Familien Andersen.
Forældre.

3.
Vita Andersen blev født i Højslev Kirkeby 1935. Hun voksede op med en del pligter, som fx. at aflevere fædigt syede kjoler til sin moders kunder, fodre duerne i faderens garage, fodre familie hunden, som i tidens løb hed: Chang, Cliff og Bjørn. I teenagealderen kom hun også ud som babysitter hos landsbyens borgere. Hun hjalp også af og til med ved tørvegravningen. Bl.a. skulle hun føre hesten "Hans" ved tøjlerne tilbage til landsbyen, når vognen han trak var fuld af de læssede tørv. Dette gik ikke altid så godt, idet "Hans" af og til satte sin hov på Vitas fod og nægtede at gå videre. Så kom morbror Justus og gav den besked!
Senere fik hun arbejde hos konditor Farsø i Skive. De havde 10 ansat i bageriet! Hér var hun både tjenestepige og stuepige. Senere var hun ansat hos slagter Holger Theil i Skive, hvor hun blev udlært som "smørrebrødsjomfru".
Vita havde til bal på Højslev kro mødt Leif Jensen og de blev kærester de næste år.
Omkring 1957 besluttede de at flytte til Viborg, hvortil også Vitas søster Ella var tilflyttet med sin kæreste Erik Mørch.
Vita fik så arbejde hos slagtermester Schøtt i Vestergade, men sagde allerede arbejdet op efter første dag. Hun var vant til, at pålægsmaskinen skulle gøres ren hver dag, og gik så i gang med at adskille den hen mod fyraften. Til sin store væmmelse kravlede der alskens mider og larver rundt i maskinen, hvorfor hun sagde op. Tre medarbejdere fulgte hende og sagde også op!
Senere fik hun arbejde som syerske på Asani, men efter kort tid kom børnene, og først da de var blevet større kom hun igen på arbejdsmarkedet. Hun blev rengøringsassistent for Jysk Telefon, hvor hun tidligt på dagen tog rundt og rensede telefoner. Senere blev hun regøringsdame på Ungdomsskolen på Rughavevej i Viborg, hvor hun gjorde klasselokalerne rene. Hér var hun i ca. 16 år, men måtte så holde op p.g.a. et skrantende helbred.
Da hendes mand Leif i 1992 gik på efterløn tog de sammen på camping i den nyerhvervede campingvogn. De blev hurtigt fastliggere på Tambosund Campingplads, men var også på en del udenlandsrejser.
Hun havde en hård tid under Leifs sygdom (kræft) 2003-2006. Hun gjorde alt hvad hun kunne for at forsøde hans liv, men selv med hjemmehjælp var det ikke nok. Han døde 2006 - og hendes helbred var bestemt ikke det bedste! Hun led af flere ting og blev bl.a. opereret for lungekræft på Skejby Hospital. Hun var lige ved at dø og blev overført til Skive Sygehus, hvor hun efter nogle måneder som "grøntsag" langsomt kom sig.
Hun kom hjem til huset på Vesterled og var en tid tilfreds, men hun skulle have hjælp til næsten alt.
Til sidst brugte hun kun en del af de tre etager på Vesterled 23. Da hun så en dag faldt og brækkede både venstre skulder og hofte, så overlevede hun ikke narkosen på sygehuset. Hun døde i foråret 2012 på Viborg Sygehus.

Bedsteforældre.

6+7.
Emil Gustav Andersen blev født 1902 i Højslev og døde 1967 i Viborg. Han undgik at blive taget som soldat, da han som ung havde haft blindtarmsbetændelse. Dette tog Emil dog med højt humør, da han havde arbejde på hånden. Han kom i lære som møbelsnedker i Skive, hvor han boede hos en moster, som var en kraftig kone med lyst hår sat op i en knold i nakken, og god til at lave mad. Arbejdet var meget alsidigt. De skulle bl.a. lave ligkister! Dette var ikke altid sagen, da de også nogle gange skulle ud og have dem "fyldt". Således skulle de en dag hente et lig inde i Skive på 4.de sal. Da de skulle ned ad trappen måtte de rejse kisten op, for at kunne runde reposerne. Emil gik nederst og måtte ved hvert repos også holde låget på plads, da liget truede med at vælte ud. Senere hjemme hos mosteren havde han ingen appetit på aftensmaden. Hun spurgte så ind til årsagen, og fik det at vide, og mistede selv appetitten. 
Da han senere blev uddannet som møbelsnedker på polyteknisk institut i København 1926, klarede han prøven med bravour. Han boede hos sin halvsøster Maria, som havde et pensionat tæt på Rådhuspladsen. Hans søster Margrethe og dennes kæreste kom der også. En aften kom Emil til at høre en vittighed under aftensmaden, som han kom til at grine højt af. Han fik en brødkant galt i halsen, og var ved at blive kvalt. Han blev helt blå i hovedet, og broderen Just stak resolut to fingre i halsen på ham, og fik brødkanten ud. Desværre rev han også hul på Emils hals - men han overlevede.  Emil blev også forelsket, hvilket ikke var så godt. Han var en aften til karneval i Kongedybet i København, hvor han sammen var med søsteren Marie. I løbet af aftenen fandt han en pige, som han blev forelsket i. Dette var ikke så godt,   specielt når Johanne hjemme i Højslev fik det at vide!  Da han kom hjem var Johanne meget kostbar, og Emil måtte gennemgå flere krav fra Johannes side, før end hun endelig tog ham til nåde, og gik med til et liv sammen med ham. I starten af 30'erne var det hårde tider - depressionen, og Emil havde flere jobs: Lastbilchauffør i Skals, Lillevognschauffør (taxi) i Højslev området. Senere blev han vognmand i Højslev, og kørte for bl.a. for Højslev Mejeri og teglværk.  Da parret flyttede til Viborg, og købte Trekonervej 9, blev han arbejdsmand på en byggeplads. Han blev gift 1931 i Højslev med:
Johanne Jespersen født 1909 i Sejstrup og død 1992 i Viborg. Både i Højslev og Viborg arbejdede hun som skræderske og havde en stor kundekreds.
I Højslev havde en af hendes faste kunder bl.a. været komtesse Olga Sponneck på Ørslev Kloster. Der var dog een gang, hvor hun ikke var alt for stolt over situationen. Olga havde sendt hende gamle fløjlskjoler, som skulle syes om. Stoffet var så mørt at opgaven var næsten umulig - men det lykkedes tilsyneladende!

I Viborg kom kernekunderne stadig til hende, efter at hun var gået på pension, så hun havde kunder, selv da hun var op i halvfjerdserne. Hun holdt både fødselsdag og jul for hele familien - lige til sin død. Hun døde af astma og for store lunger!    

Oldeforældre.

12+13.
Hans Andersen blev født 1856 i Rogenstrup og døde 1948 i Højslev. Han var en høj og kraftig mand, uddannet sadelmager og havde livet igennem det livssyn, at man altid kom længst med at se optimistisk på livet, til trods for de vanskeligheder, som livet kunne byde på. Han blev 1.gang gift med Kirstine Marie Kristensen af Hald, som var født 1855 og døde 1894 i Hald. Han blev gift 2.gang med:
Katrine Knudsen født 1866 i Dalsgaard, Dommerby sogn og død 1922 i Halskov af Den Spanske Syge. Hun var vokset op i gode og trykke omgivelser på Dalsgård, som både blev drevet som en gård, men også som et teglværk. Økonomien var god, og man kunne se lige over til Skive fra gården. Fra stranden blev tegl produkterne sejlet videre til resten af landet. 
Hans var kun syg en eneste gang i sit liv. En dag svulmede tungen så meget op, at den var ved at kvæle ham. Det var jo ikke så godt, så han spændte hestene for vognen, og kørte ind til lægen i Højslev Stationsby, for at få gjort noget ved sagen. Da han kom derind så lægen lidt på tungen, tog en kniv frem, og sagde så, at han var nødt til at skære tungen op, for at få "det onde ud". Det skulle Hans ikke nyde noget af, så han begav sig skyndsomst ud af døren.
Noget skulle der jo gøres, så Hans besluttede sig til, at køre til den kloge mand "Wolle" i Hald, for at se hvad han havde at sige om sagen. Hvad "Wolle" gjorde vides ikke, men da Hans kom hjem var tungen normal.

14+15.
Peder Jespersen blev født 1879 i Sejstrup, Højslev sogn og døde 1952 i Højslev. Han blev husmand i Højslev. Det var vistnok ved en midsommerfest på Stårupgård, at Peder mødte sin tilkommende. Måske var det under den gamle bøg "Kvindsnap", at det første kys blev udvekslet? Han blev gift 1905 i Ørum med:
Gertrud Ofie Offersen født 1881 i Nørre Ørum og død 1970 på plejehjemmet i Højslev Stationsby. Hun var ellers i sine unge dage kokkepige på Ørslev Kloster, hvor hun stod for både madlavning samt ølbrygning. De skulle bl.a. dagligt bringe mad over til præsten gennem en underjordisk gang. Dette stoppede dog brat, da de mødte sørøveren Mogens Heinesens genfærd, og tunellen blev muret til!

Når der var fest hos Peder og Gjertrud tog "kokkepigen" fat. Der var altid en overdådighed af mad, og til jul blev der lavet 8-12 forskellige slags kager. Hun var specielt berømt for hendes klejner.
Peder var rask hele sit liv - pånær hans sidste leveår. Han fik problemer med at få vejret, og kom på Skive Sygehus. Efter en undersøgelse kunne man konstatere, at Peter havde lungebetændelse. Dette var jo ikke usædvanligt, men at det tog hårdt på ham kunne man godt forstå, for han var jo kun født med én lunge! Peter kom sig over lungebetændelsen, men en tid efter kom der nye problemer.
En dag Peter kom gående på gaden, og mødte en kær nabo, hilste de på hinanden - bl.a. med et smil. Naboen sagde så:"Jamen hvad er det med dig Peter, er du kommet til skade? Du har jo mistet en tand". Ja, dén mistede jeg i går, men det skal du ikke tænke på. De vokser hurtigt ud igen!"
Hos tandlægen i Skive konstaterede man, at Peter var begyndt, at tabe sine mælketænder, og at "voksentænderne" voksede frem! Han var jo også kun i starten af halvfjerdserne!
 

Tipoldeforældre.

24+25.
Anders Jakobsen blev født i Rogenstrup 1804 og døbt i Fiskbæk kirke. Han døde 1864 i Rogenstrup og skal have deltaget i Den Slesvigske Krig 1848-1851. Han blev gårdmand i Rogenstrup og blev gift 1832 i Romlund med:
Ane Marie Christensen født 1811 i Romlund og død 1879 i Rogenstrup.

1833 købte Anders Jacobsen en gård i Rogenstrup på Htk. 2-2-0-0, samt kirke, korn og kvægtiende.
Da Anders var død 1864, indgik Ane Marie en aftægtskontrakt med sin ældste datter Bodil, og dennes mand Niels Lauersen. Ingen af sønnerne var gamle nok til at overtage gården, men i ft. 1870 er sønnerne Christen og Hans opført som tjenestekarle på gården. Ane Marie og hendes mand tog sig således af hendes mindre søskendes opvækst.

   

26+27.
Just Knudsen blev født 1828 i Dalsgaard, Dommerby sogn og døde 1887 i Dommerby. Han ejede Dalsgaard som var en stor gård, hvor de bl.a. drev teglværk. Teglet blev udskibet nedenfor gården fra fjordkysten, i en såkaldt kåg, hvorfra det blev trukket ud til en skonnert på fjorden. Når dette skulle ske, sendte Just bud rundt til gårdene, og så kom karlene for at hjælpe. De blev så godt betalte og beværtede, at rygtet snart bredte sig. Herefter kom gårdmændene selv, og undlod at sende deres tjenestefolk! De var meget vellidte af tjenestefolkene, som både spiste godt, og fik en god løn. Just giftede sig 1860 i Fly med:
Margrethe Brøndum født 1836 i Fly og død 1914 i Dommerby.
Ved parrets sølvbryllup ankom hele regimentsmusikken fra Viborg med toget, som gjorde holdt ved Dommerby, og marcherede til Dalsgaard, for at hylde sølvbrudeparret. Dette var aldrig før set på egnen, men parrets eneste søn, var på det tidspunkt ansat ved regimentet, og det var ham, som havde arrangeret det.
År 2015 er Dalsgård et sted, hvor man kan købe "antik og gammelt", og der er indrettet en Café med udsigt ud over Linfjorden og over til Skive. Når jeg har været der (bygningen til højre når man kører ind på P-pladsen), tænker jeg tit på, at trappen op på 1.sal til malerierne og bøgerne, er meget slidt, og trinene helt nedrundede af tidens slid. Her har mine tip-oldeforældre gået mangen en gang!      

28+29.
Johan Jespersen blev født 1847 i Majgaard, Højslev sogn og døde 1938 i Sejstrup hos sin svigersøn. Han skulle som ældste søn have overtaget slægtsgården Majgaard, men det var ikke noget for ham. Han fik i stedet gården "Mosegaarden" også kaldet "Betlehem". Da radioen kom frem betragtede han den som "det rene trolddom"! Han blev gift med:
Anne Dorthea Pedersen født 1849 i Hald, Ørslev Kloster sogn og død 1917 i Hald, Ørslev Kloster sogn.

30+31.
Knud Offersen blev født i Lille Strandetgaard, Ørum sogn og døde 1912 i Ørslev Kloster sogn. Han overtog Lille Strandetgaard efter faderens død og blev viet 1875 i Ørslev Kloster med:
Kirstine Jensen født 1859 i Lund - hun blev døbt ved siden af sin mors kiste! og døde 1936.

Tip 2.Oldeforældre.

48+49.
Jakob Andersen blev født i Rogenstrup, Fiskbæk sogn 1766 og døde 1838 i Rogenstrup. Han overtog gården i Rogenstrup efter sin far og blev gift 1801 i Fiskbæk med:
Bodil Hansdatter født i Rogenstrup 1770 og død i Rogenstrup 1838.

50+51.
Christen Nielsen blev født 1779 i Romlund og døde før 1860. Han var gårdmand i Romlund og blev viet 1810 i Romlund med:
Margrethe Christensdatter født i Hjarbæk, Vorde sogn 1784 og døde 1869 i Romlund. 

52+53.
Knud Sørensen blev født i Dalsgaard, Dommerby sogn 1788 og døde som gårdmand i Dalsgaard 1858. Han var velhavende og købte bl.a. Dommerby kirkes kirke- korn og kvægtiende, samt gårdens andel i kirkens "tilhørende og tilligende". Han blev gift 1812 i Kobberup med:
Ane Kathrine Jakobsdatter født i Søby Mølle, Kobberup sogn 1792 og død i Dalsgaard 1859. 

54+55.
Christian Pedersen Brøndum blev født i Fly 1800 og døde 1845 i Fly af langvarig tæring. Han var gårdmand i Fly og blev 1831 viet i Fly til:
Anne Christensdatter født 1805 i Fly og død 1848 i Fly af brystsyge.

56+57.
Jesper Nielsen blev født 1817 i Højslev og døde i Majgaard i Højslev. Han var gårdejer af "Store Majgaard" i Højslev og blev viet 1843 i Højslev med:
Johanne Johansdatter født 1823 i Majgaard og døde i Majgaard 1887.

58+59.
Peder Pedersen Bach blev født i Hald, Ørslev sogn 1814 og døde 1885 i Hald. Han var uddannet som smed, men endte som gårdmand i Hald. Han blev gift 1839 i Ørslev med:
Mariane Nielsdatter født i Hald 1811 og død i Hald 1886.

60+61.
Offer Jensen blev født 1807 i Ørum og døde af brystsvaghed på Lille Strandetgård 1877. Han ejede Lille Strandetgaard og blev gift 1832 i Ulbjerg med:
Gjertrud Jørgensdatter født 1810 i Store Torup, Uldbjerg sogn og død i barselseng 1848 i Ørum.

Efter Gjertruds død giftede Offer sig med Maren Andersdatter fra Hedegård i Sevel sogn.

62+63.
Jens Jacobsen Skov blev født på Lundø 1822 og døde 1859 i Lund. Han var gårdmand i Lund og var i sin ungdom med til at "nedmane" en gammel mand som døde på Lundø. Han blev gift i Ørslev 1850 med:
Inger Christine Sørensen født i Lund, Ørslev sogn 1831 og død af barselsfeber 1859. Jens giftede sig 2.gang 1859 med Maren Christensdatter af Hald. 

Tip 3.Oldeforældre.

96+97.
Anders Pedersen blev født i Rogenstrup 1731 og døde ? Han var murer om sommeren og skoleholder om vinteren, men var desuden fæstegårdmand i Fiskbæk sogn - senere selvejergårdmand. Han var gift ialt 4 gange og tredje gang med:
Anne Laursdatter født 1737 i Romlund og død før 1790.

98+99.
Hans Pedersen blev født i Rogenstrup 1728 og døde 1789 i Rogenstrup. Han var gift 1.gang med Boel Mikkelsdatter fra Rogenstrup, og 2.gang 1768 i Vorde med:
Kirsten Jensdatter fra "Worregaard", født 1740 i Vorde og død 1773 i Rogenstrup.

100+101.
Niels Mellesen og N.N. Han blev født 1727 i Romlund og døde efter 1786, men ikke i Romlund! Der er måske en fobindelse til Bollergård eller Vesbækgård p.g.a. fadderne.

102+103.
Christen Andersen blev født 1746 i Vorde og døde i Hjarbæk 1789. Han var husmand uden jord og 1787 "farer han til søs". Han blev gift 1778 i Vorde med:
Mette Kirstine (Stine) Pedersdatter født 1735 i Romlund og død 1824 som almisselem i Hjarbæk. 

104+105.
Søren Knudsen blev født 1750 i Højslev og døde 1794 i Dalsgaard, Dommerby sogn. Han fæstede Dalsgaard - en meget stor fæstegård, som tidligere havde været en adelsgård. Han blev 1785 viet i Dommerby med:
Anna Andersdatter født ca. 1744 og død i Dalsgaard 1791.

106+107.
Jacob Jensen (Feldingbjerg) blev født ca. 1751/59 i Feldingbjerg og døde 1809 i Søby Mølle, Kobberup sogn. Han var tilsyneladende ret velstående og var møller i Søby Mølle. Han fik 1778 ægteskabsbevilling til at blive gift, fordi han var beslægtet med bruden i andet led. Bruden var:
Juliane Marie Justdatter født ca. 1771. Hun døde 1803 i Kobberup, hvor hun blev begravet den 18/1 i en kiste sammen med sin dødfødte datter af Søby Mølle.
 

108+109.
Peder Christian Brøndum blev født ca. 1764 i Fly og døde 1845 i Fly. Han var selvejergårdmand i Fly og blev trolovet 1794 på Estvadgård og gift samme år i Haasum kirke med:
Margrethe Lauridsdatter blev født i Haasum sogn 1770 og døde 1838 i Fly sogn. 

110+111.
Christen Christensen blev født i Aakjær, Fly sogn ca. 1763 og døde 1833 i Fly. Han fæstede gården Toftegaard i Aakjær (matr. 1 senere 16) - en af de store fæstegårde 1758 sat til hartkorn: 6-0-3-2. Han blev gift 1794 i Fly med:
Karen Jensdatter født ca. 1764 og død 1827 i Fly. 

112+113.
Niels Nielsen Højslev blev født i Højslev 1778 og døde juleaftensdag 1854 af brystsyge i Højslev. Han havde Sejstrup Møllegaard og blev gift i perioden 1809-1810 med:
Ingeborg Jespersdatter født i Stårup, Højslev sogn 1784 og død 1853 af brystsyge i Højslev.

114+115.
Johan Pedersen Gamskier blev født 1787 i Højslev og døde 1844 af tæring i Højslev. Han havde Majgaard i Højslev og sad godt i det. Han blev gift før 1823 med:
Bolette Jørgensdatter født ca. 1798 i Sejstrup, Højslev sogn og døde 1852 af tæring i Højslev.

116+117.
Peder Olesen Bach blev født på Backgaarden, Ørslev sogn 1777 og døde i Hald 1853. Han var i sin ungdom indrulleret som matros og kom senere til at tjene på Ørslev Kloster, hvor han blev gift 1804 med:
Ane Cathrine Pedersdatter født i Lund 1778 og død ?

118+119.
Niels Poulsen blev født i Kudal, Ørslev sogn 1775 og døde i Hald 1848. Han havde gården Kudal i Hald og giftede sig 1801 i Ørslev med:
Maren Jespersdatter født i Hald 1776 og død 1847 i Ørslev.

120+121.
Jens Lavesen blev født i Sønder Ørum, Ørum sogn 1761 og døde 1809 i Sønder Ørum. Han var gårdfæster og blev 1787 gift med:
Maren Sørensdatter født ca. 1762 og død ? 

122+123.
Jørgen Christensen blev født i Store Torup 1784 og døde hurtigt 1848  formentlig af et apoplektisk tilfælde sst. Han var gårdmand og blev gift i Uldbjerg med:
Ane Nielsdatter født 1782 i Uldbjerg og død sst. 1863. 

124+125.
Jacob Pedersen Skov blev født i Heilskov, Ørslev sogn 1788 og døde 1852 på Lundø. Han var gårdfæster og blev gift med:
Kirsten Christensdatter blev født i Bøstrup, Ørslev sogn 1795 og døde ?   

126+127.
Søren Christensen blev født i Lund 1793 og døde i Lund af brystsyge 1853. Han var gårdfæster i Lund og blev 1826 viet i Ørslev med:
Bodil Hansdatter født i Bøstrup, Ørslev sogn 1790 og død af brystsyge 1848 i Lund.

Tip 4.Oldeforældre.

192+193.
Peder Hansen blev født i Rogenstrup 1725 og døde sammen med sin kone 1767, hvor de blev begravet samme dag i Fiskbæk. De er måske omkommet ved en ulykke?

194+195.
Lars Madsen blev viet 1736 i Vorde, hvor han blev gift med:
Karen Christensdatter født 1706 i Kølsen.

198+199.
Jens Thomasen af "Worregaard" blev født ca. 1700, og døde 1769 i Vordegård. 1725 blev han viet med Else Christensdatter i Vorde. Hun må imidlertid være død kort tid efter, da han 1730 bliver gift med:
Anne Andersdatter af Ørregaard som var født 1705 i Fiskbæk sogn
 

200+201.
Mæli Nielsen blev født ca. 1682 måske i Kirkebæk, Romlund sogn og døde 1752 i Romlund. Han var først trolovet med Laust Kielsis datter af Romlund, som måske døde, eller også blev vielsen ikke til noget, for han bliver 1723 viet i Romlund med:
Karen Jensdatter født ca. 1699 og død 1729 i Romlund.
Mæli lod sig trolove 1729 i Romlund med Anne Christensdatter, som han blev gift med (efter god betænkningstid) 1732. 

204+205.
Anders Loldrup blev født ca. 1713 måske i Viborg, hvor en Loldrup familie holder til? Han døde 1787 i Romlund. Det vides ikke hvem han var gift med. 

206+207.
Peder Baltzersen blev født ca. 1689. Måske var han i slægt med aneksbonden i Løvel ved navn Niels Baltzersen, som også får børn i Rødding/Pederstrup/Løvel sogn i 1730'erne. Han døde 1762 i Romlund. Peder var først gift med Mette Pedersdatter i Romlund 1725, men hun dør allerede 1726, hvorpå han bliver gift før 1728 med:
N.N.

208+209.
Knud Christensen blev født 1712 i Højslev og døde 1763 i Højslev. Han blev gift 1746 i Højslev med:
Kirsten Sørensdatter født i Stårup, Højslev sogn 1716 og død ? 

210+211.
Anders Lauridsen Møller blev født ca. 1696 i Lem sogn i Salling, og døde 1755 i Sønder Lem. Han var måske møller i området, men hvilken mølle? Han blev første gang gift med Anne Thygesdatter i Lem kirke 1727. Han fik mindst et barn med hende før hun døde i Sønder Lem 1744 - 64 år gammel. Herpå giftede han sig anden gang med:
Mette Marie Thomasdatter fra Dalsgård i Dommerby sogn. Hun var født 1713 i Dommerby, og døde 1752 i Sønder Lem - 59 år gammel.
Efter Mette Maries død giftede Anders sig så for tredje gang i Ramsing 1752 med Maren Jacobsdatter. Ægteskabet blev dog kort, idet han selv døde 1755. 

   

212+213.
Jens Jensen Feldingbjerg blev født 1724 i Sdr. Feldingbjerg og døde i Trevad Mølle, Vridsted sogn 1797. Han blev kaldt "Den rige møller". Han var næsten at betragte som en herremand, idet han ejede gods i Fly, Feldingbjerg, hele Vridsted by - præstegården undtaget, samt en gård i Egebjerg og gårde i Søby. Han blev gift 1.gang med Maren Olesdatter. 2.gang med:
Cathrine Jacobsdatter Brøndum født 1732 i degneboligen i Søby, Kobberup sogn. Hun døde 1761/62.
Han blev 3.gang gift med Ane Pedersdatter fra Skalmstrup Mølle, Feldingbjerg sogn.


Billedet: Trevad Mølle fotograferet 1923.

214+215.
Just Jacobsen Brøndum blev født den 1734 i Søby, og døde 1773, hvor han blev begravet den 11/2. Han adjungerede fra 1760 sin far Jacob Jørgensen Brøndum, som degn for Kobberup og Feldingbjerg sogne. 1760 købte han Søby Mølle, hvor søsteren 1772 havde indbo stående.  1770 er han nævnt i Fjends herreds gejstlige skifteprotokol angående en arvesag. Han blev gift med:
Else Christensdatter Møller født 1735 og død 1772. Hun blev begravet samme dag som sin 13 årige søn Christen!


Ang. Just Jacobsen Brøndums forældre se nr. 432+433. (Anesammenfald).

216+217.
Christian Jacobsen Brøndum blev født ca. 1737 i Søby og døde 1822 i Fly. Han var degn i Vridsted/Fly, skoleholder i Fly, men også gårdmand i Fly. Han endte med at få et par gårde mere så det gik ham ret godt. Han blev gift 1759 i Feldingbjerg med:
Maren Pedersdatter født 1734 og død 1810 i Fly. 

218+219.
Laurids/Lars Christensen Hede blev født ca. 1728 måske i Haasum, og døde efter 1801. Han var gårdfæster under Kærgårdsholm og sat til hartkorn: 6-5-2-2, og således en af de store fæstebønder. Han havde nok overtaget fæstet efter sin fader. År 1760 blev han viet i Haasum kirke med:
Karen Pedersdatter født 1738 i Skive og død efter 1801.

220+221.
Christen Knudsen blev født ca. 1723 og døde i Fly 1786. Han var gårdmand af Aakjær og blev gift før 1751 med:
Dorothea Sørensdatter født ca. 1727.

224+225.
Niels Christensen blev født i Degnsgaard, Højslev sogn og blev 1761 gift i Højslev med:
Dorthe Nielsdatter født 1739 i Højslev.

226+227.
Jesper Mortensen blev født i Stårup, Højslev sogn 1745 og døde 1788 i Stårup. Han var gårdfæster i Stårup og blev 1.gang gift med Ingeborg Lyndrup (ca. 1734-1769) og 2.gang 1770 i Højslev med:
Kiersten Sørensdatter født i Vinkel, Højslev sogn. Hun giftede sig 2.gang 1788 med Christen Nielsen i Højslev.

228+229.
Peder Christensen Gamskier blev født i Majgaard 1747, Højslev sogn og døde i Skovmølle 1829. Han frikøbte 1788 den ene halvdel af Majgaard til selveje (Vester Majgaard) med hartkorn: 8-3-3-2. Han blev senere eneejer af hele Majgaard i 7 år. I sin alderdom blev han umyndiggjort af sine børn, men fik dog Skovmølle som "alderdomssæde". Den var på hartkorn: 3-0-0-1½. Han blev 1.gang gift 1779 med:
Johanne Johansdatter født i Svenstrup, i den gård som senere kom til at hedde Stensgaard, Højslev sogn 1759 og døde 1794 i Højslev.
Han blev 2.gang gift med sin første hustrus søster Maren Johansdatter født i Svenstrup ca. 1766 og død 1841 i Skovmølle.  

230+231.
Jørgen Christensen blev født i Lund, Ørslev sogn 1767 og blev gift ca. 1796 med:
Margrethe Ditlefsdatter født i Lund 1771. 

232+233.
Ole Hansen Bakke blev født 1737 i Ørslev og døde efter 1801. Han fæstede gården "Backgaarden", Ørslev sogn og blev 1765 gift i Ørslev med:
Ane Mortensdatter født i Hald 1741 og død efter 1801.

234+235.
Peder Jespersen blev født i Hald 1743 og døde i Lund 1818. Han var gårdmand i Lund og blev gift 1767 i Ørslev Kloster med:
Margareta Mogensdatter født 1740 i Ørslev og død i Lund 1820.

236+237.
Poul Nielsen Kudal blev født i Lund, Ørslev sogn og døde 1804 i Kudal. Han købte Kudal til selveje og blev gift 1773 i Ørslev med:
Anne Pedersdatter født i Heilskov 1751 og død 1812.

238+239.
Jesper Jensen/Clemensen blev født 1733 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift med Dorthe Jensdatter i 1760'erne. Hun var født 1734 i Hald.
De boede i Hald, Ørslev sogn, hvor de var fæstebønder.

240+241.
Laurs Jensen Broemann blev født i Højslev 1726 og døde 1787 i Sønder Ørum. Han var fæstegårdmand under Taarupgaard og blev gift ca. 1756 med:
Barbara Hansdatter født ca. 1724 og død på gården 1791.

244+245.
Christen Andersen blev født ca. 1738 i Store Torup, Ulbjerg sogn og døde 1823 i Store Torup. Han blev selvejer af fødegården på over 8 tdr. hartkorn og blev gift med:
Giertrud Larsdatter født 1755 i Fjelsø og døde 1806 i Store Torup.

246+247.
Niels Pedersen Smed blev født ca. 1751/54 og døde 1833 i Ulbjerg. Han var smed, men blev med tiden gårdmand i Ulbjerg. Han blev gift i Ulbjerg 1781 med:
Sophie Christensdatter født ca. 1757 og død i Ulbjerg 1835.

248+249.
Peder Pedersen Skræder blev født 1756 i Heilskov, Ørslev sogn og døde i Bøstrup 1815. Han blev selvejer i Bøstrup og blev viet i Ørslev 1786 med:
Ane Jensdatter født i Laigaard 1762 og død ?

250+251.
Christen Pedersen blev født i Bøstrup, Ørslev sogn 1746 og døde efter 1795. Han fæstede en gård i Bøstrup og blev gift 1775 1.gang med Kirsten Nielsdatter, som døde 1789 i Ørslev. Gift 2.gang 1789 med:
Kirstine Jensdatter født i Bøstrup.

252+253.
Kristian Sørensen blev født i Lund, Ørslev sogn 1764 og døde 1846 i Lund. Han vist gårdfæster og blev viet i Ørslev 1793 med:
Inger Katrine Sørensdatter født i Lund 1769 og død i Lund 1844. 

254+255.
Hans Jensen Laigaard blev født i Heilskov, Ørslev sogn 1755 og døde i Bøstrup 1819. Han var gårdmand og blev gift 1784-1787 med:
Ane Jørgensdatter, som havde været gift før. Hun døde i perioden 1798-1801.
Hans giftede sig 2.gang med Mette Christensdatter.

Tip 5.Oldeforældre.

390+391.
Christen Pedersen blev født omkring 1680 i Kølsen og døde 1749 sst. Han var gift med:
N.N. 

396+397.
Thomas Jensen blev født ca. 1659 formodentlig i Vordegård, Vorde sogn, og døde sst. 1725 - 66 år gammel. Han blev gift med:
Karen Christensdatter som var født ca. 1645 og døde 94 år gammel i Vordegård 1739.

398+399.
Anders Christensen Ladefoged blev født ca. 1665 i Borup, Tårup sogn, og døde 70 år gammel i Borup. Han blev gift 1705 i Tårup kirke med:
Kirsten Jensdatter Smed som var født ca. 1680 i Knud By, og døde 68 år gammel i Borup.
Anders Christensen var ladefoged på Tårupgård fra senest 1705-1735. Som ladefoged boede han og familien på Ørregård - en gård på ca. 10 tdr. hartkorn. Omkring det dobbelte af en almindelig fæstegård - ikke nok med det, men fogden på Ørregård var fritaget for alle afgifter, og fik desuden en årlig løn på 50 rigsdaler! Ydermere havde Anders Christensen i Borup sin egen fæstegård ved siden af, så ladefoged familien må have haft ret gode tider økonomisk. Formodentlig har de også været ganske ansete folk i området. Familien har tilsyneladende også i perioder haft adelige logerende i kortere perioder.


Billedet: Tårupgård ca. 1841.

416+417.
Christen Knudsen og N.N. levede i Højslev i 16. og 17.hundredetallet.

418+419.
Søren Andersen og N.N. blev født i sidste halvdel af 1600 årene nok i Højslev sogn. Søren døde i Stårup og blev begravet 1737 i Højslev.

420+421.
Laurids Møller blev født ca. 1656 - formodentlig i Lem sogn. Han døde 1730 i Sønder Lem - 74 år gammel. Han var sandsynligvis møller på egnen, da han før 1696 giftede sig med:
Sidsel "Møller" født ca. 1659 og død i Sønder Lem 1728 - 69 år gammel.


422+423.
Thomas Christensen Røgind blev født i tiden omkring 1650 og døde i Dalsgaard, Dommerby sogn 1730. Han fæstede den ene af Dalsgårdene og blev gift i Kobberup 1688 med:
Karen Laursdatter født i Kiergaard i Søby, Kobberup sogn 1648 og død 1706.
Han blev gift 2.gang i Dommerby før 1709.  

424+425.
Jens Troelsen blev født i Feldingbjerg 1687 og døde 1767 sammesteds. Han blev gift i Gammelstrup 1710 med:
Mette Madsdatter Drengsgaard født i Gammelstrup 1688.

430+431.
Christen Lauridsen blev født i tiden omkring 1690 i Lime sogn, og døde 1769. Fra 1764 var han ejer af Lyby Mølle i Rødding herred i Salling. Han var gift med:
Kirstine Marie Nielsdatter født ca. 1700 i Lyby, og døde 1775 i Lyby Mølle.

432+433.
Jacob Jørgensen Brøndum blev født i Søby degnebolig, Kobberup sogn 1710 og døde sst. 1774. Han efterfulgte sin far som degn for Kobberup og Feldingbjerg sogne. Han ejede en hel del gods og var kendt som "Den rige degn i Søby". Han blev gift på Alrø 1731 med:
Juliana Maria Rosenmeier født 1708 på Alrø og døde efter sin mand. 


Billedet: Jacob Jørgensen Brøndums sigil. Forstørret og aftegnet under lup.

434+435.
Peder Pedersen blev gift med Mette Jensdatter i Kobberup 1729. Hun var født år 
1700 i Røgind, Kobberup sogn. Hun havde tidligere været gift (1720) med Jens Christensen i Skalmstrup Mølle. Ved Peder og Mettes vielse har præsten skrevet:"Den 28/6 1729 bliver den karrige Peder Pedersen af Gammelstrup trolovet med den nidske Mette Jensdatter, enke efter Jens Møller". Hvorvidt parret har været så ubehagelige folk får stå hen i det uvisse, men de havde altså Skalmstrup Mølle - måske frem til ca. 1753, hvor en H.K. Pandrup ejer den.

436+437.
Christen Hede blev født ca. 1676 og døde i Haasum sogn 1763. Han var gift med:
N.N.

438+439.
Peder Jensen Knot blev født 1701 i Viborg, og døde 1740 i Skive. Han havde først været gift (1730 i Skive) med Bodil Nielsdatter Hesselbjerg, som døde i 1730érne. Han var formodentlig skomager og blev gift 1738 i Skive med:
Margrethe Jensdatter Lund født 1719 i Lund ved Skive. Efter Peders død giftede hun sig igen med mølleren Peder Krogh 1746 i Skive. Han døde 1775 i Estvad,
og hans slægt var indgiftet i slægten Majoner i Viborg!

448+449.
Christen Nielsen (Degnsgaard) blev født i Smollerup i perioden 1701-1714. Der findes én Christen Nielsen født 1705 i Smollerup! År 1731 blev Christen Nielsen af Smollerupgaard og Anne Jensdatter af Stårup viede i Højslev.

450+451.
Niels Andersen Søe blev født i Stårup, Højslev sogn 1710 og døde 1768 i Højslev. Han var gårdfæster i Højslev by og gjorde hoveri til Stårupgaard. Hans første hustru dør 1751, 41 år gammel, men uden navns nævnelse. Samme år bliver han trolovet med Birgitte Jensdatter i Svenstrup.

452+453.
Morten Nielsen blev født ca. 1701 og døde 1777 i Stårup, Højslev sogn. Han blev gift 1740 i Højslev med:
Kirsten Jensdatter født ca. 1717 og død før 1801.

454+455.
Søren Jensen blev født 1721 i Vinkel, Højslev sogn og døde sst. 1763. Han blev gift 1744 i Højslev med:
Kirsten Jensdatter født 1722 i Svenstrup, Højslev sogn, og døde efter 1763. Parret var gårdfæstere.  

456+457.
Christen Pedersen Gamskier blev født 1695 i Gamskiergaard i Kobberup sogn og døde i Majgaard, Højslev sogn 1777. Han var fæster af den ene af de to Majgaarde sat til 7 tønder hartkorn - ret stort! Alligevel har der dog været problemer, idet begge Majgaards fæstere må betale en bøde til herremanden fordi de ikke har holdt gården i forsvarlig stand.
1746 døde Christens første hustru Mette Michelsdatter af Dalsgaard og samme år gifter han sig igen med:
Maren Pedersdatter Colding født i Sejstrup, Højslev sogn 1719 og død i Majgaard 1746.

458+459.
Johan Pedersen Ørum blev født 1731 i Sønder Ørum og døde 1794 i Svenstrup, Højslev sogn. Han var gårdfæster under Strandet gods og var lægdsmand, hvilket vil sige, at han stod for indskrivningen af det militære mandskab. Han blev gift ca. 1758 med:
Kiersten Sørensdatter Svenske født i Stårup, Højslev sogn 1734.

460+461.
Christen Jacobsen Smed blev født 1731 i Ørslev og døde sst. 1810. Parret var husmandsfolk og Christen arbejdede som smed. Han blev gift 1759 i Ørslev med:
Bodil Pedersdatter født 1732 i Ørslev og død 1813 sst.

462+463.
Ditlev Klausen blev født i Lund, Ørslev sogn 1735 og døde sst. 1796. Han var fæstegårdmand og ikke uformuende. Han blev gift 1763 i Ørum med:
Ane Kristensdatter født 1743 i Ørum og døde 1779.

464+465.
Hans Hansen Lundø blev født i Bøstrup og døbt i Ørslevkloster 1709. Han døde som "Gammel Hans Luenøe" i Hald 1784.
Han  blev gift før 1731 med Birgitte Olufsdatter født 1707 i Ørum sogn.
Parret blev gårdfæstere i Bøstrup under Ørslevkloster gods.

466+467.
Morten Thomasen blev født i Hald og døbt i Ørslevkloster 1707. Han døde sst. 1741.
 Han blev gift med Mette Pedersdatter før 1732. De var gårdfæstere under Ørslevkloster gods, hvor de 1734 var sat til Penge: 4-2-5.
 

468+469.
Jesper Pedersen Røgind blev født 1702 i Lund og døde i Lund 1778 Han blev ca. 1740 gift med:
Maren Nielsdatter Laigaard født 1718 i Laigaard (Lojgaard) og død 1776 i Lund.

470+471.
Mogens Jensen blev født i Bøstrup, Ørslev sogn 1714 og blev gift 1739 i Ørslev med:
Inger Christensdatter født i Heilskov 1714. Hun tjente ved vielsen på Ørslev Kloster og døde 1748 i Ørslev.

472+473.
Niels Hansen blev født i Lund 1714 og døde 1790 i Kudal, Lund. Han fæstede den ene halvdel af gården Kudal og blev gift 1740 i Ørum med:
Inger Laustdatter født i Nørre Ørum 1718 og død 1773 i Lund.

474+475.
ANESAMMENFALD SE NR. 496+497.

476+477.
Jens Clemensen blev formodentlig født i Hald omkring år 1700. Han var fæstebonde under Ørslevkloster og 1734 sat til skat: 4-5-10. Han blev gift før 1733 med:
Ane Jespers/Espersdatter som var født 1703 i Hald og døde sst. 89½ år gammel.

480+481.
Jens Jørgensen og N.N. levede i Højslev i 17.hundrede årene.

488+489.
Anders Sørensen blev født senest 1710 i Store Torup, Ulbjerg sogn og døde sst. senest 1762. Ca. 1730 overtog han fødegården i St. Torup sat til hartkorn: 8 tdr., 6 skp. Han blev gift ca. 1731 med:
 Mette Christensdatter født ca. 1714.

490+491.
Lars Villumsen blev født 1715 i Østerbølle og blev 1750 gift i Fjelsø med:
Inger Christensdatter født ca. 1728 i Fjelsø hvor de begge levede til deres død.

496+497.
Peder Nielsen Skræder blev født i Hald, Ørslev sogn 1717 og døde 1793 i Hielskov. Han var først bosat i Hald, men fra 1746 i Heilskov, hvor han var fæster af en 1/4 gård. I skiftet efter ham efterlader han kun tøj så rig var han ikke. Han blev gift 1744 i Ørslev med:
Mette Pedersdatter som var født ca. 1709 i Rødding (vielsen) ved Viborg? og døde 1784 i Heilskov.

498+499.
ANESAMMENFALD SE NR. 508+509.

500+501.
Peder Christensen blev født ca. 1710 og døde i Bøstrup 1770. Han var gårdfæster i Bøstrup og fik 1767 et "uægte" barn med Karen Jensdatter. Dette var ikke så godt, da han allerede var gift. Han blev dømt til at skulle betale sin halve boeslod for sin brøde, men da boet gav underskud blev han idømt 8 dages fængsel på vand og brød. Han var blevet gift 1746 i Ørslev med:
Sidsel Laursdatter født 1724/28 i Iglsø, Fly sogn, men flyttede senere med forældrene til Nr. Ørum.

502+503.
Jens Mortensen blev født 1734 i Hald, Ørslevkloster sogn og er ikke fundet død sst. Han blev 1772 trolovet i Ørslevkloster - de var begge af Bøstrup - med:
Karen Christensdatter født 1742 i Heilskov og døbt i Ørslevkloster. Hun døde 30 år gammel i Bøstrup 1772.
Parret var gårdfæstere under Ørslevkloster gods.

504+505.
Søren Christiansen blev født i Lund 1734 og døde 1802 i Ørslev. Han var gårdfæster i Lund by og blev gift 1761 i Højslev med:
Inger Jensdatter født 1739 i Bøstrup.

506+507.
Søren Jessen/Jøssen blev født omkring 1730, og døde efter 1778. Han blev gift før 1769 med:
Bodil Andersdatter født 1732 i Ørslevkloster sogn, og død 1771 i Hald - 38 år gammel. Parret var fæstebønder under Ørslevkloster. "Søren Jessen" må have giftet sig igen, da han 1778 får en datter på ½ år begravet på Ørslevkloster kirkegård. Her slutter sporet af ham indtil videre!
   

508+509.
Jens Nielsen Laigaard blev født i Over Laigaard (Lojgaard)(Ladegård), Ørslev sogn 1722 og døde i Heilskov 1790. Efter giftermålet overtog han fæstet på sin fødegård under Ørslev Kloster. 1768 fraflyttede han det halve af Lerchenborg og blev fæster af en gård i Heilskov sat til hartkorn: 5-5-2-1, som senere fik matr.nr. 4 og blev kaldt Bakkegården. Han blev gift 1754 i Nr. Borris med:
Bodil Hansdatter født 1729 i Lille Taarup, Nr. Borris sogn og død i Heilskov 1800. 

510+511.

Jørgen Nielsen Laigaard blev født i Heilskov 1714 og døbt i Ørslevkloster. Han døde i Heilskov 1776 og var gift 1745 i Ørslev Kloster med Anne Jensdatter. Hun blev født ca. 1721 og døde 1751 i Heilskov. Parret var fæstebønder.

Tip 6. Oldeforældre.

798+799.
Jens Smed blev født omkring 1650 i Knud By - Knudby i Tårup sogn. Han døde engang efter 1680.

848+849.
Troels Sørensen Vodsgaard blev født ca. 1649 og døde i Feldingbjerg 1715. Han blev fæster af gården Vodsgaard sat til hartkorn: 7-3-2-1. Han blev gift ca. 1678 med:
Karen Nielsdatter født ca. 1651 og død i Nr. Feldingbjerg 1705. Hun havde 1.gang været gift med Niels Vodsgaard som var fæster af Vodsgaard.

850+851.
Mads Christensen Drengsgaard blev født ca. 1655 i Drengsgaard, Gammelstrup sogn og døde 1732 i Sparkær, Nr. Borris sogn. Han blev gift i 1680'erne med:
Anne Pedersdatter født ca. 1654 og død 1733 i Sparkær.

860+861.
Laurids N.N. blev formodentlig født omkring 1660 i Lime sogn, og døde før 1701. Han var møller og drev Bustrup Mølle sammen med sin hustru:
Magdalene Nielsdatter født omkring 1670 og død før 1711 i Bustrup Mølle. Da hendes første mand Laurids var død giftede hun sig 1702 i Lime kirke med Peder Nielsen.
Enkemanden Peder Nielsen giftede sig også igen 1711. "Niels Pedersen Møller af Bustrup Mølle brøllup med Else Christophersdatter. Velbaarne Frue Mariane paa Kaas hendis Fadeburs Pige, och stod deraf brøllup paa Kaas".


Billedet: Kaas Hovedgaard ca. 1800.

862+863.
Niels (Christensen) Møller blev født i tiden omkring 1655 - måske i Lyby, og døde før 1740. Han blev gift med:
Else Jepsdatter som var født omkring 1660 formodentlig i Lyby, og døde i Lyby Mølle, hvor parret var møllerfolk, 1740. Parret havde mindst 3 børn.

864+865.
Jørgen Jensen Brøndum blev født ca. 1682 i Brøndum præstegård i Salling og døde 1731 i Kobberup. Han blev sognedegn for Kobberup og Feldingbjerg sogne. Han ejede gården Søndergård og halvparten af Søby Mølle. Ved sin død blev han betegnet som en meget rig mand. Han blev gift 1704 i Kobberup med:
Dorthe Jacobsdatter Vesbech født i Vesbech, Romlund sogn 1688 og døde 1768 i Sinding skolehus ved Herning.

866+867.
Jost Rosenmeier blev født 1655/65 i den tyske delstat Westphalen og døde 1725 på Alrø. Han boede en tid lang i landsbyen Bred ved Vissenbjerg på Fyn, hvor han er omtalt som (geheimeråd?) og hofmester. Han havde noget gods på Fyn, som han sælger og begynder at købe gårde på Alrø, hvor hans kones slægt har gods. Ved sin død ejer han alt gods på Alrø pånær præstegården. Han blev en meget rig mand. Ca. 1682 bliver han gift på Fyn? med:
Cathrine Christiansdatter Bruun født 1665 på Christianshavn og død 1720 på Alrø.

Billedet: Jost Rosenmeiers gravsten i Alrø kirke (skitse).

870+871.

Jens Espersen blev født ca. 1670 og døde 1742 i Røgind. Han blev gift med: Kirsten Pedersdatter født ca. 1671 og død 1741 i Røgind, og begravet i Kobberup.

876+877.

Jens Andersen Knot blev født ca. 1648 i Viborg, og døde sst. 1712. Han var gift med Vibeke Gertsdatter født omkring 1650-60 og død i Viborg efter 1712. Parret blev gift i Sortebrødre kirke i Viborg 1676, hvor de ernærede sig af Jens`skomagerforretning. De boede i Store Sct. Mikkelsgade. Allerede 1677 er han nævnt i Viborgs Ildstedstakst, hvor han betaler af 3 ildsteder, så familien beboer ikke et af de mindste boliger i området! 1682 bliver det skrevet i Viborgs grundtakst, at familien beboer salige borgmester Bruns gård - med kåljord, i Matthiasgade på den Nørreside. Parret må formodes, at have været rimeligt velstillede.

878+879.
Jens Jensen blev født år 1688 i Vinde ved Skive. Han døde i Skive 1756, hvor han blev "jordet og prædicket over" Han blev trolovet i Skive 1712 og formodentlig gift snart efter (ikke fundet) med:
Maren Michelsdatter blev født ca. 1696 og "jordet og Prædivket over" 1753 i Skive - 67 år gammel.

882+883.
Ole Thomasen blev født omkring 1660 i Bækgaard i Fly sogn. Han døde 1725 sst. Han blev fæster i Bækgård. Det var meget hårde tider under den store "foertrang", og familien var meget forarmede. To gange begærede hustruen skiftet efter sin mand udsat, for at vurderingen skulle blive knap så slet. Hendes navn kendes ikke!

900+901.
Anders Mellesen blev født ca. 1653 og døde 1748 i Højslev. Han blev gift ca. 1705 med:
N.N. født ca. 1662 og død i Højslev 1745.

904+905.
Niels Mortensen blev født ca. 1665/75 og døde 1751 i Højslev. Han blev gift i Højslev 1709 med:
Inger Andersdatter født ca. 1665/75 og død i Højslev 1745.

906+907.
Jens Nielsen Schytte blev født ca 1667 - måske i Kobberup, og døde 1760 i Halskov, Højslev sogn.  Han blev gift i Højslev  1714 med:
Maren Andersdatter født ca. 1693 og død 1755 i Højslev.

Jens får 1715 fæste på et hus i Stårup. Var han skytte på godset, eller blot almindelig husfæster, og navnet "Schytte" et familienavn? Hans søn Henrik bliver degn i Lihme sogn i Salling, og det var langt fra alle bønder som kunne læse og skrive dengang. Han bliver også gift med Mette Pedersdatter fra Kobberup - en slægtning? Måske er der en forbindelse til præste og degnefamilien i Kobberup sogn? 

   

910+911.
Jens Christensen blev født omkring 1689, måske i Svendstrup, Højslev sogn. Han blev gift i Ørslevkloster 1715 med:
Mette Christensdatter Rind født i Hald, Ørslevkloster sogn 1691. Parret var gårdfæstere i Svendstrup under Stårup gods.

912+913.
Peder Christensen blev født 1653 i Kobberup og døde 1735 i Kobberup. Han fæstede gården Gamskier i Kobberup sogn sat til hartkorn: 8-4-3-2. Han blev gift 1694 i Kobberup med:
Maren Pedersdatter født ca. 1670 og død før 1730.

914+915.
Peder Jensen Colding blev formodentlig født før 1700 og død i Sejstrup, Højslev sogn 1736. Han var gårdfæster i Sejstrup og blev gift i Ørum 1717 med:
Margrethe Thomasdatter født i Ørumgaard før 1702 og død i Sejstrup efter 1739, hvor hun giftede sig 2.gang med Niels Pedersen.

916+917.
Peder Johansen blev født ca. 1700 og døde 1733 i Ørum. Han blev gift 1726 i Ørum med:
Johanne Pedersdatter født ca. 1700.

918+919.
Søren Svenske blev født et sted i Sverige ca. 1676 og døde i Stårup, Højslev sogn 1749. Han blev ført hertil fra Tønningen 1713, hvor danskerne tog ca. 13.000 svenske krigsfanger. Fra det sønderjydske blev han ført til Fredericia, herfra til Viborg og derfra til Stårupgaard, hvor han en tid har arbejdet med det, som herskabet satte ham til. Siden fik blev han bosat i et hus med tilhørende kålhave af Elisabeth Friis på Stårupgaard, med lov til at bruge alle slags fiskeri på Limfjorden. Søren var nabo til sin gamle kampfælle Anders Svenske, som også var ført hertil som krigsfange. Hér boede Søren så med sin hustru og sine børn i ca. 15 år, hvorpå "Søren Svenskis hustru" døde 1733. Søren giftede sig samme år igen med:
Kirsten Pedersdatter fra Højslev sogn.

920+921.
Jacob Nielsen Smed blev født i Lund 1703 og døde 1766 i Ørslev. Han havde et gadehus i Hald by og har nok været en anset mand idet han kunne både læse og skrive. Han var birkedommer i Ørslevkloster og Højslev birk, samt birkeskriver i Højslev birk. Han fik Kgl. bevilling til ægteskab i forbudne led og blev gift i Ørslev 1727 med:
Johanne Christensdatter.

Jacob Nielsen Smeds segl med en hammer og en tang krydset og omgivet af et par vinger og initialerne: "J (N) S)" foroven i midten.

922+923.
Peder Hansen blev født ca. 1702 i Ørslevkloster? og døde i Ørslev 1740. Han fæstede gården Neder Laigaard (Lojgaard) og blev gift før 1729 med:
Anne Christensdatter.

924+925.
Claus Pedersen blev født i Lund, Ørslev sogn 1694. Han fæstede den største gård i Lund på hartkorn: 5-2-2-0. Før 1822 blev han gift med:
Maren Pedersdatter født ca. 1688 og død i Ørslev 1768.  

928+929.
Hans Jensen Lundø blev født ca. 1665 og døde 1741 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift omkring 1685 med en ukendt kvinde. Anden gang med Mette Pedersdatter Lundø, som imidlertid døde 1796. Hun "hafde ligget elendig to samfulde Aar". Der blev prædiket over hende i hendes 43.de år, så hun var altså født ca. 1653.
3.die ægteskab blev indgået i Ørslevkloster 1697. Hun var fra Heilskov og hed:
Anne Jepsdatter - død 1736 som "Hans Lunøes Hustrue".
Parret var fæstebønder under Ørslevkloster gods og 1719 sat til hartkorn: 4-6-1-2. 

930+931.
Oluf Sørensen Soldat blev født i perioden 1675/85 - han havde måske rødder i eller omkring Ørum sogn. Han blev gift før 1707 med:
Johanne Johansdatter født ca. 1685/88 formodentlig i Sønder Ørum. Parret får 1707 deres pige Birgitte døbt i Ørum. Parret optræder kun to gange i Ørums kirkbog, og det er dette år!

932+933.
Thomas Mortensen (Søndergaard) blev født ca. 1675 formodentlig i Hald, Ørslev Kloster sogn. Han døde sst. 1747 - 72 år gammel. Han blev gift med:
Anne Nielsdatter som var født ca. 1682, hvis hun er den Anne Back af Hald, som dør 1738 - 60 år gammel!
Parret blev gift 1701 i Ørslev Kloster, og parret var fæstere af gården Søndergård under Ørslev Kloster gods, hvor de var sat til hartkorn: 4-3-0-1.

936+937.
Peder Jensen Røgind blev født ca. 1687 og var bosat i Lund med sin ukendte hustru. Peder døde 1753.

942+943.
Christen Nielsen Borup født før 1680 i Hejlskov og ikke indført som død i kirkebogen! Han blev gift med:
Maren Poulsdatter Bøg(h) født ca. 1681 i Ørslevkloster og død i Hejlskov (Ørslevkloster sogn)1754.

944+945.
Hans Pedersen blev født i Lund ca. 1690. Han boede i Lund med sin hustru.

946+947.
Laust Jensen Kirkegård blev født ca. 1668 måske i Ørum sogn, og døde 1719 i Ørum. Han blev gift 1704 med:
Anne Poulsdatter født ca. 1670 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn, og død 1754 sst. Parret fæstede Kirkegård i Ørum sogn, men før sit giftermål havde Anne tjent på Tølløsegård på Sjælland 1699. Her havde hun "i hoer avlet sønnen Jens". Til barnefader udlagde hun Niels Hansen Bech, f. 1676 i Tværsted, og død 1745 i Kalundborg, hvor han var konsumptionsforvalter og vejermester. Hjemkommen til Jylland, måtte hun stå åbenbar skrifte i Ørslevkloster, og boede derfor nogle år hos sin broder Thomas Poulsen i Ørumgaard. Efter Lausts død giftede Anne sig med en Anders Christensen.

948+949.
ANESAMMENFALD SE NR. 992+993.

954+955.
Esper/Jesper Skjoldgaard blev født omkring 1670/1680. Han boede i Hald og var sat til hartkorn: 4-4-3-2- under Ørslevkloster gods 1719. Han var gift før 1703 i Ørslevkloster med:
N.N.

976+977.
Søren Christoffersen blev født ca. 1660 i Østerbølle og døde 1740 i St. Torup, Ulbjerg sogn. Han fæstede en gård i St. Torup sat til hartkorn: 8-0-3-1. Han blev gift med:
Gertrud Andersdatter født ca. 1695 og død 1775 i St. Torup.

980+981.
Villum Christensen blev født ca. 1671 og døde 1729 i Østerbølle by. Han giftede sig til fæstet på den vestre og søndre gård i Østerbølle by. Han var gift 1.gang med Margrethe Graversdatter (1638-1705), som var enke efter Christen Nielsen. Villum fik problemer med et af Margrethes børn fra 1.ægteskab idet de begge 1703 måtte stå offentlig skrifte fordi stedsønnen havde slået sin stedfar "baade blaa oc blodig oc revet haared af samme".
Villum blev 2.gang gift ca. 1705 med:
Gertrud Jensdatter født ca. 1672 i Østerbølle sogn og død sst. 1756. 

982+983.
Christen Christensen Vejerhøj blev født ca. 1689 og døde 1770 i Fjelsø. Han var gårdfæster i Flesø og blev gift før 1724 med:
Karen Christensdatter født ca. 1692 og død i Fjelsø 1773.

992+993.
Niels Espersen Skræder blev født ca. 1665 i Ørslev sogn? og død 1744 i Hald, Ørslev sogn. Niels Espersen var skræder af profession og tillige birkeskriver. Familien boede først i Lund, men flyttede senere til Hald hvor de boede i et jordløst gadehus. Han blev nok gift i Lynderup før 1703 med:
Inger Jacobsdatter Nørriis født i Nørriis i Lynderup sogn og død i Heilskov 1757.

1002+1003.
Laust (Laurids) Sørensen Iilsøe blev født i Kjærgaard i i Søby, Kobberup sogn og døde i Nr. Ørum 1758. Han var gift med: Inger Jensdatter fra Vinkel, Højslev sogn, født ca. 1678 og død i Nr. Ørum 1758. De fik en fæstegård i Iglsø i Fly sogn, men flyttede 1728 til Nr. Ørum, hvor de fik en fæstegård under Strandet gods.

1006+1007.

Christen Andersen blev født ca. 1693 måske i Højslev eller Ørum sogn. Han døde i Heilskov 1773. Han var gift med Kirsten Jensdatter født 1698 i Lund og død 1778. Parret blev viede 1723 i Ørslev Kloster og var fæstebønder.

1008+1009.
Christian Friderich Sørensen blev født i Lund, Ørslev sogn 1707 - opkaldt efter "Vor gunstige Patron" på Ørslev Kloster. Han boede sammen med sin ukendte hustru i Lund.

1010+1011.
Jens Michelsen blev født i Hald, Ørslev sogn 1713. Han blev gårdfæster i Bøstrup, hvor han boede med sin hustru: Mette Jensdatter som var født i Heilskov, Ørslev sogn 1712.  

1014+1015.
Anders Espersen Skjoldgaard blev født 1700 i Ørslevkloster sogn. I sommeren 1727 boede han i Borup Klosterhuse som ungkarl. En aften stod han og nød den stille sommeraften, da præsten ,og hans svend, for Kvols og Tårup kom forbi hans lille hus. Så var stilheden brudt, for præsten spurgte ham:"Hvad er du ikke i seng endnu?", medens de fortsatte deres vej. Så var Anders gået ind, men havde hørt, at præsten havde banket på hos Elle Bøghs. Et stykke tide efter var præsten og svenden gået tilbage forbi hans hus med et får, medens de to kvinder brugte mund ved deres hus. Da havde han set præsten vende sig om og råbe:"Din Canalie, du var værd, at jeg skulle sætte dig i tyvehullet". En replik, som man synes let kunne have fået tilbagevirkende kraft i et øjeblik, da den talende selv slæbte af med en andens ejendom! Der kan læses mere om præsten Lorenz Jensen Nørholm i Samlinger til jysk historie og Justitsprotokollen.

Han blev gift før 1732 med:
Dorthe Christensdatter født 1700 i Ørslevkloster sogn, og døde 1771 i Hald, Ørslevkloster sogn. Parret var gårdfæstere under Ørslevkloster gods.

1016+1017.
Niels Jensen Colding blev født ca. 1685 måske i Sejstrup. Han døde 1762 i Ørslev. Han fæstede en af de to Laigaarde (Lojgaarde), men var desuden skovfoged på Ørslev Kloster. 1739 blev han indstævnet for Ørslev Klosters birketing, fordi han havde givet eller solgt Thomas Poulsen nogle stykker træ, som denne skulle bruge til reperation af sit hus. Dette havde Niels Jensen ikke bemyndigelse til, men da det var første gang han havde begået en forseelse lod herskabet nåde gå for ret, når bare det ikke gentog sig.
Han fik 1709 kongelig bevilling på at måtte blive gift, selvom de udi tredie led er beslægtede. Bruden var:
Dorthe Christensdatter født i Bøstrup 1687 og død på Bakkegården i Heilskov hos sin søn Jens 1769.

1018+1019.
Hans Pedersen blev født ca. 1681 i Lille Taarup i Borris sogn, og døde sst. 1751. Han var fæster af den ene halvdel af fødegården Lille Taarup og blev senest 1713 gift med:
Maren Friderichsdatter født 1692 i Agerskov i Finderup sogn. Hun døde i Lille Taarup 1776.

1020+1021.

Niels Jørgensen Laigaard blev født ca. 1670 og døde 1750 i Heilskov, Ørslevkloster sogn. Han var gift med Dorethe Christensdatter født 1691 og død 1769 i Heilskov.

Parret blev viede 1709 efter Kongelig Bevilling. De var fæstebønder.

Tip 7.Oldeforældre.

1700+1701.
Christen Madsen blev født før 1620. Han var gårdfæster i Drengsgaard, Gammelstrup sogn og gift med:
Anne Pedersdatter født ca. 1613 og død 1697 i Drengsgaard.

1724+1725.
Christen Sørensen Møller Foged blev født omkring 1625, og døde før 1692. Han fæstede Lyby vandmølle fra før 1664 til efter 1688. I det meste af perioden hørte møllen under Grinderslev Kloster, og var sat til 9-4-3-1 i hartkorn. Han må altså have været rimeligt godt stillet økonomisk! Han er sat til ca. det dobbelte af en almindelig god fæstegård, men 1688 er møllen ejet af Slagelse Hospital, og  hartkornet sat til 3-6-1-1. Måske fordi sønnen Niels nu deler fæstet med sin fader?

1728+1729.
Jens Madsen Schive blev født ca. 1629 antagelig i Skive og døde i Brøndum præstegaard kort efter år 1700. Han blev måske uddannet præst i København, hvor han måske også er blevet gift med: Maren Mogensdatter Torrild, som måske er født i Torrild ca. 1636? Det er måske hende som dør i Torrild "jordet i en fyrrekiste" 83 år gammel 1719? Parret får deres første barn i København 1667. Jens bliver så hører i skolen i Slangerup, hvor han 1667 bliver afsat p.g.a. lejermål! Året efter får han dog kongelig oprejsning for forseelsen og bliver genansat. 1669 bliver han præst i Brøndum i Salling og har præstegården sat til hartkorn: 8-2-1. 
Parret blev stampar til den kendte Brøndum slægt i Fjends herred. 

1730+1731.
Jacob Nielsen Vesbech blev født ca. 1651 i Vesbechgaard, Romlund sogn og døde 1700 i Søby Mølle, Kobberup sogn. Han var først borger i Skive så forpagter af hovedgården Grønkær i Feldingbjerg sogn, herpå køber han en del gods bl.a. Søby Mølle og gården Søndergaard i Kobberup sogn.
Han blev gift med:
Maren Pedersdatter Bering født ca. 1656 i Viborg og død 1714 i Søby. Efter mandens død sælger hun en del af godset og gifter sig 1705 i Kobberup med gartneren på Rydhave Niels Thøgersen Hvas, søn af byfoged i Holstebro Thøger Pedersen Hvas. Parret flyttede siden til Holstebro.

Billedet: Jacob Nielsen Vesbechs søster Margrethe ca. 1685.   

1734+1735.
Christian Jacobsen Bruun blev født ca. 1630 antageligt på Christianshavn og død efter 1697. Han var nærmest godsejer idet han ejede en mængde bøndergods rundt om i landet. 1674 boede han i Assens. 1688 i København. 1690 boede han i Bred ved Vissenbjer på Fyn. Han var gift med:
Marlene N.N. som optræder som fadder 3 gange i Assens kirkebøger.

1740+1741.

Esper/Jesper Christensen blev født ca. 1630 formodentlig i Ørslevkloster sogn. Hans hustru er ukendt, men parret var fæstebønder.

1752+1753.

Anders (Nielsen) Knot blev født omkring 1625 i Viborg og døde efter 1677 i Viborg. Han blev gift omkring 1646 i Viborg med en ukendt kvinde, og udlært skomager. Ved Kopskattemandtallet i Viborg 1672 i Sortebrødre sogn havde han en bod, hvor der var to væverpiger på henholdsvis 17 og 24 år ansat. Samme år blev hans familie opgjort til: En hustru, en pige på 19 år, en søn på 10 år, samt en læredreng på 23 år. 1677 betaler han ildstedsskat af 2 ildsteder, og har nok haft et mindre hus i området.


1754+1755.

Gert Henriksen (Borch) blev født i Viborg ca. 1620. Hvem han var gift med vides ikke, men han er nævnt i Viborgs indkvarteringsskattemandtal 1643 i Sortebrødre sogn, som: "Gert Henriksen og en kvinde". I ildstedsskatten 1677 er han nævnt som betaler af 2 ildsteder, og må således bebo et mindre sted i Viborg. Han var formodentlig i familie med den Jacob Henriksen Borch, som er nævnt i Viborg Landstings Dombog 1637. Han blev begravet i Viborg Sortebrødre sogn 1686.

1756+1757.
Jens Nielsen blev født omkring 1650/55 nok i Vinde ved Skive. År 1688 er han nævnt som: "Jens Nielsen ved Laaden i Wind", hvilket måske kunne betyde, at han var ladefoged der, hvilket var under Krabbesholm.

1758+1759.
Michel Nielsen Skomager blev nok født i Vinde, Skive sogn ca. 1642, og døde 1728 sst. 86 år gammel.
Han blev gift før 1694 med:
N.N.

1764+1765.
Thomas Olesen blev født omkring 1630 i Bækgård i Fly sogn, og døde sst. 1687. Han blev gift med:
Maren Nielsdatter før år 1660, men der vides intet om hendes herkomst!

1822+1823.
Christen Rind blev formodentlig født i Rind, Lynderup sogn i Rinds herred ca. 1656. Kun få km. i fugleflugtslinje fra Hald i Ørslevkloster sogn, men over Limfjorden! Han døde i Hald 1716 - 60 år gammel.
Han blev gift i Ørslevkloster kirke før 1687 med:
Kirsten N.N. født ca. 1657, og død i Hald 1723 - 66 år gammel. Parret blev fæstebønder under Ørslevkloster gods, og var bosat i Hald.


1828+1829.
Thomas Poulsen blev født ca. 1655 i Bøstrup, Ørslev sogn og døde i Virksund, Ørum sogn 1743. Han fæstede Ørumgaard i Ørum sogn og blev gift 1691 i Nr. Borris med:
Bodil Christensdatter født ca. 1662 i Sparkær, Nørre Borris sogn og død i Ørumgaard 1728.

1832+1833.
Johan Johansen blev født ca. 1664 og døde 1736 i Ørum. Han blev gift ca. 1688/92 med:
Johanne Lauritsen født ca. 1661 og død 1745 i Ørum.

1834+1835.
Peder Poulsen blev formodentlig født på Lundø ca. 1676 og døde 1757 i Lundø. Han beboede et jordløst hus på Lundø og ernærede sig bl.a fiskeri. Han var gift med:
N.N. født ca. 1676 og død 1730 på Lundø.

1848+1849.
Peder Pedersen Murmester blev født ca. 1670 og døde i Lund 1727. Han var murer og boede i Lund, hvor hans første hustru døde 1691. Han blev gift 2.gang med:
Maren Christensdatter.

1856+1857.
Jens Hansen blev født ca. 1616, og døde 1700 i Bøstrup - 84 år gammel. Der blev holdt ligprædiken over ham, men ellers kendes kun en af hans sønner.

1886+1887.
Poul Nielsen Bøg/Bøeg/Bøgh blev født ca. 1630 og døde 1714 i Ørslevkloster. Ca. 1669 blev han sognedegn for Ørslevkloster sogn, hvor han virkede indtil sin død. Han blev gift med:
Inger N.N. født ca. 1647 og død i Ørslevkloster 1717 - 70 år gammel.
Ud over at være sognedegn var han også retsskriver for Ørslevkloster birketing. Til daglig gik han under navnet "Pofvel Degn". Han nævnes 1680 som sædedegn og indstævnedes 1703 for resterende pension til Viborg skole. Han var også retsskriver for Ørslevkloster Birketing.
Han havde et ildsted, men intet kvæg. Fra 1690 havde han fri degnebolig på 5 bindinger - skænket af patronen. Desuden forefandtes et lidet hus til fåresti, en kålhave på 33 x 12 alen, en bihave på 9 x 6 alen, samt tilliggende i marken af matrikel på 3 skp. og 1 alb.

1952+1953.
Christoffer Jacobsen blev født ca. 1608 og død i Østerbølle 1686. Han var fæstegårdmand i Østerbølle og var måske ikke uformuende, da han lånte penge ud. Han var gift med:
Maren Nielsdatter.

1960+1961.
Christen (Villumsen)? blev født i perioden 1640-1650 og levede i Østerbølle sogn, hvor han nok var gårdfæster.

1962+1963.
Jens Lauritsen blev født ca. 1635 og døde 1719 i Østerbølle sogn. Han fæstede gården Kirkegaard og var gift med:
Gertrud Mogensdatter som var født ca. 1634 og døde 1703 i Østerbølle.

1984+1985.
Esper Nielsen blev født ca. 1640 i Heilskov? Han levede med sin hustru i Ørslev sogn.

1986+1987.
Jacob Nielsen blev født før 1655 på Sortbjerggaard i Hald, Ørslev sogn. Han døde i Hald mellem 1688 og 1698. Han fæstede halvdelen af gården Nørreriis i Lynderup sogn og var desuden birkefoged. Han var gift med:
 Inger N.N.

2004+2005.
Søren Lauridsen blev født i Kjærgaard i Søby, Kobberup sogn ca. 1658 og døde 1737 sst. Han var fæster af halvdelen af Kjærgaard og måtte døje meget med skatterne under svenskekrigen. Han blev gift i Feldingbjerg 1691 med:
Else Nielsdatter Vodsgaard født i Vodsgaard ca. 1672 og død 1745. 

2016+2017.
Søren Poulsen blev født ca. 1670 og døde i Lund 1747. Han blev gift 1707 i Ørslevkloster med:
Anne Nielsdatter født ca. 1683 og død 1746 i Lund, Ørslev sogn.


Hans forældre se nr: 1886+1887.

2020+2021.
Michel Christensen og hans hustru levede i Hald i 16. og 17.hundrede tallet.

2022+2023.
Jens Jensen Skjoldgaard blev født ca. 1645 og døde i Heilskov, Ørslev sogn 1712. Familien boede sandsynligvis først i Lund og så i Heilskov.

2032+2033.
Jens Colding blev født i 1660'erne måske i Sejstrup og hans hustru:
Kirsten N.N. blev født ca. 1660 og døde 1728 i Højslev.

2034+2035.
Christen Espersen blev født ca. 1653 og døde 1718 i Ørslev sogn.

2036+2037.
Peder Christensen blev født ca. 1652 i Fusager, Gammelstrup sogn og døde 1702 i Lille Taarup, Nr. Borris sogn. Han fæstede den del af Lille Taarup som siden fik navnet Over Taarup. Nr. Borris kirkebog 1702:"Ao. 1702 d. 6 Januari blef Peder Christensön i Lild Torup u-forvarendis ihielskut i sin egen Stue, af sin egen Broder - Sön Niels Poulsön af Fusager, og begraven d. 24. dito i hans alders 51. Aar."
Han var gift med:
Mette Hansdatter som var født ca. 1657 og døde 1730 i Nr. Borris.

2038+2039.
Friderich Pedersen blev født før 1655 og døde efter 1688. Han blev gift omkring 1680, men hustruen kendes ikke. Han fæstede halvdelen af gården Agerskov i Finderup sogn. Han var måske i familie med den Christen Pedersen Basse i Viborg, som en af sønnerne siden arvede.

Tip 8. Oldeforældre.

3460+3461.
Niels Andersen Vesbech blev født ca. 1610/15 og døde 1675 i Vesbechgaard, Romlund sogn. Han fæstede den store enestgård Vesbechgaard og var betydeligt bedre stillet end områdets andre fæstebønder. Han var desuden en formuende mand, som nok har haft adelige aner, hvis man ellers kunne finde forbindelsen! Efter sin død blev han begravet inde i Romlund kirke under gulvet "udenfor sin Stol".

(Billedet: Niels Andersens datter Margrethe Nielsdatter Vesbech blev gift med fæsteren af Rosborg, Hans Nielsen Rosborg. De fik bl.a. sønnen Hans Hansen Rosborg (1670-1752). Mindepladen ses den dag i dag ved Mønsted kirke. Han var en meget begærlig mand, som førte sager mod alt og alle. Teksten på mindepladen lyder: "Stat stille her ved denne grav, her hviler Hans Rosborgs bene, men hvor den arme sjæl blev af, det kun ved Gud alene". Herremand paa Rosborggaard. Ja, med den tekst kan man vist godt regne ud hvad præsten mente om Hans Rosborg!
 

3462+3463.
Peder Jensen Bering blev født ca. 1622 i Viborg og døde 1703. Han blev student i Viborg 1639 og blev som 23 årig kaldet til præst for Kobberup og Feldingbjerg menigheder. Han blev siden provst. Det fortælles om ham, at han døjede så meget under svenskekrigen, at han blev rørt (lam) i underkroppen og i mange år ikke kunne forrette sit embede. Han måtte leje en karl til at bære ham op og ned fra prædikestolen.
Han blev gift 1.gang med:
Mette Jensdatter Hee født ca. 1620/25 og døde 1665. Peder giftede sig 2.gang med Maren Pedersdatter Hvass, en datter af præsten i Byrum på Læsø.

3468+3469.
Jacob Madsen (Braad) blev født 1596 i Visby på Gotland og døde i Strandgade nr. 6 på Christianshavn 1653. Jacob var en af de helt store handelsmænd. Sammen med broderen Niels oprettede han det "Gullandske Kompagni", som havde opført kalkbrænderovne på St. Olufsholm. Så var han en tid i Næstved, hvor han tilsyneladende gik fallit. I København blev han købmand og skibsredder. Han leverede tømmer, byggematerialer, grovvarer, ammunition og proviant bl.a. til flåden. Han optoges i det kongelige skydeselskab og deltog i det Østersøiske kompagni. Drev fragtfart så langt væk som til Spanien, hvor 3 af hans skibe 1646 blev opbragt af spanske sørøvere i Biscayabugten. Under Torstensonkrigen udrustede han 4 skibe for kronen. Efter krigen skyldte kronen ham enorme pengesummer. På et tidspunkt erhvervede han Børsen og fik lov at holde vinkælder. Han fik desuden masser af gods rundt om i Danmark. Han blev også borgmester på Christianshavn. Han blev gift med:
Karen Eilersdatter født i Vordingborg 1592 og død på Christianshavn 1674, og begravet ved siden af sin mand i Holmens kirke "med store ceremonier". Deres flotte epitafium hænger over Tordenskjolds sarkofag.

(Udsnit af epitafie i Holmens kirke i København: Jacob Madsen er nr. 1. i midterste række fra venstre og Karen Eilersdatter er nr. 2. fra højre i midterste række`).

3480+3481.

Christen Pedersen blev født omkring 1610. Hans hustru er ukendt og han var fæstebonde.

3504+3505.

Niels Knot blev født omkring år 1600, men nok ikke i Viborg. Første gang jeg er stødt på navnet i Viborg er i Mønstringsrullen 1643, hvor han er den eneste i Viborg med det navn, og er bosat i Sortebrødre sogn med "til hjælp en kvinde". Hans beskæftigelse er ikke nævnt, men mon ikke han er skomager, som de fleste af hans efterkommere?

Navnet "Knot/Knoth stammer formodentlig fra Tyskland, hvor navnet kommer af ordet "knote" = en håndværkersvend. Slægten findes også i Skive, men lader til at være ældst i Viborg.

3528+3529.
Ole Jensen Bonde blev født omkring år 1600 i Fly sogn. Han blev gift før 1630 med:
Kirsten Thomasdatter født ca. 1605. Parret fæstede Bækgård i Fly sogn.

3656+3657.
Poul Thomasen blev født ca. 1625. Han blev gift ca. 1689 og parret boede i Bøstrup og kom senere til at fæste Ørumgaard. Pouls kone var:
Margrethe Hansdatter født ca. 1630.

3696+3697.
Peder Murmester blev født ca. 1627 nok i Lund, og døde sst. 1715. Han var som navnet antyder murer. Hans hustru kendes indtil videre ikke.

3772+3773.
Niels Bøgh var måske far til Poul Nielsen Bøgh. Han var født omkring 1570 i Viborg, hvor han var borger. Hans hustru kendes ikke, men han var sandsynligvis også gift mere end en gang. Han var desuden far til Niels Nielsen Bøgh og Søren Nielsen Bøgh.

3968+3969.
Niels Espensen blev nok født i Heilskov ca. 1614 og døde i Heilskov, Ørslev sogn 1695. Han var gift med:
Karen Hansdatter.

3972+3973.
Niels Christensen blev født ca. 1599 og døde 1694 i Sortbierggaard i Hald, Ørslev sogn "Med Ligpredichen". Han blev gift ca. 1635 og er nok fra giftermålet blevet fæster af Sortbierggaard. Fæstegården var noget over gennemsnittet for en fæstegård og familien har da nok også stået lidt højere socialt set. Han var gift med:
Inger Christensdatter som blev født ca. 1605 og døde i Ørslev 1688. Parret blev vist begravet i kirken under en stor gravsten, som blev bekostet af deres søn Christen Nielsen Hundt i Ålborg. Han døde uden arvinger, men var en meget rig mand, som ejede mange ejendomme i Ålborg. På et tidspunkt er gravstenen fjernet fra kirken og familien har bragt den hjem til Sortbjerggaard, hvor den endnu (år 2000) ligger i et buskads i haven.

Billedet: Gravstenen i Sortbjerggårds have.

4008+4009.
Laurids/Laurs Jensen blev født før 1623 måske i Kobberup sogn og døde efter 1688. Laurids fæstede den ene halvdel af Kjærgaard i Søby, Kobberup sogn. Det har nok ikke været lystige tider, da svenskerne jo var i landet og "tog" hvad de havde brug for. De besøgte nok også Kjærgaard.
Laurids var gift i tiden omkring 1645 med N.N. som døde engang efter 1671.

4010+4011.

4034+4035.
"Store" Niels Pedersen blev født ca. 1658 i Bøstrup, og døde sst. 1737. Han blev begravet i Ørslevkloster. I "Copi af skøde dateret i Viborg 2/4 1719 i Landstingets Protokol nr. 36, pag. 453, er han sat til hartkorn: 4-6-1-2 i Bøstrup. Han blev gift med:
"Sopfi" (Sophie) Christensdatter som var født ca. 1643, og døde 57 år gammel i Bøstrup. Efter hustruens død giftede Niels Pedersen sig 1702 i Ørslevkloster med Karen Lasdatter fra Bøstrup. 

4072+4073.
Christen Poulsen blev født før 1630 og nok død før 1688. Han fæstede en af Viborg Bispeembedes gårde i Fusager, Gammelstrup sogn. Der vides intet om hans hustru.

Tip 9. Oldeforældre.

6924+6925.
Jens Pedersen Bering blev født ca. 1580/85 i Viborg. Han var rådmand i Viborg og ernærede sig ellers som købmand. Han blev gift ca. 1615 i Viborg med:
Kirsten Pedersdatter Rimboltsen født omkring 1590.
Det fortælles om "Store Jens Bering", at da hans kone skulle føde første gang så gik han rundt ude i marken og bad til Sct. Peter om, at hans hustru måtte få en nådig forløsning. Såfremt dette skulle ske ville han, hvis det blev en søn kalde ham Peder - ja også eventuelle andre drengebørn! Jens var en ordholdende mand, så da han alt i alt havde fået 12 sønner hed de alle Peder!
Da Jens første kone døde giftede han sig igen med Margrethe Olufsdatter (1616-1696). Jens' familie boede i en gård på Sct. Mogensgades vestside, det nuværende nr. 23. Forretningen gik godt og han havde handelsforbindelser helt til Hamborg.
Som rådmand overværede han 1618 hekseprocessen mod Kirsten Nielsdatter Snedkers i Viborg. Hun havde muligvis været skjult i hans forældres hjem og det var måske hans vidneudsagn, som frelste hende fra bålet.

6926+6927.
Jens Christensen Gjødstrup/Hee blev født ca. 1590 i Snejbjerg eller Tørring sogn og døde 1666. År 1622 blev han kaldet til præst i Hee sogn, hvor han 1653 blev forfremmet til provst. Hans kærlighed til sin hustru var stor så hun fødte ham 22 børn, som han satte sammen til et kirkekor, som skulle have sunget meget smukt! Han var desuden en habil violinspiller og underholdt tit på Voldbjerg gods, hvor rigsråden Niels Krag holdt til. De to var gode venner så da Jens en dag fortalte Niels, at han agtede at søge et andet kald så kom det som et chok for rigsråden. Årsagen var, at den ikke helt unge præst, havde problemer med at komme fra Hee til No kirke p.g.a. et par vandløb. Enden på det hele blev, at No kirke skulle rives ned. Bønderne som skulle rive kirken ned mente dog bestemt, at det måtte betyde uheld, at rive en kirke ned så det ville de ikke. Rigsråden måtte så selv køre det første læs væk fra kirken, men trods det, at der kun var lidt på vognen, så styrtede begge heste døde om efter kort tid. Nedrivningen af kirken skulle efter sigende være årsag til, at Jens Gjødstrup går igen! Han er flere gange både hørt og set spille på sin violin i Hee kirke ved midnat. Han er også set gå fra kirken med violinen - så det er ganske sandt!

6936+6937.
Mads Christensen Gullandsfar blev født ca. 1560-70 i Visby på Gothland og døde ca. 1640-44 i København. Han var formodentlig først handelsmand i Visby, men blev så skriver i Akershus i Norge. Han må have gjort sig positivt bemærket, da han 1620 blev udnævnt af Chr. IV til landfoged på Færøerne. Som sådan var han den højest stående embedsmand på øerne. Han var bl.a. med til at iværksætte bygningen af en vold ved Thorshavn, som skulle beskytte både indkommende, men også udgående varer mod sørøvere. Specielt var de tyrkiske sørøvere frygtede, da de tog alt hvad de kunne lægge hånd på. Deres største handelsvare var de tilfangetagne, som senere blev solgt som slaver i Nordafrika.  

Han virkede som landfoged på Færøerne frem til 1644. Fra 1648-53 var det sønnen Christen, som havde posten som landfoged på Færøerne. 

Selvom Mads havde travlt på Færøerne, så var der også fart på hjemme i København, hvor han 1625 ejede Studiestræde 39, 41 og 43. Fra 1611 ejede han også et bryggeri i Nørregade, som man fandt rester af i 1906. Man regnede ud, at det fundne kar kunne rumme 40.000 flasker øl. Efter hans død førte hans enke forretningen videre. Han blev gift senest 1589 i København med:

Margrethe Jørgensdatter (Braad) født omkring 1565-70 i Roskilde eller København, og død i København 1653/54. 

(Måske kan nogen fremskaffe skiftet efter Margrethe Jørgensdatter, som jeg meget gerne ville se?).
6938+6939.
Eiler Jacobsen blev født ca. 1561 og døde 1640 i Vordingborg. Han var i en årrække ridefoged på Vordingborg slot. 1601 overtog han både borgmesterposten, samt toldembederne i byen og han passede dem med stor nidkærhed. Dette var måske årsagen til, at han et par gange havde et par af byens borgere på halsen. Den ene gang var det Jens Smeds Beritte, som kaldte ham en rødhovedet og rødskægget skjælm og skurk. Dette skulle hun dog ikke have gjort, da hun dømtes til at "tage kagen i favnen". På Eilers forbøn slap hun dog med skrækken. Ved sin død efterlod han en solid formue foruden en gård, et hus i Nebbe, samt to ejendomme.
Han var gift med:
Johanne Nielsdatter viet 1591 og død 1604, muligvis i barselseng. Han giftede sig herpå 2.gang med Margrethe Pedersdatter som døde 1664.

Billedet: Epitafium i Vordingborg kirke over Eiler Jacobsen og familie.

7936+7937.
Niels Espensen blev født ca. 1580 - måske i Ørslev Kloster sogn.

Tip 10. Oldeforældre.

13.848+13.849.
Peder Jensen Bierring blev født i perioden 1530-1540? i Bjerring og døde 1591 i Viborg. Han var handelsmand og rådmand i Viborg. Det gik ham godt og familien var velstående. Han var gift med:
Kirsten Christensdatter Høeg født omkring 1560? i Viborg og død 1635 i Viborg.
Under altergulvet i Gråbrødre kirke lå forhen en ligsten med en længere inskription over parret.

(Billedet: Et barnebarn af parret var kongelig historiograf Vitus Pedersen Bering 1617-1675).

13.850+13.851.
Peder Rimboltsen blev født i Viborg ca. 1560 og død sst. 1612. Han efterfulgte sin far som sognepræst ved Sortebrødre kirke i Viborg og havde fået forleningsbrev fra Viborg Domkirke på kannikedømmet Hjarbæk præbende, som hans far før havde haft. Han var 1.gang gift med:
Karen (Catharina) Pedersdatter født ca. 1570 i Viborg og død 1600.
Han blev 2.gang gift med Dorothea Jensdatter Bloch død 1618. Hun lod før sin død nedlægge en stor ligsten i det søndre kapel i Domkirken, hvor de alle blev begravede, med en længere inskription på latin.
Billedet: Chr. Gullevs tegning af Peder Rimbolts ligsten i Viborg Domkirke.

13.852+13.853.
Christen Nielsen blev født ca. 1554 formodentlig i Snejbjerg eller Tørring sogn og døde ca. 1624. Han overtog embedet som præst i nævnte sogne efter sin far.

13.854+13.855.
Niels Mortensen Grum blev født ca. 1578 nok i Aastrup. Han efter fulgte sin far i kaldet som præst for Aastrup - V. Starup menigheder. Under svenskekrigen 1643-1645 brændte fjenderne hans præstegård, hvorved også øxne og hestestaldene, samt korn og sengeklæder gik op i luer. 1646 ødelagde det hårde vejrlig med hagl og storm hans korn. Han søgte så om hjælp og det bevilgedes ham, at han måtte oppebære 2 rigsdaler af sine kirker. Hans latinske navn var Nicolaus Martini Ostropius. Han blev gift 1.gang 1606 med:
Kirstine Jonasdatter hun døde senest i 1630'erne.
Hans anden hustru kendes ikke. 

13.878+13.879.
Niels Holst blev født i tidsrummet omkring 1530 i Vordingborg, og død sst. før 1570. Han var borger i Vordingborg og gift før 1565 med:
Anne Mortensdatter født ca. 1540 og død 1591 i Vordingborg. Efter sin mands død blev hun gift med rådmand i Vordingborg Christopher Bjørnsen ( ca. 1530-1591).

Tip 11. Oldeforældre.

27.696+27.697.
Jens Madsen eller Andersen blev nok født omkring år 1500. Han levede i landsbyen Bjerring ikke langt fra det nuværende Bjerringbro. Det siges om ham, at han var "en god ærlig gammel værtshusmand". Han boede i en stor gård i hvilken der endnu i det 18. århundrede fandtes god logement for rejsende. Det er muligt, at han på sine ældre dage overlod gården og "logementet" til sin ældste søn og selv drog til Viborg med sin kone, hvor de så døde.
Han var gift med:
Inger Christensdatter.
(Billedet: Parret blev oldeforældre til den verdensberømte søfarer Vitus Bering (1681-1741), som døde på Bering øen og fik Beringstrædet opkaldt efter sig.)
 

27.698+27.699
Christen Jensen Høeg blev født i Viborg ca. 1530. Han hørte til blandt det bedre borgerskab i byen.

27.700+27.701.
Rimbolt Pedersen blev født ca, 1525 i Viborg og levede 1591. Han var kannik ved Domkirken og fik kongebrev på kongetienden i Skals sogn, indtil han kunne blive forsørget ved anden kirkerente. Dette skete 1559 da han fik livsbrev på et kannikedømme ved Viborg Domkirke. 1555 var han rector scholæ og blev dernæst sognepræst til Viborg Sortebrødre kirke. Senere blev han også forstander for hospitalet i byen og fik kongebrev på et stykke skov kaldet Knekkenborg, beliggende i Katballe Mark, Lysgaard herred. I tiden før Domkirkens brand lå der en ligsten i kirken over ham og hans hustru:
Christine Jensdatter Høeg født ca. 1530 i Viborg.

27.702+27.703.
Peder Christensen Tromslager blev født ca. 1540 i Viborg og død før 1603. Han var rådmand i Viborg og gift med:
Anne Jensdatter Høeg født omkring 1540 i Viborg.

27.704+27.705.
Niels Jensen blev født ca. 1525 og skulle efter traditionen have været katolsk præst, men efter reformationen have fortsat sit embede i Snejbjerg og Tørring sogne som protestantisk præst.

27.708+27.709.
Morten Poulsen Grum blev født i 1530'erne i Ilsted, Gørding sogn og død 1515/16 i Aastrup. Han blev nok uddannet i Ribe Domskole og blev siden præst i Aastrup - Vester Starup. Han er blevet skildret som: "En højt begavet olding, munter, uden forstillelse og falskhed, en fromhedens elsker og en glødende og stadig dyrker af dyden, en mand der var ud over det sædvanlige". Et andet sted siges han at være af et "lystigt humeur". Undertiden var hans humør dog vel lystigt for ikke at sige stridbart, råt og voldsomt, i hvert tilfælde under indflydelse af stærke drikke og dyden og fromheden var det også så som så med. 1583 var Hr. Morten kørt med sin svend til Ribe, hvor han drak sig fuld og søgte klammeri med broderen Niels. På et tidspunkt greb Morten et spyd og slog broderen i hovedet dermed. Niels styrtede om. Flere personer ville stoppe ham, men han fik en kniv frem fra kjolen og holdt dem i skak, hvorpå han slog videre på Niels, som havde rejst sig skønt han blødte stærkt. Igen slog Morten Niels ned, som blev liggende og Hr. Morten kørte væk. Niels måtte holde sengen i et par måneder og så rejste lensmanden sag mod Hr. Morten, som dog slap for anklagen p.g.a. at Niels forsøgte at hjælpe ham. I erkendelse af sin skyld betalte Hr. Morten dog senere 200 gamle dalere til Ribe Hospital for overfaldet.
Morten Poulsen Grum blev gift med formandens enke ca. 1569. Han var:
Anne Nielsdatter født ca. 1540 og død efter 1616. Hendes første mand præsten Rasmus Sørensen skal under en jagt være blevet skudt af herremanden på Vardho, fordi han havde drillet herremanden, som var enøjet, fordi denne ikke havde set et stykke vildt som slap væk. Herremanden var vistnok Otto Skram. 

27.710+27.711.
Jon Jensen Kolding blev født ca. 1540 i eller ved Kolding og døde ca. 1609 i Anst. Han gik Ribe skole, hvor han senere blev hører. Ca. 1566 blev han rektor i Kolding og senere tillige kapellan ved byens kirke, hvortil knyttedes præsteembedet i Almind. Han besang bl.a. Frederik II i latinske digte, hvilket skaffede ham præstekaldet i Anst kirke. Han skrev 1591 "En ny Danmarksbeskrivelse", hvor han under beskrivelsen af Halland kom ind på svenskekrigen. Denne beskrivelse vakte i Sverige en sådan harme, at de klagede til den danske regering over "smædeskriftet". Den danske regering var herefter nødt til at dømme Jon Jensen Kolding til at tilintetgøre alle eksemplarer af bogen. Han blev desuden dømt "I Kongens Naade og Unaade", hvilket oftest betød livsstraf. Han slap dog med et års suspension fra sit embede. Straffen blev dog yderligere formildet, da han ved kongebrev fik lov til at genoptage sit tidligere embede. Den dag i dag står der en stor sort sten med en inskription over ham udenfor Anst kirke. Han blev gift 1578 i Anst kirke med sin forgængers hustru:
Marine Jacobsdatter.

Billedet: Jon Jensen Koldings mindesten udenfor Anst kirke.

27.756+27.757.
Niels Holst blev født ca. 1490 og døde før 1565 i Vordingborg, hvor han var borgmester. Hans hustru kendes ikke, men det er sandsynligvis ham der er faderen til den Niels Holst, som før 1565 bliver gift med Anne Mortensdatter!

Tip 12. Oldeforældre.

55.400+55.401.
Peder Michelsen blev født ca. 1490 i Viborg. Han er nævnt 1523 og 1528 som rådmand i Viborg, hvilket stort set er alt hvad man ved om ham.

55.402+55.403.
Jens Jensen Høeg blev født ca. 1505/10 i Viborg og døde 1574 i Viborg. Han er nævnt som rådmand i Viborg 1570 og havde en meget rig broder ved navn Hans Høeg. Han var gift med:
Anne Pedersdatter som døde 1577. Parret begravedes i Viborg Domkirkes nordre skib og en stor ligsten med inskription blev lagt over dem.

Billedet: Chr. Gullevs tegning af ligstenen i Viborg Domkirke.

55.416+55.417.
Poul Grumsen blev født ca. 1480/90 og døde 1559/60. Han var sandemand og herredsfoged i Gørding herred. Desuden var han selvejer og blev sidenhen kronens fæster i Ilsted. Han blev gift senest 1519 med:
N.N. som måske stadig levede 1583! 

Billedet: I Ribe Domkirke findes en gravsten over Poul Grumsens ene søn Niels Poulsen (1530-06). Han var bl.a. borgmester i Ribe.

55.418+55.419.
Niels Jensen blev født ca. år 1500. Han var katolsk præst i Aastrup - Vester Starup og blev efter reformationen sognets første lutherske præst. Der vides intet om hans hustru.

Tip 13. Oldeforældre.

110.804+110.805.
Jens Høeg var født ca. 1475/80 måske i Viborg og var højst sandsynlig en velhavende mand.
Nogle mener, at navnet Høeg stammer fra en gård i Høgild, som et tipoldebarn: Kirsten Christensdatter Høeg havde. Hun var gift med Peder Jensen Bierring, men det er jo flere generationer tidligere, hvorfor andre mener, at navnet måske er adeligt. 

110.832+110.833.
Grumme Pedersen blev nok født i 1450'erne. Han var sandemand i Gørding herred og selvejerbonde i Ilsted. Som sandemand var han med til at udstede en lang række dokumentet i tiden 1481 til 1514. Hans segl findes på et dokument, hvori ses en sko. Hans hustru kendes ikke.


Billedet: Tingsvidne, som befinder sig på Rigsarkivet i Kbh. fra 1481, hvor Grumme Pedersens segl er nr. 3 i rækken.

Tip 14. Oldeforældre.

221.664+221.665.
Peder Grummesen var nok født i 1420'erne eller 30'erne. Han var bonde i Gørding herred. Rimeligvis selvejer. Han udstedte sammen med herredsfogden og andre bønder et tingsvidne på Gørding herredsting 1463.

Tip 15. Oldeforældre.

443.328+443.329.
N.N. Grumme må være født i 1380'erne eller 90'erne. Han har måske boet i Ilsted, Gørding herred som selvejerbonde.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

villy lauridsen | Svar 05.07.2015 00.40

hej med dig.
en rigtig god og rimeligt overskuelig måde at stille ahnerne op på.
kunne dog ikke finde jens Michelsen gift med lisbeth thomasdatter. hvor er han

John Jensen 08.07.2015 13.31

Hvilken af slægterne?

Thomas Andersen | Svar 09.07.2013 00.27

Hej John.
Ang. mors slægt: Tip. 3 nr. 96 Anders Pedersen, f. 1731, Rogenstrup. Ved du om han havde en søn fra 1. ægteskab der hed Peder Andersen f. ca. 1760?

Thomas Andersen 14.07.2013 13.49

Hej John. Jeg er ret overbevist om at din Tip.3 nr. 96 Anders Pedersen er min 4 gange tip-oldefar i direkte mandlig linje.

John Jensen 09.07.2013 11.37

Hej Thomas. Har kun Jacob f. 1766 og Anne f. 1777 (indtil videre!

Lisbeth Pallesgaard | Svar 13.12.2012 17.56

Jeg har Vesbæk aner - hvad er din kilde til oplysningerne om Niels Andersen Vesbech / Vesbæk?
VH Lisbeth Pallesgaard

John Jensen 17.12.2012 09.21

Hej Lisbeth. Håndskriftsamlingen: H.1.(6)23 og H.1.(9)30, samt Pers. Hist. Tidsskrift 16-VI 1978 s. 139.

Allan Søgaard Andreasen | Svar 22.04.2012 11.36

Jeg er meget interesseret i Chr. Gullevs tegninger. Kan du give mig en kildehenvisning til dem? På forhånd tak

John Jensen 23.06.2012 10.06

Hej Allan. Chr. Gullevs bog fandtes i sin tid på Landsarkivet i Viborg. Nu befinder den sig i en brandsikker boks på Viborg Museum.

Marit Ørregaard Andersen | Svar 21.03.2012 15.32

Fanstastisk flot hjemmeside. Fandt den, da jeg googlede på Offersen. Ikke min egen slægt, men vil anbefale siden til efterkommer. Spændende læsning.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.02 | 12:55

er da sjovt edith(ditte) er min farmor,min far poul døde få år efter ditte,jeg ved jeg har en del halv søskene,hvis i høre fra dem så vil jeg gerne hvis i vil k

...
18.12 | 18:41

Undskyld ventetiden. Skriv til mig på: johnviborg@youmail.dk

...
08.12 | 18:23

Du skriver om Jacob Rasmussen Hørslev: I skiftet efter ham nævnes det, at han efterlader 4 sønner og en datter. Der er kun fundet sønnerne: Erich født 1707 i Sk

...
24.07 | 15:33

#46 Jens Knudsen - fødselsdagen ved konfirmationen er han afdøde brors.
Jens Knudsen født 13. marts 1816 død 2. juli 1816 16 uger gl. (se opslag 117)

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE