Den uhelbredelige hobby
Hvad omfatter min slægtsforskning?

Jeg har dyrket slægtsforskning i mere end 20 år, og min database omfatter nu lige ved 11.000 personer, som på en eller anden måde er knyttet til vores aner og deres efterkommere.

På Ellys side drejer det sig især om personer fra Vestlolland og fra øerne i Smålandsfarvandet. Slægterne breder sig dog vidt omkring tilbage i tiden. Hendes ungpigenavn var Pihl, og denne slægt stammer især fra Vestenskov sogn. Hendes farmor var af slægten Kastrup, som jeg har dyrket særligt, og jeg er stadig meget interesseret i alle oplysninger om efterslægt til alle personer i denne gren.

Min egen slægt stammer fra Bornholm, og mere end halvdelen af personerne i min database har tilknytning til klippeøen.

Prøv at se på siderne med vores aner. Listerne indeholder kun de grundlæggende oplysninger om personerne. I databasen findes meget mere om mange af personerne, f. eks. folketællinger, skifter, biografier m.v.

Hvis du finder noget af interesse, så kontakt mig, så vi kan udveksle oplysninger. Enhver ny oplysning eller rettelse modtages med glæde, og jeg skal forsøge at gøre gengæld bedst muligt.

Så send i givet fald en mail til frankelly@bdmail.dk