Regler for ned-gravning af El kabler i Esbjerg kommune

Kabler skal lægges i mindst 0,35 m dybde under færdigt terræn - dvs. fra overkanten af kablerne til jordens overflade skal der minimum være 35 cm.

Kabler i mindre end 0,7 m dybde under færdigt terræn skal beskyttes med rør, U-profiler eller plader. - Dvs. hvis der er kabler som der er nedgravet i en dybde der er mindre end 70cm, skal kablerne beskyttes mod mekaniske skader - f.eks. med dækplade.

Du må tilgengæld gerne selv købe kabelrør og elkabel hjem, som din el-installatør kan montere. Du må også gerne selv grave rende, som kablet skal føres i. Hvis du vil læse mere om kabelrør, så finder du meget mere  information om kabelrør / tomrør  her. Du kan også i samarbejde med din el-installatør finde et godkendt  kabel til nedgravning  her.

: 

 

 

https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2019-05/Standardvilk%C3%A5r%20for%20ledningsarbejder%2C%20oktober%202016.pdf

Kabellægning Esbjerg 

 

Energinet.dk erstatter de to parallelle luftledningsstrækninger på sammenlagt 9 km i den østlige del af Esbjerg med kabler i jorden. Efter planen fjernes master og ledninger i midten af 2019

Energinet.dk’s bestyrelse har givet grønt lys til en række projekter, som indebærer, at 132 og 150 kilovolt luftledninger rundt omkring i landet erstattes med kabler i jorden.

 Det gælder blandt andet en del af luftledningen mellem Lykkegård i det østlige Esbjerg mod Varde. Nærmere bestemt

strækningerne fra højspændingsstationen ved Darumvej til Nordskrænten, hvor master og ledninger er tæt på bymæssig bebyggelse.

 Som udgangspunkt lægges de nye kabler tæt på de eksisterende luftledninger. Den nøjagtige placering er dog endnu ikke fastlagt, idet Energinet.dk først i efteråret 2014 indleder dialogen

 med de myndigheder, som skal behandle kabellægningen.

 Luftledningerne tages ned, når kablerne er taget i drift i midten af 2019.

 

Kabellægning Esbjerg 

 

Energinet.dk erstatter de to parallelle luftledningsstrækninger på sammenlagt 9 km i den østlige del af Esbjerg med kabler i jorden. Efter planen fjernes master og ledninger i midten af 2019

Energinet.dk’s bestyrelse har givet grønt lys til en række projekter, som indebærer, at 132 og 150 kilovolt luftledninger rundt omkring i landet erstattes med kabler i jorden.

 Det gælder blandt andet en del af luftledningen mellem Lykkegård i det østlige Esbjerg mod Varde. Nærmere bestemt

strækningerne fra højspændingsstationen ved Darumvej til Nordskrænten, hvor master og ledninger er tæt på bymæssig bebyggelse.

 Som udgangspunkt lægges de nye kabler tæt på de eksisterende luftledninger. Den nøjagtige placering er dog endnu ikke fastlagt, idet Energinet.dk først i efteråret 2014 indleder dialogen

 med de myndigheder, som skal behandle kabellægningen.

 Luftledningerne tages ned, når kablerne er taget i drift i midten af 2019.