DIF-DOM

Beskrivelse

APPELUDVALGETS KENDELSE

 

VENSTREKLIK MED MUSEN FOR STØRRE TEKST

 -   ELLER HOLD Ctrl NEDE OG DREJ PÅ MUSENS HJUL

 

Helt usædvanligt for sager af denne karakter var der uenighed mellem dommerne og resultatet blev en 3-2 kendelse.

Dommerne Lis Hævdholm, C.C. Hansen og Niels Vistoft stemte for en opretholdelse af eksklusionen.

Uheldigvis og stærkt utilfredsstillende viste det sig efterfølgende, at de havde misforstået væsentlige præmisser, som de havde lagt til grund for deres afgørelse, hvorfor grundlaget for deres kendelse måtte anses for at være yderst tvivlsomt.

Dette kan man se nærmere om på hovedsiden til denne underside.

For en ophævelse af eksklusionen stemte de øvrige to dommere:
advokat Annelise Vidø og advokat, adj. Professor, dr.jur. Eigil Lego Andersen.

Sidstnævnte er i jurakredse anerkendt som en af landets skarpeste juridiske hjerner.

Det er da også en fornøjelse, at læse deres kendelse, som nøjagtigt og klart beskriver sagens substans, med en tydelig forståelse af sagens baggrund, og hvad det hele handler om.

Denne kendelse bringes her, og vi kunne ikke selv have redegjort bedre for sagen.

Venstreklik for at forstørre teksten.

 

Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse