Leif Ohlsen

”Jeg havde engang set svenske folkedansere i Liseberg i Göteborg og blev misundelig på dem og deres dans” udtaler Leif Ohlsen.

I 1977 startede Leif efter en pludselig indskydelse i Korup-Ubberud Folke dansere.

½ år senere ved en legestue (et folkedanserbal) mødte han sin kommende hustru. Som Leif med et lunt smil bemærker: ”Ellen overfaldt mig, og jeg lider under det endnu ! ”

Leif er inkarneret folkedanser. Deltager i alle de arrangementer og legestuer, han kan komme til, enten sammen med Ellen eller alene, når Ellen ikke kan få tid. Til øveaftenerne møder Leif ligeledes ofte alene.