

    3. Penny og Kurt Hansen 1980 - 1987

    Kurt var søn af Mary og Erling.

    4. Lilli og Søren Bach 1987 -

    Lilli er søster til Lasse Bach på Pugebjerg.

     

    Folketælling i 1934 Lestrup, matr. nr. 18a, 19b, nr. 388, Saksholmvej 34

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Anders Theodor Frandsen

    30-8 1891

    G

    Husfader

    Parcellist

    Kongsted

    Sidse Oline Frandsen

    21-7 1893

    G

    Husmoder


    Ondløse, Mørkøv

    Maren Christine Sørensen

    11-4 1855

    E

    Slægtning

    Aldersrente

    Sonnerup, Roskilde Amt

    Inger Margrethe Frandsen

    20-1 1918

    U

    Barn


    Kongsted

    Marie Kristine Frandsen

    25-9 1919

    U

    Barn


    Kongsted

    Karen Marie Frandsen

    6-7 1921

    U

    Barn


    Kongsted

    Jens Christian Frandsen

    4-1 1923

    U

    Barn


    Kongsted

    Lars Peter Frandsen

    3-12 1924

    U

    Barn


    Kongsted

    Mary Karoline Frandsen

    20-6 1927

    U

    Barn


    Kongsted

    Saksholmvej 34 i 2004

    24. Saksholmvej 32

    Udstykket fra : År :

    Ejerrækkefølge på Saksholmvej 32 Matr. Nr. 18c
    Omkring 1950 boede familien Herstal her.
    Omk. 1970 - 90 pensioneret urmager fra Kbh. Sodemann og hans kone.

     

    Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 16a, 17b, nr. 389, Saksholmvej 32

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Hans Jensen

    5-1 1872

    G

    Husfader

    Parcellist

    Kongsted

    Jensine Jensen

    10-4 1871

    G

    Husmoder


    Roholte, Præstø Amt


    Saksholmvej 32 i 2004

    25. Skovfogedstedet i Fuglsangskoven

    Matr. Nr. 15a Leestrup.

    Historie :

    Rækken af skovfogeder :

    1731-1767 Peder Pedersen el. Per Skrædder
    1791-1816 Thomas Pedersen
    1816-18?  Skovfoged Lindahl
    1834-1849 Morten Pedersen Smith
    1849-1875 Frederik Green
    1875-1897 Anders Pedersen
    1897-(1925)Jens Andersen
    1925-1935(Lars Andersen)
    1935-1970 Peder Rossen
    1860-1903Johan Evensen

     Thomas Pedersen fæstede i 1816 et hus på Lindersvold
    Overdrev i Mosebølle.
    Hans første kone, Anne Jensdatter, døde i Fuglsangshuset i 1792,
    og i 1801 står Thomas der som skovfoged med sin 2. kone Elisabeth
    Nielsdatter.(Niels E. Jensen)

              Thomas Pedersen

    Dato Sted Kilde
    Født : 1761 - -
    Død : 31 Aug 1831 Lindersvold Overdrev Kilde
    Begravet : 6 Sep 1831 Roholte Kilde
    Adkomst : Omk 1792 Leestrup matr.nr. 15 Kilde

    Alder : 70
    Stilling : Skovfoged, senere husmand
    Ref. : 104
    Adresse: : Fuglsangshuset, Leestrup Skov. Senere Mosebølle.

    Adresse : Fæstede Fuglsangshuset i Leestrup Skov med 16 tdr. land jord. Fæstede 1816 under Lindersvold et hus på Lindersvold Overdrev.
    Noter : Var oprindelig kusk og forrider på Gaunø gods.
    Var skovfoged i Leestrup under Lindersvold allerede 1791. Da ældste barn blev født, skete det på Vejløgård, hvor familien var på besøg i 1791.

    Folketællingen, Praestoe, Hammer, Vester Egesborg, Vester Egesborg, , , 7, FT-1787
    Anders Jensen, 40 , Gift, Overhoved, Bonde gaardbeboer foged i byen,
    Margrethe Hansdatter, 27 , Gift, Hustru, ,
    Kirsten Andersdatter, 8 , Ugift, Barn, ,
    Karen Andersdatter, 5 , Ugift, Barn, ,
    Thomas Pedersen, 26 , Ugift, Tjenestefolk, , Kunne være den rigtige. Dog fæstede han vist gård i Vr. Egesborg efter faderen.
    Jacob Sørensen, 22 , Ugift, Tjenestefolk, ,
    Ole Pedersen, 14 , Ugift, Tjenestefolk, ,
    Ellen Pedersdt, 30 , Ugift, Tjenestefolk, ,

    Folketællingen, Praestoe, Fakse, Kongsted, Leestrup Bye, , , 26, FT-1801
    Thomas Pedersen, 47 , Gift, Mand, Huusmand og skovfoged, født 1754!
    Lisbeth Nielsdatter, 28 , Gift, Hans kone, , født 1773.
    Cathrine, 9 , -, Deres barn, ,
    Ane, 8 , -, Deres barn, ,
    Karen, 6 , -, Deres barn, ,
    Lars, 4 , -, Deres barn, ,
    Niels, 3 , -, Deres barn, ,
    Boel Hansdatter, 29 , Ugift, Tienestepige, ,

    Forrider (1)
    Skovfoged (1)

     

    Folketælling i 1930  Lestrup Skov, -, nr. 340, Leestrup Skovvej 10 (skovfogedstedet)

    Navn:

    Alder:

    Civilstand:

    Stilling i husstanden:

    Erhverv:

    Fødested:

    Lars Anders Andersen

    7-6 1897

    G

    Husfader

    Landbrug

    Faxe

    Maren Johanne Pouline Andersen

    19-12 1895

    G

    Husmoder


    Højtofte, Jylland

    Maja Viola Rasmussen

    13-7 1916

    U

    Barn


    Vonsild, Jylland

    Jens Bendix Andersen

    18-12 1857

    E

    Logerende


    Everdrup, Præstø Amt

    Harry Rasmussen

    13-12 1905

    U

    Tjenestekarl


    København

    Johannes Hansen

    14-7 1916

    U

    Tjenestedreng

    Lars Andersen, Lestrup Skov

    Snesere, Præstø Amt

    Olga Karoline Petersen

    1-10 1902

    G

    Logerende


    Ejstrup Harde, Jylland

    Erna Viola Petersen

    16-6 1925

    U

    Logerende


    Asnæs, Holbæk Amt

    Svend Tage Petersen

    3-4 1929

    U

    Logerende


    Svinninge, Holbæk Amt    Skovfogedstedet i 2003