Referater / notater

Bestyrelsesmøde 5. marts 2019

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt frem. 

Dvs. Formand Jørgen Skovdal Larsen, Sekretær Helle Rau Hartmann, Kasserer Jens Nyberg, Helene Madsen og Ole Buhl. 

---

Vi havde til tirsdagens åbent hus en enkelt gæst, og fik snakket om gårde, andre ejendomme og slægtsforskning. 

Bestyrelsen holdt møde derefter, og det primære emne var planlægningen af årets generalforsamling, som afholdes i den lille sal i Jerlev Kulturhus den 14. marts kl. 19:30.

På generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage, og udover beretning og regnskab m.v. vil vi fremlægge nogle få ændringer i foreningens vedtægter, som foretages i forbindelse med vores optagelse som medlem af SLA, Sammenslutningen af Landsarkiver.

På valg i bestyrelsen er vores formand, Jørgen Skovdal Larsen, samt bestyrelsesmedlem Ole Buhl. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg, så vi EFTERLYSER ET NYT BESTYRELSESMEDLEM

Skulle nogen være interesserede i at deltage i bestyrelsens arbejde, eller kender en kandidat dertil, så hører vi gerne om det allerede nu - men ellers er I velkomne til at stille op til valg på Generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde 4. december 2018

Bestyrelsen går snart i gang med registreringer af sognets arkivalier på det landsdækkende system, Arkibas. Herefter vil alle kunne søge på disse arkivalier på hjemmesiden Arkiv.dk.

Notat fra ”Åbent Hus” / bestyrelsesmøde den 04.12.2018 

 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

Fraværende 

Jørgen S. Larsen

Ole Buch

Helle Rau Hartmann

 

 

Jens Nyberg 

 

Helene Madsen

 

 

Der kom ikke nogen til Åbent Hus, så mødet blev et rent bestyrelsesmøde. 

Blandt punkter på dagsordenen var primært et forestående medlemskab af SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver. 

* Bestyrelsen i Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening har fornylig meldt foreningen ind i SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver. 

 

Det har vi gjort som en af de sidste lokalarkiver, og tanken er, at vi nu vil gå i gang med at lave registreringer af fotos, dokumenter etc. i det fælles, landsdækkende database-system, som hedder Arkibas. 

 

Vi har efter rådgivning fra Vejle Stadsarkiv tænkt os at starte med vores mange avisudklip. Det bliver et stort arbejde, men så bliver det fremover meget nemmere for alle interesserede at orientere sig om, hvad vi egentlig har liggende af arkivalier.

 

Når vi på et tidspunkt er kommet godt i gang, så vil alle kunne gå ind på nettet, finde den populære hjemmeside Arkiv.dk, og der søge på Jerlev, og eventuelt yderligere søgeord i forhold til det, man leder efter.

 

Efterhånden som vi får oprettet registreringerne af avisudklip, vil man så på Arkiv.dk kunne se en beskrivelse af hvert udklip, og derefter kontakte os i foreningsbestyrelsen for at få en aftale om at komme ind og se selve udklippet, eller få fremsendt en digital kopi af det over e-mailen.

 

Senere går vi videre med registrering af vores andre arkivalier, og hvad angår gamle fotos, vil de fleste blive lagt op på Arkiv.dk, så alle kan se en digital kopi af billedet i lav opløsning dér.

 

Ønsker man derefter at købe en digital kopi i højere opløsning, kan denne bestilles hos os i bestyrelsen.

 

Sådan foregår det generelt på Arkiv.dk.

 

Vi vil løbende informere foreningens medlemmer om, hvordan registreringsarbejdet skrider frem.

 

Nu skal vi først på kursus i at bruge Arkibas, og dette vil komme til at foregå i første halvår af 2019.

 

Det er tanken, at så mange af vores originale arkivalier som muligt i fremtiden skal overdrages til Egtvedarkivet. Digitale kopier vil så kunne ses her hos os i Jerlev, eller rekvireres som digitale kopier.

 

https://danskearkiver.dk/arkibas/

 

Fremover vil man, efterhånden som vores registreringer skrider frem på Arkibas, kunne søge efter disse på den offentligt tilgængelige hjemmeside, Arkiv.dk.

Dette vil sikkert blive meget populært, navnlig hvad angår gamle fotos fra vores arkiv. 

 

---

Det er ikke gratis for foreningen at være en del af SLA, men vi i bestyrelsen ser det som en meget stor fordel, og en rigtig god investering af foreningens midler. 

Som del af medlemskabet vil vi fremover blandt andet kunne benytte os af det nye digitaliserings-værksted på Vejle Stadsarkiv. Her vil vi nu fremover fx kunne affotografere dokumenter, bøger, blade og fotos i ellers uhåndterbare formater.

---

Bestyrelsen har endnu ikke fastsat en dato for næste bestyrelsesmøde, men det bliver formentlig i slutningen af januar. 

---

VEDR. GENERALFORSAMLINGEN 2019 vil vi snart meddele en dato. 

På denne generalforsamling vil vi på grund af det nye medlemskab af SLA fremlægge reviderede vedtægter til godkendelse.

 

Bestyrelsesmøde 6. marts 2018

Notat fra ”Åbent Hus” / bestyrelsesmøde den 06.03.2018

 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer : Fuldt hus.

 

Jørgen S Larsen     -     Jens Nyberg

 

Helene Madsen      -      Ole Buhl

 

Helle Rau Hartmann

 

 

Der kom ikke nogen til Åbent Hus, så mødet blev et rent bestyrelsesmøde. 

Første punkt på dagsordenen: Evaluering af den nyligt gennemførste generalforsamling for 2018.


Vi var tilfredse med fremmødet, hvor vi var omkring 23 personer omkring kaffebordene, på trods af det meget hårde frostvejr med harsk østenvind og snefygning denne aften, den 28. februar. 

Aftenen forløb fint og som planlagt, efter forskrifterne, og underholdningen bestod af et livligt foredrag med vores Jerlev-købmand, Keld, som gjorde det rigtig godt. 

Til næste generalforsamling vil vi, i stedet for at udlevere kopi af dagsorden og regnskab, nøjes med at vise disse via projektor. 

 

Andet punkt på dagsordenen: Konstituering af bestyrelsen. 

Jørgen S. Larsen fortsætter som foreningens formand. 

Helle Rau Hartmann fortsætter som foreningens sekretær. 

Jens Nyberg overtager kasserer-funktionen fra Helene Madsen. 

Helene Madsen er nu menigt bestyrelsesmedlem. 

Ole Buhl fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

 

Tredje punkt på dagsordenen: ÅLAMS og bladet Spidsbarren. 

Jørgen S. Larsen berettede fra ÅLAMS-mødet, hvor man havde drøftet Spidsbarren og Bygningsbevaringsprisen. 
Bladet er blevet lidt tykkere og trykkes i en bedre papirkvalitet. 
Vi skal eventuelt til at betale lidt til produktionen af bladet. 
Der er lidt underskud på Spidsbarren, og vi prøver om vi eventuelt kan tegne et par annoncer mere til dette års udgave.

Til næste nummer af Spidsbarren må vi gerne lige sendet et billede eller to med til beretningen. 

Med hensyn til bygningsbevaringsprisen har man ændret i vedtægterne, således at der ikke kun behøver være tale om gårde eller ejendomme. 

Næste artikel fra vores forening til Spidsbarren bliver formentlig noget om de skoler, vi har haft her i Jerlev og Mejsling.

Helle går i gang med research. 

Eventuelt:

Vi talte om årets november-arrangement, som måske skal handle om Jerlev Kro. 

Vi drøftede også muligheden for at søge om midler i Strakspuljen hos Vejle kommune, eventuelt til en ny scanner.

Næste bestyrelsesmøde bliver sidste gang inden sommerferien, og falder på tirsdag den 3. april, i forbindelse med månedens 'Åbent-Hus' her i foreningen.

 

 

Bestyrelsesmøde 2. januar 2018

Notat fra ”Åbent Hus” / bestyrelsesmøde den 02.01.2018

 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

Fraværende 

Jørgen S Larsen 

Jens Nyberg 

Helene Madsen 

Ole Buhl 

Helle Rau Hartmann

 

 

Der kom ikke nogen til Åbent Hus, så mødet blev et rent bestyrelsesmøde. 

Punkter på dagsordenen var: 

1. Generalforsamlingen, datoen bliver den 28. februar 2018. 
Der er lavet en aftale om foredrag ved arrangementet med Keld fra Min Købmand i Jerlev. 
Helle lægger datoen ud på vores facebook-gruppe samt på hjemmesiden.

2. Spidsbarren 2017 er uddelt i december efter planen. Vi synes den er blevet flot. Papirkvaliteten er også forbedret og vi er meget tilfredse. 

3. Vi går i gang med flere gårdhistorier til Historisk Atlas, heriblandt Jerlevgaard og desuden ejendommen Jerlevgaardvej 20, hvortil Jørgen Petersen, medlem af foreningen, har samlet noget materiale. Helle får taget et foto af ejendommen.

4. Eventuelt, lidt oprydning i skabene.  

5. Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 6. februar 2018.

 

ad 1. Efterårsarrangementet 2017:
Der kom rigtig mange mennesker til Højer-foredraget i vores foreningslokale i Jerlev Kulturhus, og vi måtte vælge en stoleopstilling som i en biografforestilling, altså uden borde. 
Kaffe og kage indtoges stående eller siddende på stolene rundt omkring. 

Arrangementet havde været godt 'annonceret', dog uden købt annonce som vi ellers plejer, men blandt andet med online omtale og en redaktionel artikel i Egtvedposten. 

Som luksusproblem havde vi udpræget pladsmangel, så til næste års efterårsarrangement vil vi satse på et større lokale, samt anskaffe en mikrofon og højtaler til foredragsholderen / foredragsholderne, idet nogle gæster havde svært ved at høre hvad der blev sagt til dette års foredragsaften. 

 

ad 2. Spidsbarren

Jørgen S. Larsen afhenter og vi deles om udbringning. 

ad 3. Generalforsamling

Dato for generalforsamlingen 2018 aftales på næste bestyrelsesmøde. 

Der skal bl.a. nævnes afleveringer og laves beretning, og vi talte om muligheden for at få købmands-Kjeld til at holde foredrag. Vi skal have fundet gamle billeder frem fra Brugsens tid og historie. Eventuelt skal laves en powerpoint-fremvisning til aftenen. 

 

ad 4. Eventuelt

Der blev optaget et nyt medlem af foreningen til årets julemarked, hvor vi som forening naturligvis var representeret med en stand.

 

ad 5. Næste bestyrelsesmøde er 2. januar 2018. 

Bestyrelsesmøde 5. december 2017

Notat fra ”Åbent Hus” / bestyrelsesmøde den 05.12.2017 

 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

Fraværende 

Jørgen S. Larsen

Helene Madsen

Helle Rau Hartmann

 

Jens Nyberg 

 

Ole Buhl

 

 

Der kom ikke nogen til Åbent Hus, så mødet blev et rent bestyrelsesmøde. 

Punkter på dagsordenen var: 

1. Evaluering af efterårsarrangementet den 15. november 2017, med foredrag af familien Højer. 

2. Spidsbarren 2017. 

3. Generalforsamlingen 2018. 

4. Eventuelt. 

5. Næste bestyrelsesmøde.

 

ad 1. Efterårsarrangementet 2017:
Der kom rigtig mange mennesker til Højer-foredraget i vores foreningslokale i Jerlev Kulturhus, og vi måtte vælge en stoleopstilling som i en biografforestilling, altså uden borde. 
Kaffe og kage indtoges stående eller siddende på stolene rundt omkring. 

Arrangementet havde været godt 'annonceret', dog uden købt annonce som vi ellers plejer, men blandt andet med online omtale og en redaktionel artikel i Egtvedposten. 

Som luksusproblem havde vi udpræget pladsmangel, så til næste års efterårsarrangement vil vi satse på et større lokale, samt anskaffe en mikrofon og højtaler til foredragsholderen / foredragsholderne, idet nogle gæster havde svært ved at høre hvad der blev sagt til dette års foredragsaften. 

 

ad 2. Spidsbarren

Jørgen S. Larsen afhenter og vi deles om udbringning. 

ad 3. Generalforsamling

Dato for generalforsamlingen 2018 aftales på næste bestyrelsesmøde. 

Der skal bl.a. nævnes afleveringer og laves beretning, og vi talte om muligheden for at få købmands-Kjeld til at holde foredrag. Vi skal have fundet gamle billeder frem fra Brugsens tid og historie. Eventuelt skal laves en powerpoint-fremvisning til aftenen. 

 

ad 4. Eventuelt

Der blev optaget et nyt medlem af foreningen til årets julemarked, hvor vi som forening naturligvis var representeret med en stand.

 

ad 5. Næste bestyrelsesmøde er 2. januar 2018. 

 

Bestyrelsesmøde 7. november 2017

Notat fra ”Åbent Hus” / bestyrelsesmøde den 07.11.2017 

 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

Fraværende 

Jørgen S Larsen 

Helle Rau Hartmann 

Helene Madsen 

Ole Buhl 

Jens Nyberg 

 

 

Der kom ikke nogle til Åbent Hus, så mødet blev et rent bestyrelsesmøde. 

Eneste punkt på dagsordenen var planlægning af efterårsarrangementet 15.11.2017 

 

Bestyrelsen møder ind kl. 18.30 for opstilling af borde og stole, IT-udstyr, lærred og videokamera. 

Vi forventer en del tilhørere, så det blev besluttet at opstille stolerækker i lokalet. 

Der opstilles 2 borde ved væggen under fjernsynet til fremsættelse af ta`selv kaffe og kage. 

Der opstilles 1 bord umiddelbart ved døren til omklædningsrummene til opstilling af IT-udstyr. 

 

Velkomst og præsentation af foredragsholdere kl. 19.30 

Jørgen sørger for udvælgelse af sang fra vores sangbøger. 

 

Jørgen har talt med Peter Højer. Han ønsker at benytte PC-er med PowerPoint, projektor og lærred. 

Jens medbringer og opstiller udstyret. 

Jens spørger Peter Højer inden foredraget, om det er ok med videooptagelse. 

 

Foredrag ca. en time eller efter aftale med Peter.  Herefter kaffepause 

Alle i bestyrelsen medbringer 1 – 2 termokander kaffe. 

Helene sørger for kager 

Jørgen medbringer sukker og fløde/mælk 

Kaffen og kager arrangeres som ta`selv ved bordene under fjernsynet. 

Kopper og tallerkner fra klubhusets skab. Kommer der mange, har vi plast krus med holdere. Servietter findes i vores skuffe. 

Helene medbringer viskestykker og karklude. 

Efter kaffen kan der evt. være spørgetid til Peter Højer. 

 

Afslutning kl. ca. 21.30 

Jørgen takker foredragsholderne med vin 

. Helene køber 3 fl. ”Jerlev vin” 

Jørgen sørger for udvælgelse af sang fra vores sangbøger 

 

Praktiske oplysninger: 

Vi får adgang gennem forsamlingshusets hoveddør. Jens Sørger for nøgle 

Jens kæmper videre med Kurt Stoldt vedr. Internetforbindelsen til klublokalet. 

Jens kontakter Helle vedr. aftalen om at lægge ”Nedergård” på Historisk Atlas. 

Alle tager nogle eksemplarer af ”Spidsbarren” med til evt. salg. 

Jens sørger/har sørget for opslag på Appen ” Min Landsby” samt i foreningskassen ved Købmanden