Velkommen til vores hjemmeside

Som medlem af Hinnerup Lystfiskerforening får du følgende :

  • Adg ang til ca. 30 km godt fiskevand i Lilleåen. Du kan fange bækørred, havørred, regnbueørred, ål og gedde.
  • Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund .
  • DSF’s medlemsblad " Sportsfiskeren " 10 gange årligt.
  • Mulighed for deltagelse i vore ugentlige klubaftener i vinterhalvåret. Vi hygger os med bl.a. stangbygning, knivfremstilling, fluebinding m.v. – alt under kyndig vejledning.
  • Vi arrangerer fisketure til fremmede fiskevande.
  • Stor fiskekonkurrence i Rønbæksøen.
  • Foreningsbladet "Topøjet" udkommer ikke mere. Vi henviser i stedet til hjemmesiden.
  • Foreningen arrangerer kurser i kast med flue- og spinnegrej,  - med professionelle instruktører fra DSF. Se under aktiviteter på vores hjemmeside.

HiLF samarbejder med Hadsten Lystfiskerforening og Aarhus Lystfiskerforening om fiskevand m.v.
I fællesskab med disse foreninger søger vi at opnå gode aftaler med lodsejerne – som vi for øvrigt har et fortrinligt
samarbejde med.

Desuden arbejder HiLF til stadighed på at skabe bedre vilkår for fiskene i vore fiskevande, bl.a. gennem påvirkning
af myndigheder m.h.t. forbedrende fiskepassager.

Vort fiskevand i Lilleåen strækker sig fra Århusvejen ved Hinnerup til Svejstrup mellem Hadsten og Bidstrup.
Se kortene.

Desuden har vi rådighed over den kommunale Rønbæksø i Hinnerup. Her bliver der afholdt fiskekonkurrence efter regnbueørreder.

Klublokale: Præstemarksskolen i Søften, i kælderen under blok 3 i Toftehuset.

Ring til kassereren og bestil yderligere materialer om Hinnerup Lystfiskerforening.

Du er også velkommen til at kigge ned på en af vore klubaftener i klublokalet (hver mandag kl. 19-21 i perioden oktober-december, og onsdag  kl. 19-21 i perioden januar -april).

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE