Djurslands Fodbolddommer Klub

Indkaldse til ordinær generalforsamling

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Djurslands Fodbolddommerklub

 

Mandag den 21. januar 2019, kl. 19.00 i Auning Idræts og Kulturcenter,

Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning

 

Bemærk: der er spisning kl. 18.00 (suppe)

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Nedenstående dagsorden jf. vedtægternes § 9

Pkt. 1            Valg af dirigent

Pkt. 2            Bestyrelsens beretning

Pkt. 3            Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år

Pkt. 4            Indkomne forslag 

Pkt. 5            Fastsættelse af kontingent og kampafgift

Pkt. 6            Valg til bestyrelse (for 2 år):

                       - Formand (ulige år) på valg: Poul Johan, villig til genvalg

                        - Kasserer (lige år)

                        - 1 Bestyrelsesmedlem (lige år)

                        - 2 Bestyrelsesmedlemmer (ulige år), på valg:

                          Henrik Mortensen, villig til genvalg

                          Bo Rasmussen, ønsker ikke genvalg

 

                      - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år), på valg:

                        Jørgen Møller, ønsker ikke genvalg

                        Jacob Friis, ønsker ikke genvalg

                     - Valg af 2 revisorer (for 2 år)

                       - 1 revisor (lige år)

                       - 1 revisor (ulige år) på valg John Poulsen, villig til genvalg

                       - Valg af 1 revisorsuppleant, hvert år (for et år), på valg

                         Gunnar Bjerglund – villig til genvalg

 

Pkt. 7            Eventuelt

Poul Johan Christensen

Formand