Afleveringer til foreningen

På denne side kan du læse om de afleveringer, foreningen modtager.Alt originalt materiale afleveres til vores arkiv i Egtved, for der at blive registreret og forsvarligt opbevaret.  (dog ikke avisudklip)
Foreningen laver en kopi af dette materiale, som vi så har liggende vores foreningslokale-skabe i Jerlev.19. nov. 2017

Der er nu lagt lidt flere gårdoplysninger og billeder fra Jerlev op på siden Historisk Atlas, som er en fantastisk side som vi i det hele taget kan anbefale varmt at besøge og bruge. For gården Nedergaard på Jerlevvej (den tidligere Nørremarksvej) er der lagt billeder op af stuehus og personer fra familien Højer. Sidstnævnte billeder kom os i hænde som digitale kopier i forbindelse med at Peter Højer og hans søstre Sine og Else holdt dette års foredrag den 15. november.

Aflevering af familien Højer i forbindelse med foredraget: 
- kort over Jerlev og Mejsling, år 1920
- tilhørende notesbog
- Vandværkets generalforsamling 4. marts 1957
- Billede (postkort) af Jerlev Kro
- hæfte med større gårde (Krak)
- Særtryk, Jordes Grundforbedring (jordprøver) juni 1921


19. nov. 2017

Der er kommet nye Jerlevhistorier på vores hjemmeside - du kan finde dem i menuen. Helle Rau Hartmann har lagt en lille fortælling op om sin Rau-slægt, der har stor tilknytning til Jerlev og nabosognene fra gammel tid. Fortællingen er i 2 dele, og der er billeder af en enkelte af de omtalte personer, hvoraf flere holdt til her i Jerlev. En hel del Rau'er drog i øvrigt ud i verden, og har i dag en stor efterslægt i Amerika.
Samtidig med de nye historier har Helle lige givet hjemmesiden et lille pift hist og her :-)


3 okt. 2017 

Foreningens dygtige fotograf Helle Rau Hartman, har nu færdiggjort arbejde med at fotografere samtlige Gravsten på Jerlev kirkegård, og samlet disse i en flot mappe (en trykt fotobog) - Tusind tak til Helle for dette flotte arbejde, som fremover kan ses af besøgende til foreningens åbent-hus-aftener.  Foreningen kan nu fremvise samtlige gravsten fra kirkegården fotograferet med 10 års mellemrum  i 2006  og 2016.
Helle er i gang med at lave et lille hæfte med index over gravstederne anno 2016.
Dette hæfte vil også kunne studeres af besøgende på vores åbent-hus-aftener.


7 feb. 2017

Modtog foreningen af Poul Hansen 

2 stk. Fotos  1. Søren Eskildsen ca. 1910. 2. Hegnsvang på Mejslingvej 2 


20 nov. 2016 

modtog foreningen 48 fotos omhandlende ombygning af forsamlingshuset samt fotos af hovedgaden i Jerlev by. Desuden billeder fra tidligere julemesser i forsamlingshuset. perioden ca. 1980-2005


Nov. 2016 modtog foreningen 3 stk. begravelsesprotokoller fra Jerlev sogn ca. 1910-1940, og 7 protokoller fra  Jerlev sygekasse ca. 1900-1950


Okt. 2014 er er bleven indleveret følgende :
4 fotos fra en gård på Jerlevvej.
Konfirmationsbilleder 1989-2013 komplet, Jerlev kirke.


Marts 2014:
er der indkommet 2 fotos fra Poul Hansen i Jerlev
af hans bedsteforældre i Mejsling.

Gården Mejsling skovvej 76 i Mejsling er der indkommet et luftfotos fra 1956.


I starten af 2014 er der indkommet bl.a. :
forskellige fotos og en tegning af C.M.N.
Også fra Jerlev brugsforening er der indkommet en del materiale,
bl.a. regnskabsbøger og forhandlingsprotokoller


Også i 2012 er der indkommet en del materiale - bla. de længe savnede Jerlev Brugsforenings protokoller, helt tilbage fra 1896 - også Protokoller fra Jerlev Vandværk er afleveret til foreningen. samt en del billeder og udklip


nov 2011
blev der indleveret 3 regnskabs-protokoller 1958-2005, for Jerlev vandværk.
disse vil blive registreret og opbevaret i Egtved arkivet.


21 aug. 2011
er der indkommet 2 stk. fotos. forestiller Jerlev kro ca. 1911-12 med en bil samt en del personer og et fra ca. 1950.28 juli 2011
Har foreningen modtaget 4 stk. vejvisere, for årene 1965-1970-1978-1990.
de bliver lagt til samlingen i Jerlev.
og kan ses der..


3 jan. 2011
Har foreningen modtaget et præstebillede, forestillende Pastor
Ole Bergenhammer med 2 stk. kirkebilleder fra Jerlev kirke fra ca. 1920 -
Samt et billede med erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1864.


7 dec. 2010
Har foreningen modtaget en del dokumenter om  bl.a. Gården Daugaardsminde
Nørremarksvej (i dag Jerlevvej) nr. 43. samt nogle meget gamle skolebilleder, vi har vurderet dem til at være fra ca. 1884 - også billeder af kirken har vi modtaget, og materiale/billeder vedr. Claudi Mortensen familien i Jerlev.


5 okt. 2010
Fik foreningen overdraget samtlige numre af
Jerlev Skytte, Gymnastik og Idrætsforening blade
fra sep. 1975 til maj 1997.
de kan nu ses i klubhuset i Jerlev


23 juli 2010
er der indkommet 2 bøger.
H.P.Hansens "Jyske Skøjere og Rakker" fra 1952
Erik Nørr's "Skolen, Præsten og Kommunen" fra 1994.
vil snarest blive lagt til bogsamlingen i Jerlev.


30 jan. 2010
Er der indkommet materiale til foreningen om familien Bundgaard i Nørre-Vilstrup/Jerlev. med beskrivelse af gården.
Også en Anetavle for Bundgaard slægten - samt div. gamle avis udklip.
En skudsmålsbog  som har tilhørt Maren Hansen gift Bundgaard, hun blev født i Jerlev 1873.
et gammelt nr. af kirkebladet i Skibet fra 1956.
Samt 3 fotos.


24 jan. 2010
Modtag foreningen et billed af Erik laban i Jelling.
billedet forestiller hans bedstefar og bedstemor Julius Laban og Ane Marie Vinther siddende i deres stue, som gamle ca. 1926.
Julius Laban byggede Jerlev mølle ca. 1874.
endvidere modtog vi et skøde på dennes ejendom i Skovgade i Jelling 1918
samt materiale om  Haraldskær og Kobberfabriken's historie
Julius Labans fader Peder Henrik Laban var Kobbermester på Haraldskær fabrik og startede som Kobbersvend i 1840

1 dec. 2009
På vores åbningsdag i Jerlev fik vi indleveret et gammelt avis-udklip
som omhandlede, Jerlev's gamle vejmand Hans Hansen der boede på Jerlevgaardvej. udklippet er lagt til udklipsamlingen


3 november 2009
Har foreningen modtaget 1 bog, om Alexandrine 1879 - 1952 "Tro til døden"
et meget flot eksemplar udgivet i 1952 på 460 sider.
(Kong Chr. X hustru). Vi siger mange for afleveringen.
bogen vil indgå i foreningens bogsamling i Jerlev, og vil kunne ses der.

5 august 2009
Har foreningen modtaget 8 billeder - læs mere under "ukendte billeder"
Yderligere har vi modtaget kopi af en gammel skøde samt slutseddel på ejendommen Vilstrupvej 29 i Jerlev.

4 august 2009
Har foreningen fået en separationssag fra 1875 hjem fra Landsarkivet i Viborg.
husmand Jens Bertel Jensen og hustru Ane.
parret der boede i Mejsling havde været gift i 21 år, og havde i starten en gård i Mejsling. Jens Bertel blev så anklaget i en fadderskabssag - og siden dag begyndte det at gå skidt for parret.
ca. 25 sider.

30 juli 2009
Har foreningen fået materialer hjem fra Landsarkivet i Viborg.

1. Taksationssag på et hus på Jerlev nørremark i 1870 - en fin beskrivelse af dette lille hus på blot 6 fag. der indeholdt både beboelse, lade og tørvehus.

2. en Justitssag imellem Peder Jensen Tørskind på gården "Troldal" Jerlev Nørremark i 1871 ctr. en håndværker fra Nørrevilstrup.  en spændende sag.

3. en justitssag fra 1876 mellem Hans Hansen i ctr. John Madsen, begge fra Mejsling. sagen omhandler retten til udnyttelsen af en del af tørvemosen i
Mejsling.
disse sager vil snarest kunne ses i Jerlev


8 juni 2009
Har foreningen modtaget 2 gamle postkort med Jerlev kro med tekst fra 1907,
et foto af festsalen dækket op til fest - samt en kaffepose med stempel Rasmus Petersen, Jerlev kro - og en sang fra rejsegildet på kroen 1907.
Vi takker for den flotte aflevering.


2 maj 2009
Foreningen har fået følgende materialer hjem fra Landsarkivet i Viborg:
Retsdokumenter fra Nørvang-Tørrild herreders  div år.
1.
Taksering af Gården "Nedergaard" i Jerlev 1867, gårdmand Jens Nielsen ønskde at optage et lån i den offentlige lånekasse på mere end 500 rbd.
6 sider som giver en på den tid udførlig beskrivelse af gården Nørremarksvej 14 i Jerlev.

2.
Taksering af gården "Daugaardsminde" i Jerlev 1868
gårdmand Niels Jensen daugaard ønskede at optage et lån på mere end 500 rbd. derfor skulle gården ny-takseres
5 sider som giver en udførlig beskrivelse af gården på Nørremarksvej 43 i Jerlev 1868

3. en retssag i mod Husmand Hans Poulsen i Jerlev 1863 - 6 sider

4.
Taksering af gården "Vangsgaard" i Jerlev 1861 - da gårdmand Søren Madsen Pedersen ønskede at optage lån i den offentlige lånekasse på mere end 500 rbd.
skulle gården ny-takseres.
7 sider som giver en fin beskrivelse af Nørremarskvej nr. 1 i 1861

Disse dokumenter bliver lagt til vores samlinger i Jerlev og kan ses der
7 april 2009
En bog om gamle danske håndværk er indkommet til samlingen
heri kan bl.a læses om Træskomager, Tobaksspinder, Skrædder, Brolægger, Parykmager, Bødker o.m.a.

3 februar 2009 fik vi indleveret en del gamle avis-udklip om Lærer Eske Johannes Jørgensen.

3 marts 2009 fik vi igen indleveret en hel del gamle avis-udklip, om familien Viggo Hansen i Jerlev/Mejsling. samt et originalt foto af gården "Trankjærgaard i Mejsling fra ca. 1920.
samme dag fik vi en aflevering på ca. 70 gamle originale krigs-aviser fra før under og efter den 2. verdenskrig.
aviserne beretter om de mange store krigsbegivenheder i disse år.
dette materiale kan nu ses i Jerlev.


Foreningen fik i 2017 overdraget denne tegning af Mejsling Skole anno 1942, tegnet af Carl Jacobsen.