Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening

Skolefoto fra Jerlev Skole anno 1884. ----------------------------------------------------

Vi er nu blevet medlem af SLA !

SIDSTE NYT: Bestyrelsen har meldt vores lokalhistoriske forening ind i Sammenslutningen af Lokalarkiver, kaldet SLA
Det har vi gjort som et af de sidste lokalhistoriske arkiver i Danmark. 
Medlemskabet er en investering som gør, at bestyrelsen nu kan gå i gang med at registrere alle vores arkivalier i den landsdækkende og meget professionelle og kraftfulde database, Arkibas
Efterhånden som dette arbejde skrider frem, vil alle lokalhistorisk interesserede have mulighed for at søge blandt disse arkivalier via den offentligt tilgængelige hjemmeside, Arkiv.dk
Her går man bare ind og søger på 'Jerlev', så vil man få en liste frem over alle arkivalier med tilknytning til Jerlev. 
Nogle af de registrerede arkivalier vil blot være noteret som eksisterende i arkivet, og skal herefter rekvireres som digital kopi hos os i foreningen. 
Andre, såsom gamle fotos, vil kunne ses direkte på Arkiv.dk. Det skal nok blive populært!
Som medlem af SLA kan bestyrelsen fremover benytte sig af Vejle Stadsarkivs fine, nye digitaliserings-værksted til kopiering af fotos i uhåndterbare formater samt til affotografering af fx dokumenter, bøger og blade.
Medlemskabet har medført krav om små ændringer i foreningens vedtægter, og en revideret udgave af vedtægterne vil blive fremlagt til godkendelse på Generalforsamlingen 2019 kl. 19:30 i LILLE SAL, Jerlev Kulturhus.

Hvor finder du vores forening?e-mail: jerlev.lhf@gmail.com

Vores lokalhistoriske forening holder til i foreningslokalet i :
Jerlev Kulturhus, Smedevej 18. Indgangen er omme bagved, på den side af bygningen som vender ind mod sportspladsen.

I foreningslokalet opbevarer vi forskellige lokalhistoriske dokumenter, fotos, kopier og bøger i arkivskabene, og viser dem gerne frem for besøgene på vores åbent-hus-aftener.

Senest har vi fået trykt en fotobog med alle gravsteder og gravsten fra Jerlev Kirkegård, fotograferet i foråret 2016. 
Og vi er netop kommet i besiddelse af en flot kultegning af Mejsling Skole anno 1940, i glas og ramme. Billedet har opholdt sig mange år så langt væk som i Fåborg, men er altså nu vendt hjem til Jerlev Sogn.

  

Åbningstider for vores åbenthus-aftener

Nye åbningstider:
Åbent-hus-aftener afholdes:
i vores foreningslokale
i Jerlev Kulturhus.

fra september til og med april, 
første tirsdag i måneden
mellem kl. 19 og kl. 20.

Der vil altid være medlemmer af bestyrelsen til stede på vores åbent-hus-aftener, for at assistere interesserede besøgende. Kom og få en snak om Jerlev Sogns historie, eller måske ligger du inde med gamle Jerlev-fotos som vi må få eller må få lov at affotografere - eller måske har du lokal viden, som du gerne vil dele ud af.
  
Uden for åbningstiderne er du velkommen til at kontakte foreningen på e-mail eller telefon. Se under kontaktoplysninger.