Fotoalbum

Ved mejeriet ca. 1940. Smed Nielsen, mejeribestyrer Thomsen, H. J. Stenager, smedens søn Hans og (Bødkerens søn Stig Andersen)

Opsynsmand Jens Bendix Smedevænget

Stavnstrupvej 37 ca. 1940

Leestrup brugs. Uddelerparret Dagny og Gregers Larsen 1983

H.J. Hansen Stenager 1935

Lene Eggersen ved Kludeegen i Leestrup skov 1980

Kongsted Menighedsråd ca. 1940

Fugleskydning i mergelgraven på Svanebjerg ca. 1987 Kristian Smed, Sven Boye, Jørgen Svanebjerg, Knud Petersen, Karl Ejner og Lars P. Frandsen

Kristian "Smed" Petersen med den af ham fremstillede "fugl" til fugleskydningen ca, 1987

Jens Bendix Andersen, tidl.opsynsmand ved Smedevænget

Den lille Hans foran gangdøren på Stenager ca. 1940

Henry Rasmussen, medhjælper på Stenager ca. 1980

Christian Petersens hus ca. 1940

HJ Hansen og Anna med børnene Alfred og Karen omk. 1925

HJ Hansen i Kongsted menighedsråd omk. 1940

HJ Hansen og Hans Chr. Nielsen på Stenager ca. 1945

HJ og den lille Hans med en rød Frederiksborghoppe med føl på Stenagers gårdsplads

Barnedåb på Stenager i sommeren 1942

Det gule hus ved Leestrup Hestehave Leestrup Skovvej nr. 24

Leestrup by før udflytningen.

Leestrup by efter udflytningen, der vel var udført omk.1816.

Motiv fra Gammelt postkort. Skovholmvej 6 og 5

Leestrup andelsmejeri og brugsforeningen. Fra gl. postkort

Karetmager Eggersen m. hustru

Niels Chr. Hansen Nordvang og hustru, samt børnene Herman, Henry og Anna

Det gamle stuehus på Nordvang ca. 1925

Stavnstrupvej ved Græsholt omk. 1920

Den gamle bødker Andersens far foran sit hus Stavnstrupvej 54 (Stenveds hus). Han havde arbejdet som smed på Gisselfeldt gods og havde deltaget i krigen 1864. For deltagelsen i krigen modtog han i 1913 et livsvarigt hædersgavebevis på kr. 100,- om året - en ikke helt lille sum. Desværre døde han allerede året efter i 1914. Hædersgaven blev tildelt af den radikale finansminister Edvard Brandes.

Bødkerens hus Saksholmvej 45

Bødkerens værksted . Saksholmvej 45

Jagtselskab ved Stavnstrupvej 49 i året 1889

Foran bødkerens hus. På skærmen sidder bødkerens datter Anna, der senere blev gift med Herman Hansen Nordvang. Endvidere Camilla Andersen, gift med fotograf Johannes Andersen- der var søn af bødkeren. Deres datter Lis Andersen er også med. Billedet er fotograferet af Johannes Andersen. Bilen tilhørte mejeribestyrer Thomsen, som altid var villig til at gøre udflugter med bilen, når Andersens fra København kom på ferie i Leestrup

Bødker Hans Peter Andersen th. og mejeribestyrer Thomsen tv.

Skolelærer Peter Holme Hansen i sin have

Mejeriet og brugsen set fra Saksholmvej

Sneskovling var en slags hoveri, der var pålagt gårdene i Leestrup

Stavnstrupvej, tv. nr. 49

Ejner Jensen Bygger Ellebo i 1940

Da Jens Jensen Ellegård var berømt travtræner.

Stavnstrupvej i snevinteren 1977-78. Nordvang ligger til venstre.

Skomager Peder Larsen og Anna Marie Larsen Stavnstrupvej 52. Børnene er øverst fra v. Magnus, Otto, Hans, Ellen. Nederste række fra v. Kirstine, Else, Emma, Annie og Karen

Skomager Peder Larsens hustru Anna Marie f. Rasmussen i Roholte 7.8.1880

Skomager Peder Larsen og hustru ved deres sølvbryllup 22.1.1924

Bødker Kjeld Andersen går på pension da han fylder 67 år i 1993

Skovtur i 1950erne. Else og Gustav Eggertsen,Edith Hansen Stenager, Harry og Ester tidl. Pilegård, Alfred og Alma Hansen Pilegården og Elly og Helveg Christensen Skovholm.

Omk. 1949. På vej til opvisning i køre og ride foreningen ? med de røde Frederiksborgheste fra Stenager.

Leestrup sangforening omk. 1932. Siddende nr.2 f.v.Gustav Eggertsen. Stående nr. 2.f.v. P.Holme Hansen. Ståede i midten f.v. Laurits Larsen Gule gård, Alfred Hansen Stenager og Ingvor Petersen Svanebjerg.

Marie Kirstine Nielsen med sit barnebarn Carl Weismann Poulsen, født 1909. Marie Kirstine Nielsen- født i 1837- var datter af Gmd. Niels Larsen Nordvang og hustru Sara Jensen . Foto fra ca. 1910

Postkort fra Leestrup 1923

Postkort sendt d. 25.04. 1923 til Mari Kirstine ( f.Jebbesen 27. april 1844 i Snesere sogn),da moderen dør i 1848, bliver hun plejedatter hos sin morbror Niels Larsen Nordvang

Gdr. Hans Johansen Stenager f. 21.2.1791 død 3. april 1870

Alma og Alfred Hansen Pilegård og Edith og Alfred Hansen Stenager på tur til Bad Harzburg ca. 1960

Niels og Karen Larsen Ellebæk, Alfred Hansen Pilegård, Helmut Holst, Edith Hansen Stenager, Alma Hansen Pilegård og Metha Holst ca. 1960

Edith og Alfred Hansen Stenager . Sølvbryllup 1964

1930 Leestrup Andelsmejeri´s 40 års jubilæum i 1930

Fra mejeriets 40 års jubilæum i 1930

Mejeriet og brugsen set fra Saksholmvej

Brugsen, mejeriet og smedien

Skovholmvej

Leestrup forskole

Hos bødkeren

Ned mod Svanabjerg

Den gamle bødker

Bødkerens bror.

Gadekæret

Jens Jensen og Cim-Payne

Smed Chr.Petersen ved kludeegeni 1980

Leestrup i 1952. Chr. Petersens børn.

Leestrup by ca. 1950

Stavnstrupvej i Leestrup ca. 1945

Svanebjerggård ca. 1950

Chr. Petersens have mod frysehuset ca. 1953

Det sidste sogneråd i Kongsted inden den første kommunesammenlægning i 1962 Øverst f.v. : Kommunekasserer Evald A. Jacobsen, Gårdejer Christian Jensen Svennerup, Installatør Carl Larsen Kongsted, Gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, Parc. Helmer Christiansen Eskildstrup, Nederst f.v. : Gdr. Erik Pedersen Skovtorup, Ølkusk Alfred Madsen Kongsted, Sognerådsformand Gdr. Chr. Nielsen Solbjerggaard Kongsted, Murerarbejdsmand Ejner Sørensen Eskildstrup , Smed Chr. Grothe Petersen Leestrup. (Kilde : Vagn Mørkeberg Christiansen)

Valgaktie fra socialdemokratiet 1960

Ved Hjortebjerg ca 1948 ?

Ved Smedevænget ca. 1948 ?

Fra Stavnstrup mod Leestrup ca. 1948 ?

Stavnstrupvej 52 ca. 1948

Mod sydøst set fra Nordvang ca.1945

Ellen og Johannes Jørgensen Torpenholt omk. 1950

Ellen Jørgensen (tidl. lærer frk. Lauritsen) med de tre yngste børn, Lasse, Niels og Bodil, i haven på Torpenholt.

Snevinter 3. februar 2010

Jens Andreas Larsen på den Gule gård, med hustruen Mette Kirstine og børnene Johanne og Laurits. Jens A. var søn fra Rønnevængegaard og Mette Kirstine datter fra Korsagergaard i Hyllede.

Jørgen Petersen Svanebjerg med hustruen Maren og sønnerne Hans Jørgen og Ingvor. Hans Jørgen, der var ældst, døde da han var 17-18 år på grund af et lille sår han havde pådraget sig under arbejdet med at læsse sække på en vogn. Der gik blodforgiftning i såret , og det kunne lægerne dengang ikke gøre noget ved

Gymnastikhold i Roholte omk. 1925. Første række yderst til venstre Alfred Hansen Stenager, og nr. to fra højre Edith Nielsen Smedevænget, bag hende tilvenstre Hans Chr. Nielsen Smedevænget

Leestrupvej 37 Omk. 1950

Sølvbryllup på Hemmestrupgaarden år?

Olav Green Christensen kørte varetur for Leestrup Brugs om onsdagen. Han er her på Skovholm

Nye og gamle Leestrup billeder