Om skolen

Indhold:

1. Indmeldelse

2. Skolens klasser

3. Skolens rammer

 

1. Indmeldelse:

Vi modtager løbende nye elever!  Der er SFO-ordning for de yngste elever i 0. - 3. klasse. Da eleverne i stor udstrækning følger personlige (individuelle) programmer sideløbende med undervisningen i klassen, kan indmeldelse ske på et hvilket som helst tidspunkt i skoleåret. Vi har venteliste. 

Ved indmeldelse af sit barn på Friskolen af 2008 forpligter man sig til, at ens barn medbringer tablet/computer fra indmeldes dato til elvens ophør på skolen.
 
 
Skolen har licens til, at alle elever på skolen kan få oprettet diverse programmer på deres computere, så længe de går på skolen, så denne udgift kan der ses bort fra.

 

 

Kontakt os på telefon: 47 50 20 08 eller email: friskolen2008@gmail.com, hvis du og dit barn/dine børn er interesserede i at få flere oplysninger om vores skole.

Skolen modtager tilskud fra staten, som de fleste friskoler, og derudover skal der betales skolepenge.

 

Skolepengene

Til og med 31. april 2018 udgør skolepengne kr. 1150,- pr. måned. Der gives søskenderabat på skolepengene. For søskende betaler man kr. 750 pr.måned.

Fra og med den 1. maj 2018 udgør skolepengene  kr. 1350,- pr. måned*. Der gives søskenderabat på skolepengene. For søskende betaler man kr. 950 pr.måned. Beløbet for skolepengene vil fremadrettet blive indeksreguleret hvert år.

    *) Af beløbet tilsidesættes hver måned kr. 25 per elev til udflugter og ekskursioner.

·         Indmeldelse kr. 3.000,00. Girokort udsendes - anvendes til opstart, vedligehold af bøger og materialer i øvrigt.
·         Ventelistegebyr kr. 250,00. Girokort udsendes.
·         Skolepenge betales i alle årets 12 måneder.
·         Skolepenge indbetales hver den 1. i måneden: Der udsendes girokort, der tilmeldes PBS ved 1. betaling.

 

Skolens SFO-ordning koster kr. 800,- pr. barn pr. måned. Frugtordning: 50,- pr. barn pr. måned.

 

Indmeldelsesgebyret refunderes, hvis eleven forlader skolen inden for prøvetiden.

 

Der er seks ugers gensidig prøvetid ved enhver ny indmeldelse.

 

 

2. Skolens klasser:

Skolen kører de tre grundopdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling.

Vi har som målsætning at have små klasser - ikke mere end 18 elever i hver klasse - og undervisningen foregår i lyse lokaler med plads til nogle ekstra arbejdsborde samt håndbøger, ordbøger m.v. for hver klasse.

Vi har holdindeling:
Hold 0: førskoleelever og børnehaveklasse
Hold 1: 1. og 2. klassetrin
Hold 2a: 3. og 4. klassetrin
Hold 2b: 5. klassetrin
Hold 3: 6. klassetrin
Hold 4: 7. klassetrin
Hold 5: 8. og 9. klassetrin

3. Skolens rammer:

Skolen ligger på Morsøvej 6 i Næstved.

Vi har 7 undervisningslokaler, samt et stort fællesrum og mindre lokaler.

Vi har plads til ca. 90 elever. Selvom vi gerne vil være større og hjælpe endnu flere børn godt på vej, så lægger vi meget stor vægt på at fastholde et tæt forhold mellem lærere og elever.

Vi har en skolegård, bordtennisbord under halvtag, boldbane til basket eller fodbold samt mini have med bålplads.

Vores SFO-ordning har egen pavillion på legepladsen. Her kan børnene lave deres forskellige aktiviteter sammen med SFO-personalet, ligesom børnene i godt vejr kan gå udenfor og lege eller sammen lave opgaver. 

 

Sådan kommer man til skolen:

Offentlig transport: Bybussen 604 fra Næstved station har stoppested tæt ved skolen.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE