Efterårsarrangementer

Efterårsarrangementet 2018

Fortælleraften med Henning Madsen.

Årets Efterårsarrangement løb af stablen onsdag aften den 24. Oktober.

Det blev et livligt og interessant foredrag af Henning Madsen, tidligere jægersoldat og politibetjent, nu bosiddende her i Jerlev.

Henning er i øvrigt gift med vores bestyrelsesmedlem og tidligere kasserer i Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening, Helene.

Mange var kommet for at høre Henning fortælle om sit liv og karriere, og om hvordan han og hustruen endte i Jerlev.

Den officielle titel på fortællingen var:"Fra skoledreng til bondeknold over Jægerkorpset til 40 år i politiet og 44 år i Jerlev".

Efterårsarrangement 15. nov. 2017 - Nedergård

Foreningens efterårsarrangement afholdtes igen i år i det nye foreningslokale i Jerlev Kulturhus.

Det var lykkedes at få tidligere Jerlevborger Peter Højer og hans søstre Else og Signe til at fortælle om deres slægtshistorie, deres barndom i Jerlev og fædrenegården Nedergårds historie.

Omkring 55 mennesker lyttede til et velforberedt og underholdende foredrag med mange anekdoter og interessante oplysninger. Forud for arrangementet havde været bragt en artikel i Egtvedposten, samt opslag på flere sociale medier. 

https://ugeavisen.dk/egtvedposten/Spaendende-foredrag-om-slaegtshistorie-og-Nedergaard-i-Jerlev-Kulturhus/artikel/334875

https://www.facebook.com/events/146381425980112/permalink/152235912061330/

 

 

Her viser foreningens formand et nyindkomment klenodie ind, en flot, indrammet tegning af Mejsling Skole i 1945. Aftenens gæsteforedragsholdere ser til (Else, Sine og Peter Højer).
Fuldt hus til foredrag af Højer-søskende med tilknytning til Nedergård i Jerlev.

Efterårsarrangement 8. nov. 2016 - Tøjgården

Henning Jensen fortalte levende om sin tid på Tøjgården i Jerlev på sin karakteristiske, skønne og autentiske dialekt.

Foreningens efterårsarrangement den 8. november blev igen i år afholdt i det nye foreningslokale i Jerlev Kulturhus.

Det lykkedes at få tidligere Jerlevborger Henning Jensen (tidligere Tøjgården) til at fortælle om sin aktive tid i Jerlev.

Der var et spændende foredrag, hvor der også blev lagt op til at stille spørgsmål til Henning Jensen samt komme med supplerende bemærkninger om egne oplevelser.

Tøjgården lå dér, hvor børnehaven i Jerlev nu ligger.

Forenklet tegning af Jerlev By anno 1930, kreeret af Marie Nielsen.
Henning Jensen fortæller.
Tøjgården som den så ud.