Mentalbeskrivelse
Dansk mentalbeskrivelse
Her en gengivelse af den danske mental beskrivelse af Zoey.

 

Arrangerende speciealklub:

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

 

DKK reg. nr.:

20423/2000 f: 30/9.-00

Ejers Navn:

Annett Rasmussen

 

Testdato/sted

25. maj 2002 / Mørkøv

Hund navn:

(stambogsnavn)

Belgerac Zoey

 

Teamleder:

Helle Mulvad

Race:

Groenendael

 

Meltalbeskriver:

Kjeld Schrøder, Mette Lorentzen, Helle Mulvad, Per Michael Hansen

 

 

Aktivitet

1

2

3

4

5

1a Kontakt

Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg

Undviger kontakt

– kryber og trækker sig

Accepterer kontakt

- er helt uengageret

- trækker sig ikke

Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret

Påtrængende kontakt

- anledning mangler

- kan evt. hoppe og gø

1b Håndtering

Vil ikke følge med

Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra TL

Følger modvilligt med hele vejen

Følger med uden besvær

Følger villigt med

1c Håndtering

Flugtforsøg/kraftig trueadfærd

Kraftige unddragelser / trusler

Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd

Lader sig håndtere

Lader sig villigt håndtere

2a Leg

Leger ikke

Leger ikke

Viser interesse

Leger – starter langsomt

Bliver aktiv

Leger aktivt

Starter hurtigt

Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svær at afbryde

2b Leg – greb

Griber ikke

Griber ikke straks

Snuser først på objektet

Griber forsigtigt eller nipper i objektet

Griber med hele munden, tager fat

Griber straks – målbevidst

2c Leg – træk

- kampleg

Tager ikke fat

Holder forsigtigt fast

Slipper og / eller trækker ikke

Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen

Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper

Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper.

Rusker efter TL slipper

3a Jagt – fart

Starter ikke

1?      2?

Starter, men afbryder

Fuldfører ikke

1?      2?

Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet

1?      2?

Starter og fuldfører med høj fart

1X     2X

Starter med meget høj fart Løber mere end 2 m forbi

1?      2?

3b Jagt – fangst

Overser bevidst. Når ikke frem til byttet

1?      2?

Tager ikke byttet

Snuser ikke til byttet

1?      2?

Tager ikke byttet, men snuser til byttet

1X     2?

Tager byttet tøvende

1?      2?

Tager byttet straks

Målbevidst

1?      2X

4 Aktivitet-sniveau

Inaktiv

- Uinteresseret

Opmærksom

- Står, sidder og ligger

Går rundt. Evt. snuser, spiser græs og bider i pinde under forløbet

Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op

Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen

5a Overraskelse – skræk

Stopper – kort stop. Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter (vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

5b Overraskelse trusler/aggressivitet

Ingen trueadfærd

En eller to trusselshandlinger

Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler

Mang eller vedvarende trusler med angreb

Kraftig trueadfærd med direkte angreb

5c Overraskelse – nysgerrighed

Går frem til dukken, når dukken er lagt ned

Går ikke frem

Går frem til dukken, når føreren taler til dukken

Går frem til dukken, når føreren står ved dukken

Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

5d Overraskelse – afreaktion

Ingen undvigemanøvre

Går i lille bue 1. gang

Ser til siden 2. gang

Ingen reaktion 3. gang

Går i bue 1. gang

Går i lille bue 2. gang

Ser til siden 3. gang

Strakt line væk fra dukken 1. gang

Går i bue 2. og 3. gang

Strakt line væk fra dukken mindst to gange

6a Lyd – skræk

Stopper – kort stop

Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter (vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

6b Lyd – nysgerrighed

Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen

Går ikke frem

Går frem til plade, nårføreren taler til pladen

Går frem til pladen, når føreren står ved pladen

Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

6c Lyd – afreaktion

Ingen undvigemanøvre

Går i lille bue 1. gang

Ser til siden 2. gang

Ingen reaktion 3. gang

Går i bue 1. gang

Går i lille bue 2. gang

Ser til siden 3. gang

Strakt line væk fra dukken 1. gang

Går i bue 2. og 3. gang

Strakt line væk fra dukken mindst to gange

7a Spøgelser – skræk

Viser ingen flugttendenser

En eller to flugthandlinger

Skifter mellem begyndende flugt og kontrol

Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel

Flygter i linens længde i momentets første tredjedel

7b Spøgelser – trusler/aggressivitet

Ingen trueadfærd

En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet

Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet

Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand

Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet

7c Spøgelser – afreaktion

Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret

Kommer ikke frem

1?      2?

 

Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten

1?      2?

Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten

1X      2?

Går frem til figuranten, når fører er gået halv frem mod figuranten

1?      2?

Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

1 ?      2 X

8 Skarp lyd

Viser sig ikke berørt.

Hurtig kontrol, siden uberørt

Reaktionen forsvinder efter de første skud

Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet

Tilbageværende uro efter flere skud

Kan ikke genoptage tidligere aktivitet

Viser stigende flugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet

Flygter under aktivitet

Forlader evt. pladsen