Middelalderforeningen Laudator Temporis Acti

Middelalderforeningen Laudator Temporis Acti, Vangedevej 30, 2820 Gentofte, E-mail: Laudator.Temporis.Acti@mail.dk

Velkommen til vores hjemmeside

Foreningen er hjemmehørende på Vangedevej 30, 2820 Gentofte.

Foreningens navn, "Laudator Temporis Acti", er latin og oversættes: "Kom fortidens dage i hu!", eller "Lovpriser af svunden tid".


Foreningen blev stiftet på Esrum Kloster den 6. juni det Herrens år 2004.
Foreningen har til formål at fremme interessen for Danmarks og Europas middelalder i perioden anno Domine MCL (1150) - MCCL (1250). Foreningens opgaver er blandt andet at videreformidle viden om tidens skikke, håndværk, mad, beklædning, våben mv. I muligt omfang at rekonstruere beklædning, våben og effekter fra tiden. At fremvise våben, beklædning og effekter ved middelalderfestivaler og -markeder, samt private og offentlige sammenkomster. I begrænset omfang at demonstrere brugen af ringbrynjer, rustningsdele, skjolde og våben samt indøve brugen af disse (showfighting).
Middelalderen forløb fra ca. 1066 til ca. 1536 (hvor reformationen fandt sted), dvs. i alt ca. 400 år; men vi har valgt at koncentrere os om tiden 1150-1250 pga. forkærlighed for de ændringer i kultur, tro og politik, som tiden under "Valdemarerne" vakte. 

Foreningens motto er: "Insanes Numquam Moriuntur" (Galningene uddør aldrig)


Henvendelse se under menuen "Bestyrelsen" eller til foreningens Email:
Laudator.Temporis.Acti@mail.dk

Indmeldelse og kontingenter

Indmeldelse:
Send en mail til foreningen, skriv et brev, eller ring til Raadsherren (formanden) eller Fogden (næstformanden). Adresser m.v. under menuen: " Raadet (Bestyrelsen)".

Kontingenter:

Voksne (over 15 år) kr. 100,- årligt

Børn og passive medlemmer: 25,- kr. årligt