Översättningar & Språkvård & Korrekturläsning
Kvalitet - Sekretess - Kompetens

                              Danska  - Finska       Svenska - Danska
                              Svenska - Finska      Finska - Danska
                              Engelska - Finska     Engelska - Danska
 

                          Översättningar till alla branscher med 30 års erfarenhet. 
                     Korrekturläsning i finska & danska. Vi anvendar Trados 2007
                     ett översättningsprogram med minne.
                                          Priser: Se den engelska sidan
                                          Kontakt oss: Se framsidan

                               
 


Vem är vi

Arbetet utförs normalt av
Sirpa Sinikka Bode
fil.kand. i finska
Dansk korrekturläsning av
Arne Lindholm Bode
Dipl.ing. ekon.kand.