Grundejerforeningen Hegnet's hjemmeside!

En af de gamle hegnspæle.

Velkommen til vores hjemmeside.


   Affaldsbeholder nr. 2

  

Henteordningen er den affaldsordning, hvor borgerne får hentet deres genanvendelige affald derhjemme. I dag henter renovationsfirmaet mad- og restaffald, og til december henter de også genanvendelig affald hjemme hos borgerne. Derfor modtager alle snart endnu en affaldsbeholder - og som noget nyt også en miljøkasse til farligt affald.

 

Den nye beholder er delt i to, hvor der i den ene side skal være pap og papir, mens der i den anden side skal være metal, plast og mad- og drikkekartoner. Miljøkassen er blandt andet til malingrester, batterier, dåser, elpærer, spraydåser og neglelak.

 

- I juni 2020 blev der indgået en bred politisk aftale om, at vi i Danmark skal sortere vores affald i 10 fraktioner. I Ringkøbing-Skjern Kommune har det været et politisk mål, at borgerne højst skal have to affaldsspande frem for tre, fire eller fem, og for at vi kan holde dét mål, skal borgerne derfor frem over selv aflevere glas og sikkert også tekstiler på genbrugsstationerne og i de nedgravede miljøstationer, som mange kender som molokkerne, siger formand for Teknik- Miljøudvalget Ole Nyholm Knudsen.

 

Samme størrelse

Hver adresse får altså til efteråret en ny beholder, som svarer til den, husstanden allerede har. Det betyder, at:

 

Hvis man i dag har en todelt 240 liters beholder til mad- og restaffald, så får man endnu en todelt 240 liters beholder til genanvendeligt affald.

 

Hvis man har en 360 liters beholder, så vil man tilsvarende modtage en todelt 360 liters beholder.

Uanset størrelsen på beholderne til genanvendeligt affald bliver de tømt hver tredje uge. Mad- og restaffald tømmes fortsat hver 14. dag.

 

Når den nye røde miljøkasse er fuld, stiller man den ud på en af affaldsbeholderne, og så vil skraldemanden bytte den til en ny ved tømning. Man kan dog også tage sin miljøkasse med på genbrugspladsen og få den ombyttet her.

 

God plads

Når borgerne hjemme på matriklen skal indrette plads til den nye beholder, gælder der de samme regler om adgangsforhold, underlag etc som hidtil - nu skal der blot være plads til to beholdere. Man kan få inspiration til, hvordan det kan gøres på kommunens genbrugspladser, hvor er der udstillinger - men man kan også se de nøjagtige regler på: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug 

 

-  Det er vigtigt, at adgangsforholdene til affaldsbeholderne er ordentlige. Det er skraldemændenes arbejdsplads - og derfor fører Arbejdstilsynet også tilsynskampagne med skraldemændenes arbejdsforhold, - det betyder, at både skraldemænd og Genbrug har stort fokus på, at de fysiske forhold skal indrettes korrekt til affaldsbeholderne, siger Dan Thomsen, afdelingsleder ved Genbrug og tilføjer:

- Der kommer ikke flere affaldsbeholdere ud til borgerne nu, så man skal ikke være bekymret for, om man indretter en plads, der vil blive for lille.

 

FAKTA

 

 • MV Plast vandt udbuddet på 240 liters beholdere (som langt de fleste vil få). Den nye 240 liter spand har låg der er delt på midten og hver side åbner fra midten og ud, så den bliver ekstra nem at smide affald i.
 • Joca vandt udbuddene på de øvrige beholdere + miljøkasser
 • Beholderne bliver leveret fra oktober til november
 • Beholderne skal tages i brug fra 1. december
 • I august udsender Genbrug brev til alle grundejere i kommunen, hvor der vil være information om tidsplanen og den nye ordning.
 • Borgere, som sorterer mad- og restaffald i nedgravede affaldsbeholdere, kommer i gang med den nye sortering i sommeren 2023 (de nedgravede affaldsbeholdere bruges ofte i større boligforeningsafdelinger og på enkelte plejehjem)
 • Den nye sorteringsvejledning er udarbejdet af Miljøstyrelsen, og gælder i hele Danmark.
 • Sorteringsvejledningen, som gælder, når henteordningen træder i kraft kan ses her: https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Affald-energi-miljo/Affald/Sortering-i-henteordningen_MST.pdf

 

                                    ...................O..................  11: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af cykelsti langs Sønder Klitvej mellem Vinterleje og Hegnet

Sagsnr: 21-027207

Sagsfremstilling

Administrationen er i fuld gang med at udarbejde et detailprojekt for en dobbeltrettet cykelsti langs Sønder Klitvej mellem Vinterleje og Hegnet syd for Hvide Sande. Cykelstien vil blive anlagt på vestsiden af Sønder Klitvej for derved at sammenkoble stierne fra Hvide Sande i nord og Nymindegab i syd, som begge ligger i samme side.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stien i henhold til vejlovens kapitel 10.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes efter sommerferien, august/september 2022. Samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning.

Stianlægget berører ca. 100 lodsejere. Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted maj 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 10.

Økonomi

Rettighedserhvervelserne og de efterfølgende anlægsarbejder er indeholdt i anlægsbudgettet.

Effektvurdering

Etablering af cykelstier giver mulighed for, at flere borgere kan bevæge sig trygt og sikkert i trafikken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet:

 1. Træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af en cykelsti langs Sønder Klitvej fra Vinterleje til Hegnet. 
 2. Udpeger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen. 
 3. Bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Bilag

·   Æ Linjeføring fra Vinterleje i nord til Hegnet i syd

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende administrationens indstilling.

Ole Nyholm Knudsen udpeges til at deltage i åstedsforretningen.Fraværende

 • Irene Lund Pedersen ()

                  .................. 0..........................Tyverisikring - info

Søg under - tyverisikring Bo Trygt

Læs deres info og få evt. en konsulent til sommerhuset

             .....................o........................

                       Tilbud

 

Grundejerforeningen Hegnet råder over et antal bådpladser.

 

Pt. er der 10 stk bådpladser ledige

 

Er du interesseret i yderlig info, så kontakt vor

 

Kasser Tage Schmidt 40574554

schmidt.tage@gmail.com


     

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.07 | 14:29
Forside har modtaget 37
08.03 | 19:02
Hegnets historie har modtaget 25
30.09 | 10:36
Info Bestyrelsen har modtaget 9
22.09 | 12:51
Kontaktpersoner har modtaget 7
Du kan lide denne side