Indmeldelse

Indmeldelsesblanket - DBSK, Køge træningsplads
Hundens navn:
 
Ejer/førers:
Navn
Adresse
Postnummer & by 
E-mail
Telefon
Mobil
 
Underskrift:
Blanketten udskrives, udfyldes med blokbogstaver og medbringes eller send en e-mail til       Laila Nielsen   nielsen-grenaae@email.dk.
 
Kontingent skal betales fra først kommende kvartal hvor indmeldelse sker.
Konto nr. 4865 4865348703