Nyhedsbreve

Nyhedsbrev februar 2019

En dansk immigrant-familie. Jens Chrisitan Pedersen Elkjær, tømrer og født i Håstrup, Smidstrup Sogn, og hustru Ane Kathrine Marie Hansen, født 1852 Engmarksvej 19 i Jerlev. Omaha, Nebraska.

Nyhedsbrev februar 2019

 

Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer et godt nytår.

 

Medlemskab

Årets start er også indledning til et nyt år i foreningen og dermed tid til fornyelse af medlemskaber. Det kan fornys ved indbetaling af 100 kr. pr. person til:

Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 49 56 61 21 58. (husk at anføre navn).

Du har også mulighed for at forny medlemskabet ved direkte betaling på MobilePay til kasserer Jens Nyberg på 21785420 (husk at anføre navn)

Du kan også betale kontant ved ”åbent hus” arrangementerne eller ved generalforsamlingen.

Kontingentet bedes venligst indbetalt senest 15. marts 2019.

 

Kære medlem, hvis du ikke allerede er tilmeldt foreningens nyhedsbreve på E-mail og fremover ønsker at modtage nyhedsbrevene elektronisk, er du velkommen til at sende oplysning om dit navn og E-mail adresse til sekretær: Helle Rau Hartmann, helle@hartmann-slaegten.dk, eller til kasserer Jens Nyberg jeny@outlook.dk  

Det er en stor hjælp for bestyrelsen, at så mange som muligt modtager nyhedsbrevet på E-mail.

 

Åbent hus i foreningslokalet i Jerlev Kultur- og Idrætshus.

                                                               

Forår 2019

Efterår 2019

Tirsdag den 01.01.2019 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 03.09.2019 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 05.02.2019 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 01.10.2019 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 05.03.2019 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 05.11.2019 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 02.04.2019 fra kl. 19.90 til 20.00

Tirsdag den 03.12.2019 fra kl. 19.00 til 20.00

 

 

Generalforsamling

 

 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30 afholder foreningen generalforsamling.

 

 

Generalforsamlingen afholdes i den lille sal i Jerlev Kultur- og Idrætshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Arbejdsplan, budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Orientering om samarbejdet med arkiver og foreninger i kommunen
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. På valg er: Jørgen Skovdal Larsen og Ole Buhl (Ole Buhl modtager ikke genvalg)
  2. På valg som revisor er Ole Knudsen
  3. På valg som suppleant er Jørgen Pedersen
  4. Indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægterne
   1. Eventuelle forslag meddeles bestyrelsen senest den 7. marts 2019
   2. Eventuelt

 

 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebordet, og derefter vil foreningens sekretær Helle Rau Hartmann fortælle om Jerlev og omegns mange udvandrere gennem 1800-tallet.

Der er lagt op til et spændende indlæg og sikkert mange spørgsmål fra salen.

 

Foreningens vedtægter og mange andre interessante oplysninger kan ses på foreningens hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/jerlevhistorien.

 

 

Sidste nyt:

 

I efteråret 2018 har bestyrelsen arbejdet med en artikel til Spidsbarren.

Artiklen blev en historie om ”Dengang man kunne gå i skole i Jerlev”

Sekretær Helle Rau Hartmann udførte et stort researcharbejde og skrev artiklen omkring

bl.a. beretninger fra Else, førstelærer Eske Jørgensens 89-årige datter samt talrige besøg på Vejle Stadsarkiv.

 

Foreningen var igen i år repræsenteret ved Jerlev Kultur- og Idrætshus` store julemesse.

Der var god interesse, men vi fik dog ikke mange nye medlemmer.

 

Siden sidst har bestyrelsen også i nogen udstrækning været behjælpelig med henvendelser vedrørende slægtsforskning.

 

I efteråret besluttede bestyrelsen at gå ind i et samarbejde med SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) samt med arkiveringsdatabasen ARKIBAS.

Det betyder en markant ændring af bestyrelsens arbejdsrutiner, idet der er ganske bestemte regler for opbevaring, registrering og arkivering af foreningens arkivalier.

Der vil i foråret være en del kursusvirksomhed for bestyrelsen i forbindelse med tilpasningen til de nye arbejdsrutiner.

 

I forbindelse med menighedsrådets fællesspisning i Jerlev Kulturhus torsdag den 7. februar fortalte Jørgen Skovdal Larsen om foreningens virke og arbejdsmetoder. Jørgen holdt et muntert foredrag krydret med billeder og historier fra Jerlev skole, Jerlev Mølle samt små videosekvenser fra det gamle sogneråd og tiden fra Jerlev Herreds storhedstid til kommunesammenlægningen i 1970.

 

Udover arbejdet med SLA og ARKIBAS vil vi gerne have lagt flere registreringer om huse og gårde i Jerlev Sogn ind på Historisk Atlas, så de er tilgængelige for alle.

Der er nu registreret ca. 50 gårde og huse i Jerlev og Mejsling

Har du mulighed for Internetadgang kan du finde Historisk Atlas på: http://historiskatlas.dk/

 

Har du lyst til at hjælpe med at skrive en god gårdhistorie eller med at lægge den ind på siden, er du meget velkommen.

Kontakt gerne bestyrelsen på en ”åbent hus” aften eller skriv til Helle på: helle@hartmann-slaegten.dk , hvis du er interesseret.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev september 2018

Foto af kroen, kirken og købmanden i svinget midt i Jerlev - fotograf: Bestyrelsesmedlem og sekretær i Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening, Helle Rau Hartmann.

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2018

Medlemstallet i Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening har gennem de seneste år ligger på ca. 55 medlemmer. Ved forskellige tiltag, herunder deltagelse i Jerlev Kultur- og Idrætshus` julestue; er det lykkedes at få yderligere medlemmer i foreningen, som nu er oppe på 59 medlemmer.

Vi vil gerne have endnu flere medlemmer, så kender du nogen, der evt. kunne have interesse i Lokalhistorisk Forening, må du meget gerne henvise til en fra bestyrelsen, der vil orientere om foreningens arbejde.

 

Åbent hus i Klubhuset:

Foreningens Åbent Hus arrangementer i foreningslokalet i Jerlev Kulturhus afholdes den første tirsdag i hver måned fra september til og med april. Åbningstiden er mellem kl. 19-20. Det vil som sædvanligt være muligt at få en snak med bestyrelsen, kigge i kirkebøger, se gamle fotos, indsamlede udklip og andet, ligesom der vil være mulighed for at aflevere ting af lokalhistorisk interesse.

 

 Datoer for kommende Åbent Hus arrangementer:

 

Efteråret 2018

 

Foråret 2019

Tirsdag den 04.09.2018

Tirsdag den 01.01.2019

Tirsdag den 02.10.2018

Tirsdag den 05.02.2019

Tirsdag den 06.11.2018

Tirsdag den 05.03.2019

Tirsdag den 04.12.2018

Tirsdag den 02.04.2019

 

 

Efterårsarrangement afholdes den 24. oktober 2018 kl. 19.30 i den lille sal i Jerlev Kulturhus.

 

Henning Madsen vil fortælle uddrag fra sit liv. Emnet er:

”Fra skoledreng til bondeknold over Jægerkorpset til 40 år i politiet og 44 år i Jerlev”.

Der er lagt op til et spændende foredrag, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til Henning HH samt komme med supplerende bemærkninger om evt. fælles oplevelser.

 

 

Orientering fra generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 i Foreningslokalet.

 

Der var genvalg på alle bestyrelsesposter.

 

Budget og regnskab:

Det fremlagte regnskab viste et overskud på kr. 29.713,00

Det kommunale tilskud udgør fortsat kr. 2.241,00

Bestyrelsen arbejder på anskaffelse af en scanner, så dele af arkivet kan digitaliseres og på den måde skabe plads i de fyldte arkivskabe.

Kontingentet blev fastholdt på kr. 100,00 pr. år

 

Efter generalforsamlingen fortalte købmand Keld Grunnet om, hvordan det er at drive købmandskab i en landsby som Jerlev, og hvor vigtig det er med en butik i lokalsamfundet.

Keld er god til tal, og det fremgik tydeligt af det livlige foredrag.

 

 

 

Ved det konstituerende møde blev bestyrelsen sammensat således:

 

Formand

Jørgen Skovdal Larsen

Jerlevgårdvej 70, Jerlev

7100 Vejle

Telefon: 75865912, mobil: 40280256

e-mail: jsl.jerlevgaard@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Helene Madsen

Solvang 18, Jerlev

7100 Vejle

Telefon: 75865385,  mobil: 23253211

e-mail: hma@email.dk

Kasserer

Jens Nyberg

Horskærvænget 3, Jerlev

7100 Vejle

Mobil: 21785420

e-mail: jeny@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem

Ole Buhl

Smalle Jerlevvej 7

7100 Vejle

Mobil: 28408640

e-mail: obuhl1@yahoo.com

 

Sekretær

Helle Rau Hartmann

Toftbovej 7, Jerlev

7100 Vejle

Telefon 25547367

e-mail: helle@hartmann-slaegten.dk

 

 

På generalforsamlingen blev der opfordret til, at medlemmerne betaler kontingentet (kr. 100,00) via netbank, og tilmelder sig nyhedsbrevene tilsendt på e-mail.

Foreningens bankkontonummer er: 1551 – 4956612158. (husk at opgive navn)

Som noget nyt er det muligt at betale kontingentet på MobilePay nr.: 21785420. (husk at opgive navn)

Tilmelding til elektronisk nyhedsbrev kan ske ved henvendelse på e-mail til Jens Nyberg: jeny@outlook.dk

 

Samarbejde med ÅLAMS.

Bestyrelsen arbejder pt. på årets artikel til ”Spidsbarren”.

Desværre havde vi ikke et emne i Jerlev til Bygningsbevaringspris 2018.

Som noget nyt kan både bygninger og byområder indstilles til bevaringsprisen.

Desuden samarbejder bestyrelsen med Byhistorisk Arkiv i Vejle og arkivet i Egtved.

 

Hjemmesiden: Brug foreningens hjemmeside, der er både fortællinger om beboere i sognet, billeder, referater fra bestyrelsen, informationer om foreninger og meget mere.

Hjemmesiden bliver jævnligt opdateret, der har indtil videre være mere end 156375 besøgende på siden. (www.123hjemmeside.dk/Jerlevhistorien).

 

Arbejdsplan.

Bestyrelsen påtænker at få flere huse og gårde lagt ind i ”Historisk atlas”, så alle interesserede kan finde oplysningerne. Vi har en del af materialet i skabene, men skal have det bearbejdet for at lægge det ind.

Der er nu etableret Internetforbindelse i foreningslokalet, og arbejdet er påbegyndt.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev februar 2018

Stemningsbillede fra Nedergaard i Jerlev, februar 2018.

Nyhedsbrev februar 2018

Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer et godt nytår.

 

Medlemskab

Årets start er også indledning til et nyt år i foreningen og dermed tid til fornyelse af medlemskaber. Det kan fornys ved indbetaling af 100 kr. pr. person til:

Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 49 56 61 21 58. (husk at anføre navn).

Du har også mulighed for at forny medlemskabet ved direkte betaling til bestyrelsen ved ”åbent hus” arrangementerne eller ved generalforsamlingen.

 

Kære medlem, hvis du ikke allerede er tilmeldt foreningens nyhedsbreve på E-mail og fremover ønsker at modtage nyhedsbrevene elektronisk, er du velkommen til at sende oplysning om dit navn og E-mail adresse til: Helle Rau Hartmann, Toftbovej 7, Jerlev; eller på E-mail til:

helle@hartmann-slaegten.dk

Det er en stor hjælp for bestyrelsen, at så mange som muligt modtager nyhedsbrevet på E-mail.

 

 

Åbent hus i det nye foreningslokale i Jerlev Kultur- og Idrætshus.

                                                               

Forår 2018

Efterår 2018

Tirsdag den 02.01.2018 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 04.09.2018 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 06.02.2018 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 02.10.2018 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 06.03.2018 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 06.11.2018 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 03.04.2018 fra kl. 19.90 til 20.00

Tirsdag den 04.12.2018 fra kl. 19.00 til 20.00

 

Generalforsamling

Torsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 afholder foreningen Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i det nye foreningslokale i Jerlev Kultur- og Idrætshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Arbejdsplan, budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Orientering om samarbejdet med arkiver og foreninger i kommunen
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. På valg er: Helene Madsen, Helle Rau Hartmann og Jens Nyberg.
  2. På valg som revisor er Poul Hansen
  3. På valg som suppleant er Lars Grønfeldt
 7. Indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægterne
  1. Eventuelle forslag meddeles bestyrelsen senest den 21.februar 2018.
 8. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebordet, og derefter vil Keld Grunnet fra ”Min Købmand” fortælle om sin modtagelse i Jerlev og oplevelser som købmand i byen i snart 7 år.

Der er lagt op til et spændende indlæg og sikkert mange spørgsmål fra salen.

Foreningens vedtægter og mange andre interessante oplysninger kan ses på foreningens hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/jerlevhistorien.

 

Sidste nyt:

 

I efteråret 2017 har bestyrelsen arbejdet med en artikel til Spidsbarren.

Artiklen blev en historie om Liv og levned i Jerlev og omegn i perioden fra 1200-tallet til 1900-tallet.

Sekretær Helle Rau Hartmann udførte et stort researcharbejde og skrev artiklen omkring

”Tro og kirke som omdrejningspunkt”, ”Livsvilkår og stramme rammer”, ”Jerlevs håndværk og andre erhverv”.

 

Foreningen var igen i år repræsenteret ved Jerlev Kultur- og Idrætshus` store julemesse.

Der var god interesse, og vi fik også et par nye medlemmer.

 

I efteråret er der også blevet tid til at modernisere foreningens hjemmeside.

Hjemmesiden www.123hjemmeside.dk/jerlevhistorien indeholder fortsat mange spændende oplysninger og referater, men er blevet mere læsevenlig og overskuelig.

 

Som opfølgning på et tidligere initiativ har Helle Hartmann foretaget en generel fotografering af alle gravstederne på Jerlev Kirkegård.

Resultatet er blevet en flot billedcollage, der opbevares i foreningslokalet og kan beses ved f.eks. en åben husaften.

 

Siden sidst har bestyrelsen også i nogen udstrækning været behjælpelig med henvendelser vedrørende slægtsforskning.

 

Vi vil gerne have lagt flere registreringer om huse og gårde i Jerlev Sogn ind på Historisk Atlas, så de er tilgængelige for alle.

Der er lige nu registreret en del gårde i Jerlev og Mejsling.

Har du mulighed for Internetadgang kan du finde Historisk Atlas på: http://historiskatlas.dk/

 

Har du lyst til at hjælpe med at skrive en god gårdhistorie eller med at lægge den ind på siden, er du meget velkommen.

Kontakt gerne bestyrelsen på en ”åbent hus” aften eller skriv til Helle på: helle@hartmann-slaegten.dk , hvis du er interesseret.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev februar 2017

Ved efterårsarrangementet 2017 underholdt søskendeflokken Peter, Else og Signe Højer, hvis familie har tilknytning til Nedergaard på Jerlevvej.

Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer et godt nytår.

 

Medlemskab

Årets start er også indledning til et nyt år i foreningen og dermed tid til fornyelse af medlemskaber. Det kan fornys ved indbetaling af 100 kr. pr. person til:

Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 49 56 61 21 58. (husk at anføre navn).

Du har også mulighed for at forny medlemsskabet ved direkte betaling til bestyrelsen ved ”åbent hus” arrangementerne eller ved generalforsamlingen.

 

Kære medlem, hvis du ikke allerede er tilmeldt foreningens nyhedsbreve på E-mail og fremover ønsker at modtage nyhedsbrevene elektronisk, er du velkommen til at sende oplysning om dit navn og e-mail adresse til: Jens Nyberg, Horskærvænget 3, Jerlev; eller på E-mail til: jeny@outlook.dk

Det er en stor hjælp for bestyrelsen, at så mange som muligt modtager nyhedsbrevet på E-mail.

  

Åbent hus i det nye foreningslokale i Jerlev Kultur- og Idrætshus.

                                                               

Forår 2017

Efterår 2017

Tirsdag den 03.01.2017 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 05.09.2017 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 07.02.2017 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 03.10.2017 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 07.03.2017 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 07.11.2017 fra kl. 19.00 til 20.00

Tirsdag den 04.04.2017 fra kl. 19.90 til 20.00

Tirsdag den 05.12.2017 fra kl. 19.00 til 20.00

 

 

Generalforsamling

 

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.30 afholder foreningen generalforsamling.

 

 

Generalforsamlingen afholdes i det nye foreningslokale i Jerlev Kultur- og Idrætshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Arbejdsplan, budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Orientering om samarbejdet med arkiver og foreninger i kommunen
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. På valg er Agnes Zakis og Jørgen S. Larsen.
  2. På valg som revisor er Ole Knudsen
  3. På valg som suppleant er Jørgen Petersen
  4. Indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægterne
   1. Eventuelle forslag meddeles bestyrelsen senest den 8. marts.
   2. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebordet, og derefter vil brødre fra familien Bjerre fortælle om Jerlev by, deres barndom, opvækst og liv i Jerlev.

Der er lagt op til mange spørgsmål fra salen og en livlig debat.

 

 

Foreningens vedtægter og mange andre interessante oplysninger kan ses på foreningens hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/jerlevhistorien.

 

 

Sidste nyt:

 

I efteråret 2016 har bestyrelsen arbejdet med en artikel til Spidsbarren.

Artiklen blev en historie om Jerlev Skov gennem tiderne fortalt af Karsten Juhl Pedersen.

Karsten kunne bl.a. berette om en opdeling af skoven i parceller, der begyndte i 1840 og først blev afsluttet inden for de senere år.

 

Foreningen var igen i år repræsenteret ved Jerlev Kultur- og Idrætshus` store julemesse.

Der var god interesse, og vi fik også et par nye medlemmer.

 

Bestyrelsen har desuden deltaget i et seminar på Vejle Stadsarkiv, hvor emnet var præsentation og brug af den nyeste udgave af databasen ”Historisk Atlas”.

En spændende og flot database med store udfordringer for brugerne.

 

Vi vil gerne have lagt flere registreringer om huse og gårde i Jerlev Sogn ind på Historisk Atlas, så de er tilgængelige for alle.

Der er lige nu registreret 10 gårde i Jerlev og 5 gårde i Mejsling

Har du mulighed for Internetadgang kan du finde Historisk Atlas på: http://historiskatlas.dk/

 

Har du lyst til at hjælpe med at skrive en god gårdhistorie eller med at lægge den ind på siden, er du meget velkommen.

Kontakt gerne bestyrelsen på en ”åbent hus” aften eller skriv til Jens på: jeny@outlook, hvis du er interesseret.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen