Div. oplysninger
rådighedsbeløb

Retningslinjer for hvad spejderlederne må bruge af penge, (rådighedsbeløb):


  • Hver enhed disponerer selv over 150 kr. pr. spejder pr. år. Det dækker alle udgifter ved møder, ture, bøger, mærker, gaver til værter (værdi 50-75 kr.) m.m.
  • Det tildelte beløb beregnes ud fra antal betalte kontingenter. Dvs. at årets antal kendes ca. 1. november og ligger til grund for det rådighedsbeløb der må bruges frem til 1.august næste år.
  • Evt. halve kontingenter der kommer til i foråret, udløser halv rådighedsbeløb.
  • Indkøb af varige materialer til depotrummet, kan frit købes til en pris op til 300 kr. og tages ikke af enhedens rådighedsbeløb. Større indkøb/ investeringer skal foreligges grupperådet.
  • Kassereren opretter i regnskabet en konto for hver enhed. Ikke brugte midler overføres til næste år. Dvs. der kan spares op til en større udgift.
  • Kontoen i Brugsen er lukket. Lederne ligger selv pengene ud, og ved  løbende aflevering af bon’er til kassereren refunderes pengene straks, via kontooverførsel. Ingen bon, ingen refusion.
  • Når årsregnskabet er færdig kendes det endelige forbrug pr. enhed, for kallenderåret. Resten af året holder lederne selv styr på ca. hvor mange penge de har brugt.