Svæveflyvecenter Arnborgs grundlejerforening
Der vedligeholdes selv om sæsonen er på sit højeste ;-)
24/8 2017

Hej alle

 

Arnborgbestyrelsen vil gerne tynde ud i de store træer på området og i vores læhegn, inden de selv lægger sig ned.

 

Først i september vil jeg sammen med vores nabo skovfoged Knud Grøndal Bjerre gennemgå området og afmærke de træer vi mener der skal fældes eller trimmes, men hvis I har træer, som I gerne vil have fjernet, vil jeg gerne, at I kontakter mig herom senest 1. september, så disse kan komme med ind i fældnings/trimningsplanen. Ligesom I også senest 5. september bedes give mig besked, hvis der er træer, som vi ikke må røre.

      

De berørte træer vil blive skitseret på et kort over området, som vil jeg sende til jer. Herefter har I en frist indtil 15september til at komme med tilbagemeldinger, hvis der skulle være træer, som I mener vi har overset.

 

Det letteste vil selvfølgelig være, hvis I kommer til Arnborg, så vi kan afmærke evt. træer med det samme, alternativt så ring til mig, så må vi forsøge at klare dette på telefon.

Da vi har lidt uoverensstemmelser med vores nabo der har skel ind mod centret beder vi jer der har grund op til skel ikke at fælde eller smide grene ind i skeldet.

 

Med Venlig Hilsen

På arnborg bestyrelsen vegne  

Søren Grum-Schwensen

langelundvej 2

7430 Ikast

 

28105191

 19-09-16

ref generalforsamling 19/7 2017.

Formanden (hans Christian Hollen bød velkommen.
Palle Kranz blev valgt som dirigent.
Palle erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet via mail, og der var ingen invendinger til det.

Formanden fremlagde beretningen for det forgangne år. det blev godkendt
Regskab fremlagt, og godkendt.
Bestyrelsens forslag til kontingent vedtaget (uændret kontingent)

Valgt til bestyrelse:
Formand H.C. Hollen
Kasserer (ny) Øjvind Frank
Sekr.(var ej på valg) Henrik Gormsen
Supl. Ib Overgaard
Revisor 1 Asger Ravnsgaard
Revisor suppl. Palle Kranz

Under eventuelt blev der spurgt ind til vejenes tilstand på centret. Vi kan kun appellere til unionen/ centret at skaffe udstyr (traktor der må køres af alle) så alle kan tage del i vedligehold af vejnettet. Centerlederen kan dårligt afse mere tid i dagligdagen. 

Søren Grum meddelte at han ville forsøge at få stablet en kordineret træfældnings event på benene ti vinter,- mere om det på hejmmesiden.

Formanden takkede af.

Generalforsamling i

Svæveflyvercenter Arnborg Grundlejerforening

Iht. Foreningens vedtægter af 17-02-08 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Svæveflyvercenter Arnborg Grundlejerforening onsdag den 19-7 2017 kl. 19:30 på svæveflyvercenter Arnborg

Dagsorden:

a) Valg af dirigent

b) Formandens/ bestyrelsens årsberetning.

c) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

d) Behandling af indkomne forslag

e) Fastsættelse af kontingent

f) Valg af medlemmer til bestyrelse, og en suppleant

g) Valg af revisor og en suppleant

h) Evt.

1. Ad punkt d) - Vi vil meget gerne have forslag i hænde på Gummes(snabela)Hotmail.com.

2. Ad punkt e) - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017/18

3. Ad punkt f) Formand og sekretæren. Formanden hvert år (H.C. Hollen). Kasseren ulige år (Henning Hansen) sekretær lige år (Henrik Gormsen)

Henning Hansen modtager ikke genvalg.

4. Ad punkt f) Suppleant pt. Ib Overgaard

5. Ad punkt g) Revisor pt. (Asger Raunsgaard). Revisor suppleant (Palle Kranz).

http://www.123hjemmeside.dk/Grundlejerforeningen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

05-07-16

Ja, indkaldelsen til generalforsamlingen er færdig, det bliver den 22-07-16, men jeg venter på 3 uge på det altoverskyggende regnskab fra kassereren. 

Vi har 2 emner vi godt vil bede jer der vil deltage til generalforsamlingen tænke lidt over.

Skatte fordelingen (grundskyld)

Kloak bidrag.

Unionen arbejder på fordelingen af grundskylds fordelingen, hvor vi mener at vi so grundlejere er pålagt en urimelig stor del af den skat.

Kloak bidraget vil de også fordele ud på grundlejerne.20 -6 16

Loooong time, no update.

Det er ellers ikke fordi der ikke sker noget, men ikke så meget i grundlejerforeningens interesse.

Den årlige generalforsamling er snart op over, og med ændringen i lovene fra sidste år skal vi nu prøve under Sunair cup.

Unionens perspektivsplan ligger direkte op til at bryde vores kontrakter med hensyn til prisfastsætninger, så her er vi i bestyrelsen selvfølgelig spændt på hvordan medlemmerne ser på den udmelding.

indkaldelsen til generalforsamlingen kommer lige om få dage.

Vi ses på Arnborg.


14-11 15

HUSK DET SÅ........

Vandaflæsning til Britta Pold på bp@dsvu.dk inden nytår 🤩

OG

få nu lukket for det vand der kan fryse..... 🙃

I øvrigt så har jeg rettet vedtægterne til så de nu stemmer overens med det vedtagne på den ekstra ordinære generalforsamling d 1 Nov. 2015.


26-10-15

Jeg har fået lovning på at låne SG70's klubhus til generalforsamlingen Søndag d. 1-11 kl. 1000, så mød glad frem.

Jeg selv kan dog måske blive forhindret af arbejde alligevel, selv om jeg var lovet fri i weekenden. Vi får se.

Gumme


5-9-15

Vi har i bestyrelsen afstemt kalendere, og årets ordinære generalforsamling, og en ekstra ordinær generalforsamling afholdes søndag d 1 nov. Indkaldelse kommer ud pr mail når jeg kommer til fastlandet igen.

Gumme


7-9-2015

Vi er i bestyresen så småt gået igang med planlægningen til årets generalforsamling, og indkaldelsen er så småt i støbeformen.

Vi har allerede forslag med fra sidste år der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Skulle der være andre tanker der der evt. skal vendes, som forslag, så tager jeg gerne imod allerede nu på gummes(a)hotmail.com


11-11-2014.

Referat fra generalforsamlingen 2014 er nu lagt op under referater.
25-9-2014

 

Arnborg, 24. september 2014

Til alle hytte-ejere på Svæveflyvecenter Arnborg

 

Vores internationale svæveflyve-venner har brug for vores hjælp, igen!!!

Til næste år afholdes der WWGC (kvinde-VM) på Arnborg. Derfor er vi i gang med at undersøge, hvor mange, der har mulighed for og interesse i at udleje deres hytte.

 

Nyttige datoer:

25. juli 2015: Arnborg åben for deltagere

27. juli 2015: Fortræning starter

1. august 2015: Åbningsceremoni

2.-14. august 2015: Konkurrence

15. august 2015: Afslutningsceremoni

 

Vi håber meget, at I kan se ideen med at udleje jeres hytte til WWGC 2015 og ser frem til at høre fra jer snarest.

Vi skal have tilbagemelding senest d. 30. september, da der bliver sendt bulletin ud ca. 15. oktober

SÅ: Send en mail til Birgitte:     birgitte55@hotmail.com (du er også meget velkommen til at ringe til mig)

 

Flyvske hilsener

”Indkvarteringsgruppen ved WWGC 2015”

 

 

Birgitte Ørskov

tlf. 5380 9722

 

                                            

(For at være på den sikre side vil jeg gerne have en bekræftelse fra alle, der vil udleje deres hytte. Også selvom man tidligere har tilkendegivet, at man ønsker at udleje)Generalforsamling i

Svæveflyvercenter Arnborg Grundlejerforening

 

 

Iht. Foreningens vedtægter af 17-02-08 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Svæveflyvercenter Arnborg Grundlejerforening Lørdag d.25. Okt. 2014 kl. 1400 på svæveflyvercenter Arnborg (kantinen)

 

 

Dagsorden:

 

 

a) Valg af dirigent

 

b) Formandens/ bestyrelsens årsberetning.

 

c) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

 

d) Behandling af indkomne forslag

 

e) Fastsættelse af kontingent

 

f) Valg af medlemmer til bestyrelse, og en suppleant

 

g) Valg af revisor og en suppleant

 

h) Evt.

 

 

1. Ad punkt d) - Vi vil meget gerne have forslag i hænde senest 8 Okt. på Gummes(snabela)Hotmail.com.

 

2. Ad punkt e) - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2014/15

 

3. Ad punkt f) Formand og Sekretær er på valg. Formanden hvert år (H.C. Hollen). Sekretæren lige år (Gumme)

 

4. Ad punkt f) Suppleant pt. Ib Overgaard

 

5. Ad punkt g) Revisor pt. (Asger Raunsgaard). Revisor suppleant (Palle Kranz).

 

 

 

 

http://www.123hjemmeside.dk/Grundlejerforeningen

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen.06-06-2014


Vi har modtaget en bøn fra Brugsen i Arnborg:


Støt Arnborg by som lokalsamfund  
Brugsen i Arnborg havde sidste år et underskud på over 100.000 kr. 
Brugsen giver lokal mulighed for tankning, apoteksudsalg, bankvirksomhed, postbutik, og ikke mindst de sponsorerer foreninger bl.a. DSvU. 
Hvis du mener disse ting er vigtige for en god oplevelse på Svæveflyve Center Arnborg, så bliv et kendt ansigt i den lokale brugsforening 19-02-2014


Gunnar har bedt mig informere hytte ejerne ned langs den østlige del af wallstreet om at der forestår et projekt genopretning af hegn ud til bondemandens mark.


Det er hedeselskabet der kommer til at stå for beplantningen, men inden da vil Gunnar klargøre til beplantning, og i den forbindelse fælde træer i skællet.


Gumme10-01-14


Godt nytår til alle.


DMI har endelig meldt start på den koldere periode der plejer at komme efter flyvesæsonen :-)

Husk nu frostsikring, så vi undgår vandspild når det engang tør igen.

Husk også vandmåler aflæsning til Britta - bp(a)dsvu.net

20-10-13


Generalforsamling veloverstået, og referat på vej, men her lige en kort opdatering af det vigtigste.


Ny formand,- Hans Cristian Hollen

Ny Kasserer,- Henning Hansen14-09-2013

Generalforsamling i

Svæveflyvercenter Arnborg Grundlejerforening

 

 

Iht. Foreningens vedtægter af 17-02-08 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Svæveflyvercenter Arnborg Grundlejerforening Lørdag d.19. Okt. 2013 kl. 1400 på svæveflyvercenter Arnborg (kantinen)

 

 

Dagsorden:

 

 

a) Valg af dirigent

 

b) Formandens/ bestyrelsens årsberetning.

 

c) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

 

d) Behandling af indkomne forslag

 

e) Fastsættelse af kontingent

 

f) Valg af medlemmer til bestyrelse, og en suppleant

 

g) Valg af revisor og en suppleant

 

h) Evt.

 

 

1. Ad punkt d) - Vi vil meget gerne have forslag i hænde senest 8 Okt. på Gummes(snabela)Hotmail.com.

 

2. Ad punkt e) - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2013/14

 

3. Ad punkt f) –Formand og Kasserer er på valg. Formanden hvert år (Janie) ønsker ikke genvalg. Kassereren ulige år (HC) ønsker ikke genvalg

 

4. Ad punkt f) Suppleant pt. Ib Overgaard

 

5. Ad punkt g) Revisor pt. Asger Raunsgaard. Revisor suppleant, her skal findes en ny.

 

 

 

 

http://www.123hjemmeside.dk/Grundlejerforeningen

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen.

  


03-09-13                        

                                                                          Arnborg Borgerforening

 

 Indvielse af Rundkørsel

 

Arnborg Borgerforening og natur og grønne områder i Herning kommune  inviterer alle til indvielse af den nyrenoverede Rundkørsel ved den gamle Shell tank i Arnborg.

 

Der vil i samme anledning blive holdt fiskekonkurrence i ”Geddesøen” og åen med Buur Sandfeld og Finn Just som tovholder.

 

Lørdag den 7 september 2013 kl. 11.00

Program

Kl. 11.00 : Indvielse af Rundkørslen ved Anders Madsen.

Kl. 11.45 : Borgerforening griller pølser ved ”Geddesøen”, vi giver gratis pølser +1 øl eller vand.

Kl. 12.15 : Gratis fiskekonkurrence for børn – Voksne betaler 20 kr og må  max. fange 2 fisk.

 

3 præmier til voksne og 3 præmier til børn.

 

Kl. 14.00 : fiskekonkurrence. Slut og vinderne kåres.

 

Kl.  14. 15:  afslutning.

 

 

Vi håber at der er rigtig mange der har lyst til at kigge forbi.

 

Der er i dagens anledning parkering på det grønne område i anlægget ved Sankt Hans bålet.

 

PS. Vi har besluttet at hæve kontingentet for medlemskab af  Borgerforeningen fra 100 kr. til 125 kr. pr husstand og fra 50 kr. til 60 kr for enlige.

 

 

Vi ses

Arnborg Borgerforening

                                                                     23-04-13

BREV TIL NOGLE HYTTEEJERE

Vi har fået en henvendelse fra unionskontoret omkring breve til hytte ejere med elmålere fra, eller afregning til Sinus energi.

Mailen lyder :

Hej Jannie

Vi har modtaget en stor stak breve fra Sinus energi, tror der er et brev til alle med  el-måler i deres hytter,  vil du ligge beskeden  på grundejer hjemmesiden. Så de kan få brevet afhentet i forkontoret.

Med venlig hilsen

Britta Pold

Dansk Svæveflyver Union


Hermed gjort - Gumme

 20-04-13

TILBUD PÅ FIBER FORBINDELSE.

Arnborg bestyrelsen v. Bertel Knudsen har et tilbud til grundlejerne.

Hvis du er træt at din forbindelse ku det være et ok alternativ.

http://www.dsvu.dk/forum/viewforum.php?f=15&sid=a6caf86c51fcf65b6e2e9e428da5c8d9
 

Gumme


08-03-13

Jeg har lovet Gunnar at informere omkring åbning af vand til hytteområderne.

Han vil åbne for vandet de steder hvor det har været lukket siden siden sidste store vandspilds konkurence.......

Skulle der være hytte ejere der absolut ikke mener at hytten kan tåle vand frem til stophanen, så giv besked hurtigst muligt.

Gumme. 


21-02-13

Lidt nyt omkring tilladelser på Arnborg, omkring udlejning af hytter.

Det ligger under referater og skrivelser.


Gumme17-11-2012

KAMMERATER.......SÅ ER DEN GAL IGEN...... igen igen 😥

Vandet fosser ud på centret, og det falder tilfældigvis igen sammen med at sæsonen er forbi, og en del hytteejere har 'lukket ned' for hytterne.

Lige nu er det Wallstreet og Cowboysti der bruger urimeligt meget vand.
Please, hjælp os med fejlfindingen ved lige at slå en mail hvis du har pillet ved stophanen til hytten. Så vil vi checke en exstra gang om der nu også er lukket ordentlig af.

Lige nu har beboere på Wallstreet ingen vand, da der her er lukket til gaden da der et eller andet sted er helt åben for et eller andet.

Gumme31/10 2012

Referat fra generalforsamling lagt under referater.
16/10 2012

Vi har modtaget et brev fra unionen vedrørende vandmåler til hytterne.

Brevet kan ses under sidste nyt. Kun hytte ejere uden vandmålere, og som er sluttet til vand bør bekymre sig.

Jeg vil prøve på at kontakte de hytte ejere der ikke har raporteret vandforbrug gennem grundlejerforeningen.

Ordningen med raportering af vand gennem grundlejerforeningen er ved dette brev også ophævet 🤔


Gumme


11-03-2011

Kvinde VM på Arnborg 2015 (og fortræning 2014)

Unionen har fået lov til at holde kvinde VM i svæveflyvning i 2015 på Arnborg.
Det indebærer også at deltagerne skal have lov til at komme til centret før konkurencen for lidt løs træning, men også mere arrangeret til Sunaircup 2014.

Vi i grundlejerforeningens bestyrelse mener at det er kanon fedt, og håber at det kan gi' Arnborg et 'løft' som vi i størst muligt omfang vil være med til at udføre.

Der vil sikkert komme områder og specifikke opgaver hvor vi kan være behjælpelige ud over det rent konkurecemæssige. 

Der komme helt sikker mere om det senere.

Gumme Salgs annoncer