Fællesrådet
Letbanen, Ruinen, asfalt, borgermøde m. m.

Kære læser!

2015 bliver helt sikkert et spændende år for Infrastrukturudvalget og Fællesrådet i Lystrup og omegn, og allerede nu har Infrastrukturudvalget et par spændende sager at arbejde med.

Jeg tænker i den forbindelse primært på lokalplanen for ”plastgrunden” (Ruinen) samt et borgermøde i marts, hvor primært letbanen er på programmet.

Forretningsvalget har fået forelagt vores skitse til høringssvar, hvor der blev taget udgangspunkt i Peter Markers udkast. Forretningsudvalget var stort set enige i vores indsigelser, så det endelige høringssvar er stort set det, vi accepterede på sidste møde.  Jeg vedlægger for god ordens skyld det endelige høringssvar.  Så er det kun at vente på den endelige afgørelse.

En ting, som Steffen Sønderskov: Formanden for infrastrukturudvalget har bemærket i forbindelse med høringssvaret, er forretningsudvalgets forslag til en løsning for den evt. anvendelse af rastepladsen som parkeringsplads for det nye område.   Forretningsudvalget foreslår, at adgangsvejen fra rastepladsen til Sønderskovvej lukkes, og man i stedet åbner en adgangsvej fra det nye område.  Det sikrer, at al trafik til og fra det nye område kommer til at bevæge sig via Lægårdsvej, og dermed via en lysregulering.

Letbanen og den kollektive trafi Vi varmer langsomt op til borgermødet tirsdag 17. marts med informationer via Lokalavisen og JP-Aarhus

Hvad angår busdrift og ændringerne i denne i forbindelse med åbning af Letbanen, oplyser Rigmor Korsgaard vesom står for busdriften i byen, og er den person, der har udtalt, at man får 60 chauffører i overskud i forbindelse med opstarten af Letbanen.

Årsagen til min kontakt var, at jeg ønskede et overblik over selve beslutningsprocessen i dette forløb, og Rigmor Korsgaard kunne fortælle, at der på nuværende tidspunkt ikke sker det store, men, at man efter sommerferien tager hul på det hele, og i den forbindelse indkalder de forskellige fællesråd til debat.  Herefter begynder man at arbejde rent politisk med projektet.  Hun mener derfor, at vores borgermøde i marts er i god tid, og det vil være med til at give os værdifulde oplysninger, vi kan bringe med til møderne og dermed også politikerne.

Korsgaard oplyste,  at det er rigtig nok, at Midttrafik får 60 chauffører i overskud fra busserne, men det drejer sig altså ikke kun om linie 1A. Man forudser, at en stor del af de busser, der i dag kører på Randersvej, fremover ikke skal køre på denne strækning – der har vi jo letbanen. Så disse ruter bliver kortere, hvilket betyder færre busser/færre chauffører.

Vi har i et tidligere høringssvar om busdriften ønsket linie 9 tilbage, og måske lykkes det.  Der arbejdes pt., rent administrativt, med et ”skelet” for den fremtidig busdrift i Lystrup, og dermed er alt jo ikke på plads, men på nuværende tidspunkt har man flg. ruteplan i tankerne for Lystrup:

Den nuværende linie 18 får et andet forløb i Lystrup, idet man vil lade linie 18 følge den nuværende lini 1A’s rute i Lystrup. Altså, fra fordelerringen (rundkørslen) ad Lystrupvej, Lystrup Centervej, Sønderskovvej, Asmusgårdsvej, Lystrup Busvej til Majsmarken.

Det er jo i store træk den gamle rute for linie 9, idet ruten skal følge Lystrupvej til Grenåvej ind til Aarhus C.

Så er der jo lige det der med Elev og omegn, men dette klares med en ny rute, der kommer fra Mejlby/Hjortshøj via Elev, Nye, Lystrup Station og videre til Grenåvej.  Hvad der skal ske derefter, er ikke endelig fastlagt.

Vi i infrastrukturudvalget  vil selvfølgelig have nogle ønsker/krav i den videre sagsbehandling, men overordnet mener vi da, at vi kan blive rimelig godt dækket i byen.  Vi får 2 busruter, der dækker hhv. øst og vestbyen, og som kommer forbi Lystrup Station, samt at vi får letbanen via Risskov og via Skejby Sygehus, så sammenlagt ser der ud til, at vi får rigtig mange afgange til/fra Lystrup.

Nu er det jo kun et ”skelet”, men det ser da ud til, at vi bliver ganske fornuftig dækket.

Kontakten mellem Infrastrukturudvalget og  Rigmor Korsgaard vil ske, med jævne mellemrum.

En lille succesmelding kommer også lige med - Høvej og de omkringliggende veje. Med det ekstra asfalt i siderne har vi jo næsten fået veje i motorvejsbredde!

Artiklen redigeret af Bent Jensen


Nyt om letbane og parkering ved stationen

Nyt om Letbanen I vort område :

                 Overkørslerne i vort område (Lystrupvej, Sønderskovvej, Høvej og Elstedvej) vil alle blive forsynet med bomanlæg. Man arbejder med et forbedret sikkerhedssystem, der muliggør væsentlig kortere nedetid for bommene, end vi er vant til.

                 Stoppestedet i 'Nye' vil blive etableret samtidig med letbanens igangsættelse - uanset hvor meget der er bygget af 'Nye'. Der bliver etableret stiforbindelse fra 'gamle' Elev derned ved en forlængelse af skolestien.

Parkeringsproblemer på Lystrup Station
De mange pendlere, der dagligt bruger Nærbanen til Aarhus, har problemer med parkeringen ved stationen, efter at DSB har afspærret et grønt område, som blev brugt af de sidst ankomne parkeringssøgende. Fællesrådet har undersøgt sagen nærmere. Det viser sig at være et spørgsmål om økonomi. Det grønne område skal befæstes, for at kunne bruges til parkering, og stabilgrus kunne løse problemet for ret få penge. Men DSB har ingen penge! Og Kommunen betaler ikke normalt for arbejde på DSB’s jord.

Så tog Fællesrådets formand et møde med vejchefen, Michael Kirkfeldt. Han kunne selvfølgelig godt se, at sagen var ganske uholdbar, når man tager en ønskelig opbakning til den kommende letbane i betragtning. Hans sidste ord var: "Den må jeg klare!"  

2 dage efter kunne man læse I avisen, at Vejchefen var ‘overflødiggjort’ i en ny organisationsstruktur I Trafik og Miljø, og fritaget for tjeneste, inden han nåede at indfri sit løfte!

Fællesrådet følger op på sagen, så den kan blive løst snarest muligt.

 


Ruinen sendt til hjørnespark

Nedrivning af faldefærdig fabrik udskudt

En lokalplanpligt har forhindret en hurtig nedrivning, der ville gøre plads til et nyt byggemarked og en tankstation i Lystrup. Fællesrådsformand ærgrer sig.

»Det ser ud ad Pommern til,« mener formanden for Lystrup-Elsted- Elev Fællesråd, der tidligere har opfordret kommunen til at handle. Foto: Carsten Andreasen
 
Den nedlagte fabrik, der ligger på en indfaldsvej til Lystrup, har stået tom i over 10 år. Foto: Carsten Andreasen

I mere end 10 år har den nedlagte fabrik HJ Plastic fået lov til at stå og forfalde ved en indfaldsvej til Lystrup. I maj så det ud til, at der endelig var en plan for at rive fabrikken ned til fordel for et Jem og Fix-byggemarked og en tankstation, der skulle stå klar i marts 2013.

Men Lystrup-borgerne må væbne sig med tålmodighed, efter at en lokalplanpligt har stukket en kæp i hjulet og forsinket planerne.

»Vi havde håbet på, at det ikke var nødvendigt at udarbejde en lokalplan, men det har kommunen forlangt. Der er ikke noget at gøre ved det, men det er ærgerligt. Jeg tror egentlig ikke, at kommunen ønskede det, vi ønskede det ikke, og det tror jeg heller ikke, at Lystrups borgere gjorde. Grunden ser jo herrens ud,« siger Stephan Sørensen, direktør for Reitan Ejendomsudvikling A/S, der skal stå for byggerierne.

Han vurderer, at det vil tage mindst et år at få vedtaget lokalplanen.

Arbejder på højtryk

Det er forvaltningen Planlægning og Byggeri, der har vurderet, at byggerierne udløser en lokalplanpligt for den omkring 20.000 kvm store grund.

Stephan Sørensen fortæller, at kommunen nu efterspørger et udspil fra ejendomsudviklingsfirmaet, men at det tager tid og mange overvejelser at lave en plan for hele grunden.

»Før var byggeriet lige til at gå i gang med. Men nu er vi nødt til at disponere hele grunden. Vores problem er, at vi ikke på stående fod ved, hvad vi skal bruge den til. Man kan jo nemt forestille sig, at der på et senere tidspunkt sker noget, der gør mulighederne for grunden anderledes, end de var tænkt i lokalplanen. Derfor skal vi tænke os rigtigt godt om,« siger han og forsikrer om, at selskabet arbejder på højtryk for at levere et forslag til kommunen.

Hos kommunen kan man ikke sige noget om, hvor lang tid det vil tage at behandle lokalplanforslaget.

Ole Stoustrup, som er en af de jurister, der har været med til at afgøre behovet for en plan, siger:

»Der kan komme høringssvar og meget andet, så det kan jeg slet ikke spå om.«

Placeringen er ideel

For borgerne i Lystrup er forsinkelsen rigtig ærgerlig, fortæller formanden for Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, Hans Schiøtt.

»Flere gange om året skriver folk læserbreve om, at nu må den gamle fabrik da snart blive revet ned. Vi har forsøgt at sige til kommunen: Lad os nu komme i gang, det ser ud ad Pommern til. Men nogle gange tager det længere tid, end man kunne ønske sig,« siger han.

På trods af udsigterne til at nedrivningen og nybyggeriet bliver forsinket i mindst et år, skal Lystrup-borgerne ikke frygte, at planerne er skrinlagt. Jem og Fix er stadig meget interesseret i at etablere sig i området.

»Vi vil hjertens gerne have både den og flere butikker i Aarhus-området. Placeringen i Lystrup er ideel for os. Men det var bare ikke helt så enkelt, som vi havde håbet på. Jeg må konstatere, at det går væsentlig mere gelinde at få lov til at bygge andre steder i landet,« siger Claus Petersen, salgs- og indkøbsdirektør for Jem og Fix.

Et straffespark på kanten

Stephan Sørensen kan ikke sige, hvorvidt det er særligt svært at få lov til at bygge i Aarhus Kommune. Han påpeger, at kommunen kunne vende situationen om og sige, at ejendomsudviklingsfirmaet burde have vidst, at der er lokalplanpligt.

»Butikker er meget regulerede, fordi de på den ene side er til gavn. De udvikler byen, gør den attraktiv osv. Men samtidig påvirker de en masse folk, der bor i området, da de bl.a. medfører øget trafik og støj. Så det optager mange folk, og derfor kræver det en grundig behandling.«


De nye boldbaner til LIF

Jeg (Rico Hessellund) var til informationsmøde hos Sport og Fritid hvor de informerede omkring færdiggørelse af boldbanerne og hvad der er planlagt af beplantning.

De stopper med at arbejde på boldbanerne nu, og alt efterladt materiale blive fjernet inden 1. november. Boldbanerne er ikke helt færdig, men det der mangler kan de ikke udføre nu, og det bliver lavet næste forår.

Byggeri af klubhus fortsætte, og det kommer til at stå færdigt før banerne.

De regner med at tage grusbanen i brug omkring  November 2013, og boldbanerne forår/sommer 2014.

Boldbanerne vil være i brug maksimalt fra april til oktober, men
sandsynligvis mindre end det afhængig af vejret og standen. Der vil være aktiviteter fra 15 til 22 på hverdage, med undtagelse af fredag, samt i løbet af dagen i weekenderne. Der vil muligvis være nogle hverdage hvor der også er aktivitet på banerne, da det er muligt for skoler mv. at leje sig ind på dem.

Vi talte omkring klubhuset og fester mv. Klubhuset er kun til
klubaktiviteter og bliver ikke lejet eller lånt ud til private formål.
Klubben holder to fester årligt.

Der er 97 parkeringspladser + bus og handikap parkering.  Der er mulighed for at de kan benytte grusbanen som ekstra parkering ved store arrangementer således at parkering i lokalområderne undgås. Blåbærhaven udtrykte ønske om at få et specifikt parkeringsforbud på indelukket.
Sport og Fritid vil lade trafik og vej vurdere hvorvidt det er nødvendigt. Det samme gælder forhold omkring cykelsti og overgang over vejen til elmehaven.

Stykket mellem grusbanen og elmehaven vil de benytte til træningsbaner for de mindste fodboldspillere.  Der vil komme hegn langs alle boldbaner således at spillerne ikke skal løbe for langt efter bolden og for at forhindre at bolde rammer tilfældige forbipasserende på stier.

Stien der lige nu er deres adgangsvej til området vil på sigt blive
asfalteret og få gadebelysning. Det er ikke en del af anlæg af sportspladsen, men en del af kommunes stisystemer, og derfor ved de ikke hvornår det blive lavet.

Der vil komme chikaner op på stierne ind til boldbanerne i forsøget på at holde knallerter og andre 2 hjulede køretøjer væk fra boldbanerne.

Vedr. beplantning  Umiddelbart er deres oplæg at der skal være træer mod nord, altså langs nr. 19 til nr. 29. Og buske og små træer mod øst, langs 29 til 35.

Ud fra det ønske om at have en beplantning der ikke skygger for meget ind i haverne og ikke bliver truende store i vores baghaver (19-29) har jeg spurgte dem om det var muligt at de også etablede buske og små træer mod nord.

De har noteret det ned, og vil tale med landskabsarkitekterne om det.  Det var så meget der var at få ud af det.

De har dog lovet, at hvis vi får træerne så bliver de holdt således at der vil være et 2 meters bælte mellem dem og vores hække.

Omkring lys på banerne så bliver det nogle meget vandrette lamper der lyser ned på banen. Der kommer 6 master og ikke 4 som der er tegnet på de tegninger de har lavet. Men de forventer ikke at vi bliver generet eller blændet af lyset, men det kan jo ikke undgås at vi kan se lyskeglen i luften hvis det er diset.

Det var essensen af mødet. Der var folk med både fra kommunen og også formanden for boldklubben. De vil i hvert fald en helt masse ting her oppe, og stod det til dem var der liv på banen og i klubhuset fra morgen til aften.

Nå ja. så bliver der også etableret et træningsområde til offentlig afbenyttelse op mod Lærkehaven. Lidt i stil med det der er lavet ved Engsøen

 

 

Modtaget 29.11.2012 via Fællesrådets Infrastrukturudvalg.

 

Fra: Rico Hessellund
Sendt: 29. oktober 2012 20:19

MOTORVEJSÅBNING

Fredag 5. september 2008. - Motorvejens åbning Det officielle program for motorvejsåbningen Skejby - Skødstrup den  5. september hvor transportminister Carina Christensen taler og åbner motorvejen
Selve åbningen foregår på motorvejen ved rundkørslen i Lystrup

Program med ca. tider.

Kl. 11.15 Jazzorkester spiller for publikum
Kl. 11.45 Transportminister Carina Christensen taler og åbner motorvejen
Borgmester Nicolai Wammen taler
Jazzorkester spiller
Kl. 12.15 Forventet afslutning


Derfor hedder byen i dag - LYSTRUP

Fra Lyr til Lystrup 

Lystrup ligger i Østjylland og er en satellitby til Århus med 9.606 indbyggere ( 2008 ) [1]. Den er beliggende i Århus Kommune og tilhører Region Midtjylland .

Byens navn oprinder fra en lokal høvding med navnet Lyr der boede i området omkring 1200-tallet. Lyr var inkarneret asedyrker og nægtede at vedkende sig kristendommen. Lyrs Gravhøj ligger den dag i dag nær den nuværende Lystrup Kirke , som blev bygget i 1989 .

Området gik i mange år under betegnelsen Lyrstrup og sidenhen fik den sit nuværende navn Lystrup. I dag har byen udviklet sig og sammen med bydelen Elsted og den lille by Elev , udgør Lystrup i dag et mindre lokal-samfund 10 km. fra Århus.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Christian | Svar 03.12.2012 21:46

Lige frækt nok at bygge et kristent monument på en asatros gravhøj

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.10 | 21:39

Jeg er flyttet, til Lindenborgvej 33 st. 8240 Risskov
i er velkommen, ring lide først,

Mvh
knud 23807703

...
17.10 | 19:20

Lis sender hilsen. Vi er overraskede, bedrøvede over et så langt sygdomsforløb du har haft til dato. Skriv venligst til os, hvor vi kan besøge dig. hilsen L+BJ

...
17.10 | 17:12

Ha Bent har du det godt, jeg har lide været på hospitalet i ca, 1 år.
med boldprop og hjertestop 2 gange,
har fået det bedre, sidder i kørestol. hils Lis

...
19.06 | 17:33

Kære Bent
Træls - MEN godt fordi min ungste broder er bedre stillet end dem der skulle have din "seng".
Mon der bliver - alligevel - vores brødretur?
KH Finn

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE