Kort & Godt - Vi tager handsken op
Alle teksttyper
Flydende sprog 🙂 indfødte oversættere

       Som navnet antyder, er FinWord specialist, når det 
      gælder Finland & nordiske sprog, dog ikke islandsk,
      og norsk har vi kun sjældent. 
      Alle tekster er enten oversat eller kontrolleret af en 
      indfødt oversætter, der kender kulturelle forskelle 
      og kan rådgive om lokal tilpasning, om nødvendigt.
 

       PRISER uden moms; (linje = 60 anslag inkl. mellemrum)
         20 kr/linje: normal tekst (inkl korrekturlæsning)
         23 kr/linje: svær tekst (inkl korrekturlæsning)
         500 kr/time: Korrekturlæsning & minimumpris:

Korrekturlæsning & Sprogrevision 

af finske tekster & oversættelser finsk-dansk

Finskundervisning

af firmagrupper eller private efter særlig aftale

med ca. 30 års erfaring som finsklærer

                Nyhed: Skype-Undervisning

Kontakt:

Se data på forsiden.

 

 

 

 

    


Hvem er vi
 Arbejdet udføres normalt af
Sirpa Sinikka Bode, cand.phil
Dansk korrekturlæsning af
Arne Lindholm Bode,
akademiingeniør & HD