Djurslands Fodbolddommer Klub

Ordinær generalforsamling i DFK 31. januar 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Djurslands Fodbolddommerklub

Mandag den 31. januar 2022, kl. 19.00 i Hornslet Hallen

Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Nedenstående dagsorden jf. vedtægternes § 9

Pkt. 1          Valg af dirigent

Pkt. 2          Bestyrelsens beretning

Pkt. 3          Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år

Pkt. 4          Indkomne forslag 

Pkt. 5          Fastsættelse af kontingent og kampafgift

Pkt. 6          Valg til bestyrelse (for 2 år):

                       - Kasserer

                     - 1 Bestyrelsesmedlem,

                     - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

                     - Valg af 1 revisor (for 2 år)

                     - Valg af 1 revisorsuppleant, hvert år (for et år)

  Pkt. 7          Eventuelt

 

Poul Johan Christensen

Formand

Lagt på hjemmesiden 28-11-2021