Ja så har i mig tilbage og kvidre i jeres haver og snart er reden klar og mage søges

                                         Bestyrelsesmøde i haveforeningen

                                            Afholdes den 18-8- 2022 KL 16

                                                         i Oasen

                               Bestyrelsen kan kontaktes på dette tidspunkt,

                                                for eventuelle spørgsmål

                Og mødet slutter med en gennemgang af haveforeningen.

Ja så er stæren kommet

17. marts 2022
NYT fra Kvaglund Haveforening.

Vi nærmer os en ny sæson i vores dejlige haveforening og snart er opkrævning for april kvartal på vej.

Den vil I se med en forhøjelse af havelejefra 675,-kr. til 800,-kr.(jvf. vedtaget på generalforsamling2022)

Der vil ligeledes være opkrævning af vandforbrug i 2021, samt den lovpligtige kollektive brandforsikring som kun er steget
med 10 kr. i 2022.

For de som har tilvalgt Bygningskaskoog Indbo (vil der som i 2021 bliveopkrævethalvdelen til april og 2. halvdel til
opkrævning i juli. Stigningenher er på 25,-kr. i forhold til 2021

HUSK at din have skal være åben den 2. april fra kl. 10-14.00 for montering af vandmålere,og der vil jvf. forsyningen blive
sat vand på mandag den 6. april 2022

Vedhæftet info!

For de som synes der mangler lidt grus på stien ud for jeres have, så er der mulighed for at hente i "Trailergården" først i
april måned. (KUN til brug på vejen).

Trailere i trailergården skal være forsynetmed have nr.!

HUSK, atadresse flytningog ændring af telefonnummer & E-mail adresse er pligtig meddelelse til kassereren på
wilwijo@gmail.com

VEL MØDT TIL EN GOD SÆSON

på bestyrelsens vegne

Leif Wittorff

Kasserer

NB. HUSKLørdag 23. april kl. 10.00-13.00er derForårs rengøring/ fælles arbejdsdag(MØDEPLIGT)-Foreningen er vært
medKAFFE / THE & RUNDSTYKKERkl. 9.30, koldt at drikke kl. 11.00ogVARM MAD kl. 13.00

Hej kolonister.
Der skal nu ikke længere laves en byggeansøgning til opsætning et drivhus. Der skal dog stadig søges om tilladelse hos ledningsejer.
Følgende regler skal overholdes:
Max 12 m2
Max højde 2,5 m.
Min 1 m. til skel.
Det skal være opført i glasklare plader eller glas.
Hvis drivhuset bygges op ad huset, må der ikke være direkte adgang imellem hus og drivhus.

Vinteren 2010 snart længe siden .

Vinteren 2010 snart længe siden

Bommen ved Nordskrænten skal være aflåst fra kl 21 i sommehalvåret

Kvaglund Haveforening
 
Hejsa.
 
Bygningsforsikring stiger i 2020 med 5 kr. 
Forsikringsopkrævning vil være 1105,- kr. for 2020
 
Evt. opsigelse af Bygnings- og indboforsikring skal ske til mig senest den 28. november 2019.
 
Hilsen Leif Wittorff

 Husk at bommen skal lukkes og låses efter IND og Udkørsel I Vinter halvåret

OBS ! OBS! VIGTIG INFO ! - Bestyrelsen konstaterede i aftes, at affaldscontainere bliver brugt til oprydnings affald. AFFALD FRA OPRYDNING, HAVE OSV. SKAL KØRES TIL GENBRUGSPLADS. Modsat får foreningen faktura for sortering !

 
 
23. maj kl. 08:33
 
Hej,
Hermed en venlig opsang om at vi alle skal have en postkasse jf. generealforsamlingens vedtægter. Kan fortælle at de sælger en standard hvid postkasse i Harald Nyborg til 99 kr :)

TIl jer der ikke har vand i huset

Hvis der er et hus på grunden uden vand indlagt:
1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt
. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden.

BOM VED Højdevej

Hvis der er et hus på grunden uden vand indlagt:
1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden.
2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet.
3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²
4. Hvis der indlægges vand i huset, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.


Hvis der ikke er noget hus på grunden:
1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden.
2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet.
3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²
4. Hvis der bygges et hus på grunden, hvor der indlægges vand, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.
Hvis der er et hus på grunden uden vand indlagt:
1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden.
2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet.
3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²
4. Hvis der indlægges vand i huset, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.
Hvis der er et hus på grunden med vand indlagt:
1. Der skal etableres en brønd med et afløb, der tilkobles spildevandssystemetGenerelt kan man sige, at alle afløb, der producerer gråt eller sort spildevand skal tilkobles det nye spildevandssystem.
Med venlig hilsen

Ny Mail Adresse til Formanden kan ses under Kontakt

 formandenkvf@gmail.com