Salg af Jerlevgaard

Jyllandsposten 4 marts 1897

I en smuk og frugtbar Egn, kan med fuld Besætning og Inventar, fornødent Føde- og Sædekorn

faaes til Kjøbs.

Ejendommen har knap 17 Tdr. Hartkorn og et areal af ca. 380 Tdr. Land Ager, jævnt gode lermulede jorder, ca. 20 Tdr. Eng og Mose og ca. 20 Tdr. Land skov og Plantage.

Gode, tildels nye, rummelige og velindrettede Bygninger, der ligger bekvemt for Dtriften,

stor og smuk, gammel Have og Plantage.

Besætning 15 Heste, 110 kreaturer, foruden Svin og Faar. Inventaret i komplet stand.

Liebhavere bedes henvende sig til undertegnede Ejer.

S. Eskildsen

 

Jerlevgaard i Jerlev sogn ca. 1910