Medlemsregler

Retningslinier for Jyderup Teaterfællesskab af 2007


Medio marts 2019 blev teaterfællesskabet overtaget af Ældre Sagen i Tornved - Svinninge med Ruth Hansen, Lotte Pradel og Lone Forman som planlæggerer af kommende sæsoners forestillinger. 


 

Dette er et interessefællesskab, der bygger på ønsket om at se 3 teaterforestillinger på de københavnske teatre i hver sæson.


Ruth, Lotte og Lone vil stå for bestilling af teaterbilletter og bus til de 3 forestillinger. Alle deltagere hæfter selv for evt. uforudsete hændelser, som bevirker at vi mister dele af en forestilling.


Fra sæsonen 2022/2023 vil man kunne tilmelde sig via booking online eller som tidlige ved at indbetale på konto i Danske Bank, reg.nr. 1551 konto.nr. 3719 418082.

Samtidig har vi besluttet, at man kan tilmelde sig en enkelt forestilling, og ikke behøver at tilmelde sig hele sæsonen.

Vi har ligeledes besluttet at køre tirsdag og torsdag, med opsamling I Jyderup, Svinninge,  Mørkøv og Holbæk.

Hvis du/I ønsker hjælp til bookingen, ring  til enten Ruth eller Lotte og få hjælp.


 

Når der er valgt forestillinger sender vi en mail ud, med titel, teater, dato og betalingsfrist.
 

Vi vil forsøge at blande det så der både er alvorlige, morsomme og musikalske stykker, men det må ikke blive for smalt. 
 

Hvis man ikke ønsker at være deltager mere skal man melde fra hurtigst muligt efter sæsonafslutning, 

så kontakter vi nogen fra ventelisten. 

 

Vi vil sørge for at der er en sandwich, øl eller vand i bussen til hjemturen. Der er intet kontingent.  

     

Vi håber at medlemmerne fortsat vil få glæde af teaterfællesskab. 


Venlig hilsen


Ruth, Lotte og Lone  Rev. 22.07.2022