Djurslands Fodbolddommer Klub

VIGTIGT NYT

Ændringer vedr. fælles fysisk træning

Nugældende tider nedenfor:

Randers (uændret): 26. januar – og 23. februar 2020, kl. 10.00 – 11.00 i Annekshallen (Randers Hallen)

Djursland (ændret): 19. februar - og 26. februar 2020, kl. 19.00 – 20.00  i Grenå Idrætscenter

 

Husk ordinær generalforsamling i DFK, mandag den 13. januar 2020, kl. 19.00 - vi starter med suppe kl. 18.00

Tema-dag i Randers

Til medlemmerne i Randers og Djurslands fodbolddommerklubber

 Invitation til fælles TEMA-DAG

 22. februar 2020 - kl. 9.00-16.45

Sted: Randers Stadion

 Indgang: Randers FC’s konferencefaciliteter:

Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV.

 Tilmelding senest den 7. februar 2020 til Poul Johan på mail: hapo@pc.dk

Program:

09.00-09.30     Morgenkaffe + velkomst

09.30-12.15     Inddeling i 2 hold:

                       Emne 1:      Hvad finder du godt ved at dømme? Hvad finder du mindre godt
                       Har du på noget tidspunkt overvejet at stoppe som dommer – i givet fald, hvorfor?

                        Emne 2: Sociale medier – andres adfærd – egen adfærd

12.15-13.00     Frokost

13.00-14.00     Teorimesterskab 1 X 2 spørgsmål – der kåres en vinder i hver dommerklub

14.00-14.45     Hvilke forventninger har du til ”personalepleje” i relation til din videre dommergerning?

                        Inddeling i 2 hold:

                        Hold 1: JS - Serie 1 - Serie 2 og Serie 3

                        Hold 2: Serie 4 - serie 5/6 og ungdom

14.45-15.00     Kaffepause

15.00-16.30     Gæst: Bo Henriksen træner AC Horsens

  Emner

  • Motivation
  • Ledelse
  • Teamspirit

16.30-16.45     Afslutning – tak for i dag

 

Indkaldelse + dagsorden til ordinær generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Djurslands Fodbolddommerklub

 Mandag den 13. januar 2020, kl. 19.00

i Auning Idræts og Kulturcenter,

Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning

Bemærk: der er spisning kl. 18.00 (suppe)

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Nedenstående dagsorden jf. vedtægternes § 9

Pkt. 1            Valg af dirigent

Pkt. 2            Bestyrelsens beretning

Pkt. 3            Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år

Pkt. 4            Indkomne forslag 

Pkt. 5            Fastsættelse af kontingent og kampafgift

Pkt. 6            Valg til bestyrelse (for 2 år):

                         - Kasserer, Jan Hansen – villig til genvalg

                        - 1 Bestyrelsesmedlem, Jan Høgh Nielsen – ønsker ikke genvalg

                        - 1 Bestyrelsesmedlem for 1 år. – Henrik Mortensen træder ud

                        - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år), på valg:

                          Jimmy Rundberg
                          Søren Heinze

                      - Valg af 1 revisor (for 2 år)

                         1 revisor, John Kristensen villig til genvalg

                      - Valg af 1 revisorsuppleant, hvert år (for et år), på valg

                        Gunnar Bjerglund – villig til genvalg

Pkt. 7            Eventuelt

Poul Johan Christensen

Formand                                                      

Udsendt til alle medlemmer på mail, den 14-11-2019

Meddelt på hjemmesiden, den 14-11-2019