Spidsbarren

Spidsbarren er et Historisk tidsskrift for Lokalarkiv- og Museumsforeningerne i gl. Egtved kommune.


udgiver kredsen består af :

Bredsten sogns Lokalhistorisk Forening
Egtved Museumsforening, Højvang
Jerlev sogns Lokalhistorisk Forening
Nørup sogns Lokalhistorisk Forening
Randbøl sogns Museumsforening
Øster Starup sogns Lokalhistorisk Forening
Ødsted Sogns Lokalhistorisk Forening
Tidligere og frem til 2006
Vester Nebel sogns Lokalhistorisk Forening

Hvert år bidrager disse foreninger med hver deres historie, fra deres sogn

i Jerlev har vi haft historier med siden 2001, der er skrevet om :
2001 Minder fra Jerlev Ungdomsforening
2002 Jerlev Kro - også kaldet "Hotel Postgaarden"
2003 Fattigvæsenet i Jerlev sogn
2004 Skolelærer og Dannebrogmand Lærer Rasmussen i Jerlev skole
2005 Jerlev bys Udskiftning 1789
2006 Gyldenløves barn "en slægtshistorie"
2007 Jerlev Annex-Præstegaard - forløberen for Jerlevgård
2008 Man troede da på hekse
2009 At skrive gårdhistorie (Fra Jerlev)
2010 I Husbondens vold
2011 Monrad-Slægten i Jerlev
2012 Jerlev Brugsforening gennem mere end 100 år
2013 Fodermesterparret på Jerlevgaard Inger og Svend Jensen
2014 Udviklingen i hjemmesygeplejen i Egtved kommune i nyere tid

Nogle af disse historier kan læses her på hjemmesiden.

Bladet udkommer en gang om året i november måned, for herefter at blive uddelt til medlemmer og annoncører.

i løssalg sælges bladet for 50 kr.
gamle årgange sælger vi i Jerlev for 10 kr. stk.

 

Mange samler på disse hæfter, og vi oplever en stor interesse hvert år når den udkommer