Referat af generalforsamling 2018

Afholdt spangsbjerg møllevej 109, den 08-02-2018 kl. 19.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formanden

4. Regnskab 2017 ved kassereren

5. Budget for det kommende år

6. Indkomne forslag til forening samt repræsentantskab

7. Valg af poster

8. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen: John (formand), Leif (kasser), Halvor, Anders (næstformand), Johan.

Punkt 1: Knud Larsen valgt som dirigent.

Punkt 2: Thomas og Johan valgt som stemmetællere.

Punkt 3: Beretning v/formanden: Ros fra kommunen for færdiggørelse af kloak og huse, så alle huse er godkendte. Vi har fået lov til at sætte råglas i ovenvinduer. Telte er forbudte. En generel opfordring er givet for manglende postkasser. Opfordring til at tilmelde sig fælles aktiviteter. Lykønskninger til diverse præmiemodtagere. Kredsmøder: der blev gjort opmærksom på kommunens planer om nedklipning af randbeplantning.

Tak til festudvalg, tak til Joan og toiletrengøring. Tak til halvor for arbejde i haveforening. Gave fra foreningen.

Punkt 4: Regnskabsgennemgang uden indvendinger dog spørgsmål til tilbageværende gæld til kloak. Der skyldes stadig lidt over 700.000kr.

Punkt 5: Budgetgennemgang taget til efterretning.

Punkt 6:

1. Forslag om indførelse af nye fælles arbejdsdage 29 stemte for. 9 stemte imod. Forslag om et bestyrelsesmedlem deltager hver gang til uddelegering af opgaver i mindre grupper. 19stemte for. 7 stemte imod. Forslaget er vedtaget. Forslag om uenighed med bøder eller. Konklusionen blev at bestyrelsen skal frembringe en passende løsning og retningslinjer for distribuering af nye fælles arbejdsdage. Muligvis en løsning hvor man får et fripas med noget fleksibilitet. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og løsningsudformning.

Kvaglund haveforening 08-02-2018

 

2. Peter Borup, som stiller forslag, udebliver, så forslaget udebliver.

3. Forslag om tiltag til automatisk bom. Eva trækker sit forslag tilbage. Generel enighed om at bommen skal være vinterlåst. Vi sørger for at holde bummen lukket passende resten af sæsonen.

4. Forslag om opstilling til bestyrelse. Udsættes til afstemning om kommende bestyrelse under punkt 7 valg af poster.

5. Forslag om opstilling til bestyrelse. Udgår, da Jørgen Meier ikke ønsker at opstille.

6. Forslag om indretning af fugtfrit rum. 30 stemmer for vedtagelse. Ingen imod. forslaget er vedtaget.

7. Forslag om bevilling af ny havetraktor. 30 stemmer for forslag om indkøb af ny havetraktor. Forslaget er vedtaget.

Punkt 7:

 • A) Valg af formand på 2 år. John Jensen (43) bliver genvalgt som formand.
 • B) Thomas Danielsen fra have 81 melder sig som bestyrelseskandidat. Valg mellem Lars Bonnema (79) og Thomas Danielsen (81). Stemmeoptælling (Lars/Thomas) = 38/16. Lars Bonnema er valgt til bestyrelsen.
 • C) Suppleanter bestyrelsen: Thomas Danielsen (81) bliver førstesuppleant og Willy Madsen (117) bliver anden suppleant.
 • D) Willy Madsen er genvalgt som revisor.
 • E) Revisorsuppleanter er Thomas Danielsen (81), Halvor Rasmussen (23).
 • F) Vurderingsmand. Willy Madsen (117) bliver genvalgt for 2 år. Rudi Olsen (65), melder sig for 1år.
 • G) Vurderingsmandssupleanter bliver Thomas Danielsen (81) og Niels Boddum (75).
 • H) Repræsentant til repræsentantskabsmøde besluttes af bestyrelsen/formanden.

Punkt 8:

  • Vand der svinder stadig vand efter opsætning af nye vandmålere. Vi får trykprøvet vandmålerne.
 • • Opfordring til at opgive adresse og telefonnummer ved ændring.
 • Indkøbshold af traktor: Rudi Olsen, Niels Boddum, Thomas Danielsen, Willy Madsen.
 • Halvor afrunder mødet med en stor tak for godt samarbejde.

Referent Anders Eskildsen.

Ordinær Genneralforsamling 8-2-2018

    

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

 

 

Torsdag den 08. februar 2018. 19.00

 

Fuglebakkens Festsal Spangsbjergmøllevej 109

 

          

Ordinær Generalforsamling.

                      Afholdes i februar den 8-2-2018?

Eventuelle forslag til behandling på Generalforsamlingen

Skal være bestyrelsen i hænde senest den 01-01-2018.

 Indkaldelse til generalforsamlingen med dags orden,

og eventuelle forslag fremsendes i januar 2018.

 Bestyrelsen Kvaglund haveforening.

 

Velkommen alle

Ja så gik året 2017 med meget regn ca.849mm. I så ikke meget til mig dette

ar, det var på grund af sygdom og ombygning der gjorde det.

Kommunen havde varslet mig om de ville komme og kikke på om alt var

lovlig herude og det var kloak og hus de gik efter og der var andre

ting hun bemærkede, så som telte og trazer. Men det gik ok hun var inde

mange steder og se der var skur der var for høje og for store, også min

Så jeg måtte også i gang der var også terrasser der var for store og hvor

Åbning ikke var stor nok, nogle skulle flytte en stolpe 10 cm og andre tage

en dør af. Så var der også nogle der skulle korte deres hus ned en med

10 m2 og andre skulle dække deres vindue i hems af, hold op det gav larm

i gaden men der var ikke noget at gøre. Da vi var rundt sagde hun der var

jo ikke meget at komme efter kun i 8 punkter så hun roste os

Der var lige en ting som skulle med der var en der sagde om vi ikke kunne

sætte råglas i det gik jeg rundt og tænke på, for jeg skulle have det vendt

rigtig. Jeg kontaktede kommunen det blev sendt til kredsen som skulle

stemme om det og det fik vi lov til.

Hun kom igen til august og vi gik rundt igen, hold da sagde hun der er kun

2 der ikke var færdig og jeg fik et brev fra

hende at de skulle være færdige og det blev de men så var det kloak vi

skulle kikke paåog der var to der mangle og jeg sendte et brev til dem

at det skulle være færdige inden 1-12-17 men der skete ikke noget så fik

jeg et brev fra hende at hvis de ikke var færdige 31-1-18 så var de opsagt

Den ene er blevet færdig

Som alle ved er det blevet dyr at sende breve ud en rekommanderet koster

164 kr dem med adresse kvittering kan vi ikke mere der kun dem med et

firma der kan, nå nok med det, det skulle gerne blive bedre håber jeg for

der er jo sat post kasser op. Så var der en tur til Sundeved h.f. hvor det var

lejet en bil og det var en dejlig tur har jeg fået at vide, jeg kunne desværre

ikke komme med. Vi må se om der bliver en tur igen i år. Så var det jo også

havepræmier der var udtaget 4 stk. haver og de 3 fik og der var Halvor

og Peter Borup, Jarmund Joensen En stor tillykke til dem. Ja så har der væ

ret en del møder med kredsen, nye regler for salg af huse og haver og meget

mere, dem skal i nok få når det hele er på plads. Så er det randbeplantning

skal det skæres ned som der blevet i Hedelund eller hvad? kom med

jeres mening for jeg synes at det bliver åben .men det kan I komme med til

sidst så man kan gå videre med. Så var det grill aften og sankthansaften,

sommerfest der gik rigtig godt en stor tak til fest udvalget for den store arbejde

og en stor tak til Joan for alt det hun gør. Og her til sidst en stor tak

til Halvor med det store arbejde han har gjort for haveforening skal vi ikke

rejse os op og sige tak og håber at se dig i mange år endnu. Tak