Sjove og ínteressante oplysninger om middelalder!

Sjove og interessante ting vedr. middelalder!

Følgende er med tilladelse fra Anna Elisabeth Jensen hentet fra hjemmesiden for Storstrøms Amts Museer og Arkiver - åbne samlinger (link findes på siden: Links og litteratur) :

”@” og ”&”

Tegnene ”@” og ”&” er middelalderlige ligaturer, det vil sige sammentrækninger af småord til enkelttegn.

Indtil Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten, var alle bøger håndskrevne. Middelalderens munke sad og skrev bøgerne af i klostrene. Småord, der blev skrevet tit, som "og” og ”til" (der på latin hedder "et" og "ad") blev trukket sammen til enkelte tegn, såkaldte ligaturer, henholdsvis ”&” og ”@”.

Ligaturerne blev i princippet overflødige med bogtrykkerkunsten, men de blev fortsat brugt i håndskrift. ”@” overlevede igennem århundreder, især blandt engelske, og senere blandt amerikanske, handelsfolk, der skrev i hånden. ”@” fik derfor sin egen tast på engelske og amerikanske skrivemaskiner; men den blev mindre og mindre brugt.

”@” var næsten gået helt af mode, da skrivemaskinerne blev til tekstbehandlingsanlæg i 1970'erne. Med forløberne for det verdensomspændende Internet blev der behov for at skelne personnavne fra computernavne i adresser på nettet.

Løsningen blev ”@”, den middelalderlige ligatur for "til".

Den middelalderlige ligatur optræder derfor i nutidens adresser i det elektroniske postsystem efter systemet: navn@adresse, hvor "navn" er personen eller modtageren, og "adresse" er den computer, hvor "til" den elektroniske post skal sendes.


                                                Anna Elisabeth Jensen.


       

Kalkmaleri i Søborg Kirke, Nordsjælland.