Finn Noir Miracle (Mira)

Mira er født hos kennel Finn Noir co/Mervi Hurros d. 3. April 2014.