Referater og årsberetninger

Referat af Generalforsamlingen 14. marts 2019

Dagsorden var ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent: Henning.
 2. Bestyrelsens beretning: Ved Formand Jørgen Skovdal Larsen.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Ved Kasserer Jens Nyberg.
 4. Arbejdsplan, budget og fastlæggelse af kontingent: Ingen ændringer i kontingentet.
 5. Orientering om samarbejdet med arkiver og foreninger i kommunen:
  Vi er blevet medlem af SLA, Sammenslutningen af Landsarkiver, og nogle af os vil her i foråret deltage i kurser vedr. arkivering og billedregistrering.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. På valg var: Jørgen Skovdal Larsen og Ole Buhl (Ole Buhl modtog ikke genvalg)
   Jørgen Skovdal Larsen blev genvalgt og fortsætter som formand for foreningen.
   Ove Jensen træder ind i bestyrelsen i stedet for Ole Buhl.
  2. På valg som revisor var Ole Knudsen. Genvalgt.
  3. På valg som suppleant var Jørgen Pedersen. Genvalgt.
  4. Indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægterne: Ikke yderligere.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved kaffebordet i lille sal, og derefter fortalte foreningens sekretær Helle Rau Hartmann om Jerlev og omegns mange udvandrere gennem 1800 tallet, og levevilkårene for danske udvandrere på den tid generelt.

 

Næste generalforsamling bliver torsdag den 14. marts 2019

Immigrantfamilie, hvor den unge kone her er fra Jerlev. Hun blev født på Engmarksvej 19 i Jerlev den 29. maj 1852 og døde i Omaha, Nebraska, den 29. marts 1939. Hendes mand var fra Smidstrup. Han var tømrer og hed Jens Christian Pedersen Elkjær. De emigrerede 1880 og blev gift i Omaha, Nebraska, i 1882. Sammen fik de 4 sønner og en datter i Amerika.

Vi har reserveret den lille sal i Jerlev Kulturhus til vores Generalforsamling den 14. marts 2019. 

Mød op til kaffe, kage og hygge kl. 19:30.

Vi glæder os til at se jer. 

---

Generalforsamling

 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30 afholder foreningen generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes i den lille sal i Jerlev Kultur- og Idrætshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Arbejdsplan, budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Orientering om samarbejdet med arkiver og foreninger i kommunen
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. På valg er: Jørgen Skovdal Larsen og Ole Buhl (Ole Buhl modtager ikke genvalg)
  2. På valg som revisor er Ole Knudsen
  3. På valg som suppleant er Jørgen Pedersen
  4. Indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægterne
   1. Eventuelle forslag meddeles bestyrelsen senest den 7. marts 2019
   2. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebordet, og derefter vil foreningens sekretær Helle Rau Hartmann fortælle om Jerlev og omegns mange udvandrere gennem 1800 tallet.

Der er lagt op til et spændende indlæg og sikkert mange spørgsmål fra salen.

 

Referat af Generalforsamlingen 28. februar 2018:

På trods af usædvanlig iskold frostvind fra øst og barsk snefygning fandt små 16-18 medlemmer af foreningen vej til årets generalforsamling, i det heldigvis lune lokale i Jerlev Kulturhus.

Der blev fremlagt revideret regnskab og fortalt lidt om foreningens arbejde i årets løb, vores artikel om Liv og Levned og gamle håndværk i Spidsbarren, om formandens arbejde i Ålams, med mere. Vi mindede om, at vi løbende lægger flere gårdoplysninger ind på det fortrinlige online Historisk Atlas, og at vi snart skal i gang med at skrive på den næste artikel til Spidsbarren. Formanden fortalte om den seneste kvalitetsforbedring af bladet Spidsbarren, hvor bladet er blevet lidt tykkere, og papiret bedre. 

Som underholdning havde foreningen inviteret købmand Keld fra vores alle sammens lokale indkøbsbutik i svinget over for kroen og kirken. Keld fortalte om, hvordan han fik denne tjans, og hvordan han valgte at gribe sagen an - hvordan det er at drive købmandskab i en landsby som Jerlev, og hvor vigtigt det er med sådan en butik i et lokalsamfund som vores. Keld er god til tal, og dette fik vi rig lejlighed til at stifte bekendtskab med i hans livlige foredrag. Der er ingen tvivl om, at Keld er faldet godt til her i byen. 

Konstitution af bestyrelsen:

I kølvandet på generalforsamlingen blev bestyrelsen for Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening konstitueret.

Jørgen Skovdal Larsen er stadig formand.
Helene Madsen har hidtil været kasserer, men ønsker at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem.
I stedet bliver menigt bestyrelsesmedlem, førhen sekretær i bestyrelsen, Jens Nyberg, nu kasserer.
Helle Rau Hartmann fortsætter som sekretær i foreningen.
Ole Buhl fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. 

Som dirigent under årets generalforsamling udpegedes Lars Grønfelt.

Datoen for Generalforsamlingen 2018:

Generalforsamlingen 2018:

 
Datoen for dette års generalforsamling er nu klar:
 
Det bliver den 28. februar, kl. 19:30.
Jerlev Kulturhus.
 
Foredragsholder ved dette års arrangement bliver Keld fra Min Købmand i Jerlev.
 
Alle er velkomne!
Sæt kryds i kalenderen nu.

Referat af Generalforsamlingen 16. marts 2017

Der var fuldt hus ved generalforsamlingen i år, og foreningen fik sagt farvel og tusind tak for årelangt godt samarbejde til bestyrelsesmedlem Agnes Zakis, som har valgt at træde tilbage. Ind på hendes plads som menigt bestyrelsesmedlem trådte Ole Buhl, som blev budt velkommen i foreningen.

Der blev fremlagt revideret regnskab og fortalt lidt om foreningens arbejde i årets løb, vores artikel om Jerlev Skov i Spidsbarren, om formandens arbejde i Ålams, med mere. På PC og projektor blev vist eksempler på, hvordan man som almindelig borger kan gå ind og hente oplysninger om vores egn på Historisk Atlas på internettet, hvor foreningen er i fuld gang med at lægge gårde og andre lokationer ind, med fotos og info.

Det blev også nævnt, at foreningens næste artikel til Spidsbarren (2017) formentlig kommer til at dreje sig om håndværk og andre erhverv gennem tiderne i Jerlev, samt lidt om befolkningens dagligliv og helbredstilstand.

Som underholdning var der livligt foredrag ved 4 x Bjerre-brødre, som på skift fortalte om deres tilknytning til Jerlev-Ødsted-området og om deres slægts historie.

Foredragsholderne var Hans Jørgen, Peter, Knud Erik og Carsten Bjerre. I søskendeflokken er der i øvrigt også en Annette og en Steen Bjerre, som dog ikke var til stede ved arrangementet.

Brødrene fortalte bl.a. om deres far, Carl Frederik Bjerre, farbroderen Johan Peter Bjerre som var grisehandler, farfaderen Peder Pedersen Bjerre der kom fra Smidstrup, og farmoderen Marie Magdalene Clausen, som kom fra Buhlsminde i Smidstrup Sogn. Sidstnævnte var datter af Dorthe Marie Pedersen Buhl og Carl Frederik Clausen. Der blev fortalt en del små lokale anekdoter fra en tid som huskes af mange blandt tilhørerne.

I kølvandet på generalforsamlingen blev bestyrelsen for Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening konstitueret.

Jørgen Skovdal Larsen er stadig formand. Helene Madsen fortsætter som kasserer. Helle Rau Hartmann fortsætter som sekretær. Jens Nyberg fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Ole Buhl er tiltrådt som menigt bestyrelsesmedlem. Agnes Zakis udtræder af bestyrelsen.

Generalforsamlingen 16. marts 2017 - Underholdningsindslaget i år blev varetaget af 4 x Bjerre-brødre, som fortalte om deres slægts tilknytning til Jerlev-Ødsted.

Årsberetning på generalforsamlingen 16. marts 2017

Foreningen havde i 2016 et medlemstal på 50, hvilket er lidt mindre end i 2015.

På generalforsamlingen 17. marts 2016 var Helene Madsen, Inger Schmidt og Jens Nyberg på valg.

Inger ønskede ikke genvalg og i stedet blev Helle Rau Hartmann valgt til bestyrelsen.

Desuden var revisor Poul Hansen på valg. Poul Hansen blev valgt.

Som suppleanter var Lars Grønfeldt på valg. Lars Grønfeldt blev valgt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Jørgen Skovdal Larsen

Kasserer: Helene Madsen

Sekretær: Helle Rau Hartmann

Bestyrelsesmedlem: Jens Nyberg

Bestyrelsesmedlem: Agnes Zakis

Revisor: Poul Hansen

Suppleant: Lars Grønfeldt

 

Budget og regnskab fra generalforsamlingen 2016

Regnskabet viste et underskud på kr. 6.180,00. Den væsentlige årsag til underskuddet er udgifterne i forbindelse med flytning fra det gamle klubhus til det nye foreningslokale i Jerlev Kulturhus.

Kontingentet blev fastholdt på kr. 100,00 pr. år.

Bestyrelsen påtænker anskaffelse af lidt It-udstyr i forbindelse med arbejdsplanen omkring Historisk Atlas og registrering af gårde og boliger i Jerlev.

--- 

Efter generalforsamlingen fortalte Signe Carlsen om sin barndom, ungdom og sit liv i Jerlev.

En fortælling om barndomshjemmet ”Trolddal” på Jerlev Nørremark, skolegang i Jerlev, Ødsted og Egtved Skole, fritiden med idræt, fritiden med familien, sjove og spændende begivenheder i Jerlev og til sidst et tilbageblik på Jerlev by omkring 1960.

En spændende fortælling, der efter aftale med Signe blev optaget på vides til senere brug for interesserede.

---

Bestyrelsen afholder fortsat åbent hus arrangementer i klubhuset den første tirsdag i hver måned fra september til og med april, hvor det er muligt at få en snak med bestyrelsen og aflevere ting af lokalhistorisk interesse. Åbningstiden er indskrænket til 1 time mellem kl. 19-20 på grund af få besøgende. Bestyrelsen benytter desuden åbent hus tiderne til at holde bestyrelsesmøder og arkivere indkomne afleveringer og avisudklip.

Alt originalt materiale afleveres til vores afsnit af arkivet i Egtved, hvor det opbevares under gældende sikkerhedsregler for arkivalier. Arkivet i Egtved er nu flyttet til Thybovej 2 (Roberthus).

---

Til orientering om foreningens aktiviteter mm. uddeler vi fortsat nyhedsbreve 2 gange om året.

Rigtig mange medlemmer har tilmeldt sig ”elektronisk nyhedsbrev”, hvor nyhedsbrevet tilsendes via E-mail. Det er en ordning, vi er meget glade for og fortsat arbejder på at udvide.

Af foreningens 50 medlemmer er 34 nu på E-mail.

---

I efteråret 2016 har bestyrelsen arbejdet med en artikel til Spidsbarren.

Artiklen blev en historie om Jerlev Skov gennem tiderne fortalt af Karsten Juhl Pedersen.

Karsten kunne bl.a. berette om en opdeling af skoven i parceller, der begyndte i 1840 og først blev afsluttet inden for de senere år.

--- 

Foreningen var igen i år repræsenteret ved Jerlev Kultur- og Idrætshus` store julemesse.

Der var god interesse, og vi fik også et par nye medlemmer.

--- 

Bestyrelsen har desuden deltaget i et seminar på Vejle Stadsarkiv, hvor emnet var præsentation og brug af den nyeste udgave af databasen ”Historisk Atlas”.

En spændende og flot database med store udfordringer for brugerne.

Vi vil gerne have lagt flere registreringer om huse og gårde i Jerlev Sogn ind på Historisk Atlas, så de er tilgængelige for alle.

Der er lige nu registreret 10 gårde i Jerlev og 5 gårde i Mejsling

--- 

Foreningens efterårsarrangement den 8. november blev igen i år afholdt i det nye foreningslokale i Jerlev Kulturhus.

Det lykkedes at få tidligere Jerlevborger Henning Jensen (tidligere Tøjgården) til at fortælle om sin aktive tid i Jerlev.

Der var et spændende foredrag, hvor der også blev lagt op til at stille spørgsmål til Henning Jensen samt komme med supplerende bemærkninger om egne oplevelser.

--- 

Jørgen Petersen har gennem flere år arbejdet med en digital registreringsdatabase for billeder.

Denne database er nu ligeledes lagt på vores eksterne harddisk, og ligger klar til kommende registreringer

--- 

Bestyrelsen arbejder fortsat med Historisk Atlas. Det er vores hensigt, at lægge flere billeder og historier af gårde i Jerlev Sogn ind på databasen.

Det er ikke blevet til meget i det sidste år, men som tidligere nævnt er der pr. 1. februar 2016 blevet installeret Internetadgang i det nye foreningslokale. Det skulle herefter være muligt at komme videre med registreringsarbejdet.

--- 

Foreningens hjemmeside (www.123hjemmeside.dk/jerlevhistorien) har fortsat mange besøgende. Der har nu været cirka 129543 klik på siderne. Det er fortsat Jørgen, der er den dygtige web-redaktør af hjemmesiden, som må siges at være godt besøgt.