Djurslands Fodbolddommer Klub

Nyheder

Fælles dommerevent i Dommerområde 3 A- lørdag den 6. august 2022

I har alle modtaget direkte mail fra DBU Jylland med nedestående tekst.

Kære dommerkollega i Dommerområde 3A

Et spændende tilbud til dig med et godt fagligt indhold og en dag i Dommerfællesskabets tegn.

På vegne af Dommerområdegruppe 3A, Randers Fodbolddommerklub, Djursland Fodbolddommerklub og Aarhus Fodbolddommerklub vil jeg gerne opfordre dig til at bakke op om dagen og få dig tilmeldt J

Dommerevent i Dommerområde 3A (dbujylland.dk)

Mange tak for indsatsen i Foråret 2022, brug sommeren til at lade batterierne op med ferie - måske dømme ved stævne(r) – nogle løbeture/anden vedligehold af fysikken J. Et spækket efterårsprogram er snart på trapperne.

God sommer

Med venlig hilsen

Elin W. Søbye

DBU Jylland – Dommer – Region 3 & 4

elin@dbujylland.dk

T: 8939 9991 – M: 4028 3757

 

 

 

 

 

 

Resumé fra DFK´s ordinære generalforsamling, holdt i Hornslet Hallen, den 31.01.2022

Så er den ordinære generalforsamling 2022 med beretning fra året 2021 – og beslutninger vedr. klubbens drift i 2022 overstået.

Nedenfor følger et resumé med de væsentligste beslutninger:

 Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne blev vedtaget. Det betyder at: 

  • Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 mand.
  • Den særlig kampafgift på 0,15 kr. udgår.
  • Klubbens driftsøkonomi vil fremover alene bero på kontingent indbetalinger
  • Klubbens aktivitetsudvalg nedlægges.

Klubbens faglige aktiviteter som:

  • Obligatorisk teorigennemgang
  • Fysisk test
  • Teoretisk test
  • Teoretisk træning
  • Udviklerudvalg

Fastholdes

Det vil stadig være muligt at holde interne sociale arrangementer i klubben under forudsætning af, at nogle medlemmer selv vil tilrettelægge og arrangere disse. Der skal i givet fald indsendes beskrivelse af arrangementet, herunder budget – og ønske om økonomisk tilskud, til formanden for bestyrelsen.

Økonomisk tilskud til eventuelle interne sociale arrangementer vil blive hentet fra klubbens formue – og holdes således uden for klubbens årlige reelle driftsudgifter.

Vi vil indgå i et samarbejde i dommerområde 3 A, med henblik på planlægning og gennemførelse af fælles faglige og sociale arrangementer. Disse forventes primært finansieret af FKP midler, men også mulighed for delvis egenbetaling.

Bestyrelsen vil – i relation til de tidligere hensatte midler til tøj – se på mulighederne for et godt fælles tøjtilbud fra Diadora.

Der vil blive gjort et forsøg på at opdatere hjemmesiden.

Klubbens bestyrelse ser efter generalforsamlingen, således ud:

Formand: Poul Johan Christensen

Kasserer. Jan Hansen

B-medlem: Siavash Gholami

Suppleant: Jimmy Rundberg

Revisorer: Gunnar Bjerglund og Ulrik Petersen

Revisor suppleant: René Møller Hallum.

På bestyrelsens vegne

Poul Johan