Træningspladsens regler

Træningspladsens regler

Træningspladsen er fortrinsvis for Berner Sennenhunde med DKK stamtavle. Hunde af andre racer kan deltage, hvis de hører til familien.

Hunden skal som minimum have den lovlige ansvarsforsikring (og nogle forsikringsselskaber kræver en ekstra forsikring, hvis man skal komme på en træningsplads). Forsikringsbevis skal forevises på træners forlangende.

Hunden skal være vaccineret og overholde vaccineringer mindst hvert 2. år. Bevis for vaccinationen skal forevises træner på forlangende.

Hvalpe kan tidligst starte på træningspladsen, når de er vaccineret som 8 uger gamle.

Hunden skal være i snor fra parkeringspladsen til indhegningen ved klubhuset. Hunden skal ligeledes være i snor på den store plæne, såfremt der er andre der træner på pladsen (plænen må ikke "krydses" når andre træner der).

Løbske tæver må først komme på træningspladsen, når løbetiden er overstået.

Det er til enhver tid ejerens ansvar at holde øje med hunden på træningspladsen.

Efterladenskaber skal omgående fjernes.

Opholdet på træningspladsen skal i øvrigt foregå på en måde, der er mindst mulig til gene for andre brugere.

Såfremt ejeren ønsker at stoppe med træningen bedes dette meddelt træneren (også hvis man ønsker at holde træningspause i kortere eller længere tid).

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 100,00 som går til vedligeholdelse af vores klubhus. Træningen koster kr. 200,00 pr. kvartal. Der betales forud.
Kaffe/te koster kr. 3,00 pr. gang.