Viborg og omegn byder på et væld af gode vandremuligheder. Ud over Skov-og Naturstyrelsens foldere findes masser af foldere, beskrivelser og kort over vandreområder.

På Viborg Kommunes hjemmeside kan man bl.a. finde:
En oversigt over naturfoldere for områder i Viborg Kommune: Klik her
Seværdigheder i naturen i Viborg Kommune: Klik her
Fremhævede naturområder i Viborg Kommune: Klik her
Foldere over parker i Viborg: Klik her

Favoritter:
Nedenfor findes en kort beskrivelse og links til kort over områder, jeg selv vil anbefale.

Hærvejen ved Kong Knaps Dige

Viborg by og periferi

Nørresø og Søndersø
Ruten rundt om Søndersø er afmærket som "hjertesti" og folderen kan hentes på Hjerteforeningens hjemmeside. Ruten rundt om Nørresø er ikke afmærket, men er sammen med Søndersø beskrevet i f olderen "Rundt om Viborg-søerne" er udgivet af Turistforeningen og har en god beskrivelse af søerne og de ting man passerer på turen.  Ruten rundt om Søndersø er langt den bedste, da den følger søbredden hele vejen rundt. Ved Nørresøs vestside går villahaverne helt ned til søen, så ruten går her ad gaderne.

sØnæs
I 2015 etableredes klimaprojektet sØnæs vest for Søndersø med regnopsamlingsbasinner, vandrestier og oplevelsesrum. sØnæs kan opleves for sig eller som en del af turen rundt om Søndersø. sØnæsfolderen beskriver projektet.


Asmild Naturområde / Viborg naturpark
Et blandet område mellem Søndersø og Brunshåb. En lidt mishandlet skov, men også fine udsigter. En tur over golfbanen. En fårefold. Og længst mod øst den stærkt kuperede Skovsgård Skov. Nørreåstien ad den nedlagte bane går lige forbi. Mange afmærkede ruter i forskellige længder. Afmærkningerne i forskellige farver er lette at følge. Et godt område, når man ikke vil ud på en længere køretur for at nå frem.
Folderen "Asmild og Klostermarken" er udgivet i samarbejde mellem flere instanser. Der er aftegnet ruter og en god tekst, som handler om både natur og historie.
 
Viborg Plantage
En anlagt nåletræsplantage mellem Viborg og Hald Ege.  Benævnes også ofte som Viborg Hedeplantage. Umiddelbart lidt kedelig med lange lige veje, men så svinger den afmærkede rute pludselig ind i skovbunden mellem træerne og fører én forbi teglgrave og røverhøje.
Hærvejs-vandreruten passerer også igennem plantagen .
Ruter fra folderen fortsætter eller kan kombineres med ruter fra folderen om Hald Sø området.  Folderen "Viborg Plantage" fra  Naturstyrelsen fortæller om skovdrift og om spor fra fortiden.

Unddalslund, Skrikes Plantage og Neckelmanns Plantage
3 skovområder lige uden for den nordlige og den vestlige ringvej. Undallslund har det mest spændende og varierede terræn, men er også mest overrendt. Neckelmanns Plantage kan også anbefales. Områderne kan nås fra rastepladser langs Løgstørvej og Skivevej, eller fra byen gennem tunneller under ringvejene.
Folderen "Undallslund, Skrikes og Neckelmanns plantager" er udgivet af Viborg Kommune. Mange afmærkede ruter, og lidt om plantagernes historie.

Natursporet Øst for Paradis, Houlkær - Tapdrup Kirkesti
Sporet på 5,3 km, som er et "Spor i Landskabet" blev indviet i august 2013 og  forbinder kirkerne i Houlkær og Tapdrup. I Houlkær følger den de etablerede stisystemer, fra bygrænsen følges trampestier, markskel og markveje forbi oldtidshøje, tørvemoser og åbent landskab. På tavlerne ved kirkerne anvises alternative veje tilbage. Folderen "Natursporet Øst for Paradis" beskriver ruten.

Nærmeste opland - op til 15 km fra Viborg

Hald Sø og Dollerup Bakker
Hald Sø og Dollerup Bakker er et af Danmarks mest kendte naturområder. Men også meget besøgt. Heldigvis er området så stort, at man ikke behøver at gå i hælene på hinanden. En tur gennem Troldeslugten ved Niels Bugges Kro er anbefalelsesværdig. Og prøv at komme ud på de fjernere dele af de afmærkede ruter.
Hærvejs-vandreruten passerer også igennem området.
Folderen "Hald Sø-området" fra Naturstyrelsen giver mange turforslag. Fra et utal af P-pladser mellem Hald Ege og Dollerup fører afmærkede stier rundt i landskabet.

Nørreådalen og Dybdal
I Nørreå-dalen mellem Vinkel og Vejrumbro, ca. 12 km øst for Viborg fører en afmærket rute rundt gennem et landbrugsområde ovenfor Nørreådalen, derefter ned i selve dalen. Især strækningen langs åen og op gennem Dybdal kan anbefales.
Folderen "Sporet ved Nørreå dalen er udgivet af projektet ”Spor i Landskabet”.

Ø Bakker og Ørum
Ø Bakker er oprindeligt en ø. Den lå midt i den fjordarm, som efter istiden nåede gennem Nørreå-dalen næsten ind til Viborg. Nu er det et lyngklædt bakkelandskab med strålende udsigter. En afmærket rute fører gennem bakkerne. Ruten starter fra P-plads på Rydalsvej syd for Ørum, ca. 15 km øst for Viborg. Tag derud og nyd roen.
Der er ingen folder, men på Viborg Kommunes hjemmeside kan hentes en beskrivelse og et kort over ruten. Muligvis kan man hos handlende i Ørum stadig få folderen ”Vandreture omkring Ørum”, men den findes ikke på nettet. Et kort over afmærkede ruter i og omkring Ørum og Ø Bakker kan findes hos "Stifindergruppen" på Ørumborger.dk

Rødding Sø
Rødding Sø blev genskabt i 2004 efter at have været tørlagt i over 100 år. En afmærket rute fører rundt om søen, med en lille afstikker til ”Bystævnet” i den lille landsby Batum.
Turen kan startes fra flere steder i Rødding, ca. 10 km nordøst for Viborg.
Folderen "Rundt om Rødding Sø"   er udgivet af den tidligere Tjele Kommune, og kan nu hentes på Viborg kommunes hjemmeside.

Kvols
En fin lille tur langs markskel med udsigt over Hjarbæk Fjord. Vi gik den en stille vinterdag; men om foråret og sommeren må lærken hænge højt under himlen og gøre det endnu mere betagende. Eneste minus ved turen var, at den sidste kilometer gik ad den befærdede Vilsundvej – og der er ikke engang en cykelsti. Alternativt kan man vende om og gå samme vej tilbage. Udvid turen med en lille tur ad Kvolsvej ned til fjorden.
Folderen Sporet ved Kvols er udgivet af projektet ”Spor i Landskabet”

Finderup Øvelsesplads  
12 km vest for Viborg ad hovedvej 16 ligger det militære øvelsesområde, som er åben for offentligheden, når der ikke er militære øvelser. Noget af området er skæmmet af sporene fra de militære køretøjer, men der er også varierede naturområder med flotte udsigter, bl.a. over den tørlagte Rosborg Sø, som det er planen at genskabe. Adgang er som oftest muligt i weekender og efter kl. 18 på hverdage indtil solnedgang. Ruterne er dårligt markerede, men med kortet er det muligt at finde rundt.
Folderen Finderup Øvelses-plads er udgivet af Jyske Dragonregiment og fortæller om landskabet, naturen, historien og reglerne for færdsel i området. For tidspunkter for offentlig adgang, tjek hos Hærens Operative Kommando.

Vammen og Tjele Langsø
Fra Kirken i Vammen (15 km nord for Viborg) går flere afmærkede ruter rundt i landskabet. Langs markskel og i skovbryn. Jeg har kun prøvet den ene; den ned til Tjele Langsø. Den kan godt anbefales.
Folderen ”Vandreture i Vammen Sogn” findes ikke elektronisk, men fås hos butikker og på Campingpladsen i Vammen.

 

Fjernere opland - 15 - 30 km fra Viborg

Kongenshus Hede og Mindepark
Et naturområde man bare skal se! Et af de eneste steder man kan få en bare en lille fornemmelse af, hvordan store dele af Jylland så ud for indtil 150 år siden. På de vidtstrakte hedearealer er man prisgivet vejret, hvad enten det er den brændende sol, kulingen fra vest eller en pludselig regnbyge!
Oplev lyng, tyttebær og kvidrende lærker, ca. 25 km fra Viborg.
Folderen "Kongenshus Mindepark" er udgivet af Viborg Kommune, og beskriver landskabet og historien om opdyrkningen af heden.

Kalkstien: Mønsted - Daugbjerg Kalkgruber
Kalkstien er en 3,5 km afmærket rute mellem kalkgruberne ved Mønsted og Daugbjerg. Ved Daugbjerg kan turen suppleres med en lille afmærket rundtur i Dybdal-skoven. Ved Mønsted kan turen suppleres med en afmærket tur på ca. 1 km rundt i grubeområdet (se nedenfor), eller med en vandrerute til Smollerup Kirke.
Der er ikke nogen folder over Kalkstien, men på Viborg Kommunes hjemmeside ligger en beskrivelse og et kort.

Mønsted Kalkgruber
En 1 km lang afmærket rute fører rundt i området oven over gruberne. Højt op på den kunstige bakketop med milevid udsigt til alle sider og ned på kanten af grubesøen. Her er der fri adgang hele året udenfor grubernes åbningstid (Tjek åbningstider her).
Folderen "Mønsted Kalkgruber", udgivet af Naturstyrelsen fortæller områdets historie.

Vindum Skov
Mellem Sdr. Rind og Bjerringbro, ca. 17 km øst for Viborg ligger den lille Vindum Skov. Der er en tur rundt i et flot og stærkt bakket landskab, og en anden gennem et moseområde med vandhuller og fugletårne. Hvor man ind imellem må søge alternative ruter for ikke at få våde sokker………..
Folderen "Vindum Skov Bjerringbro" udgivet af Naturstyrelsen fortæller om skovdrift, geologi og om spor fra fortiden.

Sjørup Skov
20 km vest for Viborg ad hovedvej 16 ligger den lille Sjørup Skov. En lille perle med blandet skov og 3 fine afmærkede ruter mellem 3 og 6 km. Tilsammen kan de sammensættes til en ca. 10 km lang tur. Blandt andet er der en del lærkeskov, der har et helt utroligt lys; forskelligt på forskellige tider af året.
Folderen "Velkommen til Sjørup Skov" udgivet af Naturstyrelsen fortæller om skovdrift, geologi og om spor fra fortiden


Knudby og Taarupgård
17 km nordvest for Viborg på vestsiden af Hjarbæk Fjord ligger tvillingelandsbyen Knudby/Borup. Her indviede "Spor i Landskabet" i 2011 "Sporet ved Knudby Landingsplads" (folder). Turen er kun på ca 2½ km langs fjorden og op i bakkerne med udsigt over fjorden. Men turen kan fint kombineres med "Den gamle rute ved Knudby og Borup", som går den modsatte vej langs fjorden og op gennem de historiske dele af landsbyerne; så kan man nå op på en tur på 6 km. Desværre findes ingen internet-folder om denne rute; men med lidt held kan den findes i folder-boksen ved Knudby Landingsplads eller ved Knudby Forsamlingshus.

Ca. 1½ km syd for Knudby ligger herregården Taarupgård og Taarup Kirke. Her er der 2 små afmærkede ruter på samlet 2½ km, også med fin udsigt over fjorden. Kort og beskrivelse kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.


Ulbjerg og Ulbjerg Klint
Initiativrige mennesker i landsbyen Ulbjerg 22 km nord for Viborg har etableret en række afmærkede vandre- og cykleruter rundt om landsbyen. Der er 5 vandreruter fra 2,5 - 12 km. Og de kan naturligvis kombineres. Folderen "Velkommen til Ulbjerg-Sundstrup" udgivet af Ulbjerg Lokalråd  beskriver området og ruterne. Et særlig spændende sted er Ulbjerg Klint (Store Klinthøj) hvor den sjældne "Opretstående Kobjælde" blomstrer hver t år i april/maj og farver klinten lilla. Vandreruten afmærket med rød fører over klinten.