Der flere af mine skolekammerater, der syntes jeg talte "uheldigt" om min kone, og da jeg til sidst talte "kærligt og sødt" til hende mente Poul Henning og Annette Bugtrup: Det var for meget. Nå, fruen har humer: Lis mener dette foto viser hvorledes hendes mand er til at holde ud: "viskstykke-rekvisit" omkring "munddiareen".

Karen Jønsson med barnebarn

Jeg gik ud i 1966. Foto er fra 1958.

Min paralelklasse. Bemærk igen 29 elever. De blev faktisk kloge alle sammen

3. real 1967 - I dations ungdomsoprørsperiode valgte lærerinde Holm Jensen at benytte Berufsvarbot. F. Eks. fik Bjarne Hansen 11-13 i eksamenskarakter, men blev vraget til realen fordi han virkede for uingageret (læs albuen var på bordpladen når han markerede). Vurdering foretaget af ovennøvnte lærerinde

9. B - min klasse - Jeg er placeret bagest som nr. tre fra venstre.

Lene (til venstre) og Bente Krüger

Foto Susanne Gydesen 2011

Rådhuskafeen 2011. Foto Susanne Gydesen

Susanne Gydesens barnebarn Ingrid. Håber det er korrekte informationer

Bent Jensens eneste barnebarn - Emilie - her ca. to år

                         †  

         Mindeord om Annette (ungpigenavn: Sørensen)

Det var et bevægende minut på cafeen Hans Broge, da munter tale blev afløst af et minuts stilhed til ære og minde for Annette som  - efter flere år - havde tabt kampen mod kræften.

(De andre gæster i cafeen viste samme ære, så helt stille var der i cafe Hans Broge.

Annette var min skole- og sidekammerat i midter-pulten, mens jeg sad i venstre pulten. Fra barn til voksen bevarede hun den glade og varme udstråling der også var hendes særkende.

Anette boede en periode i Lystrup, og vi kørte i samme "9'er" mod Lystrup efter en aften i festugen.

Det  selskab jeg var med agere lidt højt, men vist nok morsomt, pludselig var jeg een af "Ja-dakkerne", og min billetkontrol nåede op til Annette, der stod fremme i bussen.

Tror ikke vi havde mødt hinanden siden ungdomsårene, men alligevel erkendte Anette: Ja, Bent jeg var ikke i tvivl om, at det var dig: Din stemme, din glæde og dit høje decibelniveau. Jeg var slet ikke i tvivl.

Nu skal vi skolekammerater aldrig mere møde Annette til de årlige skolekammerat sammenkomster.

Jeg er lykkelig fordi jeg oplevede gensynet med Anette til skolekomsammen for nogle få år side.

                 ÆRET VÆRE ANNETTES MINDE. Bent J

Første   foto viser  til ventre Annette (ungpigenavn Andersen) som deltog i begravelsen -  til højre Anette Sørensen.
SE BILLEDER P Å :
http://www.123hjemmeside.dk/Jensen64/3769090

  https://sites.google.com/site/fjordsgade/home/billederVH Janne/Bent J

* * *

Fra "Advokat" til "Skole"

Denne side hed frem til 24.11.12 "Advokat" og med blot 236 hits i alt var der mere fornuft i, at udskifte tekst og sidetitel med det jeg finder relevant om den skole jeg gik i, og som gav mig så mange glade stunder. Så nu hedder siden Fjordsgade - min skole.
Der er nu kommet fotos på - senere vil der komme mere tekst på.
En del fotos af "holdopstillingerne" samt 9 fotos af gensyns-kom-sammen- 2011 og to fotos af konfirmanthold 1964.
Keld Zacho har oprettet en hjemmeside for Elever fra Fjordsgade.
https://sites.google.com/site/fjordsgade/home/billeder
Den er oprettet i perioden 24.-28.10.2012. Det er derfra jeg har hentet de fleste  fotos - dog enkelte fra Susanne Gydesen: bl. a. et foto af barnebarnet Ingrid. Så havde jeg ligesom legitimeret at få mit eget barnebarn Emilie med.
Fotos kan vises som slidesshow, men scroller du ned til de små fotos kan du læse de tekster jeg har indskrevet. Denne service er dog ikke 100 procent. Der mangler tekst til en del fotos.

1. .gensynsarrangement hvor jeg fik lov at deltage. kom i 2010

Et Flash Back om de fleste af jer der er til stede
  

Søges udvidet til andre af vi elever fra 1957-1967

*tilføjelse siden flash backed blev holdt

Da det er 1. gang jeg bliver budt med til en klassesammenkomst. A klassen var de udstødte – for mig at se – takket være Fru Agnes Holm Jensen. Der udtog de – i parentes – kloge børn – i sin varetægt – Jeg blev bl. a. kasseret fordi jeg ikke rakte hånden op på kvalificeret måde.

Da vi startede i 1. klase var N. J. Fjordsgade en skole for – mest – arbejderklassen børn. De var vant til gadekampe, så de kunne slåsse. I de gamle grønne læskure var det ikke sjældent, at gårdvagten fik én på hatten. Arbejderklassens børn lave en rundkreds, og daskede til gårdvagten. På få kvadratmeter var der lidt Gellerupparken over det. Den gang var man ikke utilpasset, da var man uopdragen.

Nå – NU Mest om I der er til stede:

Anne-Grete stille pige, som jeg forventer vælter rådhuscaffeen i aften.  – vi har jo udviklet os.

Annette Bugtrup min første kæreste med kæresteforholdets levetid på mere end en graviditet. Anette er stadig en lækker pige.

Anette Sørensen pigen jeg sad ved siden af på 2. række – jeg sad til venstre i den trerækkers klasse, mens Annette sad midtfor. Hende var jeg særdeles forelsket i. Men det tror jeg aldrig hun fandt ud af. Nå, hvad gør man for at gøre indtryk. Siger sjove ting, og snakker.

Et år havde vi en vikar, der var venligheden selv, MEEEN når han sagde: Ti stille mente han det. Der var to gange jeg ikke fangede komandoen, så to gange snakkede han sig stille og roligt hen bag mig, og sjang, så fandt hans hånd min nakke, med resultatet, at min pande hamrede ned i bordet. Det må jeg ikke gøre, vil du klage til Skoleinspektøren sagde han. Nej, Nej så ville mine forældre blive inddraget. Så jeg tog mod ”volden” med blodrøde kinder. Det var med ham vi lavede opgaven om vikingernes lejr ved Hobro.

I de højere klasser var det så som så med at sidde ved siden af Sørensen for datidens pædagogik blev udført på følgende måde: Når jeg havde larmet tilstrækkeligt, blev jeg forvist til bageste række i venstre side – set fra kateteret, og ned til Bente Sørensen, som ingen åbenbart ville sidde ved. Hun var udsat for datidens mobning. Hun var en sød klassekammerat, og jeg og hende blev faktisk gode skolekammerater. Bente er én af de elever vi ikke har kunnet opspore.

Vi havde også en anden vikar – ”grisen” han var flink. Det var vi ikke over for ham. Når han gav op, spankulerede han fra  set fra og fra kateteret til ventre ned at lokalet, og sparkede til træpanelerne til han nåede med i klassens bageste stykke træpanel, hvorefter han vente om – gik tilbage – uden at sparke paneler, men med konstateringen, at vi ikke opførte os ordentlig. Han var nu en rar vikar, som ikke fortjente vor opførsel.

Datidens pædagogik var lidt anderledes end i dag: I 1. klasse havde vi sang med Frøken Brøgger: På et tidspunkt sagde hun til mig: Bent du skal ikke synge med for du ødelægger undervisningen. Måske er det pga. det traume at jeg i mit voksenliv har skrålet højt i vilden sky.

Ja et flash back som indeholdt de fleste af de tilstedeværende elever. Jeg har udeladt et par stykker, da mailadressen ikke gav mig info om hvem de var.

De burde have en sætning hver.

Hvem af de tilstedeværende mangler jeg at nævne – for mon ikke jeg kan knytte en sætning om dem også.

Bent Møller - manden der i 1966 mødte ind for sent til eksamen. Det gav normalt ikke gode karakterer, da ”forseneren” blev sendt hjem: Men ikke Møller han havde forklaringen i orden: Jeg kunne ikke få dynen af.  Om censor sagde: Du skal ikke være fræk husker jeg ikke, men Møllers forklaring blev taget til efterretning, for Møller var lige blevet begyndermester på Århus cyklebane, var styrtet, og det meste af kroppen dækket af væskende sår. Sårene havde klæbet sig fast i dynen.

Møller ses jeg med to gange årligt når gamle FDF’ere møde på Lejren Bogensholm

Ingen af vi tre Bent’er blev kaldt Bent: Bent Møller blev kaldt Møller – jeg selv blev kaldt Jensen, mens Bent Jakobsen – blev kaldt Bent Ole.

Bent Ole var min sidekammerat: Var han kræsen – næh – men der var nogle pålægsmadder han bedre kunne lide end andre: Så i hele skoleforløbet, når vi ikke fik gratis skolemad og mælk, og fedtemadder – havde han 2 halve med lys pålægschokolade med samt  to med kødpølse. Det har været nemt at være Bent Oles mor.

Bodil opførte sig ordentlig. Det er hvad jeg husker.

Finn Kensing hans far var offentlig ansat, så han tilhørte arbejderklassens overklasse. Ikke som Janne med hus, men dog med stor lejlighed i Assensgade.

At leve under fattigdomsgrænsen var ikke et udtryk vi brugte i slut halvtredserne, men min far var købmand, men da Vime i Bruunsgade åbne forretning – tæt ved Folketeateret, der lå med halvsiden til Hall Sti – og gav 3 procent kontantrabat via små mærkater blev vi fattige, for omkring Steen Blichergade10 var der købmænd på hvert sit hjørne, samt én på hjørnet af Brammersgade og ja, hvad hed den – det ku jeg ikke komme i tanke om i aftes kl. tre, da jeg skrev dette flash bach ned samt én i Clausensgade, og da min fars kunder købte kontant mens de havde ugelønnes kr. i behold, så købte de på bog når det var slut med kontanterne. Det var økonomisk umuligt at få forretningen til at løbe rundt.

Jeg startede skolegangen med en plastikskoletaske. Det blev behandlet som mine klassekammeraters tasker – smidt rundt i skolegården. Deres var af læder, så deres kunne holde.

Da min brod i 1958 fik job hos Marius Hansen i i stedgade gav han mig en lædertaske, og en dag jeg var sur på Kensing røg tasken mod Finns ben, og han faldt og slog sig. På den tid mødte man frem hos den forulempedes forældre og undskyldte. De tilgav uden skæld ud.

Flemming Kruse boede oven på Bageren i Odensegade/Bülowsgade. Vi var kammerater, og interesserede os absolut ikke for ”håndværkerfagene” træsløjd og metalsløjt. Vi ville have ”frikadellesløjd”, men nej. Piger skulle lære at lave mad, drengene at bruge hænderne.

Det fik Flemming da også lært, men som chef for Femmøller Kro har han nok skullet bruge begge kvaliteter: Frikadellesløjden og træsløjden.

Vi havde Flemming Eriksen den dygtige cykelrytter – den 6. bedste rytter på Cykelbanen, som træsløjdlærer og han mente – ud over at give mig utallige eftersidninger – at jeg skulle lære træsløjdens kvaliteter at kende.

I parentes bemærket havde jeg så mange eftersidninger, at de gik fra skoleår til skoleår.

Men jeg slap – ved at afgive løfte om at være stille mens mine øvrige klassekammerater arbejdede. Det var en nyskabelse i den tids pædagogik. Begrundelse: Jeg var ved at lave benene til en briks. De fleste klassekammerater var færdige, men jeg var trods alt begyndt. Vi havde hver en kasse med vore bedrifter ud i træ. Men pludselig var min kasse tom. Benene var væk. Det slog ikke benene væk under mig, men hr. Eriksen var vred. Find dem beordrede han mig. Jeg ledte, og fandt dem: én af de ældre klasses elever havde brugt dem som spændings træ, men hans opgave skulle tørre ind.

Måske ikke helt tilfældigt at mine to koner – én af gangen – har/havde de kvaliteter jeg ikke havde: Som Stiften skrev da jeg blev Fyrre: Fødselaren laver ikke noget: Hans kone holder hus og have, mens han far passer børnene.

Janne fra Højbjerg, med en lillebror, Steen, som på forfærdelig vis blev dræbt i en soloulykke i bil på Strandvejen i 1972. 19 år gammel.
Til hende cyklede vi ind i mellem ud. De boede i Højbjerg, men i vores skoletid var vi elever ikke decideret påvirket af ”de rige” i hus. I øvrigt tak for fornem planlægning af denne dag, Janne. Janne er primus motor i disse herlige arrangementer.

Jette Sloth  havde haft et drenge-tuch den gang, for hende husker jeg somén jeg kunne snakke med. Måske tager jeg fejl, men sås vi ikke i Boom til søndagsmatine, hvor Mylle’s top 20  blev sendt ud over de megasstore højttalere. Det alkoholfrie dansested hvor Red Squares fyldte stedet og det gjorde Walkers, Sir Henry, Peter Belli og Defenders nu også.

Belli gav mig en gang en øl i danse hallen der fulgte efter Boom nemlig Box 72 – der havde spiritusbevilling. Det har medført, at jeg blev – og er -  Bellifan med alle hans plader og CD’er i mit hjem, samt de tre bøger der er udgivet om ham.

*Keld Zacho: Vi var kammerater nogle år.

Kirsten – hvis det er Bennetsen var hun den temperamentsfulde fra – tror jeg – skanseparken. Jeg så  hende for år siden. Fra temperamentsfuld klassekammerat til flot kvinde.

Lene fra Assensgade: Her husker jeg bedst hendes far og hendes Bror: Lenes far sad i totalisatoren på Cykelbanen og gav fribilletter, mens brormand Jean (Sjang) blev en navnkundig leder af Århus Stadion. Jah, og så husker jeg hun scorede en

Brandholdt. God fodboldspiller, der desværre er afgået ved døden i september 2010.

Ole Yde Jægergårdsgades svar på Elvis Presley, men Oles hår sad bedre end the Kings. Min kammerat  i en længere periode.

Poul Koch – én der kunne lide sløjd. Vi var kammerater til længere op i 70’erne. Fantastisk humør, og sjove indfald var – og er fortsat ham. Poul Kock og hans kone Hanne var på besøg hos mig og fruen i Annagade 47, vi spiste og drak, og Koch vidste godt man ikke måtte køre i beruset tilstand, så da der var sagt tak for i aften, og sportsvognen stod foran 47, mente Kock nok Bilen skulle med hjem til Vejlegade, så han og fruen skubbede vognen hjem. Der var ingen på det tidspunkt af natten der spurgte: Har i altid bilen med når i konditræner.

NYT FRA JANNE

Den 01/12/2012 kl. 21.29 skrev Janne Gerlach:
Kære Alle - Vi var nogen der, i 1957, startede sammen i 1. A og 1. B på Fjordsgades Skole, i 1964 blev vi konfirmeret, i 1966 og 1967 forlod de fleste af os skolen!
Idag den 1.12.2012 vil jeg med denne fællesmail til 9.A, 9.B., Realen, 10. klasse og jer, der flyttede og afsluttede skolen andre steder, ønske alle en rigtig god jul, og det bedste for året 2013. - og samtidig minde jer om næste sommerfrokost.
VIGTIGT!!!! Hvis du fremover ikke ønsker at stå på en fællesmail, eller få en liste med mailadresser på alle, må du lade mig det vide. - Ligesom jeg gerne vil vide, hvis du ikke ønsker at modtage flere informationer om vores sommerfrokoster, tak.
Ændrer du adresse, tlf.nr eller mailadresse, så giv mig lige et praj....
Jeg mangler mailadresser og adresser på følgende: Susanne Skov, Jytte Sørensen, Bente Gjessing Sørensen, Bjarne Steen Hansen, Anne Margrethe Schmidt, Torben Allan Thomsen, Jette Kok Saurbjerg og Kim H. Harboe + andre, som er på billederne, som jeg ikke har nævnt.
Er du i kontakt med nogen af dem, har du information om dem, kontakt mig gerne, eller bed dem sende mig en mail, tak.
- Målet er, at så mange som muligt 1.A og 1.B, 9.A, 9B og 10. kl. spiser en frokost sammen i 2013.
Vil du sende en fælles hilsener - skal du skrive besvar alle, det ville være hyggeligt. Måske ledsaget af en lille god historie??? Eller et billede til vores "billedarkiv"?
Har du en hilsen til en enkelt på maillisten, så send den. Din "gamle" skolekammerat, vil nok også blive glad for at høre fra dig. - Tænk hvis din gamle kammerat eller skoleveninde sendte dig en hilsen? Det ville da være skønt, ikke?
Jeg ved godt, at Facebook eksisterer, jeg er ikke selv interesseret i at være på Facebook, og forestiller mig, at det er jeg nok ikke ene om. Men hvad ved jeg? Måske er jeg bare gammeldags?
Nu kan du se billeder fra vores arrangementer, følg dette link:
Keld har lavet siden med billeder. Skulle hilse og sige, at det er første gang han laver en hjemmeside, og derfor øver sig. Har du erfaringer eller spørgsmål til siden, ideer, inspiration, billeder som skal på siden, tekster til billederne, kontakt Keld keldzacho@hotmail.com
Og her er et andet link til Bent Jensens (1.A og 9 B) hjemmeside:


LIDT HISTORIE: 
Sommerfrokosterne med ovenstående deltagere blev startet efter vi i 9A havde talt om, hvordan mon det går med alle jer andre. Vi har nemlig mødtes hvert 5. år, siden vi forlod skolen i 1966. Det blev ikke bare ved snakken, vi gjorde noget ved det!
Projektet med at finde jeres navne, adresser m. m. startede I november 2010. Den første fælles frokost 20.8.2011 havde 18 deltagere.Vi mødtes på skolen, fik rundvisning og orientering om de nye tiltag og flytning af skolen. Interessant. Vi gik tur i skoledistriktet. Frokosten spiste vi på Rådhus Cafeen. Den anden fælles frokost 16.6.2012 havde 17 deltagere. Vi mødtes på Nordens Folkekøkken og spiste frokost, hyggede os med billeder, historier og det gode selskab.
I år er det lørdag den 15.6.2013 kl. 12.30, nærmere følger i form af invitation og hvor vi mødes. Har du gode ideer til et sted i midtbyen, er du hjertelig velkommen med dem til mig.
TILMELDING:
Du er først tilmeldt, når du har tilmeldt dig på mail til mig og indbetalt 300 kr. til min konto i Jyske Bank reg.nr. 7253 kt. nr. 1158086, Skolejubilæum, deadline 1.5.2013.
Janne Gerlach
(F. Mikkelsen, 1.A, 9.A og 10. kl., boede i Højbjerg)

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Susanne Gydesen | Svar 24.12.2012 12:24

Hej! Glædelig jul til alle! Glæder mig også allerede til gensynet. Fandt denne mail med hjemmesiden i mit spamfilter! Dejlig julegave at få.

Janne Gerlach | Svar 04.12.2012 22:38

Fantastisk ide, skolefrokost på Kohalen i Jægergårdsgade. Jes kan da kun sige YES til at åbne for os. Det er jo lige i skoledistriktet! Kaffe på Dalgas fint.

Flemming Kruse | Svar 04.12.2012 14:52

Mit forslag er at vi forsøger på Kohalen i Jægergårdsgade, gode parkeringsforhold.
Glæder mig allerede!

Janne Gerlach | Svar 02.12.2012 08:08

Rettelse
I din præsentation af mig, nævner du min bror. Det var min lillebror, Steen, han blev dræbt i en soloulykke i bil på Strandvejen i 1972. 19 år gammel.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.10 | 21:39

Jeg er flyttet, til Lindenborgvej 33 st. 8240 Risskov
i er velkommen, ring lide først,

Mvh
knud 23807703

...
17.10 | 19:20

Lis sender hilsen. Vi er overraskede, bedrøvede over et så langt sygdomsforløb du har haft til dato. Skriv venligst til os, hvor vi kan besøge dig. hilsen L+BJ

...
17.10 | 17:12

Ha Bent har du det godt, jeg har lide været på hospitalet i ca, 1 år.
med boldprop og hjertestop 2 gange,
har fået det bedre, sidder i kørestol. hils Lis

...
19.06 | 17:33

Kære Bent
Træls - MEN godt fordi min ungste broder er bedre stillet end dem der skulle have din "seng".
Mon der bliver - alligevel - vores brødretur?
KH Finn

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE