Tommelfingerregel

Hjortevildt, herunder råvildt, og harer 40 graddage
Hønsefugle 30 graddage
Andefugle 20 graddage

Eksempel: hjortevildt i 10 grader skal hænge i 4 dage (10*4=40)
eller 40/grader= dage det skal hænge

Den bedste modning sker i øvrigt ved en konstant temperaturer omkring 2 – 6 °C. Derfor skal man sørge for at hænge dyret i skygge, i et udhus, en kælder eller lign., hvor der en en forholdsvis konstant temperatur. Ved højere temperaturer på 8 – 10 °C bør tiden reduceres væsentligt. Det anbefales endvidere at hænge vildtet i en flue tæt sæk, eller placere det i et flueskab, hvor spyfluer mv. ikke har adgang. Er dyret blevet skudt, så mave/tarmregionen er ramt, skal man være meget opmærksom på modningsprocessens forløb, idet rester af mavesafter kan sætte gang i en lettere forrådnelse.

lugt til kødet det skal altid lugte frisk, må ikke være harsk/surt


I øvrigt modner vildtkød ikke fryseren... 

http://www.huntersmagazine.com/article/k%C3%B8det-i-fryseren