2013/14

4/3-2014

GENERALFORSAMLING 

 

I JORDRUP

 

 

Tirsdag d. 4.3.2014 kl. 19,00 i hytten Granly, Nyvang 28, 6640 Lunderskov.

 

 

 

Dagsorden;

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Formandens beretning v./ Bettina Roed

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. /Jens Hansen

 

4. De forskellige enheder ved respektive ledere for bæver, ulve og trops-spejderne.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

6. Valg af medlemmer til grupperådet. På valg er:

    Jens Hansen   (ønsker ikke genvalg.)

    Finn Fuglsang (ønsker ikke genvalg.)

    Jens Christian Hald (ønsker ikke genvalg.)

    Afløser for Pia Hedetoft som er trådt ud.

 

7. Valg af suppleanter

 

8. Valg af revisorer

 

9. Eventuelt

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen, på mail: bettina.westh@gmail.com

 

Evt. spørgsmå kan rettes til formanden Bettina Roed på tlf. 24829007

vores hjemmeside er ; www.123hjemmeside.dk/jordrup

 

REFERAT 4/3-2014

Generalforsamling Jordrup Spejdere

 

Fremmødte: Thomas Hedtoft, Søren Larsen, Jens Christian Hald, Finn Fuglsang, Peter Jacobsen, Jens Hansen, Betina Roed, Ann Bøgelund (referent)

 

Dirigent: Finn Fuglsang

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning om blomsterløg, Skt. Hans, Julearr., samt nydeaften ved Løveodde.

3)      Fremlæggelse af regnskab v/ Jens Hansen – regnskab godkendt.

4)      De forskellige enheder:

a.       Bæver: Bæverne er glade for de opgaver de bliver stillet og Søren er glad for at Bodil kan supplere med de ting han ikke selv synes han ved så meget om. Bla. havde de en god tur til Skibelund med ulvene.  Der er pt 12 bævere.

b.      Ulvene: Keld og Jacob er nu kommet godt i gang.

c.       Trop/Junior: Mange gode aktiviteter: Super kold tur i shelter i januar, godt knivkursus, sejler weekend – kajak, kano, vandpolo. I efteråret en ”ingen kære mor” tur med oppakning i Frederikshåb plantage. En del af de store har været på lederkurser.

Planlægger kannotur og ny ”ingen kære mor” tur. Der planlægges udfordringer i form af nye mærker ”Snorky”, ”Shorty” ”Shelty”, ”Viking” – kun for børn over 12 år.

 

Ledergruppens 5 årsplan: 2014 Kanotur i år, 2015 Ree Park, 2016 hyttetur til Norge/Sverige, 2017 Spejdernes lejr, 2018 Thy Nationalpark, 2019 tur i Europa,

Financiers gennem egenbetaling, sponsorater, midler fra aktiviteter (julearr., Sct hans, løg etc. )

5)      Behandling af indkomne  forslag:

Mulighed for at tage en kasser udefra, der ikke er med i gruppen

Aktion Ren dag: Spejderne vil gerne deltage. Vagn Toft kontaktes af en fra grupperådet når de forskellige udvalg er lavet.

6)      Valg af grupperåd: På valg er Jens Chr., Finn, Jens og Pia. Ingen ønsker genvalg.

Nye opstillere: Jens Jørgen Viuf, Susan Søndergaard og Heidi Andersen. Alle valgt.

7)      Valg af suppleanter – ingen valgt

8)      Valg af revisorer: Alice Junker og Betty Christensen genvalgt

9)      Evt.

Gruppelederen undersøger om der er nogen grupperådskurser