Rau-slægten 2. del

Rau-slægten 2. del

Mine tip-oldeforældre på Jerlev Engmark

Siddende ses husmandsparret fra Jerlev Engmark, Karen Ludvigsen Rau og krigsveteranen Hans Clausen, og stående ses yngste søn, Ludvig Rau.

Som nævnt blev min oldefar, Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, født på Engmarksvej 19 i Jerlev den 1. februar 1869. 

Ejendommen på matrikel nr. 6 c var et husmandssted. 

Mine tip-oldeforældre var:

*Hans Clausen (sommetider stavet Hans Klausen, og somme tider blev han endda kaldt Hans Klausen Jepsen). 
Født på Jerlev Skole, matrikel nr. 1 i Jerlev, nu Mejslingvej 25, den 15. juli 1823. 
Søn af Jerlevs første skoleholder efter skolereformen i 1814, Claus Jeppesen, og hustru Anna Cathrina Hansdatter.

*Karen Ludvigsen Rau, født på Nørre Vilstrup Mark i Skibet Sogn, den 3. januar 1828.
Datter af Snedker Johann Hendrich Ludwig Rau og hustru Anna Margretha Nielsdatter.

Viet i Jerlev Kirke den 15. maj 1847

*Hans Clausen og *Karen Ludvigsen Rau bliver bliver viet i Jerlev Kirke
Den unge brudgom tjente da på Jerlevgård, mens bruden var sypige på Jerlev Engmark.

Her ses teksten fra kirkebogen 1847:

*Hans Clausen Jepsen, Ungkarl i 24de Aar, tjenende paa Jerlefgaard. 
*Karen Ludvigsen Rau 20de Aars Syepige paa Jerlef Engmark. 
Forlovere: Skolelærer Loedal i Vilstrup og Gaardmand Hans Andersen i Ruhe. 
Viede i Jerlef Kirke den 15. Maj 1847. 
Første Lysning Søndag Sexagesima. 
Folio 2 No 18 Folio 17 No 15 
Confirmerede og vaccinerede her begge.

Min tip-oldefar, Hans Clausen, tjente som ung på Jerlevgaard.

Tip-oldefar Hans Clausen, hjemmedøbt på Jerlev Skole 1923

Fra dåben, Jerlev Kirkebog:

Hans, Født den 15de Julii 1823,
hiemmedøbt den 15de Julii 1823.
I Kirke (Jerlev Kirke) den 21de September s. A.
Forældre:
Skolelærer Claus Jepsen og Hustru Anna Katrine Hansdatter paa Jerlev Engmark.
Baaren af Johan Jepsens Datter Maren Johanna i Jerl.
Faddere:
Jochum Jørgensen i Hygum, Mads Olesen fra Rugballe Mark, Kirsten Anth. af Jerlef., Lars Andersen med Hustrue, ibidem.

 

Og her konfirmationen, Højen Kirke:

Konfirmeret i Højen Kirke den 22. April 1838: 
Hans Clausen Jepsen, (boende) i Jerlef Skole. 
Forældre: Skolelærer Hans Jepsen og Hustru Cathrine Hansen i Jerlef Skole. 
Fød den 3die Julii 1823. Hiemmedøbt samme Dag. 
14 3/4 Aar gl. 
Kundskab: God. Opførsel: Sædelig. 
Vaccineret af Krigsraad ? i Veile.

 

Krigsveteran fra Treårskrigen

Tip-oldefar, Hans Clausen, på Jerlev Engmark deltog i Treårskrigen

Her ses på indsatte billede hans ansøgning om Erindringsmedaljen, som blev ham bevilget.

Ud over at være husmand med jord på Jerlev Engmark (Engmarksvej 19), havde han nemlig været Garderhusar i Livgardens 2. Compagni. Han blev garder, fordi han var meget høj efter hans stand og den tids norm, 1,76 m høj.

Han var Krigsveteran og pådrog sig desværre sygdommen tuberkulose under sin deltagelse i Treårskrigen årene 1848-1849-1850 - og det kom til at koste ham live senere, efter års lidelser med dét man på den tid kaldte 'brystsvaghed'.

Her ses teksten om ham fra Lægdsrullen, Hovedrulle, Jerlev, anno 1843: 

Hans Clausen, søn af Skolelærer Claus Jepsen. 
67 1/4 tommer høj. (1,76 meter) 

Og herunder ses teksten fra ansøgningsskemaet om Erindringsmedaljen efter Treårskrigen:

Hvad er Deres fulde Navn?
Hans Clausen.

Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?
1823, den 15 Juli.

I hvilke Aar har De deeltaget i Krigen?
48 - 49 - 50.

Ved hvilket Compagni, Escadron eller Batteri stod De?
2den Compagni.

Hvilket Nummer havde De?
No: 104.

Fra og til hvilken Dag var De tjenestegiørende?
Meldte mig paa Garde Kasernen den 14de Juni 1847.

Tjente De som Menig eller som Befalingsmand?
Som Menig.

Hvilken er Deres nuværende Stilling?
Husmand eller Landmand.

Hvor har De nu Bopæl?
(hvis De ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet)
Jerlef Mark, Jerlef Bye, Jerlef Sogn, Jerlef Herred.

Hvilken er Deres nuværende Adresse?
Hans Clausen, Jerlef Mark pr. Weile, Vejle Amt.

Berettiget
Rauer. 

 

Her ses teksten i Jerlev Kirkebog ved Hans Clausens begravelse:

Hans Klausen,
Død den 24. Februar 1885, begravet den 6. Marts.
Hmd., gift, Jerlev Engmrk., 60 Aar, død af Brystsvaghed.

 

Fun Facts for slægtsforskere og DNA-nørder:

Y-DNA - Tip-oldefar Hans Clausens direkte mandlige linje

For dem der interesserer sig for DNA-tests i forbindelse med slægtsforskning, tilhører Husmand i Jerlev Hans Clausen, og dermed min fars Allan Rau Hansens direkte fædrene linje, dén haplogruppe som kaldes: 
Haplo Group R1b1a2 - R-M269 - RL51
Det er en typisk vesteuropæisk, 'oprindeligt' kaukasisk, mandlig linje.

Hans Clausens direkte fædrene linje tilhører en undergruppe af den dominerende vesteuropæiske mandlige linje, hvor undergruppen vistnok hører til noget man kalder den italo-keltisk-germanske gruppe, som kom til Nordvesteuropa i den tidlige bronzealder. Muligvis var de her allerede fra istidens slutning.  

Ser man på kort hvor menneskehedens vandringer er tegnet ind, ud fra den viden man har i dag om mandlig Y-DNA, så ser det ud til at Hans Clausens - og dermed min far Allan Rau Hansens direkte fædrene linje - kommer fra Kaukasus og i løbet af stenalderen er nået til Sydvesteuropa langs isranden i istiden. 

I dag har disse mænd efterladt et solidt aftryk på mænds Y-DNA i især Nordvest-Frankrig, Vest-England, Irland, Skotland og Norge, men også i Vest-Spanien. Man skal her huske, at dengang var det stykke land, som i dag udgør lille Danmark, en del af et stort fastland, omfattende netop disse områder. Så da isen smeltede og langsomt trak sig tilbage fra vores område, så smuttede datidens jæger-samler-folk lige så stille og roligt med ind over Danmarks landområde - og blev så til sidst nærmest isoleret her, da vandstanden steg voldsomt med den smeltende is, og Nordsøen og andre vandområder bredte sig.

Selv i dag får min far, Allan Rau Hansen, via sin DNA-test på FamilyTreeDNA, rigtig mange DNA-matches i det hele taget, ikke kun Y-DNA, med især skotter, irere og briter fra Nordvest-England, samt med nordmænd.

Det synes jeg personligt er sjovt at vide - at de fleste danskere således stadig, helt fra stenalderen og bronzealderen - har et meget nært slægtskab med disse folkeslag.

Noget af dette slægtskab stammer så nok også fra langt senere folkevandringer og erobringer, såsom Vikingernes indtog på de britiske øer og i Nordmandiet, samt angelsaksernes bosættelser samme steder.

På Wikipedia kan man om Hans Clausens (og min fars) direkte mandlige Y-DNA-hovedgruppe, R-M269, læse: 

Haplogruppe R-M269, også kendt som R1b1a1a2, er en undergruppe af R1b, og er typisk for Vesteuropas genetiske historie.

R-M269 er den mest almindelige europæiske mandlige haplogruppe, med den store tyngde langs Europas vestlige kyster, og gradvist aftagende i hyppighed når vi bevæger os østover i Europa.

I Polen er omkring 22-23 % af mændene omfattet af denne mandlige haplogruppe, mens det drejer sig om mere end 92 % af mændene i Wales!

(Hoved-)haplogruppen, som Hans Clausen tilhører, udgør desuden 82 % af mændene i Irland, 70 % i Skotland, 68 % i Spanien, 60 % i Frankrig (heraf 76 % i Nordmandiet), 42 % på Island, og 43 % i Danmark.

I dele af Irland tilhører hele 95 % af mændene samme mandlige linje som Hans Clausen fra Jerlev!

 😲

Man mener, at omkring 110 millioner mænd i Europa hører til samme haplogruppe, og at denne blev almindelig i Europa i perioden fra istiden sluttede for 10.000 år siden og indtil bronzealderen.

Søn af skoleholderen Claus Jeppesen

Hans Clausen blev født på det der dengang var Jerlev Skole, og den lå i ejendommen som i dag er Mejslingvej 25.

Faderen, Claus Jeppesen - lige så tit omtalt som Claus Jepsen - var født 1791 i Lindved, Sindbjerg Sogn, som søn af Husmand Jeppe Clausen og hustru Birgithe Marie Nielsdatter.

Claus Jeppesen var søn af faderens andet ægteskab. 
Han voksede sammen med sin tvillingesøster Ane Mette Jepsdatter op i en lille familie, bestående kun af forældrene og tvillingerne. Husfaderens første ægteskab resulterede kun i et dødfødt barn og hustruens død.

Claus Jeppesens far, Jeppe Clausen, fødtes 1742 i Lindved, Sindbjerg Sogn, og døde som husmand på Kollerup Mark, Kollerup Sogn, i 1803, 61 år gammel. 
Claus Jeppesens mor, Birgithe Marie Nielsdatter, fødtes 1760 i Hesselballe, Uldum Sogn, datter af Niels Jensen Skomager og Maren Hendrichsdatter. Birgithe Marie døde 1809 i Hesselballe.

Jeppe Clausen og Birgithe Marie Nielsdatter blev viet i Uldum Kirke 1788.
Men fik altså kun de to små tvillingebørn, Claus og Ane Mette, i 1791.

Måske derfor, blev der råd til at sørge for, at sønnen Claus Jeppesen forholdsvis godt i vej.

Claus Jeppesens dåb ses her, i Sindbjerg Kirkebog:
Af 5te Ditto (Juni) havde Jeppe Clausen og Hustru Berthe Marie i Lindved 2de (tvende) Børn til daab, 1 Søn nemlig Claus, og 1 Datter nemlig Ane Mette, frembaarne af Niels Jensens 2de (tvende) Døtre, Mahlene og Ane Margrethe af Hesselballe. Test: bemeldte Niels Jensen, Jesper Jensens Hustru, Jørgen Michelsens Hustru, Søren Smeds Datter Marie, Jens Skyttes Datter Dorthe, Dynes Thomsens Datter Ane, og Søren Lauritzens Datter Mette Marie, alle i Lindved.

Her ser vi i folketællingen for Kollerup Sogn, anno 1801, den lille familie:
(som det ses, er børnene opført med patronymet Clausen og Klausdatter, hvilket ikke er korrekt, det skulle naturligvis have været Jeppesen eller Jepsen, og Jeppesdatter eller Jepsdatter)

 

Hyllesborg:
Jep Clausen, Mand, 60 Aar, begge i første Ægteskab, Huusmand med Jord.
Birthe Marie Nielsdatter, hans Koun, 38 Aar
Claus Clausen, 10 Aar
Anne Mette KlausDatter, 10 Aar
Deres Børn. (Tvillinger)

 

Her ses Claus Jeppesens vielse, 1815 i Jelling:
Claus Jepsen, 24 Aar af Hygum og Skovdallund. Anna Catharina Hansdatter, 26 Aar af Skovdallund i Jelling. Forlovere: Peder Jensen og Jørgen Møller. 1. November, i Kirken.

Ifølge lægdsrullen var Claus Jeppesen 1,67 m høj.

Claus Jeppesen blev Skoleholder i Jerlev. Den første af slagsen efter Skolereformen 1814, der betegnes som det vigtigste år i den danske folkeskoles historie. Her kom nemlig de første landsdækkende skolelove, og alle danske børn i alderen 7 til 14 år skulle være i skoleundervisning.

Her ses Claus Jeppesen (Claus Jepsen) med kone og børn i folketællingen for 1834, bopæl Jerlev Skole:

Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef Bye, Jerlef Skole, 1, FT-1834, C4643

Claus Jepsen 43 Gift   Skolelærer  
Ana Cathrine Jensdatter 45 Gift   hans Kone  
Sidzel Kirstine Clausdatter 18 Ugift   deres Børn  
Birte Marie Clausdatter 16 Ugift   deres Børn  
Jeppe Clausen 14 Ugift   deres Børn  
Hans Clausen 12 Ugift   deres Børn  
Claus Clausen 9 Ugift   deres Børn  
Jens Clausen 6 Ugift   deres Børn  
Maren Dorthea Clausdatter 3 Ugift   deres Børn

 

Og herunder ses folketællingen for 1840, ligeledes på Jerlev Skole:

Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef Bye, Jerlef Skole, 1, FT-1840, C7983

Claus Jepsen 49 Gift   Skolelærer  
Ane Chathrine Hansdatter 51 Gift   hans Kone  
Sidsel Kirstine Clausdatter 24 Ugift   deres Børn  
Birte Marie Clausdatter 22 Ugift   deres Børn  
Claus Clausen 15 Ugift   deres Børn  
Jens Clausen 11 Ugift   deres Børn  
Maren Dorthea Clausdatter 9 Ugift   deres Børn

 

Tyfus-epidemi i Jerlev

Der må have raset en tyfus-epidemi i året 1840, for den 25. juli dette år døde min tip-tip-oldemor, Anna Cathrina Hansdatter, skoleholder Claus Jeppesens hustru på Jerlev Skole, af denne frygtede sygdom. Få dage før dette tragiske dødsfald var også familiens 21-årige, hjemmeboende datter, Birthe Marie Clausdatter, død i hjemmet af samme sygdom. 
Anna Cathrina Hansdatter var enebarn og født i Jelling 1789, som datter af Hans Bertelsen Skræder og Zidsel Kirstine Olufsdatter.

 

Om ejendommen som var Jerlev Skole, da min tip-tip-oldefar Claus Jeppesen var skoleholder og boede der med sin familie:

Huset som udgjorde Jerlevs første folkeskole blev kaldt Damkjærhus. 
Matrikel nr. 1, udskilt fra den gamle gård nr. 8, den 31. december 1808. 
Nis Christensen Bunde solgte den 25. februar 1809 ejendommen til Jens Jensen Skræder for 300 Rigsdaler. 
Hartkornet var 3 Skæpper, 2 Fjerdingskæpper og 2 1/ Alb.
Huset blev den 6. september 1831 solgt til Jerlev Sogns Skolevæsen for 1.400 Rigsbankdaler. 
Da har huset ifølge beskrivelsen 8 fag.
Skolelæreren på stedet omtales som Klaus Jepsen, med Hustru Ane Kathrine Hansdatter.
I øvrigt var denne skoles sidste skolelærer Dannebrogsmanden Christian Rasmussen Westberg, som fik Dannebrogsmedaljen for 35 års tro tjeneste i 1906, heraf var de 26 år som skolelærer her i Jerlev.
Westberg var født i Stakrode, Barrit Sogn, i 1847. I 1881 tiltrådte han Lærer- og Kirkesanger-embedet i Jerlev. Han nåede dog kun at være på den gamle skole i Jerlev i et års tid, idet skolen efterhånden var i meget dårlig stand, og i øvrigt nedbrændte i 1882. Herefter besluttedes det at flytte Jerlev Skole til en placering på det nuværende Boulevarden i Jerlev.

Tip-oldefar Hans Clausens søskende på Jerlev Skole

Her ses et portræt af en meget alvorlig mand, Jeppe Clausen. Smed og metodist. Opkaldt efter sin farfar. Født på Jerlev Skole i 1820, og bror til min tip-oldefar, Hans Clausen.

Skoleholder Claus Jeppesen og hustru Anna Cathrina Hansdatter fik følgende børn:

Pånær det første barn er alle 8 børn født på Jerlev Skole.

1816: Første barn blev faktisk døbt i Jelling, hvor moderen var fra.
Sidsel Kirstine Clausdatter. Hun blev sidenhen gift med Anders Pedersen, der var fra Almind og levede af sin fæstejord som husmand, træskomand og teglbrænder i Øster Starup. Da faderen Claus Jeppesen blev enkemand og gammel, boede han i aftægt hos dem, og døde også der, den 27. maj 1857: "Død på Starup Mark den 27de Mai, begravet den 3die Juni, Claus Jepsen. forhenværende Skolelærer i Jerlef, opholdt sig hos sin Svigersøn Huusmand Anders Pedersen paa Starup Mark. 66 Aar. Født i Lindved, Sindberg Sogn, Søn af Jeppe Clausen."
Fra Jelling Kirkebog:
1816, født 21 October, Sidsel Kirstine Clausdtter, hiemmedøbt den 22de Oct., dets Daab publiceret d. 8 December. Forældre: Claus Jepsen og Anne Cathrina Hansdatter af Bondestand i Jelling. Pigen (navnet mangler) bar Barnet. Faddere: Jomfrue Eleonora Christine Bruundsted her. Øvrige Vidner vare Mads Olesen af Rugballegaards Mark, Jens Pedersen Smed i Jelling, Jochum Sørensen af Hopballe Mølle. Alle af Bondestand.

1818: Andet barn blev født på Jerlev Skole. Hun døde desværre også her, som 21-årig af tyfus.
Birthe Marie Clausdatter
Fra Jerlev Kirkebog:
1818, dåb i Jerlev Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt: Født 1818, den 20de September. Birthe Marie (Clausdatter). Hiemmedøbt d. 21de September 1818. I Kirken d. 28de November samme Aar. Forældre: Interims Skolelærer Claus Jepsen og Hustrue Anna Cathrine Hansdatter paa Jerlef Mark eller Jerlef Skole. Faddere: Birthe Marie Nielsdatter i Hygum, Anders Hansen i Jelling, Jochum Sørensen i Hopballe Mølle, Christen Aatte, Jens Iversen, af Jerlef. Anna Mette Jeppesdatter i Hopballe Mølle, Maren Madsdatter, Rugballegaard.

1820: Tredje barn blev født på Jerlev Skole. Han blev sidenhen smedesvend og metodist. Han var 1,69 m høj ifølge lægdsrullen og slog sig ned i Svendborg.
Jeppe Clausen
Fra Jerlev Kirkebog:
1820, den 24de Marts, Jeppe, hiemmedøbt den 26de Marts 1820, i Kirke d. 28 May samme Aar. Forældre: Skolelærer Claus Jepsen og Hustrue Anna Cathrine Hansdatter fra Jerlef Mark. Faddere: Baaren af Anna Mette Jepsdatter tienende Hopballe Mølle. Mads Olufsen, Rugballegaards Mark, Ole Madsen ibdm. Joshua Jørgensen i Hopballe Mølle.

1821: Fjerde barn blev født på Jerlev Skole. Og døde også der året efter.
Hans Clausen
Fra Jerlev Kirkebog:
1821, den 10de October, Hans. Hiemmedøbt den 10de October 1821. I Kirke den 9de December s. Aa. Forældre: Skolelærer Claus Jepsen og Hustrue Anna Cathrine Hansdatter i Jerlef Skole. Baaren af Pigen Anna Nielsdatter i Jerlef, Michel Grøn, Kristen Arts (?), Lars Andersen i Jerlef, Mads Andersen paa Rugballegaards Mark, Ole Madsen sammesteds, og Jochum Sørensen i Hopballe Mølle.

1823: Femte barn blev født på Jerlev Skole. Hans Clausen (min tip-oldefar). Blev husmand på Jerlev Engmark.
Hans Clausen.
Fra Jerlev Kirkebog: 
Hans, Født den 15de Julii 1823, hiemmedøbt den 15de Julii 1823. I Kirke den 21de September s. A. Forældre: Skolelærer Claus Jepsen og Hustru Anna Katrine Hansdatter paa Jerlev Engmark. Baaren af Johan Jepsens Datter Maren Johanna i Jerl. Faddere: Jochum Jørgensen i Hygum, Mads Olesen fra Rugballe Mark, Kirsten Anth. af Jerlef., Lars Andersen med Hustrue, ibidem.

1825: Sjette barn blev født på Jerlev Skole. Han blev sidenhen husmand, murer og boelsmand på Aagaard Mark. Han var ifølge lægdsrullen 1,71 m høj. Gift med Sindet Andersdatter.
Claus Clausen
Fra Jerlev Kirkebog
1825, den 18de Oktober, Claus. Hiemmedøbt den 18de October, 1825. I Kirke den 27de Novbr. s. Aa. Forældre: Konstitueret Skolelærer Claus Jepsen og Hustru Anne Kathrine Hansdatter paa Jerlef Mark. Baaren af Niels Kiærgaards Hustrue i Jerlef, Lars Andersen og Hustrue i Jerlef Mark, Rasmus Jensen, Karen Marie Johansdatter, Karen Povlsdatter, alle af Jerlef. 

1829: Syvende barn blev født på Jerlev Skole. Han blev sidenhen bager.
Jens Clausen.
Fra Jerlev Kirkebog:
1829, den 19de Februar. Jens Clausen. Døbt (i Jerlev Kirke) den 5te April 1829. Forældre: Skolelærer Claus Jepsen og Hustru Anna Cathrine Hansdatter i Jerlef Skole. Baaren af Karen Marie Johansdatter i Jerlef, Peder Clausens Enke, Peder Jessen, Rasmus Hansen, Peder Nielsen, Johanna Abrahamsdatter og Jacobine Rasmusdatter i Jerlef.   

1831: Ottende barn blev født på Jerlev Skole. Hun blev sidenhen gift med Søren Hansen Bertelsen.
Jens Clausen.
Fra Jerlev Kirkebog:
1831, den 19de Juni, Maren Dorthea Clausdatter. Døbt (i Jerlev Kirke) den 7de August 1831. Forældre: Skolelærer Claus Jepsen og Hustrue Anna Cathrina Hansdatter paa Jerlef Mark. Baaren af afgangne Hans Mortensens Datter Anna paa Jerlef Mark, Lars Andersen, Morten Hansen, Jens Nielsen, Karen Pedersdatter, Kirsten Hansdatter med fl. af Jerlef Mark og Bye.

Tip-oldemor Karen Ludvigsen Rau, hjemmedøbt i Nørre Vilstrup 1928

Så kommer vi tilbage på Rau-sporet, idet det jo ikke er Hans Clausen og hans slægt bagud, som tilhører Rau-slægten, men derimod Hans Clausens hustru Karen Ludvigsen Rau.

Fra hendes dåb, Skibet Kirkebog:

1828: Karen Johansdatter.
Født den 3die Januari, døbt den 3die Januari, publicered d. 2den October 1828.
Forældre:
Snedker og Huusmand Johan Henr: Ludvig Rau
og Hustrue Ane Magretha NielsDatter
paa Wilstrup Mark.
Faddere:
Guldsmed Raus Kone i Høyen Sogn bar Barnet.
Huusmændene Jens Jensen, Henrich Nielsen, og Søren Andersen,
alle af Wilstrup Mark, vare Faddere.

(Hun blev, som det ses, faktisk døbt Karen Johansdatter, men sidenhen i livet blev hun altid kaldt Karen Ludvigsen Rau - hvilket naturligvis skyldtes, at hendes far, som hed Johann Hendrich Ludwig Rau, altid gik under navnet Ludvig Rau. En af fadderne ved Karens dåb er Guldsmed Rau, som er hendes farbror.)

 

Og her konfirmationen, Jerlev Kirke 1842:

1842: Første Søndag efter Paaske,
den 3die April.
Karen Ludvigsen Rau af Jerlef Mark.
Afgangen Huusmand Snedker Johan Henrik Ludvig Rau
og Hustrue Ane Margrethe Nielsen,
nu i Ægteskab med selvejende Huusmand med Jord
Lars Jensen Tørskind paa Jerlef Engmark.
Fød og døbt i Nørre Vilstrup i Skibet Sogn
den 3die Januarii 1828.
Kundskaber: Meget God. Opførsel: Sædelig.
Ifølge Attest af 27de Julii 1841 har hun tydelige Ar efter foregaaende Børnekopper. (Distriktslæge) Christens. Folio 17. Nom. 15.

 

Herunder ses Karen i folketællingen for Nørre Vilstrup Mark i Skibet Sogn anno 1834, med sin mor og stedfar og 3 helsøskende. Her er Karens halvbror Johan Henrik Ludvig Rau Larsen endnu ikke blevet født: 

Vejle, Tørrild, Skibet, Nørre Vilstrup mark, et huus med jord, 59, FT-1834, C3253

Navn:    Alder:    Civilstand:    Stilling i husstanden:    Erhverv:
Las Jensen                    27     Gift    Huusmand og daglejer 
Magrethe Nielsdatter     40      Gift    Hans kone
Mette Ludvigsdatter        8      Ugift  deres børn
Karen Ludvigsdatter        6      Ugift  deres børn
Christian Ludvigsen         4      Ugift  deres børn

 

Herunder ses Karen i folketællingen for Jerlev anno 1840. 

Da bor hun med sin mor, der er enke efter Johann Hendrich Ludwig Rau, og moderens ægtemand, Lars Jensen Tørskind. I husstanden ses også Karens bror Christian, og halvbroderen Johan Henrik Ludvig Rau Larsen, som er opkaldt efter Karens rigtige far, moderens afdøde første ægtemand.
En interessant detalje er her, at halvbroderens efternavn, Rau, er stavet 'Rou'. 
Dette var jo ikke korrekt, og drengen var skam døbt Rau. 
Men det interessante er, at det må være Karens mor, min tip-tip-oldemor Anna Margretha Nielsdatter, der har udfyldt folketællingsskemaet for husstanden. 
Dette stemmer rigtig godt overens med det indskrivelsesskema for Karens søn, min oldefar, som jeg omtalte i Rau-Slægten 1. del. 
På indskrivelsessedlen var min oldefars Rau-navn nemlig også stavet forkert, 'Rou'. 
Og som jeg skrev om sedlen tidligere, antager jeg netop at det må være Anna Margretha Nielsdatter, der har udfyldt indskrivningsssedlen, idet diverse øvrige fejl og diverse dødsår i husstanden udelukker, at det kan være en anden der har udfyldt sedlen. 
Dermed er jeg i besiddelse af et originalt dokument, som er udfyldt med min tip-tip-oldemors håndskrift. Anna Margretha Nielsdatter blev født i Vinding Sogn, i 1794.

Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef Bye, et Huus, 24, FT-1840, C7983

Lars Jensen 34 Gift   Huusm. og Dagleier  
Ana Magrete Nielsdatter 49 Gift   hans Kone  
Mette Kirstine Ludvigsdatter 15 Ugift   deres Børn  
Karen Ludvigsdatter 13 Ugift   deres Børn  
Christian Ludvigsen 10 Ugift   deres Børn  
Johan Hendrik Ludvig Rou Larsen 3 Ugift   deres Børn

 

Vielse i Jerlev Kirke, Jerlev, Vejle - 1847, Jerlev Kirke

Hans Clausen Jepsen
Ungkarl i 24de Aar, tjenende paa Jerlefgaard.
Karen Ludvigsen Rau
20de Aars Syepige paa Jerlef Engmark.
Forlovere:
Skolelærer Loedal i Vilstrup 
og Gaardmand Hans Andersen i Ruhe.

Viede i Jerlef Kirke den 15. Maj 1847.
Første Lysning Søndag Sexagesima.
Folio 2 No 18
Folio 17 No 15
Confirmerede og vaccinerede her begge.

(det sidste kan jo så ikke rigtig passe, idet Karen jo havde 'de naturlige kopper' som barn)

 

Herunder ses Karen i folketællingen for Jerlev Engmark anno 1845, med sin mor og stedfar, broderen Christian August, og halvbroderen Johan Henrik Ludvig Rau Larsen.
Jeg tror faktisk at min oldefars fødehjem, hvor Karen Ludvigsen Rau og Hans Clausen boede og fik alle deres børn sammen, også var Karens eget barndomshjem, altså fra moderen blev enke i Nørre Vilstrup og derefter giftede sig med Lars Jensen Tørskind. Jeg mener, at ejendommen var hans først. Dernæst overtog sted-svigersønnen Hans Clausen og steddatteren Karen Ludvigsen Rau formentlig ejendommen, eller også var det faktisk Karens MOR, der som enke efter Lars Jensen Tørskind ejede ejendommen. 
I hvert fald blev Karens gamle mor boende på aftægt her på Engmarksvej 19 i Jerlev - og da datteren selv blev en gammel enkekone, blev hun boende på ejendommen, hos sin egen yngste datter og dennes mand, helt indtil 1906, hvor Karen Ludvigsen Rau døde på ejendommen.

Så nedenstående folketælling fra 1845 må være for Engmarksvej 19.

Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef mark, Et huus, 28, FT-1845, C1933

Lars Jensen 40 Gift   Huusmand med jord,dagleier Bredsten sogn Veile amt
Ane Magrethe Nielsdatter 50 Gift   Hans kone Vindinge sogn Veile amt
Christian Aug: Ludvigsen 14 Ugift   Deres barn Skibet sogn Veile amt
Karen Ludvigsen 18 Ugift   Deres barn Skibet sogn Veile amt
Johan Henrich L. Larsen 8 Ugift   Deres barn Skibet sogn Veile amt

 

Herunder ses Karen Ludvigsdatter som ung GIFT pige i folketællingen for Jerlev Engmark anno 1850, boende hos sin mor og stedfar og halvbror, mens den unge Karens ægtemand, Hans Clausen, er i krigstjeneste. (3-års-krigen). Karen må have været højgravid på dette tidspunkt, med parrets førstefødte, en søn der kom til at hedde Lars Hansen, men som desværre meget tragisk dør af mæslinger som 11-årig.

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef Mark, Huus, 33, FT-1850, D3289

Lars Jensen 44 Gift   dagleier Bredsten,Sogn, Vejle Amt
Ane Magrethe Nielsdatter 58 Gift   hans kone Skærup,Sogn, Vejle Amt
Ludvig Larsen 13 Ugift   deres søn Skibet Sogn, Vejle Amt
Karen Ludvigsdatter 22 Gift   manden i krigstjeneste Skibet Sogn, Vejle Amt

 

Herunder ser vi Karen med sin mand og børn, samt hendes mor og halvbror, boende på Engmarksvej 19 i Jerlev, anno 1860:

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef Mark, Et Huus, 17, FT-1860, D5324

Hans Clausen 36 Gift Huusmand. lever af sin Jordlod. Huusfader   Jerlef
Karen Ludvigsen 32 Gift hans Kone   Skibet Sogn Veile Amt
Lars Hansen 10 Ugift deres Børn   Jerlef
Ane Kathrine Hansen 8 Ugift deres Børn   Jerlef
Ane Margrethe Hansen 6 Ugift deres Børn   Jerlef
Claus Hansen 3 Ugift deres Børn   Jerlef
Ane Margrethe Nielsdatter 68 Gift Huusfaderens Svigermoder. der af ham forsørges   Vindinge Sogn Veile Amt
Ludvig Rau Larsen 23 Ugift hendes Søn. Skrædder   Skibet Sogn Veile Amt

 
Engmarksvej 19, folketællingen 1880 - denne gang ses min oldefar, Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, også i husstanden:

Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef Sogn og Mark, Hus, 3, FT-1880, C8267

Hans Clausen 56 Gift Husfader   Jerlef By
Karen Ludvigsen 52 Gift Husmoder   Jerlef By
Hanssine Frederika Hansen 13   Datter   Jerlef By
Johan Henrik Ludvig Rau Hansen 11   Søn   Jerlef By
Karen Maria Hansine Hansen 7   Datter   Jerlef By
Johannes Hansen 6   Pleiesøn   Jerlef By
Ane Magrete Nielsen 85 Enke Aftægtskone   Vinding Sogn

 

Herunder ses senere folketællinger for Engmarksvej 19 i Jerlev, hvor vi følger Karen Ludvigsen Rau, indtil hun dør på ejendommen i 1906. 
Herefter ser vi en folketælling fra 1911, hvor yngste datter Karen Marie Hansine fortsat bor på ejendommen, med sin mand, Rasmus Lundsgaard Petersen, og deres børn:

1890, Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:
Karen Ludvigsen (Rau), 62 år, Enke, Husmoder, født i Skibet Sogn, Vejle Amt.
Karen Marie Hansine Hansen, 17 år, Ugift, Barn, født i Jerlev Sogn, Vejle Amt.


(Som det ses herover, bor enken Karen Ludvigsen Rau i 1890 alene på ejendommen med sin yngste datter, der er 17 år - og i senere folketællinger, herunder, i 1901 og i 1906, ses hun stadig på ejendommen, nu med sin yngste datter og dennes mand og børn)


1901, Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:
Rasmus P. Lundsgaard, født i Svendborg Sogn 16. juli 1876. Husfader, Boelsmand og Møllersvend. 
Karen Marie Hansine Hansen, født 19. september 1872 i Jerlev Sogn. 
Karen Hansine Lundsgaard, barn, født 7. november 1899 i Jerlev Sogn.
Udøbt Pige, født 22. november 1901 i Jerlev. 
Karen Ludvigsen Rau, Enke. Født 2. januar 1828 i Skibet Sogn. Privat Understøttelse.

1906, Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:
Rasmus Petersen, født 12. september 1876. 
Karen Marie Petersen (dvs. Karen Marie Hansine Hansen), født 19. september 1872. 
Karen Hansine Petersen, født 7. november 1899.
Agnes Nielsine Petersen, født 22. november 1901. 
Mary Klara Petersen, født 10. maj 1903.
Valborg ? Petersen, født 19. maj 1904. 
Niels Petersen, født 26. september 1905. 
Karen Ludvigsen (Rau), født 2. januar 1824.

1906, begravelse i Jerlev:
Død den 26de December, Jerlev Mark, Sogn og Herred. Begravet den 2den Januar 1907 på Jerlev Kirkegaard, Jerlev Herred.
Karen Klausen, født Ludvigsen. Aftægtsenke, Jerlev Engmark. Enke efter Hans Klausen. 77 Aar. Begravelsen forrettet af Sognepræsten.


1911: Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:

Rasmus Lundsgaard Petersen, født 14. juni 1876 i Svendborg, Landbruger og Mælkekusk.
Karen Marie Hansine Petersen, født 19. september 1872 i Jerlev, Husmoder.
Agnes Nielsine Lundsgaard Petersen, født 22. januar 1901 i Jerlev.
Mary Klara Lundsgaard Petersen, født 10. maj 1903 i Jerlev.
Valborg Charlotte Lundsgaard Petersen, født 12. maj 1904 i Jerlev.
Niels Lundsgaard Petersen, født 26. september 1905 i Jerlev.
Ane Katrine Lundsgaard Petersen, født 16. marts 1906 i Jerlev.
Hans Marius Lundsgaard Petersen, født 20. juli 1908 i Jerlev.
Emma Alvine Lundsgaard Petersen, født 20. september 1911 i Jerlev.

Karen Ludvigsen Rau og hendes forældre og søskende

Godset Rundhof i Esgrus, Angeln, Slesvig - her er Karens far, Ludvig Rau, født i 1790, og her arbejdede Ludvigs far som bl.a. kammertjener.

Karen Ludvigsen Rau var datter af snedkeren i Nørre Vilstrup, Johann Hendrich Ludwig Rau.
Hans navn lyder ret tysk, og det er fordi, at det er det også. 🙂

Han var født den 25. marts 1790 i Angeln, på det store smukke gods, Rundhof, på dansk også kaldet Rundtoft. 
Godset ligger i det der dengang hed Esgrus Sogn og hørte til Danmark på dét tidspunkt. 
Det ligger sydøst for Flensborg, ikke langt syd for Als.

Karens far blev i daglig tale kaldt Ludvig Rau

Hans far var kammertjener, Holzbediener og Holländer på Rundhof Gods, Johann Christopher Ludewig Rau, og var selv født i Dorfitter, Vöhl, Waldeck-Frankenberg, Hessen-Darmstadt, den 31. december 1752, men da var hans far, Johann Christoph Rau, der var gæstgiver i Thalitter, Hessen-Darmstadt, allerede død. Johann Christopher Ludewig Rau kom omkring 1790 til Højen Sogn, hvor han simpelthen købte Oxviggaard.

Karens far, Johann Hendrich Ludwig Rau (Ludvig Rau), som jo blev født ganske kort tid før forældrene slog sig ned på Oxviggaard, voksede således op her. 

Her ses hans konfirmation i Højen Kirkebog, anno 1806: 
1806, den 1ste Søndag efter Paaske bleve i Jerlef Kirke confirmerede: 
Johan Henrich Ludvig Raue fra Oxvig.

Den unge Ludvig Rau blev snedker, og den 30. oktober 1813 blev han i Højen Kirke gift med Anna Margretha Nielsdatter, som var født 1794 i Vinding Sogn, som datter af smed og husmand Niels Sørensen Smed og hustru Mette Søfrensdatter.
Niels Sørensen Smed var født 1755 i Vinding Sogn, og døde den 30. juni 1832 i Højen Skov, hvor han ejede Esketoft. Hans ældste søn Niels Nielsen Smed, bror til Karens mor, Anna Margretha Nielsdatter, blev gårdmand i Esketoft i Højen Skov, og arvede Hummelgaard samme sted.
Mette Søfrensdatter blev født i 1763 som gårdmandsdatter på Enghavegaard i Bredballe, Hornstrup Sogn. Hun døde i Højen Skov den 2. juli 1846, 82 år gammel. 
Hun var datter af gårdmand på Enghavegaard, Søfren Knudsen, født 1734 og død 1804, og hustru Maren Jensdatter Follerup, født 1738 i Højen Sogn, død 1820 i Bredballe. 

Karen Ludvigsen Rau mistede sin far da hun var 4 år gammel 
Desværre blev Ludvig Rau (Johann Hendrich Ludwig Rau) kun 42 år gammel, og døde på sin kones (Anna Margretha Nielsdatters) 38-års fødselsdag.

Ane Magretha giftede sig derefter i Skibet Kirke den 30. november 1833 med Lars Jensen Tørskind, og de nåede at få en søn sammen: Johan Henrik Ludvig Rau Lassen, født i Skibet Sogn den 17. februar 1837.
Denne søn blev murer, men døde af tæring på Jerlev Engmark som bare 24-årig.

Ane Magrethe var kogekone. Hun slagtede, bagte og kogte til gilder.

Børn af Johann Hendrich Ludwig Rau og hustru Anna Margretha Nielsdatter:
* Født 1814 i Højen Sogn: Johan Christopher Ludvig Rau
Han blev væver og indsidder i Fredsted By, Øster Starup Sogn, og var undertiden drikfældig og ustabil. Han blev skilt og emigrerede i 1871 til Amerika, hvor han døde i 1891 i Illinois. Her havde han kaldt sig John Raw. Jeg (Helle Rau Hartmann) har i dag kontakt med hans direkte efterkommer i staten Washington, David DeSmul, som jeg ifølge FamilyTreeDNA deler DNA med som forventet, og som jeg faktisk har haft besøg af her i Jerlev i efteråret 2015, hvor vi viste ham og hans kone rundt i vores fælles Rau-forfædres fodspor!
Johan Christopher Ludvig Rau var jo min tip-oldemors ældste bror, og han har rigtig mange nulevende efterkommere i både Danmark og USA, hvortil i hvert fald to døtre emigrerede: Ane Margrethe Johansen Rau og Mette Margrethe Johansen Rau, min oldefars kusiner. Nævnte David DeSmul er efterkommer af Ane Margrethe Johansen Rau og en Jens Christensen fra Jelling, som i øvrigt er i slægt med Vejle-digteren Harald Kidde.
* Født september 1816 i Højen Sogn: Niels Ludvigsen Rau. Død samme sted samme måned. 
* Født 1817 i Højen Sogn: Niels Ludvigsen Rau. Han blev væver og skrædder, og døde 1898 i Vejle Købstad. En søn var Søren Nielsen Rau, murersvend i Vejle, boende i Bleggaardsgade.
* Født 1820 i Højen Sogn: Anna Johanna Ludvigsen Rau. Død 1902 i Vejle Købstad, Sønderbrogade 14. Hun var gift med Jørgen Ludvigsen Ring. 
* Født 1822 i Højen Sogn: Kristine Magrethe Ludvigsen Rau. Død 1889 i Aarhus.
* Født 1828 i Nørre Vilstrup, Skibet SognKaren Ludvigsen Rau (min tip-oldemor).
Gift med Hans Clausen og bosat på Engmarksvej 19 i Jerlev. Død samme sted 1906. 
* Født 1830 i Nørre Vilstrup, Skibet Sogn: Christian August Ludvigsen Rau. Død i Hopballehus, Hover Sogn, i 1913. Gift med Ane Margrethe Hansen, og far til bl.a. Ludvig Rau som var møller i Holtum Mølle og forpagter af Vejle Vindmølle på det tidspunkt, hvor den brændte ned i 1890. En anden søn var Hans Frederik Rau, som også var møller, i Over Knabberup Vandmølle. En tredje søn, Lars Jensen Rau, blev også møller, og jeg har et DNA-match på MyHeritage med et af hans børnebørn, Erik. 

Dette gamle billede er taget hos en fotograf i Vejle Købstad. Den ældre, siddende dame er søster til min tip-oldemor Karen Ludvigsen Rau, og hun hedder Mette Kirstine Ludvigsen Rau. Hendes mand hed Jens Hansen Riis og var født i Højen Sogn, tjente 1848 på Jerlevgaard. Familien var bosat på Vejle Søndermark. Mette Kirstine fører såmænd OGSÅ til et stærkt DNA-match med en direkte efterkommer i USA, idet i hvert fald to sønner emigrerede, nemlig Johan Henrik Ludvig Rau Jensen og Hans Christian Jensen. Det er sidstnævnte, som har et tip-oldebarn, Eugene Mock, som jeg deler DNA med.

Karen Ludvigsen Rau's børn med Hans Clausen på Jerlev Engmark

Karen Rau og Hans Clausens yngste søn var min (Helle Rau Hartmanns) oldefar, kaldet Ludvig Rau. Snedker i Vejle. Født på Jerlev Engmark.

Hans og Karens 10 børn, alle født på Engmarksvej 19:
1. Lars Hansen, født 1850, død af mæslinger i 1861, 11 år gammel. Han var opkaldt efter sin mors stedfar.
2. Ane Kathrine Marie Hansen, født 1852, udvandret til Nebraska med sin mand, Jens Christian Pedersen Elkjær, som var født 1854 i Haustrup, Smidstrup Sogn. Ane Kathrine Marie døde i Omaha, Nebraska, i 1939.
3. Ane Margrethe Hansen, 'Sypige af Jerlev Engmark'. Født 1854, gift med Anders Peter Bertelsen, som var født 1848 i Gårslev Sogn og var intet mindre end oldebarn af den berygtede landevejsrøver, Peder Beenradt, der hærgede Jelling Hede og omegn.
4. Claus Hansen, født 1857, var i 1878 ungkarl i Mejsling, og i 1925 boede han som enligt stillet rentier på Gammelhavn 5 i Vejle.
5. Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, opkaldt efter morfaderen, som var død mens moderen var ganske lille. Drengen blev født 1860, men døde samme år.
6. Lars Hansen, født 1862, opkaldt efter sin døde storebror, men døde selv inden året var omme.
7. Lars Ludvig Hansen, opkaldt efter sine døde brødre, men også fra såvel sin mors stedfar og sin rigtige morfar. Født 1863.Tjente som 16-årig hos Josva Claudi Mortensen i Jerlev. 
Han emigrerede til USA, hvor han kaldte sig Louis Hansen. Ved storesøsten Ane Kathrine Maries død 1939 i Nebraska, boede han i Edmonds, Washington. Jeg (Helle Rau Hartmann) har et stærkt DNA-match med en efterkommer af ham.
8. Hansine Frederikke Hansen, født 1866, død 1953. Gift med Peter Wennemoes Madsen. Parret fik kun ét (overlevende) barn, datteren Christiane Madsen, som forblev ugift, og boede på Koldingvej i Vejle. Hun opnåede en høj alder, og havde altid samme standardsvar, når nogen spurgte til hendes alder: "Jeg er lige så gammel som min storetå".
9. Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, opkaldt efter morfaderen, som havde været snedker i Højen. Født på Engmarksvej 19 i 1869, død i Vejle 1947. Han blev snedker i Vejle, og blev gift 2 gange. Han oplevede den store sorg at miste hele sin første familie, kone og 4 børn. Alle 4 børn af næste ægteskab blev gamle. De 3 af dem fik børn. Især den ældste søn, Frederik Christian Rau Hansen, møbelhandler i Vejle, har i dag en stor efterslægt, skønt han selv kun fik 2 børn, min far Allan Rau Hansen, og min onkel Svend Orla Rau Hansen.
10. Karen Marie Hansine Hansen, født 1872, gift med Rasmus Jørgen Pedersen Lundsgaard. Boede på Engmarksvej 19 med deres mange børn. Min tip-oldemor, Karen Ludvigsen Rau, boede hos dem til hun døde i 1906.

Ane Kathrine Marie Hansen, født 1852, udvandret til Nebraska med sin mand, Jens Christian Pedersen Elkjær, som var født 1854 i Haustrup, Smidstrup Sogn. Ane Kathrine Marie døde i Omaha, Nebraska, i 1939. Her på billedet fra Amerika, som blev sendt hjem til husmoderens lillebror, min oldefar Ludvig Rau, ses parret med fire af deres børn. Jeg er i kontakt med en direkte efterkommer i dag, David McConnel, som jeg har et stærkt DNA-match med.
Dette billede er taget i Herning. Det er brudeparret Lars Ludvig Hansen og Andersine Dankert. De emigrerede til Amerika, hvor jeg (Helle Rau Hartmann) i dag har kontakt med en direkte efterkommer, Catherine Hogan, som jeg har et stærkt DNA-match med. Hun er Lars Ludvigs og Andersines oldebarn, og hendes farfar er Harry Dankart Hansen, min farfars fætter i Amerika, født 1892 i Seattle. Lars Ludvig Hansen kaldte sig Louis Hansen i Amerika.
Her ses min oldefars bror, Louis Hansen (Lars Ludvig Hansen) og hustru Andersine Dankert, i Amerika med deres første barn, sønnen Harry Dankart Hansen, født 1892 i Seattle.
Min oldefars søster Hansine Frederikke Hansen, født 1866, død 1953. Gift med Peter Wennemoes Madsen. Parret fik kun ét (overlevende) barn, datteren Christiane Madsen, som forblev ugift, og boede på Koldingvej i Vejle. Her ses den lille familie i Vejle.
Disse søde drenge i meget specielt tøj (formentlig efter tysk tradition i Rau-familien), er med sikkerhed min farfar Frederik Christian Rau Hansens fætre i Amerika. Billedet er taget mellem 1904 og 1909. Jeg er blot ikke helt sikker på, hvem der er hvem, eller om de med sikkerhed er sønner af min oldefars bror i Seattle, Louis Hansen (Lars Ludvig Hansen fra Jerlev Engmark) og hustru Andersine Dankert. Bag på billedet sad et dansk avisudklip fra Vejle, som min oldefar sikkert har brugt til at fylde ud med i en ramme. Udklippet var fra 1909. Louis og Andersine havde (mindst) sønnerne Harry, Walter, Victor og Leonhart (Dankart Hansen). Født mellem 1892 og 1899.
Her er endnu et billede fra Amerika, af et par af min farfars fætre af Rau-slægten. Billedet er taget mellem 1904 og 1911, men jeg er desværre ikke sikker på, hvem drengene er, ud over at de højst sandsynligt er sønner af Louis Hansen (min oldefars bror Lars Ludvig Hansen fra Jerlev Engmark) og hustru Andersine Dankert. Lige som ovenstående foto.

De udfarende Rau'er

Gæstgiveriet i Thalitter, Zur Bergfrei. Gæstgiver var i sin tid Johann Christoph Rau.

Den ældste Rau blandt mine direkte aner, som jeg med sikkerhed har kunnet spore, er: 
Johann Christoph Rau, født omkring 1692 i Eibenstock, Aue-Schwarzwald, Sachsen.

Eibenstock er en utroligt smukt beliggende lille by i det saksiske landskab, som bliver kaldt Erzgebirge. Det består af blødt formede bjerge og dale, med dengang rige miner og dygtige kunsthåndværkere. 

Johann Christoph Rau, min (Helle Rau Hartmanns) tip-tip-tip-tip-oldefar, blev 1744 viet til Maria Catharina Geldmacher: 

Teksten i kirkebogen i den anledning:
1744. den 27. Nov:
Ist Johann Christoph Rau, Wittwer, von Eibenstock im Chursächsischen, ietziger Zeit Wirth allhier, mit Maria Catharina, Johann Dietrich Geldmachers gewesenen Schulmeisters zu Ober Werba hinterlassene ehel. Tochter copuliert worden. 

Som de tyskkyndige læser, blev han som enkemand i det kursaksiske gift med Maria Catharina, der var ægtefødt datter af den afdøde Johann Dietrich Geldmacher, skolelærer i Ober Werba.

Johann Christoph Rau slog sig herefter ned i en anden dal, kaldet Thalitter. Den ligger i Hessen-Darmstadt. Her blev han gæstgiver på kroen 'Zur Bergfrei', som eksisterer den dag i dag, og hvor hans navn står på en tavle med gæstgiver-navne gennem tiden, i stedets vinkælder. 

På dette gæstgiveri kom især de hårdtarbejdende minearbejdere, når de endelig havde fri.

Deraf navnet 'Zur Bergfrei'. De var her 'fri fra bjergene'.

Johann Christoph Rau og hustru Maria Catharina Geldmacher fik børnene: 
Georg Sebastian Rau, født 1745 i Thalitter. Død 1749 samme sted. 
Mariana Rau, født 1747 i Thalitter, død 1749 samme sted. 
Heinrich Christian Rau, født 1750 i Thalitter, død som skrædder i Cappeln i 1833.
Johann Christopher Ludewig Rau, født 1752 i Dorfitter, tæt på Thalitter, kammertjener på godset Rundhof i Esgrus, Angeln, købte sidenhen Oxviggaard i Højen Sogn, gift med Anna Johanna Petersen fra Drüllt i Tøstrup, Slesvig. 

Kun to børn opnåede altså at blive voksne, og jeg stammer fra Johann Christopher Ludewig Rau og hustruen Anna Johanna Petersen, datter af Hans Petersen, Holländer på godset Drüllt i Angeln, og hustru Christina Margaretha Thomsen.

Johann Christopher Ludewig Rau og Anna Johanna Petersen fik følgende børn:
Christian August Rau, født 1784 på Rundhof, Esgrus Sogn, Angeln, Slesvig. Død 1813 i Højen.
Hans Friederich Rau, født 1788 på Rundhof, opvokset på Oxviggaard i Højen. Han blev Guldsmed i Vejle Købstad, og gift med enken Karen Sørensdatter, som havde et par døtre fra første ægteskab med fiskeren i Vejle Købstad, Henrich Gregersen.
Johann Hendrich Ludwig Rau, født 1790 på Rundhof. Opvokset på Oxviggaard i Højen, død på Nørre Vilstrup Mark i Skibet Sogn, hvor han var snedker. Han er min direkte ane, gift med Anna Margretha Nielsdatter, og far til bl.a. min tip-oldemor, Karen Ludvigsen Rau. Johann Hendrich Ludwig Rau døde 1832 i Nørre Vilstrup. Han har i dag en meget stor efterslægt.