Nyheder

af Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening

Nyheder fra foreningen

8. december 2018


Bestyrelsen i Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening har fornylig meldt foreningen ind i SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver.  

Det har vi gjort som en af de sidste lokalarkiver, og tanken er, at vi nu vil gå i gang med at lave registreringer af fotos, dokumenter etc. i det fælles, landsdækkende database-system, som hedder Arkibas.  

Vi har efter rådgivning fra Vejle Stadsarkiv tænkt os at starte med vores mange avisudklip. Det bliver et stort arbejde, men så bliver det fremov er meget nemmere for alle interesserede at orientere sig om, hvad vi egentlig har liggende. 

Når vi på et tidspunkt er kommet godt i gang, så vil alle kunne gå ind på nettet, finde den populære hjemmeside Arkiv.dk, og der søge på Jerlev, og eventuelt yderligere søgeord i forhold til det, man leder efter. 

Efterhånden som vi får oprettet registreringerne af avisudklip, vil man så på Arkiv.dk kunne se en beskrivelse af hvert udklip, og derefter kontakte os i foreningsbestyrelsen for at få en aftale om at komme ind og se selve udklippet, eller få fremsendt en digital kopi af det over e-mailen. 

Senere går vi videre med registrering af vores andre arkivalier, og hvad angår gamle fotos, vil de fleste blive lagt op på Arkiv.dk, så alle kan se en digital kopi af billedet i lav opløsning dér. 

Ønsker man derefter at købe en digital kopi i højere opløsning, kan denne bestilles hos os i bestyrelsen. 

Sådan foregår det generelt på Arkiv.dk. 

Vi vil løbende informere foreningens medlemmer om, hvordan registreringsarbejdet skrider frem. 

Nu skal vi først på kursus i at bruge Arkibas, og dette vil komme til at foregå i første halvår af 2019. 

Det er tanken, at så mange af vores originale arkivalier som muligt i fremtiden skal overdrages til Egtvedarkivet. Digitale kopier vil så kunne ses her hos os i Jerlev, eller rekvireres som digitale kopier. 

https://danskearkiver.dk/arkibas/   (klik på linket)

Besøg selv Arkiv.dk her: 
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=Jerlev   (klik på linket)


15. november 2017

* Nye historier på Historisk Atlas:

Nedergård på Jerlevvej, tidligere Nørremarksvej

* Årets efterårsarrangement i Jerlev Kulturhus var særdeles velbesøgt, og handlede om netop Nedergård


4. april 2017

Nye historier på Historisk Atlas:

Ejendommen Engmarksvej 19, samt historien om Jerlev Skov (Spidsbarren-historien 2016)


3. april 2017

Nye ejendomme kan nu ses på Historisk Atlas:

Jerlevvej 26 og Mejslingvej 21

https://historiskatlas.dk/17. marts 2016

Ved årets generalforsamling udtrådte Inger Schmidt af bestyrelsen og valgt blev Helle Rau Hartmann.8. sep. 2015

Der er lavet en salgsside med salg af vores overskuds- bøger

Spidsbarren og bogen om  Andelsmejerier,

se afsnittet om Foreningen
Konstituering 7. apr. 2015,

se afsnittet om bestyrelsen !okt. 2014, se i afleveringer4. sep. 2014
Nyhedsbrevet er i disse dage ved at blive sendt ud

Jens Nybergs nye adresse er nu Horskærvænget 3 i Jerlev


April 2014
Ny bestyrelse !

Formand:

Martha Mosegaard Larsen

Jerlevgårdvej 70, Jerlev

7100 Vejle

Tlf. 75865912, mobil 20633159

e-mail : martha.jerlevgaard@gmail.com

 

Kasserer.

Helene Madsen

Solvang 18, Jerlev

7100 Vejle

Tlf. 75865385, mobil 23253211 

e-mail: hma@em ail.dk

 

Sekretær:

Jens Nyberg

Hesteskoen 6, Jerlev

7100 Vejle

Tlf.: 21785420

e-mail: jeny@post.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Agnes Zakis

Grønvænget 3, Jerlev

7100 Vejle

Tlf. 75865529, mobil 23208314

e-mail: zakis@live.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Inger Schmidt

Kløvervej 15

7100 Vejle

Tlf. 50573839 

e-mail: islp@pedersholm.dk

 torsdag d. 21. november kl. 19.30 i klubhuset.

 

Denne aften kommer Charlotta Lindblom, som er inspektør for arkæologi ved Vejle Museerne og fortæller om

 

Udgravningen af vikingehuset i Jerlev i 2012

 

Vi håber, rigtig mange vil møde op og høre om Jerlevs spændende fortid. Alle er velkommen, medbring kaffe/brød og tag gerne din nabo med!
8 aug. 2013
Nye åbningstider.
Åbent hus sep.-apr. 
1. tirs. i Måneden 19-20

10 maj 2013 
Kan nu ses Vedtægterne for Jerlev sogns lokalhistorisk forening,
under afsnittet " om foreningen "
Ligeledes kan man nu se hvem som sidder i bestyrelsen, under samme afsnit


23 mar. 2013
under afsnitter "Jerlev Links" er der tilføjet nyt.
Meyers Møbelpolstring, Engmarksvej 20, 7100 Vejle


30 okt. 2011
Har jeg ryddet op på vores hjemmeside, fjernet nogle historier og lagt et par nye på -
det er historier fra Spidsbarren 2008 og 2010


9 okt. 2011
På arkivalieonline.dk
bliver nyere kirkebøger nu til gjort gængelige:


Scanningen af kirkebøger, der er udskrevet efter 1950, er nu påbegyndt, og de første kirkebøger er blevet publiceret på Arkivalieronline.

Indførsler vedr. fødsler, konfirmationer og vielser bliver scannet til og med 1960 og dødsfald til og med 1969, selvom bøgerne går længere frem og først slutter i f.eks. 1980.

Kirkebøger, der hører til Landsarkivet for Sjællands område (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm mv.), bliver scannet og publiceret først. Scanningen af kirkebøger fra andre dele af Danmark bliver påbegyndt i 2012.

Hidtil har kirkebøger skullet være afsluttet senest 1950 for at kunne blive publiceret på Arkivalieronline.

Altså for Jerlev sogn kan kirkebøgerne engang i 2012 ses frem til 1960 for fødsler, konfirmationer og vielser og dødsfald helt frem til 1969.

p.t. ses kirkebøgerne for Jerlev sogn kun frem til 1947.


21 aug. 2011 er er tilkommet 2 stk. flotte gamle billeder, forestiller Jerlev kro med personale ca. 1910 - billederne kan ses i klubhuset i Jerlev


21 april 2011
Jerlev vandværk har fået ny hjemmeside
se den her på jerlevvandværk.dk/


2 april 2011
Egtved arkivet er flyttet i nye lokaler på Tybovej 2 i Egtved
læs mere på forsiden


Her gengives foreningens nyhedsbrev for marts 2011 i sin helhed....

Denne gang udkommer nyhedsbrevet lidt senere, og vi har derfor allerede haft åbent hus i januar, februar og marts måned.

 

Næste åbent hus i Klubhuset er           Tirsdag d. 5. april kl. 18-20

 

Det vil som vanligt være mulighed for at få en snak med bestyrelsen, at kigge i kirkebøger, gamle fotos, indsamlede udklip og andet, ligesom der vil være mulighed for at aflevere ting af lokalhistorisk interesse.

 

Vi har i den senere tid fået nogle gode afleveringer bl.a. i form af fotografier af tidligere beboere i sognet og har også et stigende antal henvendelser fra slægtsforskere, som søger deres aner her i sognet.

 

Generalforsamlingen bliver onsdag d. 23. marts kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag til formanden senest d. 17. marts. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebordet og derefter kommer formand for Lokalhistorisk udvalg og Menighedsrådet i Højen Jørgen F. Hansen og fortæller om, hvordan de arbejder med lokalhistorien i Højen Sogn.

 

Dagsorden til generalforsamlingen fremgår af vedtægterne.

Jørgen Petersen, der har været med i bestyrelsen ca. 10 år, har valgt at udtræde. Jørgen vil fortsat hjælpe os med det lokalhistoriske arbejde blot udenfor bestyrelsen.

Har du lyst til at komme med i bestyrelsen, eller vil du høre lidt mere om det, er du velkommen til at kontakte os.

 

Stadsarkivets hjemmeside http://www.vejlestadsarkiv.dk/  er blevet fornyet og gjort endnu mere brugervenlig. Du kan nu søge på hjemmesiden hvilke arkivalier, der er i arkivet (skriv f.eks. ”Jerlev” eller ”Mejsling” og se hvad arkivet rummer). Der er fortsat oplysninger om de forskellige foreninger og arkiver i kommunen og links til historisk atlas og gamle film. Det er optaget lokalt og kan ses direkte på hjemmesiden.

 

 

Hjemmesiden: Brug foreningens hjemmeside, den bliver jævnligt opdateret og der er mange interessante oplysninger og fotos. (www.123hjemmeside.dk/Jerlevhistorien).

 

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen31 okt. 2010
Spidsbarren 2010 er på trapperne - vil blive udleveret til medlemmer på tirsdag
mellem kl. 18-20 i Klubhuset, Smedevej 20 i Jerlev

5 okt. 2010
se menuen AFLEVERINGER"

5 sep. 2010
Bestyrelsen har nu fået planlagt efterårets aktiviteter i Foreningen.
se mere under afsnittet "det sker"

Foreningen afholder Ekstra ordinær Generalforsamling i klubhuset i Jerlev
Tirsdag d. 6 april 2010 kl. 19.00

1 april 2010
Referatet fra Generalforsamlingen kan nu
ses under menuen Generalforsam. 2010

10 jan. 2010
Foreningen planlægger at lave en udstilling om Brugsen og kroen i Jerlev.
læs mere under afsnittet "efterlysning"

23 oktober 2009
er der lavet en side om vores lille arrangement ons d. 21 okt.
se siden "Foreningen 10 år.

16 september 2009
 om efterårets arrangementer - læs under "det sker"

30 august 2009
I dag er der sendt 3 nye gårde til optagelse på http://historiskatlas.dk/
se under EMNER - BEBYGGELSER - GÅRDE.

De er alle fra Mejslingvej i Mejsling nr. 40, 45 og 56. der går lige nogle dage
før de bliver lagt på.7 august 2009
er der lavet en ny side om "ukendte billeder" læs mere der

3 maj 2009
under Jerlev links kan du nu se et link til
Ødsted Jerlev Lokalråds nye hjemmeside

2 maj 2009
nye afleveringer til foreningen - læs under afleveringer

13 april 2009
Har vi lavet en lille historie om Landpost Andreas Sørensen i Jerlev
se Andreas Sørensen

8 april 2009
Har vi lagt en side på om en usædvanlig familiefest på Grønbækgaard i Mejsling i 1959
"12 søskende"


6 april 2009 har vi lagt en side på "Runde dage" fra de gamle aviser

5 april 2009
den 25 marts 2009 havde foreningen generalforsamling.
du kan nu læse et referat fra denne aften - også en del billeder er lagt på

8 marts 2009
En ny side "Afleveringer" kan nu ses i menuen
på denne side kan du læse om afleveringer til foreningen

7 marts 2009
er der lavet en side med gamle avis-udklip - de er nu meget morsomme at læse......
se nederst i menuen

13 feb. 2009
Bestyrelsen har nu planlagt generalforsamlingen for 2009
-  læs mere under "det sker"


14 nov. 2008
I fællesskab med Vejle kommunes øvrige lokalarkiver/foreninger, har vi lavet en side som hedder http://www.historiskatlas.dk/?Vejle    "læs mere her"
en af vores opgaver er nu at indsamle og skrive  gårdenes historie og lægge dem på siden.
Et stort arbejde - som vi glæder os til

Og så har foreningen  modtaget en Slægtsbog om Buch-slægten i Jerlev.
Det er Henny Buch Mikkelsen der har lavet den, hun er selv født i Jerlev.
Bogen der er på godt 100 sider er meget flot skrevet med masser af billeder, også fra Jerlev
Foreningen vil hermed sige en stor tak til Henny for det meget fine arbejde.
Bogen vil indgå i samlingen af slægtsbøger i Jerlev.


21 september 2008
er siden om "Fraflyttere" opdateret - læs mere der

14 september 2008
Nyhedsbrevet bliver i disse dage rundsendt til alle vores medlemmer..


1 september 2008
har vi fået fastlagt efteråret i foreningen - læs mere under "det sker"


27 juli 2008
Har jeg lavet en ny side, med sange fra Rejsegildet på den nye Jerlev kro i 1905


5 juli 2008
Endnu en historie er lagt paa, denne omhandler folkeovertroen i Jerlev  -  om Nisser på Pugkjær bakke

Historien er skrevet af Axel Rude i 1950

4 juli 2008
har jeg lagt en lille historie på, om Pastor Wissing i Højen præstegaard.
han var Præst fra 1800 til sin død i 1837 for Højen og Jerlev sogne.

Historien er skrevet af Axel Rude i 1948


11 maj 2008
Har jeg lagt en billed serie på, om Mosehuset (Smalle Jerlevvej 2) i Jerlev
se i menuen Mosehuset14 april 2008

Nye billeder er lagt på Nybyggeriet

 

24 marts 2008
I Påsken  kom sneen,

det blev en tur med kameraet, og 34 billeder med sne kom i kassen.

du kan se dem på siden "Jerlev i Sne"  God fornøjelse !

 

23 feb. 2008 har vi lagt Jerlev bys udskiftningskort fra 1788 på

 

22 feb. 2008
er der lagt nye billeder på ude fra Nybyggeriet ved  Smalle Jerlev
se nybyggeri


9 feb. 2008

har vi søsat et projekt "Jerlev fraflyttere" som i alt sin enkelthed går ud på at finde disse fraflyttere fra Jerlev sogn, i landets kirkebøger  fra 1892-  - det er så meningen at disse vil kunne læses på siden "Jerlev-fraflyttere"  læs mere der !

 

 

22 jan. 2008
kan jeg meddele at Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 25 marts 2008 i Klubhuset. læs mere under "det sker"

nye billeder er tilført "Nybyggeriet"

2 dec 2007
Jerlev links siden er nu opdateret med nye links -
og så var det jo dagen hvor det store juletræ blev tændt foran kroen - se billeder der fra under menuen "Juletræet tændes"

23 nov 2007
Der er nu sat navn/navne på alle gravstens billederne, som det har været muligt at aflæse - jeg vil forsøge at få sat en samlet person-liste på siden.

 

18 nov 2007
Gamle Gravstene - fra Jerlev kirkegård, kan nu ses her på siden.

10 nov. 2007
I dag har jeg fotograferet 11 billeder, og lagt de 6 her på siden - se under Nybyggeriet

21 okt. 2007
Har jeg lagt en billedserie fra Mejlsing på

fotograferet september 2007

Og husk nu !
Det er på Torsdag d. 25 okt. at Jens Nyberg fortæller om Jerlev sogns nyere historie - det foregår i Klubhuset kl. 19.30
alle er velkomne

 

6 okt. 2007

er der sat nye billeder på ude fra Nybyggeriet på Smalle Jerlevvej

samt Historien om Jerlev kro

 

 

18 septeber 2007

Historien om Jerlev's kirkeklokke, er flyttet til en ny side, se nederst i menuen.

 

16 september 2007
Jeg har i formiddags taget 8 billeder, ude fra Smalle Jerlev, hvor nogle kommende flittige beboere slider i det - se nybyggeriet

2 september 2007

På siden "Kroens loftmaleri" kan du se det nu ikke længere eksisterende loftmaleri på Jerlev kro.

 

19 august 2007

Bestyrelsen har nu været i gang med at forberede efterårets arrangementer -

læs mere under menuen "Arrangementer"

Og så er der lagt lidt flere billeder på nybyggeriet ude ved Smalle Jerlevvej

21 juli 2007
nye billeder er kommet til
se under nybyggeriet

også en lille tyendesag fra 1846 er kommet på
en sag mellem Jeppe Hansen og Mads Laursen i Mejsling   -    en sjov lille læseprøve11 juli 2007

Nyt link er kommet på - under slægtsforsker links

http://www.genealogi.no/NSF/anetavler.htm
på denne side kan du købe anetavler

 

7 juli 2007
er der kommet et par Jerlev links på
godtone og Brødsgaard Transport
se Jerlev Links

30 juni 2007
Historien fra "Spidsbarren 2006" kan nu læses her på siden. "Gyldenløves barn"


24 juni 2007

lidt flere billeder er lagt på ved "Nybyggeriet"

Og starten på en artikkelserie, om familiens højtider i gamle dage, vil løbende blive lagt på - den første "Fødslen i gamle dage" kan nu læses. -

Skrevet af Ruth Gunnarsen - fra hendes bog Familiens Højtider i gamle dage.-
God fornøjelse

 

16 juni 2007
På en regnvejr dag, som denne kunne jeg ligeså godt lave en linkside - der vil løbende blive lagt flere på.

Har du et godt link, som slægtsforskeren eller lokalhistorikeren kan bruge - gerne Jerlev relateret, så send mig en mail   jp@smaf.dk så vil den blive sat på10 juni 2007
Så er der atter sat en historie på
"Erindringer fra Jerlev mølle" af Dagny Madsen i Mejsling


9 juni 2007
Lokalhistorisk forening har modtaget en reol fra
det nu nedlagte Jerlev bibliotek - det er vi meget glade for, 😀😀da vores bogsamling har det med at vokse og vokse - den vil blive indviet til vores første åbningsdag i oktober


4 juni 2007
der er lige lagt lidt flere billeder på - ud fra Nybyggeriet ude ved
Smalle Jerlevvej
se menuen Nybyggeri   🙃

3 juni 2007
Endnu en historie er sat på
Skomagerpløkker i maden
se i menuen


27 maj 2007
Endnu et sognerådsbilled er kommet på -
den første med et rent Jerlev sogneråd fra 1935.
se menuen sogneråd

25 maj 2007
Minder fra Jerlev ungdomsforening, kan nu ses
under menuen Ungdomsforeningen
   😀


19 maj 2007
Et nyt Sognerådsbilled er sat på

Se i menuen under Sogneråd


18 maj 2007
Nye billeder Fra Nybyggeriet ude ved Smalle Jerlevvej

Se i menuen Nybyggeri i Jerlev