En Tolders erindringer

Da Poul Jørgen Jørgensen i 1946 som Pensioneret Toldbetjent får tildelt, Dannebrog medaljen for tro tjeneste, skriver han i den anledning, en kort levnedsbeskrivelse:

 

   Jeg er døbt Poul Jørgen Jørgensen, og født i Jerlev 11 juni 1879. min fader var Boelsmand Jørgen Rasmussen,  på stedet Licthenberg, beliggende på engmarken. Jeg er den yngste af ti søskende, og har fået min første undervisning i Jerlev landsbyskole.

   Som ti årig kom jeg ud som Hyrdedreng, og blev ved bondearbejdet til jeg blev soldat.

   Jeg aftjente min værnepligt ved 25’ Bataljon 3’ Kompagni 1899. d. 1 sep. Blev jeg ansat som Gendarm i grænsegendarmeriet, hvor jeg blev udnævnt til Sergent d. 1 apr. 1911

   Vinteren mellem 1915-16 pådrog jeg mig en muskelskade, i min højre hånd, der gjorde mig uegnet til Gendarm-tjeneste, da jeg havde besvær med at håndtere mit gevær med hensyn til ladning og sigtning.

   Men for ikke at blive afskediget i så ung en alder som pensionist, sørgede min gode chef Hr. Oberstløjtnant Rømeling, for jeg fik ansættelse i Toldvæsenet som Toldbetjent – den gang hed det Toldofficiant, det vil sige, de som gjorde tjeneste ved grænsen.

   Jeg blev ansat d. 1 dec. Som Toldofficiant i Vedsted, under Ribe Toldkammer. Ved genforeningen blev jeg forflyttet til Højer under Tønder Toldkammer, hvor jeg avancerede til Overtoldbetjent af II grad d. 1 maj 1920.

   d. 1 jul. 1928 efter at have bestået Toldbetjentens Togkursus, blev jeg forflyttet til Esbjerg, hvor jeg blev forfremmet til Overtoldbetjent af I grad d. 1 sep. 1930.

   d. 1 jul. 1938 blev jeg udnævnt til Toldvagtmester i Aalborg, hvor jeg søgte min

afsked d. 1 jul. 1944, efter at have været i statens tjeneste i 44 år. Deraf 16 år som Gendarm og 28 år som Toldbetjent.

   Jeg har mange gode minder, både fra Gendarmeriet og Toldvæsenet, jeg mindes mange gode kolleger og foresatte, som er døde og borte i løbet af de mange år.

  Der er navnlig 2 datoer, jeg særlig mindes fra min gerdarmer tid – det var natten mellem d. 4 og 5 august 1914, da stod jeg vagt ved Vedsted st. grænsen var spærret med en bom – vi stod lige over for tyskerne som stod syd for bommen med gevær ved fod som det hedder, men nerverne var spændt  til det yderste, vi vidste ikke hvad tid det kunne gå løs – men så hen på natten var spændingen udløst, vores næstkommanderende ved gendarmeriet Kaptajn Koefod, ringede ud til mig, og fortalte ”Vi var neutrale”, vi skulle ikke slås med tyskerne, jeg gik ud og fortalte de tyske vagtposter det. De blev så glade for mig, at de tog mig i hånden, og dansede rundt med mig.

   Den anden gang jeg mindes, var da jeg tog min afsked fra gendarmeriet, det var med vedmod jeg sagde farvel til den pæne uniform og mit gevær, som jeg havde pudset og båret i 16 år.

   Som toldbetjent har jeg også mange gode minder og morsomme og spændende oplevelser, som det bliver for vidt at komme ind på.

   Vi tjenestemænd har jo været ude for meget, vi som har oplevet to verdenskrige, særlig med hensyn til smugleri – da der jo både var ind- og udførselsbestemmelser der skulle overvåges.

 

Forestiller Egebæk Toldkontrol 1909. Gendarmerne er fra v. Poul Jørgen Jørgensen f. 1879. Til hest Kaptajn Malthe Waldemar Koefoed og Lars Peter Hansen f. 1875