Praktisk info om foreningen

Bliv medlem af foreningen!

Enhver kan blive medlem af foreningen for den formidable pris af: 
100 kr. årligt pr. person
- eller 150 kr. for foreninger og virksomheder.

Du kan indbetale beløbet til :
Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr. 4956612158

Som medlem modtager du 2 gange om året et nyhedsbrev om foreningens aktiviteter samt det fine lille blad, Spidsbarren, som er et lokalt arkiv- og museumsblad med rigtig mange gode historier fra den gamle Egtved Kommune.

---

Ældre årgange af Spidsbarren kan købes for 20 kr. pr. stk. ved henvendelse til foreningen.
Se mere om Spidsbarren  via menuen ude til venstre i skærmbilledet.

Ønskes medlemskab af foreningen
så kontakt kassereren 
Jens Nyberg på e-mail  jeny@outlook.dk


Jerlev Sogns Lokalhistorisk Forening har hjemme i Jerlev Kulturhus på Smedevej 18 i Jerlev.
Du kan besøge foreningen på vores åbent-hus-aftener, som er:

* Hver den første tirsdag i måneden
* fra september til og med april,
* mellem klokken 19 og 20.

En eller flere fra bestyrelsen vil altid være tilstede for at hjælpe dig, besvare spørgsmål eller finde arkivalier frem fra skabene.

Bestyrelsen sorterer også indkomne avisudklip og andet indkommet materiale disse aftener, og efterlyser en eller flere som kunne tænke sig at bidrage med assistance til dette. U dklippene bliver sorteret under emner, personer og veje/gader/steder.

Vi glæder os hver åbent-hus-aften til at se dig og andre besøgende.

Vær med til at supplere materiale til vores samling!

Smid ikke gamle dokumenter væk

Vi modtager meget gerne gamle dokumenter af forskellig slags - såsom skøder på ejendomme, aftægtskontrakter, protokoller af enhver slags - kort og billeder - avisudklip osv.
...Så længe det omhandler Jerlev Sogn. 
Lad os om at sortere og vurdere, om tingene har lokalhistotrisk værdi. 
Har du ting som foreningen må kopiere eller affotografere til vores samling,  gør vi også meget gerne dette.

Mød frem på åbent-hus-aftenerne eller kontakt en fra vores bestyrelse.

På forhånd tak !

---

Vores originale arkivalier findes rent fysisk i arkivet i Egtved - men vi har taget kopier, som vi har liggende i skabene i foreningslokalet i Jerlev.

Såsom : 
Omkring 1500 billeder.
En større samling skole- og sognerådsbilleder, udk lipssamling fra  hovedsagelig Vejle Amts Folkeblad og Egtved Posten. 
Jerlev Kirkebog fra 1683-1947, renskrevet.
Samt nabosognes kirkebøger, Ødsted, Skibet, Højen.
Brand- og Taksationsdokumenter.
Ejerlister på mange ejendomme og gårde i sognet.
Personlige erindringer.
Gamle kort fra Jerlev, Mejsling og Tved .
Gravstens-billeder fra Jerlev kirkegård, fotograferet maj 2006 samt maj 2016.
Det nyere store byggeri ude på Smalle Jerlevvej har vi fulgt med kameraet, helt fra starten, og det er blevet til omkring 200-300 billeder.
Derudover har vi en stadig voksende bogsamling med lokalhistorisk præg.
Eksempel på side i bladet Spidsbarren