Belgerac Zoey, Unix de Trieux Leers, Belgerac Yankee

Pepsy og Romain

Phalco

Belgiske Hyrdehunde / Belgian Shepherds

Belgerac Yrax, Belgerac Yla, Belgerac Yankee, Belgerac Zoey

Sophie og Zoey

Belgerac Zoey, Belgerac Zarif, and Dad Breston van't Bentsteetje

Spotlight, France

Danskmester og årets AG-hund 2006 Zari Winner of the Danish Championship 2006 Zari

Zari

Laura

Tilde

Ulan og Cherie

D'Idylle (France)

Rusti og Cherie

Cherie, Fate, Lotus, Jodd og Zoey


Billeder af hunde jeg kender / Pictures of dogs I know